REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SMLOUVY A SMLUVNI VZTAHY VE VEREJNYCH ZAKAZKACH POHLEDEM ZAKAZKOVEHO I ZAVAZKOVEHO PRAVA

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Obchodní právo | Veřejná správa | Další právní normy | Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) | Právo a legislativa > Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového právaCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.471 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.990 Kč/Kurz


Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky * Limity změn závazků vyhrazených předem ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Absolvováním semináře účastníci získají znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/2006 Sb.
Praha , Praha
 > Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Absolvováním semináře účastníci získají znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/2006 Sb.
online , eLearning
 > Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu.
Praha , Praha
 > Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program: * Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - rozšířené informační povinnosti zaměstnavatele - nová pravidla pro práci na dálku - změny v dor
Praha , Praha
 > Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program: * Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - rozšířené informační povinnosti zaměstnavatele - nová pravidla pro práci na dálku - změny v dor
online , eLearning
 > Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023  - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Tento kurz přináší účastníkům seznámení se serverovým operačním systémem Windows Server, jeho funkcemi, instalací, konfigurací serverových rolí a následnou správou. Dozvíte se zde, jak efektivně využít tento operační systém pro optimalizaci správy, výkonu a snížení nákladů na provoz IT infrastruktury pomocí virtualizačních a cloudových technol
Brno , Jihomoravský kraj
 > Windows Server 2016/2019 - Instalace, konfigurace a správa serveruWindows Server 2016 - Install, Configure and Manage

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Obsah: * Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle české úpravy je velmi široký) * Vysvětlení, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměstnance, ale i o statutární orgány, spolupracující OSVČ, zájemce o práci, kan
Praha , Praha
 > Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Obsah: * Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle české úpravy je velmi široký) * Vysvětlení, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměstnance, ale i o statutární orgány, spolupracující OSVČ, zájemce o práci, kan
online , eLearning
 > Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, závislá práce, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, home office, sdílená pracovní místa, GDPR, BOZP a další.
on-line , eLearning
 > Základy pracovního práva – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Předvedeme si, jak dobře prezentovat. Naučíte se bojovat s trémou, jak mluvit před publikem (případně i před kamerou).
Praha , Praha
 > Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Zařazena budou témata: * nové milostivé léto * zastavení exekuce pro bezvýslednost * zálohy v exekuci * započítávání na jistinu * definice vymoženého plnění * rozšíření chráněných příjmů * změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy * náhrada nákladů plátce mzdy * úh
Praha , Praha
 > Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Zařazena budou témata: * nové milostivé léto * zastavení exekuce pro bezvýslednost * zálohy v exekuci * započítávání na jistinu * definice vymoženého plnění * rozšíření chráněných příjmů * změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy * náhrada nákladů plátce mzdy * úh
online , eLearning
 > Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se dozvíte, jaká další práva mimo právo vlastnického můžete k nemovitosti mít, jak je zřídit a jak je vykonávat. Povíme si, jak taková práva převést, jak připravit potřebnou smlouvu a jak jednat s katastrem nemovitostí.
Praha , Praha
 > Nemovitosti – vlastnická a jiná majetková práva, jejich převody, realizace a spory z nich

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se dozvíte, jaká další práva mimo právo vlastnického můžete k nemovitosti mít, jak je zřídit a jak je vykonávat. Povíme si, jak taková práva převést, jak připravit potřebnou smlouvu a jak jednat s katastrem nemovitostí.
online , eLearning
 > Nemovitosti – vlastnická a jiná majetková práva, jejich převody, realizace a spory z nich

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejména zaměstnavatelů, které využívají jejich služby.
Online , eLearning
 > Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v
Praha , Praha
 > Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v
online , eLearning
 > Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Vybrané činnosti podle SZ: projektová činnost, odborné vedení provádění staveb, požadavky na autorizované osoby. Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams.
online , eLearning
 > Autorizace ve výstavbě - příprava k autorizační zkoušce

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, závislá práce, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, home office, sdílená pracovní místa, GDPR, BOZP a další.
on-line , eLearning
 > Základy pracovního práva – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíl kurzu Získat větší kontrolu nad návrhovými daty s možností řízení revizí. Zaměření kurzu Toto školení je určeno pro uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří potřebují přístup k jejich souborům návrhu z aplikace Autodesk Vault. Poskytuje úvod do aplikace Autod
Brno , Jihomoravský kraj
 > Autodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kontrolou.
Praha , Praha
 > Práva a povinnosti daňového poplatníka

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kontrolou.
online , eLearning
 > Práva a povinnosti daňového poplatníka


Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva

Téma kurzu: Obchodní právo, Veřejná správa, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Právo a legislativa

Přednáší ...


JUDr. David Raus, Ph.D. - předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity


Program kurzu, obsah studia ...


Z programu:

* Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních

* Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení

* Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky

* Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky

* Limity změn závazků vyhrazených předem

* Limity změn závazků po dobu účinnosti smlouvy

* Nutné a vhodné změny smluv po dobu jejich účinnosti

* Prodloužení a zkrácení účinnosti smluv na veřejné zakázky

* Podstatné a nepodstatné změny smluv na veřejné zakázky

* Vícepráce, méněpráce a „mimopráce“

* Interní obchodování mezi zadavateli a osobami s nimi spojenými

* Kombinace a limity interního obchodování mimo režim zadávání

* Nevymáhání sankcí podle uzavřených smluv a problémy narovnání

* Nepřiměřené a jednostranně výhodné (zpravidla zadavatelem „nadiktované“) smluvní podmínky

* Možnosti obrany v období kontraktace smlouvy

* Spory ze smluv na veřejné zakázky


Obsah kurzu/školení


Z programu:

* Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních

* Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení

* Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky

* Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky

* Limity změn závazků vyhrazených předem

* Limity změn závazků po dobu účinnosti smlouvy

* Nutné a vhodné změny smluv po dobu jejich účinnosti

* Prodloužení a zkrácení účinnosti smluv na veřejné zakázky

* Podstatné a nepodstatné změny smluv na veřejné zakázky

* Vícepráce, méněpráce a „mimopráce“

* Interní obchodování mezi zadavateli a osobami s nimi spojenými

* Kombinace a limity interního obchodování mimo režim zadávání

* Nevymáhání sankcí podle uzavřených smluv a problémy narovnání

* Nepřiměřené a jednostranně výhodné (zpravidla zadavatelem „nadiktované“) smluvní podmínky

* Možnosti obrany v období kontraktace smlouvy

* Spory ze smluv na veřejné zakázky


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva (seminář)
16.05.2023; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 3090 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Z programu:
* Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních
* Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení
* Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky
* Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky
* Limity změn závazků vyhrazených předem

16.05.2023; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 3090 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč/os. ] - 3090 (cena kurzu včetně DPH) - 2553
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 2.553 Kč/Kurz   [3.089 včetně DPH ]


2.553 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Smlouvy | smluvní | vztahy | veřejných | zakázkách | pohledem | zakázkového | závazkového | práva
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-101812


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org