REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # DIGITALNI UCETNICTVI DANE A ELEKTRONICKA KOMUNIKACE

 

Digitální účetnictví, daně a elektronická komunikaceCena kurzu:
    ... bez DPH: 1.950 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 2.360 CZK /Kurz


Na semináři se seznámíte s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci jak s orgány veřejné moci, tak i soukromoprávní. Seminář se zabývá se otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků. Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií. V otázkách elektronické komunikace je pozornost zaměřena především na datové schránky, ale i elektronickou poštu a portály. * • konec éry papíru, nástup digitálních písemností, • nová legislativa EU a ČR – aktuální situace i výhled do budoucna, • právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?, • změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID ad., • jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?, • novela daňového řádu, nový portál MoJe Daně, • umíte zajistit požadavky kladené na digitální písemnosti?, • elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet, • digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence, • ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti, • jak používat datovou schránku, novinky, tipy, judikatura, • doručování datovou schránkou – výhody, zásady správného postupu, • náhrada podpisu použitím datové schránky, • kde všude můžeme využít datovou schránku? A kdy musíme?, • autorizovaná konverze písemnosti – z papírové do digitální formy a naopak, • příklady digitalizace dokladů, účetní směrnice, • rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Digitální účetnictví, daně a elektronická komunikace ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Digitální účetnictví, daně a elektronická komunikace s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT.
on-line , eLearning
 > Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace.
on-line , eLearning
 > Účetnictví a daně pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku .
on-line , eLearning
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: Kurz Účetnictví pro praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé . Je určen pro ty z Vás, kteří chtějí proniknout do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění.
on-line , eLearning
 > Základy účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: V on-line kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte celou účetní agendu od základů až k složitějším účetním operacím. Dále budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému ČR.
on-line , eLearning
 > Učetnictví, daně a daňová evidence - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT.
on-line , eLearning
 > Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace.
on-line , eLearning
 > Účetnictví a daně pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku .
on-line , eLearning
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: Kurz Účetnictví pro praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé . Je určen pro ty z Vás, kteří chtějí proniknout do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění.
on-line , eLearning
 > Základy účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Cíle kurzu: V on-line kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte celou účetní agendu od základů až k složitějším účetním operacím. Dále budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému ČR.
on-line , eLearning
 > Učetnictví, daně a daňová evidence - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Během krizové situace v organizaci je zapotřebí umět sdělovat informace rychle a přesně. Vyžaduje to mít promyšlenou komunikační strategii i přípravu.
Praha , Praha
 > Krizová komunikace v organizaciCommunication inside the organization

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Během krizové situace v organizaci je zapotřebí umět sdělovat informace rychle a přesně. Vyžaduje to mít promyšlenou komunikační strategii i přípravu.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Krizová komunikace v organizaciCommunication inside the organization

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích MS Office.
Praha , Praha
 > PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora v prostředí MicrosoftPKI (Public Key Infrastructure)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Rekvalifikační kurz :
Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.
Praha 2 , Praha
 > Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Rekvalifikační kurz :
Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.
Praha 2 , Praha
 > Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2022
Rekvalifikační kurz :
Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.
Praha 2 , Praha
 > Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurz


Digitální účetnictví, daně a elektronická komunikace

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně, Digitální fotografie a video, Elektro a energetika

Určeno pro ...

Seminář je určen zejména účetním, auditorům, asistentům daňových poradců nebo advokátů, podnikatelům, členům statutárních orgánů, a dále všem, v jejichž pracovní agendě je elektronická komunikace.


Přednáší ...


MVDr. Milan Vodička


Program kurzu, obsah studia ...

konec éry papíru, nástup digitálních písemností,

nová legislativa EU a ČR – aktuální situace i výhled do budoucna,

právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?,

změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID ad.,

jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?,

novela daňového řádu, nový portál MoJe Daně,

umíte zajistit požadavky kladené na digitální písemnosti?,

elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet,

digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence,

ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti,

jak používat datovou schránku, novinky, tipy, judikatura,

doručování datovou schránkou – výhody, zásady správného postupu,

náhrada podpisu použitím datové schránky,

kde všude můžeme využít datovou schránku? A kdy musíme?,

autorizovaná konverze písemnosti – z papírové do digitální formy a naopak,

příklady digitalizace dokladů, účetní směrnice,

rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení

konec éry papíru, nástup digitálních písemností,

nová legislativa EU a ČR – aktuální situace i výhled do budoucna,

právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?,

změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID ad.,

jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?,

novela daňového řádu, nový portál MoJe Daně,

umíte zajistit požadavky kladené na digitální písemnosti?,

elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet,

digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence,

ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti,

jak používat datovou schránku, novinky, tipy, judikatura,

doručování datovou schránkou – výhody, zásady správného postupu,

náhrada podpisu použitím datové schránky,

kde všude můžeme využít datovou schránku? A kdy musíme?,

autorizovaná konverze písemnosti – z papírové do digitální formy a naopak,

příklady digitalizace dokladů, účetní směrnice,

rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři se seznámíte s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci jak s orgány veřejné moci, tak i soukromoprávní. Seminář se zabývá se otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků.

Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií. V otázkách elektronické komunikace je pozornost zaměřena především na datové schránky, ale i elektronickou poštu a portály.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Digitální účetnictví, daně a elektronická komunikace
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Digitální účetnictví, daně a komunikace (seminář)
7. 10. 2022; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci jak s orgány veřejné moci, tak i soukromoprávními. Seminář se zabývá otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, a jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků. Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií. V otázkách elektronické komunikace je pozornost zaměřena především na datové schránky, ale i elektronickou poštu a portály.
*


konec éry papíru, nástup digitálních písemností,
nová legislativa EU a ČR – aktuální situace i výhled do budoucna,
právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?,
změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID ad.,
jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?,
novela daňového řádu, nový portál MoJe Daně,
umíte zajistit požadavky kladené na digitální písemnosti?,
elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet,
digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence,
ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti,
jak používat datovou schránku, novinky, tipy, judikatura,
doručování datovou schránkou – výhody, zásady správného postupu,
náhrada podpisu použitím datové schránky,
kde všude můžeme využít datovou schránku? A kdy musíme?,
autorizovaná konverze písemnosti – z papírové do digitální formy a naopak,
příklady digitalizace dokladů, účetní směrnice,
rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat.

Odpovědi na dotazy.7. 10. 2022; 9:00–13:00 - - - - - kód: 2205550 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 220555A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220555B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220555C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.290 CZK /Kurz   [2.771 včetně DPH ]


2.290 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Digitální účetnictví, daně a komunikace (seminář)
7. 10. 2022; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci jak s orgány veřejné moci, tak i soukromoprávními. Seminář se zabývá otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, a jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků. Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií. V otázkách elektronické komunikace je pozornost zaměřena především na datové schránky, ale i elektronickou poštu a portály.
*


konec éry papíru, nástup digitálních písemností,
nová legislativa EU a ČR – aktuální situace i výhled do budoucna,
právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?,
změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID ad.,
jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?,
novela daňového řádu, nový portál MoJe Daně,
umíte zajistit požadavky kladené na digitální písemnosti?,
elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet,
digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence,
ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti,
jak používat datovou schránku, novinky, tipy, judikatura,
doručování datovou schránkou – výhody, zásady správného postupu,
náhrada podpisu použitím datové schránky,
kde všude můžeme využít datovou schránku? A kdy musíme?,
autorizovaná konverze písemnosti – z papírové do digitální formy a naopak,
příklady digitalizace dokladů, účetní směrnice,
rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat.

Odpovědi na dotazy.7. 10. 2022; 9:00–13:00 - - - - - kód: 22A5550 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 22A555A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A555B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A555C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.290 CZK /Kurz   [2.771 včetně DPH ]


2.290 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Digitální | účetnictví, | daně | elektronická | komunikace
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-100317


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Digitální účetnictví, daně a elektronická komunikace

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Digitální účetnictví, daně a elektronická komunikace


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz