HandMade by HANNDE.com
Hledte njak drky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale mete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, kolen, semine a/nebo rekvalifikace # termny kurz: Potravinstv

Rekvalifikan kurzy [seznam]


Podrobn hledn
rekvalifikanho kurzu a/nebo kolen
 

KURZY : Potravinstv

[AND - vyhledv vechna slova]Nzev kurzu Termn kurzu Msto konn Popis rekvalifikanch kurz a nebo kolen
Auditor v Potravinstv (on-line semin) 2021-05-13 online Clem je vykolit intern auditory pro provdn audit v oblasti bezpenosti potravin, i pracovnky, kte budou do realizace audit teprve zapojeni. Po absolvovn on-line semine budete pipraveni provdt intern audity, audity u vaich dodavatel. Zskte informace, jak efektivn ovovat kvalitu a bezpenost potravin a celkov zvldnout jednotliv fze auditu. Soust semine jsou poadavky na provdn audit obecn, poadavky na auditory (dle ISO 19011) a jejich znalos ...
Zsady osobn, provozn hygieny sprvn praxe v potravinskch provozech (on-line semin) 2021-06-10 online Clem on-line semine je shrnout podstatn znalosti v oblasti hygieny a pipomenout i doplnit, co ve by mli pracovnci vdt a dodrovat, piem bude kladen draz na pklady z praxe. Budou vysvtleny i pipomenuty poadavky na pracovnky pracujc v Potravinstv, zsady hygieny, zsady sprvn vrobn a hygienick praxe pi manipulaci s potravinami, zkladn informace o initelch, kte mohou zpsobit onemocnn z potravin a o tom jak onemocnnm pedchzet. Na semini z ...
Intern auditor ISO 22000 [HACCP] Kvten 2021 Plze Bezpenost pi pravch potravin je dlouhodob citliv vnman tma. Nedouc popularit se pi tom lze snadno vyhnout - sta jen clen hledat problmy a odhalen problmy eit. Jak postupovat pi odkrvn problm s ohledem na specifika v Potravinstv je npl tohoto kurzu ... [Termn kurzu bude upesnn]
Intern auditor ISO 22000 [HACCP] erven 2021 Plze Bezpenost pi pravch potravin je dlouhodob citliv vnman tma. Nedouc popularit se pi tom lze snadno vyhnout - sta jen clen hledat problmy a odhalen problmy eit. Jak postupovat pi odkrvn problm s ohledem na specifika v Potravinstv je npl tohoto kurzu ... [Termn kurzu bude upesnn]
Intern auditor ISO 22000 [HACCP] ervenec 2021 Plze Bezpenost pi pravch potravin je dlouhodob citliv vnman tma. Nedouc popularit se pi tom lze snadno vyhnout - sta jen clen hledat problmy a odhalen problmy eit. Jak postupovat pi odkrvn problm s ohledem na specifika v Potravinstv je npl tohoto kurzu ... [Termn kurzu bude upesnn]
Intern auditor ISO 22000 [HACCP] Srpen 2021 Plze Bezpenost pi pravch potravin je dlouhodob citliv vnman tma. Nedouc popularit se pi tom lze snadno vyhnout - sta jen clen hledat problmy a odhalen problmy eit. Jak postupovat pi odkrvn problm s ohledem na specifika v Potravinstv je npl tohoto kurzu ... [Termn kurzu bude upesnn]
Poradce pro vivu a suplementaci Kvten 2021 on-line estimsn kurz uren pro vechny zjemce o zdrav ivotn styl. Naute se vytvet stravovac reim v souvislosti s individualitou jedince, dozvt se zkladn informace o bn konzumovanch potravinch a postupech jejich pravy. Po absolvovn kurzu budete schopni stanovovat vivov doporuen a vyhodnocovat nutrin poteby pro rzn skupiny populace [mlde x dospl x senioi, mui x eny, sportovci x nesportovci] v nvaznosti na jejich metabolick poteby. Distann forma studia v p ... [Termn kurzu bude upesnn]
Poradce pro vivu a suplementaci erven 2021 on-line estimsn kurz uren pro vechny zjemce o zdrav ivotn styl. Naute se vytvet stravovac reim v souvislosti s individualitou jedince, dozvt se zkladn informace o bn konzumovanch potravinch a postupech jejich pravy. Po absolvovn kurzu budete schopni stanovovat vivov doporuen a vyhodnocovat nutrin poteby pro rzn skupiny populace [mlde x dospl x senioi, mui x eny, sportovci x nesportovci] v nvaznosti na jejich metabolick poteby. Distann forma studia v p ... [Termn kurzu bude upesnn]
Poradce pro vivu a suplementaci ervenec 2021 on-line estimsn kurz uren pro vechny zjemce o zdrav ivotn styl. Naute se vytvet stravovac reim v souvislosti s individualitou jedince, dozvt se zkladn informace o bn konzumovanch potravinch a postupech jejich pravy. Po absolvovn kurzu budete schopni stanovovat vivov doporuen a vyhodnocovat nutrin poteby pro rzn skupiny populace [mlde x dospl x senioi, mui x eny, sportovci x nesportovci] v nvaznosti na jejich metabolick poteby. Distann forma studia v p ... [Termn kurzu bude upesnn]
Poradce pro vivu a suplementaci Srpen 2021 on-line estimsn kurz uren pro vechny zjemce o zdrav ivotn styl. Naute se vytvet stravovac reim v souvislosti s individualitou jedince, dozvt se zkladn informace o bn konzumovanch potravinch a postupech jejich pravy. Po absolvovn kurzu budete schopni stanovovat vivov doporuen a vyhodnocovat nutrin poteby pro rzn skupiny populace [mlde x dospl x senioi, mui x eny, sportovci x nesportovci] v nvaznosti na jejich metabolick poteby. Distann forma studia v p ... [Termn kurzu bude upesnn]
Manikrka a nehtov designrka 2021-06-05 Havov, Karvin, Orlov,Frde Po spnm absolvovn kurzu Manikra a nehtov model um absolvent provdt odborn klasickou manikru i modelaci gelem a acrylem. Um lakovat a zdobit nehty, parafinov zbaly, mas a peeling rukou. Zn zklady zdravovdy a hygieny v manike. ... Akreditovan kurz nebo semin.
PEDIKRKA A NEHTOV DESIGNRKA 2021-06-05 Orlov Po spnm absolvovn kurzu um absolvent provdt pedikru pomoc skalpelu, exkavtoru a creda bez bolesti a krvavch porann. Um precizn oetit chodidla [relaxan mas chodidel, termoterapii-parafnem], pouvat krmov peelingy, masky, oleje, zmkovac ppravky, ktermi se provd mas nebo zbal. Um poradit s ppadnmi problmy, jako jsou zarstajc nehty. Absolvent um upravit dlku a tvar neht pomoc pilnku, pp. brusky, model neht UV gelem a akrylem na nohou, lakovat a ... Akreditovan kurz nebo semin.
Kosmetika 2021-09-04 Frdek - Mstek Po spnm absolvovn kurzu um absolvent pi poskytovn kosmetickch slueb vhodn zvolit zpsob kosmetickho oeten v souladu s typem a aktulnm stavem pleti, poadavky zkaznka, zdravotn-hygienickmi pedpisy, technologickmi postupy a estetickmi zsadami, zkladnmi znalostmi z dermatologie, mdnmi trendy a novmi vdeckmi poznatky. Absolvent kurzu um volit a pouvat ppravky podle jejich vlastnost a monost pouit s ohledem na aktuln stav pleti, bezpen manipulovat s p ... Akreditovan kurz nebo semin.
Manikrka a nehtov designrka 2021-10-04 Havov, Karvin, Orlov,Frde Po spnm absolvovn kurzu Manikra a nehtov model um absolvent provdt odborn klasickou manikru i modelaci gelem a acrylem. Um lakovat a zdobit nehty, parafinov zbaly, mas a peeling rukou. Zn zklady zdravovdy a hygieny v manike. ... Akreditovan kurz nebo semin.
PEDIKRKA A NEHTOV DESIGNRKA 2021-10-04 Orlov Po spnm absolvovn kurzu um absolvent provdt pedikru pomoc skalpelu, exkavtoru a creda bez bolesti a krvavch porann. Um precizn oetit chodidla [relaxan mas chodidel, termoterapii-parafnem], pouvat krmov peelingy, masky, oleje, zmkovac ppravky, ktermi se provd mas nebo zbal. Um poradit s ppadnmi problmy, jako jsou zarstajc nehty. Absolvent um upravit dlku a tvar neht pomoc pilnku, pp. brusky, model neht UV gelem a akrylem na nohou, lakovat a ... Akreditovan kurz nebo semin.
Masr pro sportovn a rekondin mase - rekvalifikan kurz -vetn zkouky u Autorizovan osoby- Kvten 2021 Plze Masr pro sportovn a rekondin mase - rekvalifikan kurz - akreditace MMT [monost zskn ivnostenskho listu mimo oblast zdravotnictv]. Dl kvalifikace DK 69-007-H. Cena kurzu je uvedena vetn zkouky u Autorizovan osoby. Kurz je uren pro zjemce o masn techniky v oblasti regenerace, klasickch mas a mas ve sportovnch klubech. Kurz vede zkuen masr a terapeut, dle odbornci v oblasti anatomie a problematiky lidskho tla. Pro dal informace rolujte dol po strnce. ... Akreditovan kurz nebo semin. [Termn kurzu bude upesnn]
Oznaovn potravin podle komoditnch vyhlek masn vrobky (on-line semin) 2021-05-28 online Clem tohoto on-line semine je nauit vs, jak znait vmi prodvan komodity. * relevantn legislativa k dan komodit, specifick poadavky oznaovn balench a nebalench masnch vrobk, masa a ryb, definice pouvan u danch komodit, praktick pklady aplikace, nejastj problmy a klamn v odvtv masnch vrobk. Odpovdi na dotazy. ...
Oznaovn potravin pro pokroil vetn praktickch pklad 2021-06-01 Praha Clem kurzu je rozen informac o problematice oznaovn potravin a seznmen s pstupem kontrolnch orgn k nkterm aspektm oznaovn. Na kurzu se seznmte s relevantn legislativou a jejmi ppadnmi zmnami, s hlavnmi zkonnmi poadavky oznaovn potravin a s praktickmi pklady aplikace jednotlivch poadavk. Dozvte se ve o omezen pro marketingov texty, o pravidlech uvdn vivovch daj a monosti jejich vpotu. Oekvat mete ppadov studie s vy ...
Masr pro sportovn a rekondin mase - rekvalifikan kurz -vetn zkouky u Autorizovan osoby- erven 2021 Plze Masr pro sportovn a rekondin mase - rekvalifikan kurz - akreditace MMT [monost zskn ivnostenskho listu mimo oblast zdravotnictv]. Dl kvalifikace DK 69-007-H. Cena kurzu je uvedena vetn zkouky u Autorizovan osoby. Kurz je uren pro zjemce o masn techniky v oblasti regenerace, klasickch mas a mas ve sportovnch klubech. Kurz vede zkuen masr a terapeut, dle odbornci v oblasti anatomie a problematiky lidskho tla. Pro dal informace rolujte dol po strnce. ... Akreditovan kurz nebo semin. [Termn kurzu bude upesnn]
Oznaovn potravin pro zanajc (on-line semin) 2021-06-29 online Clem on-line kurzu je zskn zkladnch informac nutnch pro spnou ppravu oznaen potravin. Seznmte se se zkladn potravinskou legislativou, jejmi poadavky a zskte pehled o zdrojch potebnch informac. Budou vm vysvtleny zkladn pojmy, princip oznaovn potravin a specifick poadavky vybranch skupin potravin (podle poadavk astnk kolen). Oekvat mete praktick pklady aplikace jednotlivch poadavk s ohledem na vklad dozorovch orgn a p ...
VROBA ZKUSK A DORT 2021-07-03 Karvin Absolvent zn a v praxi doke pout tradin technologie cukrsk vroby, souasn s modernmi cukrskmi postupy, kter vyuvaj nov suroviny, polotovary a nejnovj technologie. Um vyrobit cukrsk vrobky dle technologickch receptur, pouvat a obsluhovat strojn zazen, posoudit jakost a vady vrobk. Profil absolventa je v souladu s kvalifikanm standardem pro danou dl kvalifikaci. ... Akreditovan kurz nebo semin.
Masr pro sportovn a rekondin mase - rekvalifikan kurz -vetn zkouky u Autorizovan osoby- ervenec 2021 Plze Masr pro sportovn a rekondin mase - rekvalifikan kurz - akreditace MMT [monost zskn ivnostenskho listu mimo oblast zdravotnictv]. Dl kvalifikace DK 69-007-H. Cena kurzu je uvedena vetn zkouky u Autorizovan osoby. Kurz je uren pro zjemce o masn techniky v oblasti regenerace, klasickch mas a mas ve sportovnch klubech. Kurz vede zkuen masr a terapeut, dle odbornci v oblasti anatomie a problematiky lidskho tla. Pro dal informace rolujte dol po strnce. ... Akreditovan kurz nebo semin. [Termn kurzu bude upesnn]
Masr pro sportovn a rekondin mase - rekvalifikan kurz -vetn zkouky u Autorizovan osoby- Srpen 2021 Plze Masr pro sportovn a rekondin mase - rekvalifikan kurz - akreditace MMT [monost zskn ivnostenskho listu mimo oblast zdravotnictv]. Dl kvalifikace DK 69-007-H. Cena kurzu je uvedena vetn zkouky u Autorizovan osoby. Kurz je uren pro zjemce o masn techniky v oblasti regenerace, klasickch mas a mas ve sportovnch klubech. Kurz vede zkuen masr a terapeut, dle odbornci v oblasti anatomie a problematiky lidskho tla. Pro dal informace rolujte dol po strnce. ... Akreditovan kurz nebo semin. [Termn kurzu bude upesnn]
HOLISK A KADENICK PRCE 2021-09-04 Havov, Karvin, Orlov,Frde Absolvent kurzu si osvoj teoretick a praktick dovednosti potebn k vkonu kadenickch slueb. Um zvolit vhodn technologick postup, v souladu s diagnzou vlas zvolit vhodn ppravky vlasov kosmetiky. Um poskytnout poradensk sluby z hlediska oetovn vlas, nvrhu vhodnho esu a konen pravy vlas do mdnho esu. Prax zsk zkladn nvyky zrunosti a dovednosti v oboru. ... Akreditovan kurz nebo semin.
VROBA ZKUSK A DORT 2021-10-02 Karvin Absolvent zn a v praxi doke pout tradin technologie cukrsk vroby, souasn s modernmi cukrskmi postupy, kter vyuvaj nov suroviny, polotovary a nejnovj technologie. Um vyrobit cukrsk vrobky dle technologickch receptur, pouvat a obsluhovat strojn zazen, posoudit jakost a vady vrobk. Profil absolventa je v souladu s kvalifikanm standardem pro danou dl kvalifikaci. ... Akreditovan kurz nebo semin.
Zobrazeno celkem: 25 rekvalifikanch kurz, kolen a/nebo semin pro: Potravinstv

   [1]   


Hledejte po jednotlivch klovch slovech: Potravinstv
Nenali jste kurz? Vlote svoji poptvku kurzu/kolen

 
'Potravinstv' hledat v | Cel R | Praha | Stedoesk kraj | Jihoesk kraj | Plzesk kraj | Karlovarsk kraj | steck kraj | Libereck kraj | Krlovohradeck kraj | Pardubick kraj | Vysoina kraj | Jihomoravsk kraj | Olomouck kraj | Moravskoslezsk kraj | Zlnsk kraj | SLOVENSKO | MIMO R/SK | eLearning | R -- msto bude upesnno --

 

Posledn zprvy z oblasti vzdlvn & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace Zvolte jazyk - language
2021-04-11 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2021-03-27 


[?]

 

Rekvalifikan kurzy a/nebo kolen


Rekvalifikan kurzy | Manaersk kurzy | Komunikan a prezentan dovednosti | Obchod a prodejn dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostn rozvoj | Marketingov kurzy | etn a daov kurzy, mzdy a pojitn | Finann kurzy | V studium, BBA, MBA programy | Systmy zen a ISO | Prvo a legislativa | Potaov a IT kurzy | Kancelsk software | Programovn | Potaov grafika | Podnikov informan systmy | Potaov st | Zpracovn dat | Virtualizace | Technick kurzy, doprava | Stavebnictv, nemovitosti, reality | kolstv, zdravotnictv a sociln oblast | Jazykov kurzy | Sport, umn a ostatn kurzy

 

Registrace nov kolc firmy


Registrace nov kolc firmy a/nebo vzdlvac instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAN-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termny kurz, kolen | rekvalifikace poptvka Seznam poptvek kurz | rekvalifikace seznam firem Seznam kolcch firem a instituc | novinky Novinky a zprvy | SLEVA Zlevnn kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vm zpt - vrate se ke kurzu a kliknte na odkaz: VYDN KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Poton 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz