HandMade by HANNDE.com
Hledte njak drky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale mete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, kolen, semine a/nebo rekvalifikace # termny kurz: Dal prvn normy

Rekvalifikan kurzy [seznam]


Podrobn hledn
rekvalifikanho kurzu a/nebo kolen
 

KURZY : Dal prvn normy

[AND - vyhledv vechna slova]Nzev kurzu Termn kurzu Msto konn Popis rekvalifikanch kurz a nebo kolen
PRACOVNLKASK SLUBA 2020-09-22 Praha Obsah: * Pehled prvn pravy, v. zkona o ochran veejnho zdrav a zkonku prce, zvltn prvn pedpisy (idii z povoln a Dal profese) * Zkon o specifickch zdravotnch slubch (ZSZS) a vyhlka . 79 - 2013 Sb. ve znn jejich novel z roku 2017 * Zkladn pravidla kategorizace prac, rizikov prce podle zkona o ochran veejn ...
PRACOVNLKASK SLUBA 2021-02-24 Praha Obsah: * Pehled prvn pravy, v. zkona o ochran veejnho zdrav a zkonku prce, zvltn prvn pedpisy (idii z povoln a Dal profese) * Zkon o specifickch zdravotnch slubch (ZSZS) a vyhlka . 79 - 2013 Sb. ve znn jejich novel z roku 2017 * Zkladn pravidla kategorizace prac, rizikov prce podle zkona o ochran veejn ...
Vybran (stle) problmov otzky zvazkovho prva podle (novho) obanskho zkonku 2020-12-02 Praha Z odbornho programu semine: * Pechodn ustanoven k (novmu) obanskmu zkonku podrobn rozbor rznch situac v oblasti zvazkovho prva (vbrov: Jak je prvn reim smlouvy, kde byl nvrh na uzaven smlouvy realizovn v roce 2013, ale uzavena byla a v roce 2014 - vetn rznch monost odchylky od podstatnch - nepodsta ...
Systm managementu bezpenosti potravin Intern auditor 2020-09-22 Praha 4 Zskte znalosti potebn pro zavdn a udrovn systmu kritickch bod HACCP. Seznmte se s poadavky normy SN EN ISO 22000, FSSC 22000 a rozdly pi aplikaci poadavk norem SN EN ISO 9001 a SN EN ISO 22000 do praxe. Zskte nvod pro zen programu audit, postupy a zsady pi provdn internch audit podle ISO 19011 a poadavk HACCP a zkladn pehled a informace o standardech pro oblast certifikace v potravinskm prmyslu [BRC, IFS, GMP a Dal]. Na zklad absolvovn kolen ...
Kybernetick bezpenost - cyklus t semin 2020-10-14 Praha 1. semin: KYBERNETICK BEZPENOST I ZKON O KYBERNETICK BEZPENOSTI DOPADY A POVINNOSTI 14. jna 2020 steda - (9.00 16.00) Clem semine je poskytnout ucelen pehled o aktuln legislativ spojen s kybernetickou bezpenost, nastnit proces identifikace subjekt, na kter dopad prvn ...
Zmny v prvu na informace - vklad zkon o svobodnm pstupu k informacm, judikatury a jeho aktulnch novel 2020-11-10 Praha Odborn program semine: * Prvo na informace - vvoj prvn pravy, mezinrodn a stavnprvn zklady, zkladn vchodiska pro vklad, judikatura, platn prvn prava, jej vznam, nedostatky a zmny, aktuln novely * Smrnicov novela zkona o svobodnm pstupu k informacm - povinnost poskytovn met ...
Srky, exekuce, oddluen zamstnanc komplexn pehled krok zamstnavatele (zznam on-line) Srpen 2020 online Neuvedeno * Semin vm odpov na nsledujc, ale i Dal otzky souvisejc s problematikou: Jak prvn normy e provdn srek u zamstnanc? ? Jak a kde hldat, zda je zamstnanec v insolvenci, i zda je ji vedeno takov zen? ? Je mon zjistit, zda nov zamstnanec je v insolvenci? ? Jak kroky podniknout pi zahjen insolvennho zen zamstnance? ? Co se srkami na exekuci, kter byly zamstnanci dosud sraeny? ? Jak pohlet a pracovat se srkami, na kter je ji vyd ... [Termn kurzu bude upesnn]
Personalista, rekvalifikace MMT R 2020-09-30 Ostrava Absolventi kurzu zskaj odbornou zpsobilost k vkonu innosti personalista. Zskaj pedevm teoretick a praktick znalosti z personalistiky a budou schopni eit problematiku personlnho zen v podniku nebo firm. Absolvent se um orientovat v personlnm plnovn, zn techniku a strategii jednn a vyjednvn, osvoj si zklady komunikace, psychologii osobnosti, orientuje se v zkonku prce a administrativ. Pro podrobn informace rolujte dol po strnce. * Profil absolventa: ... Akreditovan kurz nebo semin.
Personalista, rekvalifikace MMT R 2020-10-02 Ostrava Absolventi kurzu zskaj odbornou zpsobilost k vkonu innosti personalista. Zskaj pedevm teoretick a praktick znalosti z personalistiky a budou schopni eit problematiku personlnho zen v podniku nebo firm. Absolvent se um orientovat v personlnm plnovn, zn techniku a strategii jednn a vyjednvn, osvoj si zklady komunikace, psychologii osobnosti, orientuje se v zkonku prce a administrativ. Pro podrobn informace rolujte dol po strnce. * Profil absolventa: ... Akreditovan kurz nebo semin.
Personalista, rekvalifikace MMT R 2020-11-20 Ostrava Absolventi kurzu zskaj odbornou zpsobilost k vkonu innosti personalista. Zskaj pedevm teoretick a praktick znalosti z personalistiky a budou schopni eit problematiku personlnho zen v podniku nebo firm. Absolvent se um orientovat v personlnm plnovn, zn techniku a strategii jednn a vyjednvn, osvoj si zklady komunikace, psychologii osobnosti, orientuje se v zkonku prce a administrativ. Pro podrobn informace rolujte dol po strnce. * Profil absolventa: ... Akreditovan kurz nebo semin.
Personalista, rekvalifikace MMT R 2020-11-23 Ostrava Absolventi kurzu zskaj odbornou zpsobilost k vkonu innosti personalista. Zskaj pedevm teoretick a praktick znalosti z personalistiky a budou schopni eit problematiku personlnho zen v podniku nebo firm. Absolvent se um orientovat v personlnm plnovn, zn techniku a strategii jednn a vyjednvn, osvoj si zklady komunikace, psychologii osobnosti, orientuje se v zkonku prce a administrativ. Pro podrobn informace rolujte dol po strnce. * Profil absolventa: ... Akreditovan kurz nebo semin.
Cochemsk praxe a Dal formy interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil 2020-10-27 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Nzev akreditace: Soudnictv ve vcech mldee, innost OSPOD; MPSV: A2019 - 0348-SP, Nzev akreditace: Cochemsk praxe a Dal formy interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil V rmci kurzu bude pedstavena problematika volby adekvtn metody interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil dti, a to jak v ppadech rodinnho prva soukromho (nap. vci pe, vivy ...
Cochemsk praxe a Dal formy interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil 2020-10-27 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Nzev akreditace: Soudnictv ve vcech mldee, innost OSPOD; MPSV: A2019 - 0348-SP, Nzev akreditace: Cochemsk praxe a Dal formy interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil V rmci kurzu bude pedstavena problematika volby adekvtn metody interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil dti, a to jak v ppadech rodinnho prva soukromho (nap. vci pe, vivy ...
Cochemsk praxe a Dal formy interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil 2020-12-01 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Nzev akreditace: Soudnictv ve vcech mldee, innost OSPOD; MPSV: A2019 - 0348-SP, Nzev akreditace: Cochemsk praxe a Dal formy interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil V rmci kurzu bude pedstavena problematika volby adekvtn metody interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil dti, a to jak v ppadech rodinnho prva soukromho (nap. vci pe, vivy ...
Cochemsk praxe a Dal formy interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil 2020-12-01 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Nzev akreditace: Soudnictv ve vcech mldee, innost OSPOD; MPSV: A2019 - 0348-SP, Nzev akreditace: Cochemsk praxe a Dal formy interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil V rmci kurzu bude pedstavena problematika volby adekvtn metody interdisciplinrn spoluprce ve vcech pe soudu o nezletil dti, a to jak v ppadech rodinnho prva soukromho (nap. vci pe, vivy ...
Trestn odpovdnost prvnickch osob 2020-10-19 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-418 - 2018 Clem semine je postihnout podstatn otzky aktuln prvn pravy trestn odpovdnosti prvnickch osob, existujc judikaturu obecnch soud a stavnho soudu a praktick zkuenosti saplikac prvn pravy. Snaha je praktickm zpsobem piblit danou prvn problematiku vprocesn i hmotnprvn rovin. Obsah: 1.Podstatn informace k prvn prav zkona o trestn odpovdnosti prvnickc ...
Odborn zpsobilost dle 111 zkona . 250/2016 Sb. a pprava na ni - 1. dl 2020-08-27 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Nzev akreditace: Zkon . 250 - 2016 Sb. o odpovdnosti za pestupky a zen o nich Obsahov semin kopruje jednotliv otzky stanoven vpslunch blocch A), B), a C). Prvn st vkladu je zamena na organizaci a innost veejn sprvy: 1) Vkon pestupkov agendy z hlediska stavnho systmu dlby moci (zsadazkonnosti). Vkon pestupkov agendy jako forma innosti veejn sprvy(vrch ...
Odborn zpsobilost dle 111 zkona . 250/2016 Sb. a pprava na ni - 1. dl 2020-08-27 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Nzev akreditace: Zkon . 250 - 2016 Sb. o odpovdnosti za pestupky a zen o nich Obsahov semin kopruje jednotliv otzky stanoven vpslunch blocch A), B), a C). Prvn st vkladu je zamena na organizaci a innost veejn sprvy: 1) Vkon pestupkov agendy z hlediska stavnho systmu dlby moci (zsadazkonnosti). Vkon pestupkov agendy jako forma innosti veejn sprvy(vrch ...
Odborn zpsobilost dle 111 zkona . 250/2016 Sb. a pprava na ni - 2. dl 2020-09-04 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Nzev akreditace: Zkon . 250 - 2016 Sb. o odpovdnosti za pestupky a zen o nich Obsahov semin kopruje jednotliv otzky stanoven vpslunch blocch A), B), a C). Prvn st vkladu je zamena na organizaci a innost veejn sprvy: 1) Vkon pestupkov agendy z hlediska stavnho systmu dlby moci (zsadazkonnosti). Vkon pestupkov agendy jako forma innosti veejn sprvy(vrch ...
Odborn zpsobilost dle 111 zkona . 250/2016 Sb. a pprava na ni - 2. dl 2020-09-04 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Nzev akreditace: Zkon . 250 - 2016 Sb. o odpovdnosti za pestupky a zen o nich Obsahov semin kopruje jednotliv otzky stanoven vpslunch blocch A), B), a C). Prvn st vkladu je zamena na organizaci a innost veejn sprvy: 1) Vkon pestupkov agendy z hlediska stavnho systmu dlby moci (zsadazkonnosti). Vkon pestupkov agendy jako forma innosti veejn sprvy(vrch ...
Odborn zpsobilost dle 111 zkona . 250/2016 Sb. a pprava na ni - 1. dl 2020-10-15 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Nzev akreditace: Zkon . 250 - 2016 Sb. o odpovdnosti za pestupky a zen o nich Obsahov semin kopruje jednotliv otzky stanoven vpslunch blocch A), B), a C). Prvn st vkladu je zamena na organizaci a innost veejn sprvy: 1) Vkon pestupkov agendy z hlediska stavnho systmu dlby moci (zsadazkonnosti). Vkon pestupkov agendy jako forma innosti veejn sprvy(vrch ...
Odborn zpsobilost dle 111 zkona . 250/2016 Sb. a pprava na ni - 1. dl 2020-10-15 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Nzev akreditace: Zkon . 250 - 2016 Sb. o odpovdnosti za pestupky a zen o nich Obsahov semin kopruje jednotliv otzky stanoven vpslunch blocch A), B), a C). Prvn st vkladu je zamena na organizaci a innost veejn sprvy: 1) Vkon pestupkov agendy z hlediska stavnho systmu dlby moci (zsadazkonnosti). Vkon pestupkov agendy jako forma innosti veejn sprvy(vrch ...
Odborn zpsobilost dle 111 zkona . 250/2016 Sb. a pprava na ni - 2. dl 2020-11-24 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Nzev akreditace: Zkon . 250 - 2016 Sb. o odpovdnosti za pestupky a zen o nich Obsahov semin kopruje jednotliv otzky stanoven vpslunch blocch A), B), a C). Prvn st vkladu je zamena na organizaci a innost veejn sprvy: 1) Vkon pestupkov agendy z hlediska stavnho systmu dlby moci (zsadazkonnosti). Vkon pestupkov agendy jako forma innosti veejn sprvy(vrch ...
Odborn zpsobilost dle 111 zkona . 250/2016 Sb. a pprava na ni - 2. dl 2020-11-24 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Nzev akreditace: Zkon . 250 - 2016 Sb. o odpovdnosti za pestupky a zen o nich Obsahov semin kopruje jednotliv otzky stanoven vpslunch blocch A), B), a C). Prvn st vkladu je zamena na organizaci a innost veejn sprvy: 1) Vkon pestupkov agendy z hlediska stavnho systmu dlby moci (zsadazkonnosti). Vkon pestupkov agendy jako forma innosti veejn sprvy(vrch ...
Uzavrn smluv podle (novho) obanskho zkonku po prvnch novelch 2020-10-14 Praha Z odbornho programu semine: * aktuln stav novelizac obanskho zkonku * zkladn pechodn ustanoven k obanskmu zkonku v oblasti zvazkovho prva * zkladn zsady obanskho zkonku aplikovateln pro oblast smluvnho prva * hlavn trendy nov prvn pravy v oblasti uzavrn smluv * kogent ...
VZ malho rozsahu a ZP 2020 v. elektronickho zadvn a vztahu k registru smluv 2020-11-26 Praha Veejn zakzky malho rozsahu a ZP 2019 - v. elektronickho zadvn a vztahu k registru smluv Semin je akreditovn Ministerstvem vnitra ve smyslu zkona . 312 - 2002 Sb. jako prbn vzdlvn. slo akreditace: AK - PV-435 - 2018 Clov skupina: Semin je uren zadavatelm veejnch zakzek na vech rovnch (obce, msta, kraje, koly, n ...
Excel grafy 2020-09-14 Koln kolen je uren uivatelm programu Excel, kte potebuj vytvet sloit typy graf a formtovat je pesn podle svch pedstav. Posluchai se seznm s rznmi typy graf, jejich vyuitm v praxi a s monostmi formtovn. Nau se pouvat pokroil funkce jako spojnici trend nebo druhou osu v grafu. * Kurz Excel grafy probh v mal skupin astnk. Kurzu Excel grafy se astn maximln 8 osob. Kurz Excel grafy probh v pln vybaven potaov uebn. V pr ...
Excel grafy 2020-09-25 Koln kolen je uren uivatelm programu Excel, kte potebuj vytvet sloit typy graf a formtovat je pesn podle svch pedstav. Posluchai se seznm s rznmi typy graf, jejich vyuitm v praxi a s monostmi formtovn. Nau se pouvat pokroil funkce jako spojnici trend nebo druhou osu v grafu. * Kurz Excel grafy probh v mal skupin astnk. Kurzu Excel grafy se astn maximln 8 osob. Kurz Excel grafy probh v pln vybaven potaov uebn. V pr ...
Excel grafy 2020-10-02 Praha kolen je uren uivatelm programu Excel, kte potebuj vytvet sloit typy graf a formtovat je pesn podle svch pedstav. Posluchai se seznm s rznmi typy graf, jejich vyuitm v praxi a s monostmi formtovn. Nau se pouvat pokroil funkce jako spojnici trend nebo druhou osu v grafu. * Kurz Excel grafy probh v mal skupin astnk. Kurzu Excel grafy se astn maximln 8 osob. Kurz Excel grafy probh v pln vybaven potaov uebn. V pr ...
Excel grafy 2020-11-02 Praha kolen je uren uivatelm programu Excel, kte potebuj vytvet sloit typy graf a formtovat je pesn podle svch pedstav. Posluchai se seznm s rznmi typy graf, jejich vyuitm v praxi a s monostmi formtovn. Nau se pouvat pokroil funkce jako spojnici trend nebo druhou osu v grafu. * Kurz Excel grafy probh v mal skupin astnk. Kurzu Excel grafy se astn maximln 8 osob. Kurz Excel grafy probh v pln vybaven potaov uebn. V pr ...
Excel grafy 2020-11-06 Koln kolen je uren uivatelm programu Excel, kte potebuj vytvet sloit typy graf a formtovat je pesn podle svch pedstav. Posluchai se seznm s rznmi typy graf, jejich vyuitm v praxi a s monostmi formtovn. Nau se pouvat pokroil funkce jako spojnici trend nebo druhou osu v grafu. * Kurz Excel grafy probh v mal skupin astnk. Kurzu Excel grafy se astn maximln 8 osob. Kurz Excel grafy probh v pln vybaven potaov uebn. V pr ...
Excel grafy 2020-11-23 Koln kolen je uren uivatelm programu Excel, kte potebuj vytvet sloit typy graf a formtovat je pesn podle svch pedstav. Posluchai se seznm s rznmi typy graf, jejich vyuitm v praxi a s monostmi formtovn. Nau se pouvat pokroil funkce jako spojnici trend nebo druhou osu v grafu. * Kurz Excel grafy probh v mal skupin astnk. Kurzu Excel grafy se astn maximln 8 osob. Kurz Excel grafy probh v pln vybaven potaov uebn. V pr ...
Excel grafy 2020-11-30 Praha kolen je uren uivatelm programu Excel, kte potebuj vytvet sloit typy graf a formtovat je pesn podle svch pedstav. Posluchai se seznm s rznmi typy graf, jejich vyuitm v praxi a s monostmi formtovn. Nau se pouvat pokroil funkce jako spojnici trend nebo druhou osu v grafu. * Kurz Excel grafy probh v mal skupin astnk. Kurzu Excel grafy se astn maximln 8 osob. Kurz Excel grafy probh v pln vybaven potaov uebn. V pr ...
Such novela vodnho zkona a Dal pijat a projednvan novely vodnho zkona 2020-12-10 Praha Odborn program semine: * principy ochrany spolenosti ped suchem ve vodnm prvu * nov povinnosti oprvnnch k nakldn s vodami * nov kompetence vodoprvnch ad, obc a kraj * postupy vodoprvnch ad k ohlaovanm vodnm dlm a ternnm pravm * poplatky a platby podle vodnho zkona ...
Excel grafy 2020-12-17 Koln kolen je uren uivatelm programu Excel, kte potebuj vytvet sloit typy graf a formtovat je pesn podle svch pedstav. Posluchai se seznm s rznmi typy graf, jejich vyuitm v praxi a s monostmi formtovn. Nau se pouvat pokroil funkce jako spojnici trend nebo druhou osu v grafu. * Kurz Excel grafy probh v mal skupin astnk. Kurzu Excel grafy se astn maximln 8 osob. Kurz Excel grafy probh v pln vybaven potaov uebn. V pr ...
ELEKTRONIZACE PRACOVNPRVNCH DOKUMENT V DOB POKORONAVIROV 2020-10-23 Olomouc kolen je ureno personalistm, HR manaerm, internm prvnkm, vedoucm a Dalm osobm, kte se zabvaj pracovnm prvem a personalistikou. Informace okolen: Nejen v souvislosti s aktuln epidemi COVID-19 se objevuj otzky, zda je mon v pracovnprvnch vztazch pouvat elektronick dokumenty a elektronick podpisy, ppadn zda lze dokumenty zaslat prostednictvm e-mailu i jinho elektronickho systmu. Na rozdl od elektronizace v obchodnch vztazch je pece jen oblast ...
Rodinn prvo v procesnch souvislostech 2020-08-13 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Nzev akreditace: Soudnictv ve vcech mldee, innost OSPOD Kurz je zamen na procesn souvislosti een rodinn-prvnch problm. Draz je kladen pedevm na prvn pravu zen ve vcech rodinn-prvnch obsaenou v zkonu . 292/2013 Sb., o zvltnch zench soudnch, zejmna pak nazen ve vcech pe o nezletila velmi strun tzv.zen paternitn. Vrmci akreditovanho vzdlvacho ...
Rodinn prvo v procesnch souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV 2020-08-13 Praha Akreditace: MPSV - Ministerstvo prce a socilnch vc MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Nzev akreditace: Soudnictv ve vcech mldee, innost OSPOD; MPSV: A2017 - 0744-SP - PC, Nzev akreditace: Rodinn prvo v procesnch souvislostech Kurz je zamen na procesn souvislosti een rodinn-prvnch problm. Draz je kladen pedevm na prvn pravu zen ve vcech rodinn-prvnch obsaenou v zkonu . 292/2013 Sb., o zvltnch zench sou ...
Zkon o kontrole v praxi 2020-08-28 online Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2015 Vte, pi jakm typu kontroly se pouije kontroln d a kdo je povinen se jm dit? Odpovdli jste na ob otzky ano, ale potkte se ve svpraxi sjeho uplatovnm? Pak pijte na n semin kzkonu o kontrole veden Ing. Tomem Pslem, kter Vs seznm nejen sdleitmi hledisky prvn pravy, ale i praktickmi aspekty kontroly, snimi se bhem sv bohat praxe setkal. Probrny budou krom vznamnch otzek, jakm ...
Zkon o kontrole v praxi 2020-08-28 Praha Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2015 Vte, pi jakm typu kontroly se pouije kontroln d a kdo je povinen se jm dit? Odpovdli jste na ob otzky ano, ale potkte se ve svpraxi sjeho uplatovnm? Pak pijte na n semin kzkonu o kontrole veden Ing. Tomem Pslem, kter Vs seznm nejen sdleitmi hledisky prvn pravy, ale i praktickmi aspekty kontroly, snimi se bhem sv bohat praxe setkal. Probrny budou krom vznamnch otzek, jakm ...
Rodinn prvo v procesnch souvislostech 2020-10-09 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Nzev akreditace: Soudnictv ve vcech mldee, innost OSPOD Kurz je zamen na procesn souvislosti een rodinn-prvnch problm. Draz je kladen pedevm na prvn pravu zen ve vcech rodinn-prvnch obsaenou v zkonu . 292/2013 Sb., o zvltnch zench soudnch, zejmna pak nazen ve vcech pe o nezletila velmi strun tzv.zen paternitn. Vrmci akreditovanho vzdlvacho ...
Rodinn prvo v procesnch souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV 2020-10-09 Praha Akreditace: MPSV - Ministerstvo prce a socilnch vc MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Nzev akreditace: Soudnictv ve vcech mldee, innost OSPOD; MPSV: A2017 - 0744-SP - PC, Nzev akreditace: Rodinn prvo v procesnch souvislostech Kurz je zamen na procesn souvislosti een rodinn-prvnch problm. Draz je kladen pedevm na prvn pravu zen ve vcech rodinn-prvnch obsaenou v zkonu . 292/2013 Sb., o zvltnch zench sou ...
Zkon o kontrole v praxi 2020-10-19 online Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2015 Vte, pi jakm typu kontroly se pouije kontroln d a kdo je povinen se jm dit? Odpovdli jste na ob otzky ano, ale potkte se ve svpraxi sjeho uplatovnm? Pak pijte na n semin kzkonu o kontrole veden Ing. Tomem Pslem, kter Vs seznm nejen sdleitmi hledisky prvn pravy, ale i praktickmi aspekty kontroly, snimi se bhem sv bohat praxe setkal. Probrny budou krom vznamnch otzek, jakm ...
Zkon o kontrole v praxi 2020-10-19 Praha Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2015 Vte, pi jakm typu kontroly se pouije kontroln d a kdo je povinen se jm dit? Odpovdli jste na ob otzky ano, ale potkte se ve svpraxi sjeho uplatovnm? Pak pijte na n semin kzkonu o kontrole veden Ing. Tomem Pslem, kter Vs seznm nejen sdleitmi hledisky prvn pravy, ale i praktickmi aspekty kontroly, snimi se bhem sv bohat praxe setkal. Probrny budou krom vznamnch otzek, jakm ...
Rodinn prvo v procesnch souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV 2020-11-13 Praha Akreditace: MPSV - Ministerstvo prce a socilnch vc MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Nzev akreditace: Soudnictv ve vcech mldee, innost OSPOD; MPSV: A2017 - 0744-SP - PC, Nzev akreditace: Rodinn prvo v procesnch souvislostech Kurz je zamen na procesn souvislosti een rodinn-prvnch problm. Draz je kladen pedevm na prvn pravu zen ve vcech rodinn-prvnch obsaenou v zkonu . 292/2013 Sb., o zvltnch zench sou ...
Zkon o pomoci v hmotn nouzi 2020-08-25 online Akreditace: MV - AK - PV-275 - 2018 Vrmci semine se seznmte saktulnm vkladem zkona o pomoci vhmotn nouzi ve svtle novel a ve vazbna Metodick pokyny MPSV. Vklad lektor sdlouholetmi zkuenostmi na MPSV povede se zetelem na problematick okruhy, kter pinpraxe, aktuln situaci vsystmu pomoci vhmotn nouzi, novely zkona opomoci vhmotn nouzi a Dal souvisejc zkony, jejich pipomenut, mon problmy. Lektor ve svm vkladu tak ...
Zkon o pomoci v hmotn nouzi - AKREDITOVNO MPSV i MV 2020-08-25 Praha Akreditace: MPSV - A2017 - 0362-SP - PC MV - AK - PV-275 - 2018 Vrmci semine se seznmte saktulnm vkladem zkona o pomoci vhmotn nouzi ve svtle novel a ve vazbna Metodick pokyny MPSV. Vklad lektor sdlouholetmi zkuenostmi na MPSV povede se zetelem na problematick okruhy, kter pinpraxe, aktuln situaci vsystmu pomoci vhmotn nouzi, novely zkona opomoci vhmotn nouzi a Dal souvisejc zkony, jejich pipomenut, mon problmy. ...
Zkon o pomoci v hmotn nouzi 2020-09-29 online Akreditace: MV - AK - PV-275 - 2018 Vrmci semine se seznmte saktulnm vkladem zkona o pomoci vhmotn nouzi ve svtle novel a ve vazbna Metodick pokyny MPSV. Vklad lektor sdlouholetmi zkuenostmi na MPSV povede se zetelem na problematick okruhy, kter pinpraxe, aktuln situaci vsystmu pomoci vhmotn nouzi, novely zkona opomoci vhmotn nouzi a Dal souvisejc zkony, jejich pipomenut, mon problmy. Lektor ve svm vkladu tak ...
Zkon o pomoci v hmotn nouzi - AKREDITOVNO MPSV i MV 2020-09-29 Praha Akreditace: MPSV - A2017 - 0362-SP - PC MV - AK - PV-275 - 2018 Vrmci semine se seznmte saktulnm vkladem zkona o pomoci vhmotn nouzi ve svtle novel a ve vazbna Metodick pokyny MPSV. Vklad lektor sdlouholetmi zkuenostmi na MPSV povede se zetelem na problematick okruhy, kter pinpraxe, aktuln situaci vsystmu pomoci vhmotn nouzi, novely zkona opomoci vhmotn nouzi a Dal souvisejc zkony, jejich pipomenut, mon problmy. ...
Zkon o pomoci v hmotn nouzi 2020-10-23 online Akreditace: MV - AK - PV-275 - 2018 Vrmci semine se seznmte saktulnm vkladem zkona o pomoci vhmotn nouzi ve svtle novel a ve vazbna Metodick pokyny MPSV. Vklad lektor sdlouholetmi zkuenostmi na MPSV povede se zetelem na problematick okruhy, kter pinpraxe, aktuln situaci vsystmu pomoci vhmotn nouzi, novely zkona opomoci vhmotn nouzi a Dal souvisejc zkony, jejich pipomenut, mon problmy. Lektor ve svm vkladu tak ...
Zkon o pomoci v hmotn nouzi - AKREDITOVNO MPSV i MV 2020-10-23 Praha Akreditace: MPSV - A2017 - 0362-SP - PC MV - AK - PV-275 - 2018 Vrmci semine se seznmte saktulnm vkladem zkona o pomoci vhmotn nouzi ve svtle novel a ve vazbna Metodick pokyny MPSV. Vklad lektor sdlouholetmi zkuenostmi na MPSV povede se zetelem na problematick okruhy, kter pinpraxe, aktuln situaci vsystmu pomoci vhmotn nouzi, novely zkona opomoci vhmotn nouzi a Dal souvisejc zkony, jejich pipomenut, mon problmy. ...
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikanch kurz, kolen a/nebo semin pro: Dal prvn normy

   [1]    [2] Dal strana >>


Hledejte po jednotlivch klovch slovech: Dal | prvn | normy
Nenali jste kurz? Vlote svoji poptvku kurzu/kolen

 
'Dal prvn normy' hledat v | Cel R | Praha | Stedoesk kraj | Jihoesk kraj | Plzesk kraj | Karlovarsk kraj | steck kraj | Libereck kraj | Krlovohradeck kraj | Pardubick kraj | Vysoina kraj | Jihomoravsk kraj | Olomouck kraj | Moravskoslezsk kraj | Zlnsk kraj | SLOVENSKO | MIMO R/SK | eLearning | R -- msto bude upesnno --

 

Posledn zprvy z oblasti vzdlvn & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikan kurzy a/nebo kolen


Rekvalifikan kurzy | Manaersk kurzy | Komunikan a prezentan dovednosti | Obchod a prodejn dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostn rozvoj | Marketingov kurzy | etn a daov kurzy, mzdy a pojitn | Finann kurzy | V studium, BBA, MBA programy | Systmy zen a ISO | Prvo a legislativa | Potaov a IT kurzy | Kancelsk software | Programovn | Potaov grafika | Podnikov informan systmy | Potaov st | Zpracovn dat | Virtualizace | Technick kurzy, doprava | Stavebnictv, nemovitosti, reality | kolstv, zdravotnictv a sociln oblast | Jazykov kurzy | Sport, umn a ostatn kurzy

 

Registrace nov kolc firmy


Registrace nov kolc firmy a/nebo vzdlvac instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAN-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termny kurz, kolen | rekvalifikace poptvka Seznam poptvek kurz | rekvalifikace seznam firem Seznam kolcch firem a instituc | novinky Novinky a zprvy | SLEVA Zlevnn kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vm zpt - vrate se ke kurzu a kliknte na odkaz: VYDN KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Poton 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info