HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # termíny kurzů: DPH Daně

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

KURZY : DPH Daně

[AND - vyhledává všechna slova]Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis rekvalifikačních kurzů a nebo školení
Kurz dph pro začátečníky 2020-10-16 Pardubice Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým s cílem seznámit je se základními pojmy a principy fungování Daně z přidané hodnoty – se zaměřením zejména na tuzemská plnění. * Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o dph z pohledu osob uvažujících o plátcovství Daně a začínajících plátců dph a na aktuality z oblasti dph. Budou vysvětleny jednotlivá ustanovení zákona o dph a budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Bude probrán i modelov ...
Komplexní průvodce dph včetně změn pro rok 2020 2020-09-30 Praha Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky dph. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. * 1. seminář: 30. 9. 2020; 9:00–16:00 • Uplatňování dph se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 • Ing. Ivana Langerová • obecná ustanovení a vymezení základních pojmů, • daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace, • předmět dph – tuzemská plnění, • usku ...
Řešení 40 modelových transakcí v zahraničním obchodě - UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ A dph 2020-09-24 Praha ...
dph u dovozu a vývozu 2021-02-26 Praha ...
dph pro začátečníky (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • důležité právní předpisy: a) Zákon o dph č. 235/2004 Sb. v platném znění b) Evropské předpisy c) Judikatura SDEU d) Informace, sdělení, GFŘ e) Závěry z jednání koordinačních výborů s GFŘ (KOOV), • předmět Daně, • vynětí z předmětu Daně, • územní působnost, • vymezení základních pojmů pro účely zákona o dph, rozdíl od jiných právních předpisů, • obrat pro účely registrace k dph, • osoby povinné k dani, osoby nepovinné k dani, osoby osvobozené od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce 2020-12-01 Šeč Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, dph v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2020. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020. Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru. Harmonogram školení : Út 1.12.   8 –   9 hod  ubyt ...
dph v roce 2020 a připravované změny pro rok 2021 – speciálka pro zkušené 2020-11-09 Praha Cyklus seminářů bude zaměřen na problémy při uplatňování dph podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete seznámeni se změnami zákona o dph, které se připravují s účinností od ledna 2021. * 1. seminář: 9. 11. 2020; 9:00–16:00 • Uplatňování dph mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2020 a připravované změny pro rok 2021 – pro zkušené • JUDr. Svatopluk Galočík Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů ...
dph u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2021 2020-12-08 Praha Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zboží od dph a na uplatnění dph z dovezeného zboží. * dph při vývozu zboží: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu Daně dle zákona o dph • definice vývozce dle celních předpisů • základ Daně při vývozu zboží/statistická hodnota při dovozu zboží • DUZP při vývozu zboží • daňové doklady při vývozu zboží • podmínky pro uplatnění ...
dph v tuzemsku v praxi roku 2020, včetně příkladů a problémových okruhů 2020-11-26 Pardubice Seminář je určen pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů. *  Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o dph týkající se tuzemska a na aktuality dph. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:Program Legislativní vývoj - novely zákona o dph z roku 2019 a 2020 ...
On-line vysílání: dph u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2021 Září 2020 online On-line výuka přináší informace o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zboží od dph a na uplatnění dph z dovezeného zboží. * dph při vývozu zboží: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu Daně dle zákona o dph • definice vývozce dle celních předpisů • základ Daně při vývozu zboží/statistická hodnota při dovozu zboží • DUZP při vývozu zboží • daňové doklady při vývozu zboží • podmínky pro u ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy dph pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021 2020-10-22 Praha Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice dph, o povinnostech plátce a budete umět vyplnit formulář Daně z přidané hodnoty. Jaký je princip fungování dph u plátců? Kdy vznikne identifikovaná osoba? Jaké povinnosti má plátce? Jaké jsou nejčastější chyby v oblasti dph v praxi? Jaké údaje se vykazují v kontrolním hlášení? * • předmět Daně z přidané hodnoty, • princip výpočtu dph, • stanovení obratu, registrace plátce a identifi ...
Kurz dph pro začátečníky 2020-11-03 Hradec Králové Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým s cílem seznámit je se základními pojmy a principy fungování Daně z přidané hodnoty – se zaměřením zejména na tuzemská plnění. * Součástí semináře bude i zpracování praktického příkladu, včetně vyplnění všech předepsaných daňových tvrzení souvisejících s dph.Program seznámení se základními pojmy: osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely dph, registrace k dani plátce dph x ident ...
Účetnictví a Daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2021 2020-12-04 Praha Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby Daně, případně osvobození od Daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady dph ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení. * • úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2021, • předmět Daně, osvobozená plnění, základ Daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění, • místo plnění u služeb souvisejících s ...
On-line vysílání: Základy dph pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021 Září 2020 online Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice dph, o povinnostech plátce a budete umět vyplnit formulář Daně z přidané hodnoty. * • předmět Daně z přidané hodnoty, • princip výpočtu dph, • stanovení obratu, registrace plátce a identifikované osoby, • stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, • poukazy – jednoúčelový, víceúčelový, • pořízení zboží z jiného členského státu, • povinnost přiznat daň, uskutečnění zd ... [Termín kurzu bude upřesněn]
dph u dovozu a vývozu zboží – aktuálně (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * dph při vývozu zboží: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu Daně dle zákona o dph • definice vývozce dle celních předpisů • základ Daně při vývozu zboží/statistická hodnota při dovozu zboží • DUZP při vývozu zboží • daňové doklady při vývozu zboží • podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od dph ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu • složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo ... [Termín kurzu bude upřesněn]
dph pro začátečníky 2020 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * ? předmět Daně z přidané hodnoty, princip výpočtu dph, ? stanovení obratu, registrace plátce a identifikované osoby, ? stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, ? poukazy – jednoúčelový, víceúčelový, ? pořízení zboží z jiného členského státu, povinnost přiznat daň, ? uskutečnění zdanitelného plnění, povinnost přiznat daň, ? daňové doklady, vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti daňových dokladů, uchování, ? stanovení základu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
dph při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Problematika dph při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k dph (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od dph • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od dph • dodání zboží do jiné člensk ... [Termín kurzu bude upřesněn]
dph v příkladech – workshop 2020-10-12 Praha Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o dph. Seminář bude koncipován na základě obsahu seminářů z předchozích dvou dnů. Budou na obtížnější probraná témata uvedeny konkrétní příklady včetně grafického znázornění, uvedení do přiznání k dph, do souhrnného hlášení (SH) a kontrolního hlášení (KH). Závěrem bude komplexní příklad. Posluchači obdrží tiskopis přiznání k dph, Kontrolního hlášení a souhrnného hlášení. * TUZEMSKÁ PLNĚNÍ V ROCE 2020 (na všechna tém ...
Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní a daňové dopady 2020-10-02 Praha Na semináři získáte přehled jak založit, implementovat a provozovat organizační složky z pohledu financí a souvisejících daňových a právních předpisů. * • úvod do problematiky organizačních složek, • organizační složka a provozovna, • založení organizační složky na Slovensku, • způsoby účtování o.s., • převodové vztahy, • právní úpravy v CZ GAAP a SK GAAP, • porovnání českého a slovenského účetnictví v návaznosti na daň z příjmu a dph. Porovnání úpr ...
Praktické uplatňování zákona o dph v roce 2016 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na dph, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět Daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem Daně (např manka a škody), • DUZP - dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění), • místo plnění, zejména u služeb, • základ Daně, položky zahrnované do základu Daně (dotace, vedlejší náklady, vedlejší plnění, zálohy), • opravy základu Daně (opravné d ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Praktické zkušenosti s uplatňováním dph v roce 2020 a změny od roku 2021 2020-11-27 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti dph, * vymezení některých základních pojmů, včetně nových pojmů pro rok 2020, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2020 a 2021, * vymezení místa plnění při dod ...
dph nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Předmět Daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem Daně (např. manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ Daně, položky zahrnované do základu Daně (dotace, vedlejší náklady, vedlejší plnění, zálohy) • opravy základu Daně (opravné daňové doklady, bonusy, slevy, vracení zboží) • sazby Daně (jedno nebo více plnění) • osvobození od dan ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO 2020-09-21 Hradec Králové Na kurzu  získáte přehled o účtování v NNO a rozdílech od účtování podnikatelských subjektů, seznámíte se se základními principy zdaňování NNO v oblasti dani z příjmů a dph. Naučíte se správně zaúčtovat každodenní účetní operace a získáte ucelený přehled rozdílů od účetnictví podnikatelů.  * Kurz je určen začínajícím účetním a také stávajícím účetním, které/kteří se chtějí zorientovat v zákonné úpravě a účetnictví vést také nestátním neziskovým organizacím (tj. organizacím nezaloženým za účel ...
Daň z přidané hodnoty a Daně z příjmů aktuálně a pro rok 2021 2020-10-16 Praha Na semináři získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších daňových předpisů platných pro rok 2020. Seznámíte se také s dopady tzv. Daňového balíčku 2019 do praxe právnických osob. * Daň z přidané hodnoty aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 • Ing. Zdeněk Kuneš Novela zákona o dph – daňový balíček 2020: • stanovení místa plnění u dodání zboží v řetězci, • úprava obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“ – nové povinnosti, • uskutečnění pln ...
dph u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád 2020-11-05 Praha Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování dph u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing. Zdeněk Kuneš Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89): • povinnost použít zvláštní režim pro cestovní službu, • podmínky použití zvláštního režimu, • stanovení základu Daně, zrušení globální marže, • povinnost přiznat daň také z přijatých úplat, • výpočet marže, • příklady na kombinaci zdanitelnýc ...
Uplatňování dph v praxi podrobně (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Nárok na odpočet Daně, úprava a vyrovnání odpočtu Daně po novele zákona o dph k 1.7.2017 s výkladem informací GFŘ k danému tématu • Kdy vzniká nárok na odpočet Daně. • Podmínky uplatnění nároku na odpočet Daně. • Oprava odpočtu Daně na základě reklamace odběratele. • Způsob výpočtu odpočtu Daně v poměrné výši – poměrný koeficient. • Způsob výpočtu nároku na odpočet Daně v krácené výši – krátící koeficient. • Vyrovnání odpočtu Daně u obchodního majetku : materiál ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o dph, daních z příjmů a účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021 2020-12-11 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Výklad v oblasti dph bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování dph v roce 2020 a změny v uplatňování dph od roku 2021 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o dph podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen ze ...
Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2020 – XXV. ročník 2020-11-26 Špindlerův Mlýn Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2020 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2021. * 26. 11. 2020 (Čt) 11:00–17:00 • Významná novela daňového řádu k 1. 1. 2021 • Ing. Miloslav Kopřiva • rozšíření institutu odborného konzultanta, • daňová informační schránka – projekt MOJE Daně, • úprava problematiky podání, vad podání a sankcí za vady podání, • zcela nové pojetí zahajování a ukončování daňových kontro ...
dph v roce 2015 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Předmět Daně, možnost volby • uplatňování Občanského zákoníku v dph • uplatňování zákona o korporacích v dph • obrat pro registraci • stavební pozemek • nemovité věci a jejich dodání a sazby Daně • právo stavby • osoba povinná k dani • osoba identifikovaná a plátce • sankce za neregistrování • daňové doklady, neporušitelnost obsahu • nárok na odpočet při registraci a zrušení registrace • nespolehlivá osoba a ručení za daň • přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse-charge) na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Praktické uplatňování zákona o dph v roce 2021 – speciálka 2020-12-02 Praha Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2021. * Seminář bude zaměřen na změny v dph od ledna 2021 a v průběhu roku 2020. V roce 2021 by mělo dojít také ke změnám v zásilkovém prodeji zboží, budou nastaveny nové povinnosti internetových platforem v oblasti dph a dojde ke zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty ze třetích zemí. Do zákona o dph by měla být implementovaná směrnice, kterou se zavádí tzv. quick fixes, tedy proza ...
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní 2020-09-29 Praha ...
On-line vysílání: Zákon o dph od 1. 1. 2021 Září 2020 online Budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2021 a s informacemi vydanými GFŘ k těmto změnám. Jaký je princip fungování dph u plátců? Jaké povinnosti má plátce? Kdy je povinnost přiznat daň? Jaké jsou nejčastější chyby v oblasti dph v praxi? Jaké údaje se vykazují v kontrolním hlášení? * Změny v zákoně o dph od 1. 1. 2021 – program bude upřesněn s ohledem na legislativní vývoj. Prodej zboží na dálku (zasílání zboží): • prováděcí n ... [Termín kurzu bude upřesněn]
dph pro začátečníky 2020-11-03 Hradec Králové Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým s cílem seznámit je se základními pojmy a principy fungování Daně z přidané hodnoty - se zaměřením zejména na tuzemská plnění. Součástí semináře bude i zpracování praktického příkladu, včetně vyplnění všech předepsaných daňových tvrzení souvisejících s dph. ...
dph v příkladech (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura. • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové doklady, vazba na změnu při přenechání í zboží s povinností odkupu (leasing § 13/3 d) – poskytnout může i osoba která je jen ekonomickým vlastníkem. • Obrat – specifické případy ( nájem, ubytovací služby, služby ... [Termín kurzu bude upřesněn]
dph v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Legislativní rámec- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti dph • změny ve vymezení daňových subjektů ve vazbě na občanský zákoník pro rok 2014 • registrace plátců Daně a identifikovaných osob v roce 2014, nesnížení obratu pod 1 mil Kč • aktuální problémy při vystavování daňových dokladů- náležitosti, lhůty, elektronické doklady, selfbilling • věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňového dokladu; auditní stopa • sazby Daně pro ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní 2020-10-16 Praha Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a dph. Výklad bude ilustrován na příkladech, zdůrazněny budou novinky a aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice. * • principy klasifikací a číselníků užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN), metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, ...
Praktické uplatňování dph v roce 2020 a očekávané změny pro rok 2021 2020-11-25 Praha Seminář bude zaměřen na změny při uplatňování dph u přeshraničních obchodů a dovozu malých zásilek, ke kterým dojde od 1. 1. 2021 v souvislosti s novými předpisy EU, a další praktické problémy při uplatňování dph podle aktuálně platné právní úpravy. * • vymezení základních pojmů (prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, zahraniční osoba, provozovatel elektronického rozhraní), • změny v pravidlech pro prodej zboží na dálku v EU (určení místa plnění, vč. nastavení jednotné p ...
ON-LINE KURZ: Uplatňování dph v praxi - zvláštní režimy Září 2020 online Online školení bude pojednávat o uplatnění dph u cestovních služeb (v reakci na změny dané daňovým balíčkem 2020), na dph při prodeji použitého zboží - autobazary, a také na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti především u stavebních prací. Bude vysvětlen princip použití zvláštního režimu jednoho správního místa, především úprava pro obchodování se zbožím na dálku a poskytování služeb v jiném členském státě pro osobu nepovinnou k dani. * • Zvláštní režim pro cestovní službu – kdo pou ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o dph, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020 2020-11-11 Praha Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k dph bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování dph podle právní úpravy platné k datu konání semináře a změny od roku 2021. Výklad se z hlediska dph bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské le ...
dph u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí 2020-10-12 Praha Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti dph, * vymezení místa plnění při dodání a pořízení zboží a změny provedené v roce 2020, * vymezení místa plnění při prodeji na dálku od roku 2021, * základní pravidla při přiznávání Daně při pořízení ...
ZMĚNY V ZÁKONĚ O dph pro rok 2021 2020-11-30 Praha ...
ZMĚNY V ZÁKONĚ O dph pro rok 2021 2020-12-09 Praha ...
ZMĚNY V ZÁKONĚ O dph pro rok 2021 2021-01-27 Praha ...
ZMĚNY V ZÁKONĚ O dph pro rok 2021 2021-02-09 Praha ...
Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním úřadem 2020-12-15 Praha Na kurzu se seznámíte s novelou daňového řádu (účinnost novely je od 1. 1. 2021), která je značně rozsáhlá – obsahuje jak změny legislativně-technického rázu, tak i řadu velmi podstatných změn. Novela připravuje podmínky pro modernizaci portálu Finanční správy České republiky v rámci projektu MOJE Daně a další podporu dobrovolné elektronické komunikace. Navrhuje změny v oblasti kontrolních postupů, je prováděna revize sankčního systému ad. Dále se budeme věnovat aktuálním problémům při komun ...
dph – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí, aktuálně 2020-10-29 Praha Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování dph. Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění dph. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na osmi zadaných příkladech z oblasti uplatnění dph a závěrečný test, který bude zpracováván kolektivním způsobem. Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění cca 15 minut a 5-10 minut na vyhod ...
dph – nejčastější chyby 2020-10-06 Praha Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat. * • co je a co není předmětem zákona o dph, • místo plnění a jeho správné určení, • povinnost registrace k dph – plátce, identifikovaná osoba, • povinnost přiznat daň – kdo, kdy, • správný postup a chyby při přenesení daňové povinnosti, • správné stanovení základu Daně a sazby Daně, případně osvobození, • uplatňování dph u nemovitých v ...
Uplatňování dph se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 2020-09-30 Praha Na semináři získáte hlubší vhled do změn v zákonu o dph platných od roku 2020. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. * • obecná ustanovení a vymezení základních pojmů, • daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace, • předmět dph – tuzemská plnění, • uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění, • jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti, • základ Daně a její výpočet, • oprava základu Daně ...
On-line vysílání: Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní Září 2020 online On-line výuka vás seznámí se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a dph. Výklad bude ilustrován na příkladech, zdůrazněny budou novinky a aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice. * • principy klasifikací a číselníků užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN), metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům, • aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro ... [Termín kurzu bude upřesněn]
NOVELA ZÁKONA O dph od roku 2021 2020-11-26 Praha ...
NOVELA ZÁKONA O dph od roku 2021 2020-12-10 Praha ...
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikačních kurzů, školení a/nebo seminářů pro: DPH Daně

   [1]    [2] Další strana >>


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: DPH | Daně
Nenašli jste kurz? Vložte svoji poptávku kurzu/školení

 
'DPH Daně' hledat v | Celá ČR | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královohradecký kraj | Pardubický kraj | Vysočina kraj | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning | ČR -- místo bude upřesněno --

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-06-07 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy - ENII-Nails

kurzy rekvalifikace
2020-04-28 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info