REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO A LEGISLATIVA školení, rekvalifikace a kurzy [Rekvalifikační kurzy.info] [N*]

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Právo a legislativa

 • Pouze akreditované rekvalifikační kurzy

 • Všechny kurzy, školení a/nebo semináře: A (71) | B (26) | C (37) | Č (37) | D (59) | E (60) | F (18) | G (4) | H (11) | I (41) | J (32) | K (105) | L (22) | M (92) | N (53) | O (103) | P (203) | R (65) | Ř (65) | S (148) | Š (148) | T (70) | U (31) | V (73) | W (73) | Z (165) | Ž (165) | 1 (30) | 2 (60) | 3 | 4 (3) | 5 (4) |
  [?]
  (vyhledá podle prvního znaku a pouze: Právo a legislativa)

  Zobrazí kurzy pouze začínající na písmeno [N*]
  a pouze s budoucím termínem konání (seřazeno podle názvu kurzu)
  Nalezeno celkem : 53 kurzů

  Strana | 1 | 2 |

  Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu, školení a nebo seminářů
  Novela stavebního zákona a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018 - PLNÁ KAPACITA 2018-10-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
  Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 2018-10-26 Praha Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z nove ...
  Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) Říjen 2018 online Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy p ... [Termín kurzu bude upřesněn]
  Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti 2018-10-30 Praha [br] Odborný program semináře: [br] * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy [br] * elektronické ...
  Nová legislativa platebního styku v roce 2018 2018-10-31 Praha [br] Program semináře: [br] * Prameny regulace platebního styku [br] * Principy zákona o platebním styku [br] ...
  Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018 2018-11-01 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169/2018 Sb., kterým ...
  Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu, služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům 2018-11-01 Praha [br] Odborný program semináře: [br] * Nájem podle obecných ustanovení ObčZ [br] * Nájem bytu podle ObčZ, zvlášt ...
  Náhradní rodinná péče 2018-11-02 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0361-SP - PC Akreditace: ...
  NÁJEM BYTŮ A DALŠÍCH PROSTOR V ROCE 2019 2018-11-03 Olomouc Školení je určeno všem, kteří se ve své praxi setkávají s nájemní problematikou – nejčastěji se jedná o obce, developery a další pr ...
  Novinky v pravopise, stylistice a normě 2018-11-05 Praha Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se koresponden ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
  Novela zákona o obcích PŘESUN Z 30.10. 2018-11-08 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: ...
  Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku 2018-11-12 Praha [br] Program: [br] * Pojem nemajetkové újmy [br] * Forma a rozsah odčinění [br] * Tzv. druhotná oběť (§ 297 ...
  Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva - první změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí 2018-11-12 Praha [br] Program: [br] * Základní právní rámec pro tzv. „neziskové organizace“ a novinky, které jejich postavení ovlivňují ...
  Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní náklady 2018-11-13 Praha Popis Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému vče ...
  Network Security - Hacking v praxi 2018-11-19 Praha Cíle kurzu

  Toto školení hackingu vás seznámí se základními nástroji a principy, které se používají pro útoky a penetrační testová ...

  Novela stavebního zákona - první zkušenosti z praxe na úseku územního plánování 2018-11-20 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
  Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty 2018-11-21 Praha Dozvíte se, jak by měla probíhat komunikace personalisty, přímého nadřízeného a nového zaměstnance ještě před nástupem. Odnesete si ...
  Nový zákon o hazardních hrách 2018-11-23 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017 Akreditace: ...
  Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018 2018-11-23 Praha [br] Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící [br] * péči řádného hospodáře [br] * odměňování členů sta ...
  NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019 2018-11-26 Praha Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změna ...
  Novela zákona o obcích PŘESUN Z 20.11. ! 2018-11-29 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: ...
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 2018-11-30 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe ...
  Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi 2018-11-30 Praha [br] Program: [br] * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na kt ...
  Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona 2018-12-04 Praha [br] Obsah semináře: [br] * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působno ...
  Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické příklady 2018-12-06 Praha Cílem semináře je podat kompletní a detailní rozbor právní úpravy náhrady škody v občanském zákoníku, zejména rozsah a způsob náhra ...
  Nový přestupkový zákon a judikatura NSS 2018-12-06 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014 Akreditace: ...
  Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru 2018-12-06 Brno Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru Seminář je zařazen v akredito ...
  Network Security - Hacking v praxi 2018-12-10 Praha Cíle kurzu

  Toto školení hackingu vás seznámí se základními nástroji a principy, které se používají pro útoky a penetrační testová ...

  NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019 2018-12-10 Praha Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změna ...
  Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru 2018-12-10 Brno Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru Seminář je zařazen v akredito ...
  Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích 2018-12-11 Praha Na tomto semináři se seznámíte s nejčastějšími omyly, kterých se (nevědomky) dopouštějí personalisté při hledání nových zaměstnanců ...
  Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 2018-12-11 Praha Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z nove ...
  Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018 2018-12-11 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169/2018 Sb., kterým ...
  Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení 2018-12-11 Praha [br] Z obsahu semináře: [br] * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování ...
  Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) 2018-12-12 Praha [br] Odborný program semináře [br] * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ [br] * ...
  Novela zákona o DPH pro rok 2019 2018-12-13 Pardubice [ul] Aktuální stav legislativy Přehled nových informací GFŘ. Přehled změn zákona o DPH pro rok 2019: Místo plnění u přeshraničních ...
  Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 2018-12-13 Hotel Atom, Velkomeziříčská 64 Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019 – program bude upřesněn.[br] * problematika věcného břemene – nově nájem,[br] * úprava definice ...
  Náhradní rodinná péče 2018-12-14 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0361-SP - PC Akreditace: ...
  Novela zákona o DPH pro rok 2019 2018-12-17 Praha Seminář bude zaměřen především na výklad změn, které byly provedeny v průběhu roku 2018 a podobu zákona účinnou pro rok 2019. * ...
  Náhrada škody v podnikání 2018-12-17 Praha [br] Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: [br] * relevantní obecné otázky [br] - pojetí škody / ú ...
  NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019 2019-01-15 Praha Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změna ...
  Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací 2019-01-24 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o ...
  NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019 2019-01-24 Praha Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změna ...
  Náhrada škody dle OZ včetně škody způsobené odbornou radou a stanoviskem 2019-01-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Víte, že kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odborném ...
  Nalezeno celkem : 53 kurzů

  Strana | 1 | 2 |


  Zpět: Právo a legislativa
  Málo kurzů? Mám najít další podobné kurzy a nebo školení: Právo a legislativa?
   

 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-26 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-20 


  [?]

  Ku uraFM - Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-13 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info