REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO A LEGISLATIVA školení, rekvalifikace a kurzy [Rekvalifikační kurzy.info] [N*]

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Právo a legislativa

 • Pouze akreditované rekvalifikační kurzy

 • Všechny kurzy, školení a/nebo semináře: A (64) | B (31) | C (30) | Č (30) | D (69) | E (55) | F (23) | G (9) | H (20) | I (35) | J (51) | K (110) | L (23) | M (106) | N (78) | O (120) | P (248) | R (74) | Ř (74) | S (175) | Š (175) | T (91) | U (39) | V (85) | W (71) | Z (199) | Ž (199) | 1 (39) | 2 (62) | 3 | 4 (3) | 5 (4) |
  [?]
  (vyhledá podle prvního znaku a pouze: Právo a legislativa)

  Zobrazí kurzy pouze začínající na písmeno [N*]
  a pouze s budoucím termínem konání (seřazeno podle názvu kurzu)
  Nalezeno celkem : 78 kurzů

  Strana | 1 | 2 |

  Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu, školení a nebo seminářů
  Naučte se konečně psát správně čárky! - získejte jistotu v nejobtížnější oblasti českého jazyka - interpunkci 2018-08-24 Praha

  Chybovat je lidské a v psaní čárek to platí více než dvojnásobně. Někdo píše čárek v souvětích nedostatek. Někdo je ...

  Novela zákona o obcích - ZMĚNA TERMÍNU Z 23.8.! 2018-08-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: ...
  Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) Srpen 2018 online Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy p ... [Termín kurzu bude upřesněn]
  Nové trendy ve firemním vzdělávání - aneb generace Y a Z již standardní tréninky nezaujmou (BEST PRACTICE) 2018-08-30 Praha

  4. průmyslová revoluce je tady. Připravte se na ni!

  Stále častěji skloňovaná čtvrtá průmyslová revoluce je tu! ...

  Nový zákon o hazardních hrách 2018-08-31 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017 Akreditace: ...
  Network Security - Hacking v praxi 2018-09-03 Praha Cíle kurzu

  Toto školení hackingu vás seznámí se základními nástroji a principy, které se používají pro útoky a penetrační testová ...

  Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) 2018-09-05 Praha [br] Odborný program semináře [br] * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) [br] ...
  Náhradní rodinná péče - AKREDITACE MPSV 2018-09-07 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0361-SP - PC Akreditace: ...
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce 2018-09-10 Praha Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální ...
  Nové prostředky komunikace (Facebook) 2018-09-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře : Osvojit si systém fungování sociální sítě facebook. Naučit se ...
  Novinky v pravopise, stylistice a normě 2018-09-12 Praha Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se koresponden ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH 2018-09-12 Praha Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Sta ...
  Novela stavebního zákona v praxi od 1.1.2018 2018-09-13 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-182 - 2017, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
  Nový zákon o hazardních hrách 2018-09-14 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017 Akreditace: ...
  Novela zákona o obcích 2018-09-18 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: ...
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 2018-09-19 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe ...
  Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR 2018-09-20 Praha Aktuální přehled legislativních změn a povinností subjektů veřejného i soukromého sektoru v souvislosti s účinností nových právních ...
  Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem 2018-09-24 Praha [br] Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: [br] * obchodní rejstřík [br] - evidence skut ...
  Nakládání s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb. 2018-09-24 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cílem seminářů je seznámit posluchače s vybranými ustanoveními zákona č. 219/ ...
  Náhrada nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích - odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání 2018-09-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015 Akreditace: ...
  Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů 2018-09-27 Brno Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků po ...
  Novinky daně z příjmu právnických osob a účetních předpisů 2018-09-27 Prostějov, adresa bude upřesně [br] [br] ...
  Network Security - Hacking v praxi 2018-10-01 Praha Cíle kurzu

  Toto školení hackingu vás seznámí se základními nástroji a principy, které se používají pro útoky a penetrační testová ...

  Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela 2018-10-02 Praha [br] Odborný program semináře: [br] * Úvod do smluvního práva [br] - princip autonomie vůle v novém soukromém p ...
  Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací 2018-10-04 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o ...
  Novela stavebního zákona v praxi od 1.1.2018 2018-10-04 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-182 - 2017, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH 2018-10-05 Praha Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. Obsah: * Obecný výklad o uzaví ...
  Nový zákon o hazardních hrách 2018-10-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017 Akreditace: ...
  Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2018-10-09 Praha [br] Program semináře: [br] * Nájem bytu a domu [br] - kogentnost úpravy [br] - nájemné, úhrada za služby ...
  Novela zákona o obcích 2018-10-09 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: ...
  Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků 2018-10-15 Praha [br] Program: [br] * podmínky náhrady újmy z provozu dopravních prostředků [br] * pojem provozu dopravního prost ...
  Náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech, vazby na poslední změny insolvenčního zákona, aktuální insolvenční a konkursní podstata 2018-10-15 Praha [br] Program přednášky (tematické okruhy): [br] * Typové vymezení sporů o náhradu škody v insolvenčních a konkursních s ...
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům 2018-10-17 Praha [br] Z odborného programu semináře: [br] * nekalé obchodní praktiky – podstata, jejich dělení, kvalifikační postup [b ...
  Network Security - Hacking v praxi 2018-10-22 Praha Cíle kurzu

  Toto školení hackingu vás seznámí se základními nástroji a principy, které se používají pro útoky a penetrační testová ...

  Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích 2018-10-22 Praha Na tomto semináři se seznámíte s nejčastějšími omyly, kterých se (nevědomky) dopouštějí personalisté při hledání nových zaměstnanců ...
  Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách 2018-10-23 Praha [br] Seminář se zaměří zejména na tato témata: [br] * povaha rozhodnutí valné hromady [br] * vztah rozhodnutí valné ...
  Novela stavebního zákona a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018 2018-10-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
  Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 2018-10-26 Praha Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z nove ...
  Novela zákona o obcích 2018-10-30 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: ...
  Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti 2018-10-30 Praha [br] Odborný program semináře: [br] * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy [br] * elektronické ...
  Nová legislativa platebního styku v roce 2018 2018-10-31 Praha [br] Program semináře: [br] * Prameny regulace platebního styku [br] * Principy zákona o platebním styku [br] ...
  Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu, služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům 2018-11-01 Praha [br] Odborný program semináře: [br] * Nájem podle obecných ustanovení ObčZ [br] * Nájem bytu podle ObčZ, zvlášt ...
  Náhradní rodinná péče 2018-11-02 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0361-SP - PC Akreditace: ...
  Novinky v pravopise, stylistice a normě 2018-11-05 Praha Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se koresponden ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
  Nalezeno celkem : 78 kurzů

  Strana | 1 | 2 |


  Zpět: Právo a legislativa
  Málo kurzů? Mám najít další podobné kurzy a nebo školení: Právo a legislativa?
   

 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Ku uraFM - Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-13 


  [?]

  Kurzy - Najisto.cz

  kurzy rekvalifikace
  2018-07-16 


  [?]

  Kurzy v Praze | STOB

  kurzy rekvalifikace
  2018-07-02 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info