REKVALIFIKACNI-KURZY.info

ZAKON ZMENE rekvalifikační kurzy, školení a semináře Zakon zmene

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

ZAKON ZMENE[?]
Nalezeno celkem : 238 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 2018-05-21 Praha 2 Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v obla ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 2018-05-21 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení 2018-05-21 Praha Absolvováním semináře získáte potřebné informace k tomu, abyste se vyvarovali možných chyb při aplikaci zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečen ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce 2018-05-21 Praha Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Semi ...
Zákon o nemocenském pojištění 2018-05-21 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním systému nemocenského pojištění. Získáte návod, jak řešit vybrané nejasné či sporné otázky a k ...
GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2018-05-21 Brno     Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva 2018-05-21 Praha Program přednášky (tematické okruhy): * Zajištěný věřitel - Zajištěný věřitel. Oddělený věřitel. Změna pojmosloví. Vysvětlení. ...
Nový přestupkový zákon v praxi 2018-05-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017 Akreditace: MV ...
Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů 2018-05-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-184 - 2016 Akreditace: MV ...
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2018-05-22 Brno Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o soc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o zdravotním pojištění 2018-05-22 Praha Absolvováním semináře získáte informace potřebné k tomu, abyste se vyvarovali možných chyb při aplikaci zákona o zdravotním pojištění. * Zdravotní poji ...
Zákoník práce včetně tzv. koncepční novely 2018-05-22 Prostějov, adresa bude upřesně Program kurzu Změny v úpravě dovolené a v oblasti homeworkingu či převedení zaměstnance na jinou práci pouze s jeho souhlasem. ...
Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce 2018-05-24 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě * odměňování státních zaměstnanců * služební d ...
Zákon o kontrole 2018-05-24 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, akreditováno pod názvem Kontrolní řád Akreditace: ...
Zákoník práce - pracovněprávní problematika v praxi HR 2018-05-24 Praha   Právní sytém ČR a EU Občanský zákoník a pracovní právo - §5, neplatnost právního jednání, adhezní smlouvy, předsmluvní odpověd ...
Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe 2018-05-24 Praha Odborný program semináře: * Obecné informace - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska o ...
Pohled auditora na základní zadávací postupy dle zákona č. 134/2016 Sb. 2018-05-24 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo p ...
Dluhové poradenství - 16 hod 2018-05-24 Ostrava Vzdělávací program je zaměřen na problematiku zadluženosti, předluženosti a jejich formy řešení. Zabývá se ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě 2018-05-24 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Zneužití zákona 106 ve správním řízení se soudcem NSS 2018-05-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-45 - 2017 Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: ...
Zákoník práce 2018-05-25 Brno Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s problematikou pracovního práva jako např. personalisté, účetní a vedoucí pracovníci. Účastníci získají ...
Zákon o svobodném přístupu k informacím 2018-05-28 Praha Na semináři se seznámíte s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: • kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit? • jak řešit ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018-05-28 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Zákon o zadávání veřejný ...
Novela zákona o střelných zbraních a střelivu 2018-05-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-147 - 2014, název akreditace Zákon o střelných zbraních a střelivu Akreditace: ...
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD) Květen 2018 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD) Květen 2018 online Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD) Květen 2018 online Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD) Květen 2018 online Neuvedeno * Průřez celým zákonným opatřením včetně nejaktuálnější výkladů jednotlivých ustanovení. Zákonné opatřen ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD) Květen 2018 online Neuvedeno * Úvod do problematiky • zaměstnavatel a zaměstnanec z pohledu platných pracovněprávních předpisů • diskriminace ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) Květen 2018 online Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam on-line) Květen 2018 online Neuvedeno * • Legislativní rámec 2015/2016, • nejčastější náklady u společností, cena obvyklá, • zásoby jako náklad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách (záznam on-line) Květen 2018 online Neuvedeno * • zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku, • pracovní doba a doba odpočinku – nové koncepce pracovní d ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line) Květen 2018 online Neuvedeno * • Nové pojetí stavebního pozemku, právo stavby, • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně, • osoba po ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line) Květen 2018 online Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce a pracovní právo prakticky 2018-05-28 Praha Odborný program semináře: * legislativní stav platný ke dni konání semináře * závislá práce a tzv. „švarcsystém“ * možnost od ...
VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO 2018-05-28 Olomouc Školení je určeno pracovníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů, investorům, projektantům a inženýrským organizacím. Lektor kurzu: Ing. Marcela PAVLO ...
Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu 2018-05-29 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-305 - 2016, název akreditace Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH 2018-05-29 Praha Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Stanovení obratu pro regist ...
Ochrana osobních údajů – představení nového zákona o zpracování osobních údajů a výklad obecného nařízení 2018-05-29 Praha V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada st ...
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení 2018-05-29 Praha Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) ...
Zákon o majetku státu 2018-05-29 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky ...
Zákoník práce v praxi – speciálka 2018-05-30 Praha Absolvováním semináře získáte informace o přijatých nebo připravovaných změnách v oblasti pracovního práva, budete se lépe orientovat v aktuálních a problé ...
Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací 2018-05-30 Praha Na semináři se seznámíte se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. prosince 2016. Zákon změnil mnohé oblasti při po ...
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2018-05-30 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, název akreditace - Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních ...

Nalezeno celkem : 238 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-05-12 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-03-20 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

kurz sushi - Made in Japan

kurz rekvalifikace
2018-04-12 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info