REKVALIFIKACNI-KURZY.info

SPRAVA NEMOVITOSTI rekvalifikační kurzy, školení a semináře Sprava nemovitosti

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

SPRAVA NEMOVITOSTI


Nalezeno celkem : 863 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích 2017-12-12 Praha Z tohoto semináře si odnesete praktické poznatky, jakým způsobem organizovat nábor v době, kdy jsou stále častěji využívány sociální sítě. V průběhu celého ...
Monitoring zaměstnanců aneb jak správně kontrolovat zaměstnance 2017-12-12 Praha Seminář vás naučí, jak můžete v souladu s právními předpisy kontrolovat zaměstnance. Řekneme si, za jakou hranici již zaměstnavatel nemůže zajít nebo za ja ...
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 2017-12-12 Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM 2017-12-12 Brno Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který 1. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM 2017-12-12 Brno Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který 1. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
A-Veřejné zakázky ve zdravotnictví (akreditováno pod názvem zadávání veřejných zakázek) 2017-12-13 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV ...
Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu 2017-12-13 Praha V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * superficiální zásada (principy a výjimky) – podstata super ...
Obchodník s realitami 2017-12-14 BRNO - Černá pole Rekvalifikační kurz odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami. Profesní studium zam ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů – pokračovací seminář 2017-12-14 Praha V průběhu tohoto semináře zvýšíte své dovednosti pro posouzení osobnostních předpokladů uchazečů pro úspěšné obsazení pozice ve firmě. * Výběrový pohovor s ...
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů 2017-12-14 Praha Základní téma semináře: * Obecné otázky odpovědnosti za přestupky - pojem přestupku podle nové právní úpravy - právní z ...
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi 2017-12-14 Praha Odborný program semináře: * katastr nemovitostí v občanském zákoníku a v katastrálním zákoně * předmět evidence katastru nemovitost ...
Basic NetApp Configuration and Administration (NA-BNCA) 2017-12-14 Praha 7 This two-day course provides a technical overview of the features and benefits of NetApp ONTAP 9 data-management software. The course en ...
KATASTR NEMOVITOSTÍ A ZÁPISY PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM 2017-12-14 Olomouc Školení je určeno pracovníkům úřadů, kteří mají na starosti správu majetku, dále potom pro pracovníky realitních kanceláří, advokáty, notáře a všechny, kte ...
Správce operačních systémů pro malé a střední organizace Prosinec 2017 Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z a ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Správce sítí pro malé a střední organizace Prosinec 2017 Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z a ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I/O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ Prosinec 2017 Praha,Ostrava Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů Prosinec 2017 Praha,Ostrava Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účast ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I/O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ Prosinec 2017 Praha,Ostrava Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Autodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor 2017-12-15 Praha Zaměření kurzu Toto školení je určeno pro uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří potřebují přístup k jejich souborům návrh ...
Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců 2017-12-15 Praha V průběhu tohoto semináře poznáte, jakou cestou definovat vize jak pro rozvoj týmů, tak i pro individuální práci. Pochopíte principy práce s vision boardy, ...
AutoCAD kurz – navrhování a správa dynamických bloků 2017-12-15 Praha Studijní materiály CZ literatura není dostupná Doporučujeme volitelně za příplatek AOTG – oficiáln ...
Komunikace na sociálních sítích Prosinec 2017 Praha 9 Cíl kurzu: Rozvíjet schopnost odpovědných zaměstnanců budovat povědomí a dobré jméno firmy i prostřednictvím sociálních ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Prosinec 2017 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Opravné prostředky ve správním řízení 2017-12-15 Praha Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůt ...
Mluvený projev Prosinec 2017 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Prosinec 2017 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Prosinec 2017 Zlín - Louky Naučte se prezentovat sebe i svou práci před lidmi. Díky tomuto kurzu si posílíte sebejistotu při veřejných projevech a zvlád ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Prosinec 2017 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Výběrové řízení - jak efektivně vybrat správné lidi na konkrétní pozici Prosinec 2017 Zlín - Louky Interaktivní seminář, ve kterém se naučíte jak efektivně vybrat správné lidi na konkrétní pracovní pozici, jak zorganizovat e ... [Termín kurzu bude upřesněn]
EX310 - Red Hat Certified Engineer in Red Hat OpenStack exam 2017-12-15 Praha 7 The Red Hat Certified Engineer in Red Hat OpenStack exam (EX310) is a performance-based exam that tests your ability to integrate Red Ha ...
Datové schránky nejen pro daňové poradce a advokáty [Webinář - online seminář] Prosinec 2017 odkudkoliv z kanceláře či domo Získáte praktické informace o práci s datovou schránkou, která je od 1.7.2012 povinná pro daňové poradce a advokáty. Součástí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Prosinec 2017 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
20347: Office 365 – nasazení a správa 2017-12-18 Brno   Předpokládané znalosti Znalost technilogií Active Directory, TCP/IP a DNS Zaměření kurzu ...
20697-2: Windows 10 – nasazení a správa v podnikovém prostředí 2017-12-18 Ostrava Předpokládané znalosti Znalosti na úrovní předchozího kurzu 20697-1 Zaměření kurzu ...
20412: Windows Server 2012 – pokročilá správa služeb 2017-12-18 Ostrava   Předpokládané znalosti Praktické zkušenosti se zavedením a správou Windows Serveru 2012 a služeb Active Directory a zn ...
Network Security - Hacking v praxi 2017-12-18 Praha Cíle kurzuToto školení hackingu vás seznámí se základními nástroji a principy, které se používají pro útoky a penetrační testování. Náš ojedinělý pětidenní ...
MOC20533 Microsoft Azure – nasazení a správa pro IT správce 2017-12-18 Praha 7 Pětidenní základní kurz pro IT správce, kteří se chystají implementovat Microsoft Azure cloudové řešení pro hostování serverových služeb ...
Motivujte, kritizujte a chvalte správně! - jak podat zpětnou vazbu tak, aby byla oboustranně akceptována s Martinem Konečným 2017-12-18 Praha Změňte úhel pohledu při poskytování zpětné vazby a rozvíjejte své lidi k lepším výkonům Zpětnou vazbu dáváme nebo dostáváme každý ...
Základy Internetworkingu 2017-12-18 Praha Cíle kurzuKurz A0 je teoretický, zaměřený na představení základních technik, technologií a terminologie komunikace v datových sítích. Absolvent získá všeob ...
RH255 - Red Hat System Administration III + certifikace RHCSA a RHCE 2017-12-18 Praha 7 U účastníků tohoto kurzu se předpokládají již pokročilé znalosti, a to nejlépe na úrovni stanovené obsahem kurzů RH135 či RH200. Cílem ...
RH254 - Red Hat System Administration III 2017-12-18 Praha 7 U účastníků tohoto kurzu se předpokládají již pokročilé znalosti, a to nejlépe na úrovni stanovené obsahem kurzů RH134/135 či RH199/20 ...
ICT bezpečnost - zálohování, mazání, obnova dat a bezpečné zničení elektronických médií 2017-12-18 Praha Zaměření kurzu: Seminář byl vytvořen na základě projektu "Akademie elektronických transakcí" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. Účastník semináře získá vědom ...
Obchodník s realitami 2017-12-19 Praha 10 Rekvalifikační kurz odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami. Profesní studium zam ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na další velkou novelu 2017-12-19 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a ...

Nalezeno celkem : 863 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

kurzy rekvalifikace
2017-11-25 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2017-10-01 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kurzy landkitingu Statenice

kurzy rekvalifikace
2017-08-28 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info