REKVALIFIKACNI-KURZY.info

SOCIALNI SLU鐃緒申BY rekvalifikan kurzy, kolen a semin癢e Socialni slu鐃緒申by

Rekvalifikan kurzy [seznam]


Podrobn hledn
rekvalifikanho kurzu a/nebo kolen
 

SOCIALNI SLU鐃緒申BY


Nalezeno celkem : 254 kurz

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Nzev kurzu Termn kurzu Msto konn
Nejastj chyby personalist na socilnch stch 2018-10-22 Praha Na tomto semin癢i se seznmte s nejastjmi omyly, kterch se (nevdomky) dopoutj personalist pi hledn novch zamstnanc na socilnch stch. O ...
晄etnictv a mzdy - zkladn kurz 2018-10-22 Cheb Zklady podvojnho etnictv, tovn majetku, tovn zvazk, tovn mezd, etn zvrka, etn uzvrka. V cen ...
Mzdov etnictv se zklady personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MMT R 2018-10-23 Ostrava Kurz je uren pro zjemce, kte se chtj vnovat mzdovmu etnictv v praxi. Je uren pro za葹tenky ne ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Mzdov etnictv se zklady personalistiky, rekvalifikace MMT R 2018-10-23 Ostrava Kurz je uren pro zjemce, kte se chtj vnovat mzdovmu etnictv v praxi. Je uren pro za葹tenky ne ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Personln controlling: nstroj ke zven efektivity personlnho zen 2018-10-23 Praha V prbhu semin癢e se seznmte s personlnm controllingem jako nstrojem zen lidskch zdroj, jeho clem je zvit innost personlnho managementu ...
FKSP a SOCILN FONDY - aktuality a praxe 2018 2018-10-23 Olomouc 罷slo akreditovanho kurzu: AK - PV-270 - 2016, nzev akreditace FKSP a sociln fondy - aktuln stav a novinky Akr ...
METODY SOCILN PRCE A SYSTMY SOCILN OCHRANY ZAM蒙EN NA OSOBY SE ZDRAVOTNM POSTIENM - VOD DO PROBLEMATIKY 2018-10-23 Brno * Metody a postupy sociln prce na obcch se zam踐enm na osoby se zdravotnm postienm. * Veden s ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Veden etnictv a etnch podklad v MS Excel 2018-10-23 Praha Zkladn dlka kurzu je jeden den. Vuka probh na po蓁taov uebn vybaven datovm projektorem. Optimln poet poslucha蔔 v kurzu je est a osm. Kad ...
晄etn administrativn povinnosti ve spolenosti 2018-10-24 Praha Zkladn dlka kurzu je jeden den. Vuka probh na po蓁taov uebn vybaven datovm projektorem. Optimln poet poslucha蔔 v kurzu je est a osm. Kad ...
MZDY POD LUPOU dvoudenn kurz mzdovho etnictv 2018-10-25 Pardubice I. den * 25. jna 2018 zkladn principy zdaovn mezd* innost daovho prohlen, odvody dan, termny, daov zvhodnn na dti slevy, b ...
晄tujeme v Pohod 2018-10-25 Praha Zkladn dlka kurzu jsou dva dny. Vuka probh na po蓁taov uebn vybaven datovm projektorem. Optimln poet poslucha蔔 v kurzu je est a osm. Kad ...
BOZP a odborn a zdravotn zpsobilost zamstnanc 2018-10-26 Praha Zamstnavatel mus prbn zajiovat, aby zamstnanci byli pro vykonvan pracovn innosti zdravotn a odborn zpsobil a byli seznmeni s informacemi ...
Nemocensk pojitn a pojistn na socilnm zabezpeen 2018 (zznam on-line) 罹jen 2018 online Neuvedeno * Zmny probhl v roce 2017: v nemocenskm pojitn; v pojistnm na sociln zabezpeen. Nemocensk po ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn v roce 2018 zmny v roce 2017 a k 1.1.2018 (zznam on-line) 罹jen 2018 online Neuvedeno * Zmny ve zdravotnm pojitn v prbhu roku 2017 a k 1. 1. 2018, aktuality s ohledem na vvoj legislativy ... [Termn kurzu bude upesnn]
ON-LINE KURZ: Nemocensk pojitn a pojistn na socilnm zabezpeen 2019 罹jen 2018 online Nemocensk pojitn a pojistn na sociln zabezpeen tvo dleitou 葹st povinnost, kter prvn pedpisy ukldaj zamst ... [Termn kurzu bude upesnn]
ON-LINE KURZ: Zdravotn pojitn 2019 罹jen 2018 online 晄astnk zsk podrobn informace o zmnch ve zdravotnm pojitn i v souvisejc prvn prav v prbhu roku 2018 a k 1. 1 ... [Termn kurzu bude upesnn]
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdch v roce 2019 罹jen 2018 online Na webin癢i zskte aktuln pehled o zmnch ve mzdov agend pro rok 2019, kter potebujete pi sv prci dobe znt. Sou ... [Termn kurzu bude upesnn]
ZKONK PRCE V NVAZNOSTI NA NOZ 2014 (zznam DVD) 罹jen 2018 online Neuvedeno * 1. Aktuln srovnn pracovnprvnch vztah k novmu obanskmu zkonku platnmu k 1. lednu 2014: - zkla ... [Termn kurzu bude upesnn]
KOLA ZA藩NAJCHO PERSONALISTY PRBH PRACOVNPRVNHO VZTAHU (zznam DVD) 罹jen 2018 online Neuvedeno * vod do problematiky pracovn smlouva z pohledu existence pracovnho pomru pravidla pro zmny v obsahu pr ... [Termn kurzu bude upesnn]
KOLA ZA藩NAJCHO PERSONALISTY ZNIK PRACOVNPRVNHO VZTAHU (zznam DVD) 罹jen 2018 online Neuvedeno * vod do problematiky skonen pracovnho pomru z pohledu praxe (zkonn podmnky, odstupn, z pohledu soudn ... [Termn kurzu bude upesnn]
PRACOVN SMLOUVY A JAK NA N Z POHLEDU PRAXE (zznam DVD) 罹jen 2018 online Neuvedeno * vod do problematiky vvoj pracovnch smluv ve vazb na postupn novelizace pracovnho prva po roce 1989 ... [Termn kurzu bude upesnn]
JAK NEPORUOVAT ZKONK PRCE A VYVAROVAT SE CHYB (zznam DVD) 罹jen 2018 online Neuvedeno * vod do problematiky nejastj chyby spojen se vznikem pracovnho pomru zkuebn doba a jej vvoj za ... [Termn kurzu bude upesnn]
ZDRAVOTN POJITN V ROCE 2015 ZMNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 (zznam DVD) 罹jen 2018 online Neuvedeno * Poznatky a zkuenosti z aplikace novho obanskho zkonku ve zdravotnm pojitn v roce 2014 zmny ve zdr ... [Termn kurzu bude upesnn]
ZKON O ZAMSTNANOSTI V ROCE 2015 (zznam DVD) 罹jen 2018 online Neuvedeno * vod do problematiky zamstnavatel a zamstnanec z pohledu platnch pracovnprvnch pedpis diskriminace ... [Termn kurzu bude upesnn]
Srky, exekuce, oddluen zamstnanc komplexn pehled krok zamstnavatele (zznam on-line) 罹jen 2018 online Neuvedeno * Semin癢 vm odpov na nsledujc, ale i dal otzky souvisejc s problematikou: Jak prvn normy e p ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zkonk prce pracovn doba a jej rozvren z pohledu praxe ve firmch (zznam on-line) 罹jen 2018 online Neuvedeno * zkonn rmec pracovn doby a doby odpoinku, pracovn doba a doba odpoinku nov koncepce pracovn d ... [Termn kurzu bude upesnn]
Nemocensk pojitn a pojistn na sociln zabezpeen v roce 2016 (zznam on-line) 罹jen 2018 online Neuvedeno * aktuln legislativn situace, zmny od 1. 1. 2015, zmny v prbhu roku 2015, zmny od 1. 1. ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn v roce 2016 - zmny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 (zznam on-line) 罹jen 2018 online Neuvedeno * aktuality ze zdravotnho pojitn s ohledem na vvoj legislativy, vybran pojmy zdravotnho pojitn, ... [Termn kurzu bude upesnn]
Nemocensk pojitn a pojistn na sociln zabezpeen 2017 (zznam on-line) 罹jen 2018 online Neuvedeno * Zmny v nemocenskm pojitn a pojistnm na sociln zabezpeen probhl v roce 2016. NEMOCENSK POJI ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn v roce 2017 zmny v roce 2016 a k 1.1.2017 (zznam on-line) 罹jen 2018 online Neuvedeno * zmny ve zdravotnm pojitn v roce 2016 a k 1. 1. 2017, minimln vym踐ovac zklad doklady k odvod ... [Termn kurzu bude upesnn]
Vpoty ve mzdov trn problematika vpotu mzdy (zznam on-line) 罹jen 2018 online Neuvedeno * 1. VOD DO PROBLEMATIKY 2. ZKLADN POJMY rozdly mezi mzdou, platem, prvn pedpisy. 2.1. Kdo je ... [Termn kurzu bude upesnn]
Cestovn nhrady 2018/2019 - proplcen cestovnch vdaj v praxi 2018-10-29 Praha Poznejte vechny aspekty vpotu a poskytovn cestovnch nhrad Nhrady cestovnch vdaj jsou nejroz逖enjm druhem nhrad poskytovanch ...
晄etnictv s vyuitm vpoetn techniky a prax 2018-10-29 Praha Certifikovan rekvalifikan kurzAbsolvent se po absolvovn kurzu orientuje v problematice veden etnict ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Time management v socilnch slubch 2018-10-30 Praha Tento kurz, kter jeakreditovan Ministerstvem prce a socilnch vc,seznamuje astnky s tmatem time ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Kolektivn vyjednvn 2018 z pohledu pracovnprvnch vztah a vyjednvacch metod pro zamstnavatele 2018-10-31 Praha Na semin癢i zskte podrobn informace k zkonu o kolektivnm vyjednvn a s tm souvisejcmi 葹stmi zkonku prce. Seznmte se s praktickm eenm a ...
Prvn pomoc pro pracovnky v socilnch slubch 2018-10-31 Praha Kurz je uren zjemcm z oblasti socilnch slueb. Na kurzu se astnci nau蓁 reagovat na situace, kdy je ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Pracovn smlouvy z pohledu praxe, vetn problematiky prce z domova 2018-11-01 Praha Na semin癢i se seznmte s obsahem pracovnch smluv z pohledu zkonnho a zejmna dle poteb personln praxe. Doplnte si sv znalosti o aktuln prvn p ...
SRKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE ZAMSTNANC 2018-11-01 Olomouc Zamstnancm personlnch oddlen (vetn HR manager a dalm pracovnkm personlnch oddlen), internm prvnkm spolenost vklad je praktick a ...
Kvalifikan kurz Pracovnk v socilnch slubch 2018-11-05 Praha 6 Kvalifikan kurz pro pracovnky v socilnch slubch je akreditovn Ministerstvem prce a socilnch vc ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Kvalifikan kurz Pracovnk v socilnch slubch 2018-11-05 Praha 6 Kvalifikan kurz pro pracovnky v socilnch slubch je akreditovn Ministerstvem prce a socilnch vc ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Modern metody nboru, sociln st a headhunting - mistrovstv vLinkedIn I. 2018-11-05 Praha V souasn dob, kdy svt ovld Internet, dochz k vraznmu vvoji metod a nstroj v oblasti nboru a najmn zamstnanc. Roli rozshlch nborovch ...
Zklady prvn pomoci pro pracovnky v socilnch slubch, akreditovno MPSV R 2018-11-06 Ostrava Kurz je uren pro pracovnky v socilnch slubch a irokou veejnost. Je zam踐en nejen na zskn teoreti ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Zdravotn pojitn 2018-11-09 Praha 2 ...
Zvyovn efektivity proces - 16 hodin 2018-11-09 Prostjov Program kurzu 6 hodin Nzev: Analytick metody pro efektivitu proces ve firm Lektor: Ing. Martin Plach Nau蓁te se 1. blok A ...

Nalezeno celkem : 254 kurz

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikanch kurz a/nebo kolen, semin癢


 

Posledn zprvy z oblasti vzdlvn & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikan kurzy a/nebo kolen


Rekvalifikan kurzy | Manaersk kurzy | Komunikan a prezentan dovednosti | Obchod a prodejn dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostn rozvoj | Marketingov kurzy | 晄etn a daov kurzy, mzdy a pojitn | Finann kurzy | V studium, BBA, MBA programy | Systmy zen a ISO | Prvo a legislativa | Po蓁taov a IT kurzy | Kancel癢sk software | Programovn | Po蓁taov grafika | Podnikov informan systmy | Po蓁taov st | Zpracovn dat | Virtualizace | Technick kurzy, doprava | Stavebnictv, nemovitosti, reality | kolstv, zdravotnictv a sociln oblast | Jazykov kurzy | Sport, umn a ostatn kurzy

 

Registrace nov kolc firmy


Registrace nov kolc firmy a/nebo vzdlvac instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAN-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termny kurz, kolen | rekvalifikace poptvka Seznam poptvek kurz | rekvalifikace seznam firem Seznam kolcch firem a instituc | novinky Novinky a zprvy | SLEVA Zlevnn kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vm zpt - vrate se ke kurzu a kliknte na odkaz: VYチDN KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Poton 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info