Hledte njak drky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale mete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

SOCIALNI SLU鐃緒申BY rekvalifikan kurzy, kolen a semin癢e Socialni slu鐃緒申by

Rekvalifikan kurzy [seznam]


Podrobn hledn
rekvalifikanho kurzu a/nebo kolen
 

SOCIALNI SLU鐃緒申BY


Nalezeno celkem : 232 kurz

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Nzev kurzu Termn kurzu Msto konn
Mzdov etnictv se zklady personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MMT R 2019-04-23 Ostrava Kurz je uren pro zjemce, kte se chtj vnovat mzdovmu etnictv v praxi. Je uren pro za葹tenky ne ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Mzdov etnictv se zklady personalistiky, rekvalifikace MMT R 2019-04-23 Ostrava Kurz je uren pro zjemce, kte se chtj vnovat mzdovmu etnictv v praxi. Je uren pro za葹tenky ne ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Jak hledat zamstnance na socilnch stch s Martinem Grauem - hledn pikovch kandidt v digitlnm svt 2019-04-23 Praha Objevujte talenty nasocilnch stch anaute se snimikomunikovat Hledn talent je stle t atynejlep zamstnance napracovnch portle ...
Opatrovnictv se zam踐enm na pijet do sociln sluby bez souhlasu a vn mnnho nesouhlasu pi umisovn do socilnch slueb - MV + MPSV AKREDITACE 2019-04-23 Praha 罷slo akreditovanho kurzu: AK - PV-344 - 2016 - Veejn opatrovnictv (MV), A2017 - 0654-SP - PC - VP - Opatrovnictv (MPSV) ...
Marketing na socilnch stch 2019-04-23 Praha Kurz marketing na socilnch stch vm pibl, jak funguj sociln st a jak vytv癢et zajmav obsah komunikace sv firmy a znaky. Sociln st ...
Veden etnictv a etnch podklad v MS Excel 2019-04-23 Praha Zkladn dlka kurzu je jeden den. Vuka probh na po蓁taov uebn vybaven datovm projektorem. Optimln poet poslucha蔔 v kurzu je est a osm. Kad ...
Kvalifikan kurz pro pracovnky v socilnch slubch [150 hod.], rekvalifikace MPSV R 2019-04-24 Frdek-Mstek Patte k empatickm lidem a rdi byste pomhali druhm prostednictvm pm obslun p蛻e? Pak absolvujte ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Kvalifikan kurz pro pracovnky v socilnch slubch [150 hod.], rekvalifikace MPSV R 2019-04-24 Karvin - Mizerov Patte k empatickm lidem a rdi byste pomhali druhm prostednictvm pm obslun p蛻e? Pak absolvujte ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Kvalifikan kurz pro pracovnky v socilnch slubch [150 hod.], rekvalifikace MPSV R 2019-04-24 Ostrava Patte k empatickm lidem a rdi byste pomhali druhm prostednictvm pm obslun p蛻e? Pak absolvujte ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Kvalifikan kurz pro pracovnky v socilnch slubch [150 hod.], rekvalifikace MPSV R 2019-04-24 Opava Patte k empatickm lidem a rdi byste pomhali druhm prostednictvm pm obslun p蛻e? Pak absolvujte ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Dobrovoln peovatelka [kvalifikan kurz pro pracovnky v socialnch slubch + dobrovoln sestra] 2019-04-24 Brno Speciln kurz pizpsoben zahraninm agenturm pro prci v oblasti socilnch slueb spojen s kvalifika ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Kvalifikan kurz pro pracovnky vsocilnch slubch 2019-04-24 Brno esk erven k Brno nabz: Kvalifikan kurz pro pracovnky v socilnch slubch. Obsah kurzu pro pra ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Jak si sestavit svj Rodokmen - 1. pracovn setkn 2019-04-24 Praha 1 - Nov Msto Genealogie je pomocn vda historick, kter zkoum vztahy mezi lidskmi jedinci, vyplvajc z jejich spolenho rodovho pvodu. Genealogie se zabv bu ...
晄etn administrativn povinnosti ve spolenosti 2019-04-24 Praha Zkladn dlka kurzu je jeden den. Vuka probh na po蓁taov uebn vybaven datovm projektorem. Optimln poet poslucha蔔 v kurzu je est a osm. Kad ...
Osobn agenda zamstnanc v pracovnprvnch vztazch z pohledu GDPR a novho zkona o ochran osobnch daj 2019-04-25 Praha Na semin癢i se seznmte s novinkami spojenmi s innost GDPR v personln praxi, zjistte, e GDPR lze zvldnout i ve vztahu ke zpracovn osobnch dat ...
晄tujeme v Pohod 2019-04-25 Praha Zkladn dlka kurzu jsou dva dny. Vuka probh na po蓁taov uebn vybaven datovm projektorem. Optimln poet poslucha蔔 v kurzu je est a osm. Kad ...
Rekvalifikace Pracovnk vsocilnch slubch 2019-04-26 Praha Kvalifikan kurz pro pracovnky v socilnch slubch je akreditovn Ministerstvem prce a socilnch vc ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Sociln st, komunity, web a blog. Naute se digitln marketing jako profesionl 2019-04-26 Praha V prbhu tohoto semin癢e zskte zkladn znalost o digitlnm marketingu, zejmna pak o vyuit socilnch st, webu a blog pro zskn novch zkaznk ...
KOLA ZA藩NAJCHO PERSONALISTY (zznam DVD) Duben 2019 online Neuvedeno * Se skld ze 3 zznam on-line kurz, kter lze absolvovat i samostatn. Doporuujeme vak pro zskn komp ... [Termn kurzu bude upesnn]
ON-LINE KURZ: Zamstnvn cizinc 2019 Duben 2019 online Tento webin癢 m objasnit povinnosti zamstnavatel pi zamstnvn oban EU a cizinc ve smyslu danch prvnch pedpis. P ... [Termn kurzu bude upesnn]
ON-LINE KURZ: Zkonk prce 2019 Duben 2019 online Webin癢 ke zmn zkonku prce, kter byla od roku 2017 nkolikrt odloena v legislativnm procesu. Nyn se opt plnuje nov ... [Termn kurzu bude upesnn]
Nemocensk pojitn a pojistn na socilnm zabezpeen 2018 (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * Zmny probhl v roce 2017: v nemocenskm pojitn; v pojistnm na sociln zabezpeen. Nemocensk po ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn v roce 2018 zmny v roce 2017 a k 1.1.2018 (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * Zmny ve zdravotnm pojitn v prbhu roku 2017 a k 1. 1. 2018, aktuality s ohledem na vvoj legislativy ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn 2019 (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * Desatero nejastjch chyb zamstnavatele a jejich rozbor. Jak sprvn pihlaovat a odhlaovat zamst ... [Termn kurzu bude upesnn]
Nemocensk pojitn a pojistn na socilnm zabezpeen 2019 (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * NEMOCENSK POJITN: ast na nemocenskm pojitn (zkladn pojmy, podmnky asti a prbh pojitn ... [Termn kurzu bude upesnn]
ON-LINE KURZ: GDPR ve mzdov a personln innosti Duben 2019 online Na online kurzu zskte aktuln pehled o problematice ochrany osobnch daj, archivaci a skartaci dat, a to v souladu s p ... [Termn kurzu bude upesnn]
ZKONK PRCE V NVAZNOSTI NA NOZ 2014 (zznam DVD) Duben 2019 online Neuvedeno * 1. Aktuln srovnn pracovnprvnch vztah k novmu obanskmu zkonku platnmu k 1. lednu 2014: - zkla ... [Termn kurzu bude upesnn]
KOLA ZA藩NAJCHO PERSONALISTY PRBH PRACOVNPRVNHO VZTAHU (zznam DVD) Duben 2019 online Neuvedeno * vod do problematiky pracovn smlouva z pohledu existence pracovnho pomru pravidla pro zmny v obsahu pr ... [Termn kurzu bude upesnn]
PRACOVN SMLOUVY A JAK NA N Z POHLEDU PRAXE (zznam DVD) Duben 2019 online Neuvedeno * vod do problematiky vvoj pracovnch smluv ve vazb na postupn novelizace pracovnho prva po roce 1989 ... [Termn kurzu bude upesnn]
JAK NEPORUOVAT ZKONK PRCE A VYVAROVAT SE CHYB (zznam DVD) Duben 2019 online Neuvedeno * vod do problematiky nejastj chyby spojen se vznikem pracovnho pomru zkuebn doba a jej vvoj za ... [Termn kurzu bude upesnn]
ZDRAVOTN POJITN V ROCE 2015 ZMNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 (zznam DVD) Duben 2019 online Neuvedeno * Poznatky a zkuenosti z aplikace novho obanskho zkonku ve zdravotnm pojitn v roce 2014 zmny ve zdr ... [Termn kurzu bude upesnn]
ZKON O ZAMSTNANOSTI V ROCE 2015 (zznam DVD) Duben 2019 online Neuvedeno * vod do problematiky zamstnavatel a zamstnanec z pohledu platnch pracovnprvnch pedpis diskriminace ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zkonk prce pracovn doba a jej rozvren z pohledu praxe ve firmch (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * zkonn rmec pracovn doby a doby odpoinku, pracovn doba a doba odpoinku nov koncepce pracovn d ... [Termn kurzu bude upesnn]
Nemocensk pojitn a pojistn na sociln zabezpeen v roce 2016 (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * aktuln legislativn situace, zmny od 1. 1. 2015, zmny v prbhu roku 2015, zmny od 1. 1. ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn v roce 2016 - zmny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * aktuality ze zdravotnho pojitn s ohledem na vvoj legislativy, vybran pojmy zdravotnho pojitn, ... [Termn kurzu bude upesnn]
Srky, exekuce, oddluen z pohledu zamstnavatele 2016 (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * rozdlen srek dle prvnch norem, typy srek - pednostn, nepednostn a jejich poad, postup a p ... [Termn kurzu bude upesnn]
Nemocensk pojitn a pojistn na sociln zabezpeen 2017 (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * Zmny v nemocenskm pojitn a pojistnm na sociln zabezpeen probhl v roce 2016. NEMOCENSK POJI ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn v roce 2017 zmny v roce 2016 a k 1.1.2017 (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * zmny ve zdravotnm pojitn v roce 2016 a k 1. 1. 2017, minimln vym踐ovac zklad doklady k odvod ... [Termn kurzu bude upesnn]
Vpoty ve mzdov trn problematika vpotu mzdy (zznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * 1. VOD DO PROBLEMATIKY 2. ZKLADN POJMY rozdly mezi mzdou, platem, prvn pedpisy. 2.1. Kdo je ... [Termn kurzu bude upesnn]
晄etnictv s vyuitm vpoetn techniky a prax 2019-04-29 Praha Certifikovan rekvalifikan kurzAbsolvent se po absolvovn kurzu orientuje v problematice veden etnict ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
ZKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVN REHABILITACE V SOCILNCH SLUBCH - 2019-04-30 Brno Aktivizace - druhy a vznam. Techniky a terapie v aktivizaci - obecn. Ergoterapie a arteterapie. ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
ZKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVN REHABILITACE V SOCILNCH SLUBCH 2019-04-30 Brno Aktivizace - druhy a vznam. Techniky a terapie v aktivizaci - obecn. Ergoterapie a arteterapie. ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Modern metody nboru, sociln st a headhunting - mistrovstv vLinkedIn II. 2019-05-09 Brno Pijte si roz逖it sv poznatky v oblasti nboru zamstnanc a headhuntingu nejen pomoc socilnch st. Ukeme vm, jak efektivn vyuvat LinkedIn pro ...
Modern metody nboru, sociln st a headhunting - mistrovstv vLinkedIn II. 2019-05-09 Praha Pijte si roz逖it sv poznatky v oblasti nboru zamstnanc a headhuntingu nejen pomoc socilnch st. Ukeme vm, jak efektivn vyuvat LinkedIn pro ...

Nalezeno celkem : 232 kurz

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikanch kurz a/nebo kolen, semin癢


 

Posledn zprvy z oblasti vzdlvn & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2019-04-17 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2019-04-13 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2019-04-12 


[?]

 

Rekvalifikan kurzy a/nebo kolen


Rekvalifikan kurzy | Manaersk kurzy | Komunikan a prezentan dovednosti | Obchod a prodejn dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostn rozvoj | Marketingov kurzy | 晄etn a daov kurzy, mzdy a pojitn | Finann kurzy | V studium, BBA, MBA programy | Systmy zen a ISO | Prvo a legislativa | Po蓁taov a IT kurzy | Kancel癢sk software | Programovn | Po蓁taov grafika | Podnikov informan systmy | Po蓁taov st | Zpracovn dat | Virtualizace | Technick kurzy, doprava | Stavebnictv, nemovitosti, reality | kolstv, zdravotnictv a sociln oblast | Jazykov kurzy | Sport, umn a ostatn kurzy

 

Registrace nov kolc firmy


Registrace nov kolc firmy a/nebo vzdlvac instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAN-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termny kurz, kolen | rekvalifikace poptvka Seznam poptvek kurz | rekvalifikace seznam firem Seznam kolcch firem a instituc | novinky Novinky a zprvy | SLEVA Zlevnn kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vm zpt - vrate se ke kurzu a kliknte na odkaz: VYチDN KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Poton 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info