HANNDE.com - HandMade Produkty
Mte malou domc dlnu? Vyrbte? Tvote? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

SOCIALNI SLU鐃緒申BY rekvalifikan kurzy, kolen a semin癢e Socialni slu鐃緒申by

Rekvalifikan kurzy [seznam]


Podrobn hledn
rekvalifikanho kurzu a/nebo kolen
 

SOCIALNI SLU鐃緒申BY


Nalezeno celkem : 203 kurz

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Nzev kurzu Termn kurzu Msto konn
State se chytrm sprvcem socilnch st 2019-01-21 Praha Zam踐en kurzu Kurz je vhodn pro za蓁najc administrtory Facebooku, kte se potebuj zorientovat vjeho rychle se mncm prosted ...
Pracovnprvn pedpisy v roce 2019 2019-01-21 Praha Lektor vs na semin癢i seznm s aktuln pracovnprvn judikaturou, zmnami zkona o zamstnanosti a zkona o ochran veejnho zdrav, vetn aktuln s ...
hrada ambulantnch zdravotnch slueb v roce 2019 aneb mm dodatek podepsat nebo ne 2019-01-22 Praha Stt ve snaze dit rostouc vdaje na zdravotn p蛻i limituje jej hradu hradovmi regulacemi, kter jsou zakotveny v tzv. hradovch vyhlkch Ministe ...
Zklady prvn pomoci pro pracovnky v socilnch slubch, akreditovno MPSV R 2019-01-24 Ostrava Kurz je uren pro pracovnky v socilnch slubch a irokou veejnost. Je zam踐en nejen na zskn teoreti ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Jak na mzdy a platy v roce 2019 2019-01-28 Praha Na cyklu semin癢 zskte ucelen pehled aktulnch mzdovch pedpis, kter vm umon sprvn veden mzdov agendy v roce 2019. * 1. semin癢: 2 ...
Nemocensk pojitn a pojistn na socilnm zabezpeen 2018 (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * Zmny probhl v roce 2017: v nemocenskm pojitn; v pojistnm na sociln zabezpeen. Nemocensk po ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn v roce 2018 zmny v roce 2017 a k 1.1.2018 (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * Zmny ve zdravotnm pojitn v prbhu roku 2017 a k 1. 1. 2018, aktuality s ohledem na vvoj legislativy ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn 2019 (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * Desatero nejastjch chyb zamstnavatele a jejich rozbor. Jak sprvn pihlaovat a odhlaovat zamst ... [Termn kurzu bude upesnn]
ON-LINE KURZ: Nemocensk pojitn a pojistn na socilnm zabezpeen 2019 Leden 2019 online Nemocensk pojitn a pojistn na sociln zabezpeen tvo dleitou 葹st povinnost, kter prvn pedpisy ukldaj zamst ... [Termn kurzu bude upesnn]
ON-LINE KURZ: Zkonk prce 2019 Leden 2019 online Webin癢 ke zmn zkonku prce, kter byla od roku 2017 nkolikrt odloena v legislativnm procesu. Nyn se opt plnuje nov ... [Termn kurzu bude upesnn]
ON-LINE KURZ: Zamstnvn cizinc 2019 Leden 2019 online Neuvedeno * Obsah bude brzy upesnn. ... [Termn kurzu bude upesnn]
Time management v socilnch slubch 2019-01-28 Praha Tento kurz, kter jeakreditovan Ministerstvem prce a socilnch vc,seznamuje astnky s tmatem time ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Zdravotn pojitn v roce 2019 2019-01-28 Praha Na semin癢i se seznmte s aktuln podobou sytmu zdravotnho pojitn, a se sprvnmi postupy v mzdov v praxi. * Zmny v systmu veejnho zdravotn ...
Zdravotn pojitn v roce 2016 - zmny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * aktuality ze zdravotnho pojitn s ohledem na vvoj legislativy, vybran pojmy zdravotnho pojitn, ... [Termn kurzu bude upesnn]
Nemocensk pojitn a pojistn na sociln zabezpeen 2017 (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * Zmny v nemocenskm pojitn a pojistnm na sociln zabezpeen probhl v roce 2016. NEMOCENSK POJI ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zdravotn pojitn v roce 2017 zmny v roce 2016 a k 1.1.2017 (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * zmny ve zdravotnm pojitn v roce 2016 a k 1. 1. 2017, minimln vym踐ovac zklad doklady k odvod ... [Termn kurzu bude upesnn]
Vpoty ve mzdov trn problematika vpotu mzdy (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * 1. VOD DO PROBLEMATIKY 2. ZKLADN POJMY rozdly mezi mzdou, platem, prvn pedpisy. 2.1. Kdo je ... [Termn kurzu bude upesnn]
ZKONK PRCE V NVAZNOSTI NA NOZ 2014 (zznam DVD) Leden 2019 online Neuvedeno * 1. Aktuln srovnn pracovnprvnch vztah k novmu obanskmu zkonku platnmu k 1. lednu 2014: - zkla ... [Termn kurzu bude upesnn]
KOLA ZA藩NAJCHO PERSONALISTY PRBH PRACOVNPRVNHO VZTAHU (zznam DVD) Leden 2019 online Neuvedeno * vod do problematiky pracovn smlouva z pohledu existence pracovnho pomru pravidla pro zmny v obsahu pr ... [Termn kurzu bude upesnn]
KOLA ZA藩NAJCHO PERSONALISTY ZNIK PRACOVNPRVNHO VZTAHU (zznam DVD) Leden 2019 online Neuvedeno * vod do problematiky skonen pracovnho pomru z pohledu praxe (zkonn podmnky, odstupn, z pohledu soudn ... [Termn kurzu bude upesnn]
PRACOVN SMLOUVY A JAK NA N Z POHLEDU PRAXE (zznam DVD) Leden 2019 online Neuvedeno * vod do problematiky vvoj pracovnch smluv ve vazb na postupn novelizace pracovnho prva po roce 1989 ... [Termn kurzu bude upesnn]
JAK NEPORUOVAT ZKONK PRCE A VYVAROVAT SE CHYB (zznam DVD) Leden 2019 online Neuvedeno * vod do problematiky nejastj chyby spojen se vznikem pracovnho pomru zkuebn doba a jej vvoj za ... [Termn kurzu bude upesnn]
ZDRAVOTN POJITN V ROCE 2015 ZMNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 (zznam DVD) Leden 2019 online Neuvedeno * Poznatky a zkuenosti z aplikace novho obanskho zkonku ve zdravotnm pojitn v roce 2014 zmny ve zdr ... [Termn kurzu bude upesnn]
ZKON O ZAMSTNANOSTI V ROCE 2015 (zznam DVD) Leden 2019 online Neuvedeno * vod do problematiky zamstnavatel a zamstnanec z pohledu platnch pracovnprvnch pedpis diskriminace ... [Termn kurzu bude upesnn]
Srky, exekuce, oddluen zamstnanc komplexn pehled krok zamstnavatele (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * Semin癢 vm odpov na nsledujc, ale i dal otzky souvisejc s problematikou: Jak prvn normy e p ... [Termn kurzu bude upesnn]
Zkonk prce pracovn doba a jej rozvren z pohledu praxe ve firmch (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * zkonn rmec pracovn doby a doby odpoinku, pracovn doba a doba odpoinku nov koncepce pracovn d ... [Termn kurzu bude upesnn]
Nemocensk pojitn a pojistn na sociln zabezpeen v roce 2016 (zznam on-line) Leden 2019 online Neuvedeno * aktuln legislativn situace, zmny od 1. 1. 2015, zmny v prbhu roku 2015, zmny od 1. 1. ... [Termn kurzu bude upesnn]
Modern metody nboru, sociln st a headhunting - mistrovstv vLinkedIn I. 2019-01-28 Praha V souasn dob, kdy svt ovld Internet, dochz k vraznmu vvoji metod a nstroj v oblasti nboru a najmn zamstnanc. Roli rozshlch nborovch ...
Personln agenda - jak sprvn vst administrativu v oblasti HR 2019-01-29 Praha Zskejte detailn pehled o veden personlnch spis a dokument Personln agenda zahrnuje mnostv vznamnch dokument od pracovnch sml ...
Nemocensk pojitn 2019-01-29 Praha Po absolvovn semin癢e budete znt povinnosti zamstnavatele v oblasti nemocenskho pojitn. * aktuln legislativa pro rok 2019, ast na ...
Zamstnvn cizinc na zem R komplexn pedstaven problematiky s drazem na zmny v prvn prav a jejich praktick dopady 2019-01-30 Praha Po absolvovn semin癢e budete znt systematiku prvn pravy zamstnvn a pobyt oban tetch zem a oban EU/EHP/vcarska na zem R/Schengenu. Bu ...
Dchodov pojitn v roce 2019 2019-01-30 Praha Na semin癢i se seznmte s aktuln podobou dchodovho pojitn a jeho sprvnou aplikac v praxi. * Pipomenut poslednch zmn pijatch v oblasti d ...
Stress management pro osoby pracujc v socilnch slubch 2019-01-30 Praha Kurz rozvj schopnosti v oblasti zvldn stresovch situac typickch pro prci v socilnch a zdravotnc ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Dchodov pojitn a vyplnn ELDP pro rok 2019 2019-02-05 Pardubice Aktuln problematika dchodovho pojitn, vpoty dchod od 1.1.2019, povinnosti zamstnavatel piprovdn dchodovho pojitn api vede ...
Marketing na socilnch stch 2019-02-06 Praha Kurz marketing na socilnch stch vm pibl, jak funguj sociln st a jak vytv癢et zajmav obsah komunikace sv firmy a znaky. Sociln st ...
Ternn prce v sociln vylouench lokalitch 2019-02-06 Ostrava V tomto semin癢i se seznmte se zklady problematiky ternnch forem sociln prce v sociln vylouench lokalitch. =gt; Zskte informace o dopadech s ...
Problematika srek ze mzdy, platu, odmny nebo jinch pjm v roce 2019 krok za krokem 2019-02-07 Praha Na semin癢i se lektor zam踐 na vklad provdn srek ze mzdy, platu nebo odmny u zamstnanc. Seznmte se souasnou prvn pravou v dan problematice ...
GDPR pro HR praktick zkuenosti 2019-02-07 Praha Semin癢 vs nau蓁, co konkrtn znamen GDPR pro doten subjekty v oblasti HR a jak dopad m do kadodenn praxe personalisty. Na zklad praktickch zku ...
Novinky v legislativ BOZP od 1. 1. 2019 2019-02-07 Praha Lektor poskytne odborn vklad k hlavnm legislativnm poadavkm platnm pro oblast BOZP, vetn zmn v prvnch pedpisech s innost od 1. 1. 2019. ...
Vkon funkce statutrnho orgnu, soubh funkc a odlinosti od postaven vedoucho zamstnance 2019-02-11 Praha Clem semin癢e je podrobn vysvtlit rozdly v prvnm postaven zamstnance podle zkonku prce a lena statutrnho orgnu podle zkona o obchodnch kor ...
ZKON O SOCILNCH SLUBCH - P慷SPVEK NA P蛭I - VOD DO PROBLEMATIKY - VETN NOVELY 2019-02-12 Olomouc Seznmen sobsahem semin癢e, oekvn astnk. Aktuln znn zkona . 108/2006 Sb., ... Akreditovan kurz nebo semin癢.
Zkon o pojistnm na sociln zabezpeen 2019-02-13 Praha Absolvovnm semin癢e zskte informace potebnk tomu, abyste se vyvarovali chyb pi aplikaci zkona upravujcho pojistn na sociln zabezpeen. * ...
Zkon o zdravotnm pojitn 2019-02-13 Praha Absolvovnm semin癢e zskte informace potebn k tomu, abyste se vyvarovali monch chyb pi aplikaci zkona o zdravotnm pojitn. * Zdravotn poji ...
Nemocensk pojitn a pojistn na sociln zabezpeen roku 2019 2019-02-13 Pardubice Nemocensk pojitn 晄ast na nemocenskm pojitn (zkladn pojmy, podmnky asti, pojitn v zamstnn malho rozsahu a u dohody o proved ...

Nalezeno celkem : 203 kurz

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikanch kurz a/nebo kolen, semin癢


 

Posledn zprvy z oblasti vzdlvn & studia & rekvalifikace

Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

studium rekvalifikace
2019-01-16 


[?]

Kurzy - Stips.cz

kurzy rekvalifikace
2018-12-30 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-11-29 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

 

Rekvalifikan kurzy a/nebo kolen


Rekvalifikan kurzy | Manaersk kurzy | Komunikan a prezentan dovednosti | Obchod a prodejn dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostn rozvoj | Marketingov kurzy | 晄etn a daov kurzy, mzdy a pojitn | Finann kurzy | V studium, BBA, MBA programy | Systmy zen a ISO | Prvo a legislativa | Po蓁taov a IT kurzy | Kancel癢sk software | Programovn | Po蓁taov grafika | Podnikov informan systmy | Po蓁taov st | Zpracovn dat | Virtualizace | Technick kurzy, doprava | Stavebnictv, nemovitosti, reality | kolstv, zdravotnictv a sociln oblast | Jazykov kurzy | Sport, umn a ostatn kurzy

 

Registrace nov kolc firmy


Registrace nov kolc firmy a/nebo vzdlvac instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAN-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termny kurz, kolen | rekvalifikace poptvka Seznam poptvek kurz | rekvalifikace seznam firem Seznam kolcch firem a instituc | novinky Novinky a zprvy | SLEVA Zlevnn kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vm zpt - vrate se ke kurzu a kliknte na odkaz: VYチDN KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Poton 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info