REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVNI SPRAVNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře Pravni spravni

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVNI SPRAVNI


Nalezeno celkem : 964 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory 2018-05-21 Praha Předpokládané znalosti Zkušenosti s Active Directory Domain Services (AD DS) Zkušenosti se správou W ...
10961: Automatizace správy pomocí Windows PowerShell (Automating Administration with Windows PowerShell®) 2018-05-21 Ostrava Předpokládané znalosti Znalosti a zkušenosti se správou Windows Serveru a Windows klientských zařízení ...
Elastic Stack - ukládání a analýza logů 2018-05-21 Praha 7 Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak pomocí Elastic Stack ukládat velké množství dat. Logy se naučíme ukládat, vyhle ...
MOC20347 - Nasazení a správa Office 365 2018-05-21 Praha 7 Kurz obsahuje spoustu labů, které naučí účastníky implementovat, spravovat, monitorovat a řešit vzniklé problémy Office 365.  Cílová ...
C/Side Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80437) 2018-05-21 Bratislava Tento pětidenní kurz provede studenty simulovaným implementačním projektem, jehož cílem je přizpůsobení prostředí Microsoft Dynamics NAV 2013 tak, aby vyho ...
Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80049) 2018-05-21 Bratislava This one-and-a-half-day course, Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2009, provides students with the tools to implement and maintain cross-applicat ...
Právní minimum pro neprávníky - praktické základy práva do běžné praxe 2018-05-21 Praha Mít přehled v oblasti práva se víc než vyplatí Prostředí kolem nás, v zaměstnání, v podnikání i v soukromí, je stále více regulováno právem. ...
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 2018-05-21 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení 2018-05-21 Praha Absolvováním semináře získáte potřebné informace k tomu, abyste se vyvarovali možných chyb při aplikaci zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečen ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce 2018-05-21 Praha Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Semi ...
Zákon o nemocenském pojištění 2018-05-21 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním systému nemocenského pojištění. Získáte návod, jak řešit vybrané nejasné či sporné otázky a k ...
Vybrané otázky medicínského práva 2018-05-21 Praha Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o ...
Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva 2018-05-21 Praha Program přednášky (tematické okruhy): * Zajištěný věřitel - Zajištěný věřitel. Oddělený věřitel. Změna pojmosloví. Vysvětlení. ...
GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2018-05-21 Brno     Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Přeměny obchodních společností – právní pohled 2018-05-22 Praha Absolvováním semináře získáte přehled o principech přeměn obchodních společností, a to především o problematice fúzí a rozdělení. Na konkrétních příklad ...
PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti 2018-05-22 Praha Určeno pro manažery firem, personalisty, ekonomy, vedoucí provozní pracovníky, pracovníky mzdových útvarů, mzdové účetní, techniky BOZP, odborové funkcioná ...
Nový přestupkový zákon v praxi 2018-05-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017 Akreditace: MV ...
Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů 2018-05-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-184 - 2016 Akreditace: MV ...
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN 2018-05-22 Praha Program semináře: * Povinné používání NEN? Pravděpodobný další vývoj; * NEN 1 a NEN 2 před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – ...
Zákon o zdravotním pojištění 2018-05-22 Praha Absolvováním semináře získáte informace potřebné k tomu, abyste se vyvarovali možných chyb při aplikaci zákona o zdravotním pojištění. * Zdravotní poji ...
Zákoník práce včetně tzv. koncepční novely 2018-05-22 Prostějov, adresa bude upřesně Program kurzu Změny v úpravě dovolené a v oblasti homeworkingu či převedení zaměstnance na jinou práci pouze s jeho souhlasem. ...
Nájem bytu a nebytových prostor 2018-05-22 Praha Program: -  Základní pojmy (nájem, předmět nájmu, pronajímatel, nájemce, nájemné) -  Podstatné náležitosti nájemní smlouvy -  Zvláštn ...
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2018-05-22 Brno Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o soc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Kupní smlouva v obchodních vztazích 2018-05-23 Praha Detailní rozbor právní úpravy a judikatury v dané oblasti, praktické příklady a doporučení z obchodní smluvní praxe. Účastníci obdrží odpovědi na otáz ...
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům) 2018-05-23 Praha Odborný program semináře * Obecné otázky - Jaké zajištění je nejvhodnější? - Jak se projevují přechodná pravidla na „star ...
Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce 2018-05-24 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě * odměňování státních zaměstnanců * služební d ...
Auditor v potravinářství 2018-05-24 Praha Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní a ...
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování a elektronické právní jednání 2018-05-24 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-628 - 2017 Název akreditace: Elektronické dokumenty a elektronická identifikace ...
Zákon o kontrole 2018-05-24 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, akreditováno pod názvem Kontrolní řád Akreditace: ...
Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV 2018-05-24 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC Akreditace: ...
Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí 2018-05-24 Praha Odborný program semináře: * Právní rámec včetně novelizací * Práva zapisovaná vkladem, náležitosti vkladového podání včetně náležit ...
Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe 2018-05-24 Praha Odborný program semináře: * Obecné informace - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska o ...
Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu 2018-05-24 Praha Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožd ...
Windows Server 2016 - Pokročilá správa, Hyper-V a vysoká dostupnost 2018-05-24 Brno Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro virtualizaci serverů, případně zajištění vysoké dostupnosti pomocí failover ...
Pohled auditora na základní zadávací postupy dle zákona č. 134/2016 Sb. 2018-05-24 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo p ...
Seminář přesunut na 20. 11. 2018! Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách 2018-05-24 Brno Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách Seminář přesunut na 20. 11. 2018! Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzděl ...
Dluhové poradenství - 16 hod 2018-05-24 Ostrava Vzdělávací program je zaměřen na problematiku zadluženosti, předluženosti a jejich formy řešení. Zabývá se ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM 2018-05-24 Brno     Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní prá ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 2018-05-24 Praha 8 - Karlín Jednodenní kurz, který je zaměřen na probrání základních témat zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky dle Národn ...
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě 2018-05-24 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
AutoCAD kurz – navrhování a správa dynamických bloků 2018-05-25 Brno Studijní materiály CZ literatura není dostupná Doporučujeme volitelně za příplatek AOTG – oficiáln ...
Zneužití zákona 106 ve správním řízení se soudcem NSS 2018-05-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-45 - 2017 Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: ...
MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ - pracovněprávní a mzdové aspekty 2018-05-25 Praha Určeno pro mzdové účetní a personalisty. Obsah: PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY – JUDr. Jaroslav Škubal (9.00 - 10.30 hod.) * Povinnosti zaměstnavatel ...
Audit outsourcingu – audit významně rizikové oblasti spojené s dosahováním 3E organizace v podnikatelské sféře i ve veřejné správě –případová studie 2018-05-25 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracov ...

Nalezeno celkem : 964 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-05-12 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-03-20 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

kurz sushi - Made in Japan

kurz rekvalifikace
2018-04-12 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info