Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVNI SPRAVNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře Pravni spravni

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVNI SPRAVNI


Nalezeno celkem : 952 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Autodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor 2019-03-21 Ostrava Zaměření kurzu Toto školení je určeno pro uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří potřebují přístup k jejich souborům návrhu z aplikace Au ...
Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu 2019-03-21 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-305 - 2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: ...
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi - LESNÍ HOTEL, 2+1 zdarma! 2019-03-21 Brno Číslo akreditovaného kurzu: název akreditace: AK - PV-59 - 2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního zákona 2019-03-21 Praha Poslední velká novela stavebního zákona zavedla zcela nové principy do povolovacích procesů. Vedle nového společného řízení je možno vést územní či společn ...
Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu 2019-03-21 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : V rámci naší nabídky Vám představujeme seminář se soudcem Nejvyššího správního soudu Mgr. Ondřejem Mr ...
ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA 2019-03-21 Olomouc    Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (záko ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 2019-03-21 Olomouc       Právní rámec problematiky – komparace právní úpravy platné do 31.12.2017 a po tomto datu. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 2019-03-21 Olomouc       Právní rámec problematiky – komparace právní úpravy platné do 31.12.2017 a po tomto datu. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi 2019-03-21 Praha Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník p ...
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo? 2019-03-21 Praha Program semináře: * Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona 2019-03-21 Praha Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení zám ...
Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSS 2019-03-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu ...
Zákon o kontrole (kontrolní řád) 2019-03-22 Praha Program: * Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí) ...
Jak na veřejnosprávní kontrolu – kontrolní řád v praxi 2019-03-22 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Zaměstnance v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky ...
20341: Nasazení a správa Microsoft Exchange Server 2013 (Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013) 2019-03-25 Praha Předpokládané znalosti Zkušenosti s Windows Server vč. Windows Server® 2008 R2 nebo Windows Server® 2012Zkušenosti s Active Direc ...
MOC20742 - Windows Server 2016 - správa účtů Active Directory, ADFS, ADRMS a ADCS 2019-03-25 Praha 7 Pětidenní kurz určeným správcům, kteří začínají se správou účtů a prostředí pomocí Active Directory, Group Policy, ověřování pomocí AD ...
Řízení alergenů ve stravovacích provozech 2019-03-25 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou alergenů ve stravovacích provozech. Budou vysvětleny základní pojmy. Seminář přináší odpovědi na ot ...
Excel základní 2019-03-25 Praha Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost, výklad a obsah 2019-03-25 Praha Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * úvodní výklady - dispozitivita vs. kogentnost nového závazkového práva ve svě ...
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 2019-03-26 Praha Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících. * ...
Zákon o kontrole v praxi 2019-03-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: ...
Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích 2019-03-26 Praha Odborný program semináře: * Koncepční změny v pojetí právnické osoby a osob blízkých * Podnikatelské seskupení a jeho účastníci ...
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 2019-03-26 Praha Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikac ...
Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury 2019-03-26 Praha Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturo ...
Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel 2019-03-26 Praha Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Osobní překážky na straně zaměstnance * Pracovní doba a doba odpoči ...
Vady stavebního díla - důkazy, odpovědnost a spory 2019-03-26 Praha 4-Kunratice Kurz je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA [bodové hodnocení bude doplněno]. Účastníc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ZÁKON O DPH - NOVELA (připravované změny 2019-2021) 2019-03-26 Brno     Aktuální informace z oblasti DPH – aktuality, metodické informace, připravované změny DPH v ČR i v Bruselu. Navržené změny DPH 2019-2 ...
ZÁKON O DPH - NOVELA (připravované změny 2019-2021) 2019-03-26 Brno     Aktuální informace z oblasti DPH – aktuality, metodické informace, připravované změny DPH v ČR i v Bruselu. Navržené změny DPH 2019-2 ...
10962: Pokročilá automatizace správy s Windows PowerShell (Advanced Automated Administration with Windows PowerShell) 2019-03-27 Praha Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni kurzu 10961 Zkušenosti se správou Windows Serveru a správou Windows klientských zařízen ...
10962: Pokročilá automatizace správy s Windows PowerShell (Advanced Automated Administration with Windows PowerShell) 2019-03-27 Brno Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni kurzu 10961 Zkušenosti se správou Windows Serveru a správou Windows klientských zařízen ...
10962: Pokročilá automatizace správy s Windows PowerShell (Advanced Automated Administration with Windows PowerShell) 2019-03-27 Ostrava Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni kurzu 10961 Zkušenosti se správou Windows Serveru a správou Windows klientských zařízen ...
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů 2019-03-27 Praha Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) 2019-03-27 Praha Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před ...
VÍCEPRÁCE A ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVEB 2019-03-27 Praha 4-Kunratice Půldenní seminář je zaměřen na vznik tzv. víceprací při zhotovení stavebního díla a to zejména na to, kdy v ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
VÍCEPRÁCE A ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVEB 2019-03-27 Praha 4-Kunratice Půldenní seminář je zaměřen na vznik tzv. víceprací při zhotovení stavebního díla a to zejména na to, kdy v ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN SEMINÁŘ BYL PŘELOŽEN Z 27. 3. NA 3. 4. 2019!! 2019-03-27 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti 2019-03-28 Praha Cíle kurzu+ Praktické shrnutí ZKB a jeho dopadů na regulované subjekty.+ Představení nových požadavků v připravované novele ZKB+ Představení implementačníc ...
Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika související 2019-03-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : V rámci naší nabídky seminářů Vám přinášíme vzdělávací kurz se soudcem Nejvyššího soudu, který Vás po ...
PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY. 2019-03-28 Olomouc     » Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a kr ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY. 2019-03-28 Olomouc     » Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a kr ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní (záznam on-line) Březen 2019 online Neuvedeno * • uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy, • celní hodnota ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2019 Březen 2019 online Webinář ke změně zákoníku práce, která byla od roku 2017 několikrát odložena v legislativním procesu. Nyní se opět plánuje nov ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line) Březen 2019 online Neuvedeno * • osoba poplatníka, • předmět daně, • cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, nabývací hodnota, • z ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 (záznam on-line) Březen 2019 online Neuvedeno * • Novela předpisů pro rok 2018. • Platný tiskopis daňového přiznání na rok 2017. • Úprava výsledku hospo ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 952 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

studium rekvalifikace
2019-01-16 


[?]

Kurzy | Vegmania.cz

kurzy rekvalifikace
2019-03-04 


[?]

Kurzy Znojmo

kurzy rekvalifikace
2019-02-23 


[?]

Kurzy Liberec

kurzy rekvalifikace
2019-02-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info