REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO OBCHODNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře Obcanske pravo obchodni

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO OBCHODNI


Nalezeno celkem : 134 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
GDPR v praxi ve finančních službách 2018-02-20 Praha Cílem semináře je seznámit vás s relevantními aspekty ochrany osobních údajů a pravidly, které přináší evropské nařízení GDPR se zaměřením na finační sekto ...
Elektronizace veřejné správy v ČR a její důsledky na práci s informacemi v instituci 2018-02-20 Praha Na kurzu získáte aktuální přehled základních legislativních změn a povinností subjektů veřejného i soukromého sektoru v souvislosti s elektronizací veřejné ...
Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2018-02-21 Praha Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povine ...
GDPR v praxi pro hotely a cestovní agentury – praktické návody implementace nového obecného nařízení 2018-02-23 Praha Na semináři se dozvíte, jak konkrétně postupovat při implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (podle anglické zkratky často nazýva ...
Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku 2018-02-26 Praha Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl změny týkající se práv a povinností manželů, podstatně změnil pravidla o ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem 2018-02-26 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou systému HACCP ve stravovacích provozech, dále s principy systému HACCP a s postupy zavádění systému v praxi. ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2018-02-27 Praha Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstn ...
Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novel 2018-02-27 Praha Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem bytového spoluvlastnictví, odlišnosti vlastnictví bytů a bytového spoluvla ...
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 2018-02-28 Praha Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Označování potravin pro pokročilé 2018-02-28 Praha Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line) Únor 2018 online Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD) Únor 2018 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD) Únor 2018 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD) Únor 2018 online Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD) Únor 2018 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Právní aspekty realitní činnosti 2018-02-28 Praha Seminář je určen zejména realitním makléřům a manažerům v realitních kancelářích. Účastí na tomto semináři si účastníci prohloubí své právní znalosti a ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky 2018-03-01 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. * • relevantní legislativa k dané komoditě, • specifické požadavky označování b ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018-03-01 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Zákon o zadávání veřejný ...
Odpovědnost (členů statutárních orgánů) v souvislosti s insolvenčním řízením a jak se jí vyhnout 2018-03-02 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled právní úpravy odpovědnosti nejen členů statutárních orgánů v souvislosti s insolvenčním řízením. Lektor úča ...
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe 2018-03-06 Brno   Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úprav ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe - 2018-03-06 Brno   Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úprav ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Platební styk – seznámení s právní úpravou 2018-03-07 Praha Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou platebního styku, a to s důrazem na práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů platebních služeb a vydavat ...
Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 2018-03-07 Praha Na kurzu získáte orientaci v zákonu o majetku státu a prováděcí vyhlášce k zákonu. Na praktických příkladech si ukážeme nejčastější chyby, ke kterým docház ...
Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě (Systémové řízení farmy) 2018-03-07 Praha Na semináři získáte přehled o zemědělských systémech, dozvíte se, proč je zavádět do praxe. Odnesete si informace o jejich přínosu v konkrétních oblaste ...
Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí: střet insolvenčního a mimo insolvenčního práva 2018-03-09 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky střetu insolvenčního a mimoinsolvenčního práva při uzavírání transakcí, resp. jednání za spole ...
Právo pro ekonomy a účetní 2018-03-12 Praha Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe 2018-03-14 Praha Na semináři se kompletně a detailně seznámíte s právní úpravou odpovědnosti za vady a s širokým přehledem použitelné judikatury. Budete upozorněni na význa ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2018-03-14 Praha Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejso ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží 2018-03-15 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označením vína. * • relevantní legislativa k dané komoditě, ...
Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSV 2018-03-15 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0745-SP - PC název akreditace: Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ...
VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU 2018-03-16 Zlín, Hotel Moskva, Náměstí Pr   × Občanský zákoník a stavební zákon: - jejich postavení v systému českého práva; - vztah soukromého a veř ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU 2018-03-16 Zlín, Hotel Moskva, Náměstí Pr   × Občanský zákoník a stavební zákon: - jejich postavení v systému českého práva; - vztah soukromého a veř ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MiFID II 2018-03-19 Praha Účast na semináři vám umožní orientaci v dané problematice, budete seznámeni s rozhodovací a dozorovou činností ČNB a budete umět identifikovat kritická ri ...
Řízení alergenů ve stravovacích provozech 2018-03-19 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou alergenů ve stravovacích provozech. Budou vysvětleny základní pojmy. Seminář přináší odpovědi na otáz ...
GDPR pro IT pracovníky – technická zabezpečení, praktická implementace, případová studie 2018-03-20 Praha Seminář vychází z několikaletých zkušeností při budování systémů pro řízení ochrany osobních údajů (DPMS) a jejich implementaci v praxi. Na případové ...
Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé 2018-03-20 Praha Cílem je seznámit vás s problematikou odpadů ve stravovacích provozech a se základními povinnostmi původců odpadů. Budou vysvětleny základní pojmy. S ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2018-03-20 Praha Program semináře: Nájem bytu a domu * kogentnost úpravy * nájemné, úhrada za služby - výše - prod ...
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V PRAXI 2018-03-20 Olomouc Lektor kurzu: JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ Vedoucí oddělení bytového práva - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, spoluautorka právních předpisů. ...
Zákon o registru smluv 2018-03-21 Praha Seminář vás seznámí s povinnostmi a praktickými detaily zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Například jak působí nově přijím ...
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK - daňové povinnosti 2018-03-21 Praha Určeno pro vlastníky bytových a nebytových jednotek, členy výboru a dalších orgánů SVJ, pro správcovské firmy, firmy vedoucí účetnictví SVJ apod. Cí ...
Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) se zaměřením na e-shopy 2018-03-22 Praha Účast na semináři bude přínosná zejména marketingovým a databázovým specialistům, pracovníkům a manažerům obchodních oddělení, majitelům a managementu fire ...
Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 2018-03-22 Praha Cílem tohoto semináře je seznámení se s novou Společnou zemědělskou politikou, zejména z hlediska dotací a podmínek pro jejich získání. * • úvod, princ ...
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA 2018-03-22 Olomouc     » Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. » Stavba jako součást pozemku. » Právo stav ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA - 2018-03-22 Olomouc     » Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. » Stavba jako součást pozemku. » Právo stav ... Akreditovaný kurz nebo seminář.

Nalezeno celkem : 134 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info