REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO OBCHODNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře Obcanske pravo obchodni

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO OBCHODNI[?]
Nalezeno celkem : 136 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Aktuální otázky nového občanského zákoníku - zásadní témata NOZ a jejich řešení 2017-12-12 Praha 1 Úskalí a rozpory nového občanského zákoníku, judikáty a novela NOZ 2016 Nový občanský zákoník přinesl v roce 2014 řadu změn v obla ...
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe 2017-12-12 Brno ‹  Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. ‹  Osoby – změny v pojetí a právní ú ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Věcná práva aktuálně - držba a její ochrana, nabývání a ochrana vlastnictví, imise z úředně povoleného zařízení, stavební činnost na pozemku, věcná břemena 2017-12-13 Praha V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Držba a její ochrana - pojetí držby, význam držby ...
SVJ a bytová družstva pro rok 2018 - specifikace daní a účetnictví - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze 2017-12-13 Praha 1 Cíl semináře: Tento seminář je určen především členům představenstev a kontrolních komisí bytových družstev a SVJ, účetním pracovníků, daňovým poradcům a ...
GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat 2017-12-14 Praha Seminář vás naučí, co konkrétně znamená GDPR pro dotčené subjekty a oddělení, jak se na jeho dopady co nejlépe připravit. Na základě praktických zkušeností ...
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line) Prosinec 2017 online Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD) Prosinec 2017 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD) Prosinec 2017 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD) Prosinec 2017 online Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD) Prosinec 2017 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů 2018-01-09 Praha Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkác ...
Nová směrnice o ochraně osobních údajů GDPR 2018-01-12 Praha Bojíte se GDPR?   Nová směrnice na ochranu osobních dat – GDPR (General Data Protection Regulation) přináší přísnější pravidla a vyšší sankce ...
Nová směrnice o ochraně osobních údajů GDPR 2018-01-12 Praha Bojíte se GDPR?   Nová směrnice na ochranu osobních dat – GDPR (General Data Protection Regulation) přináší přísnější pravidla a vyšší sankce ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018-01-15 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Zákon o zadávání veřejný ...
Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení 2018-01-16 Praha Zákon přinesl velké povinnosti pro veřejnou správu, ale také pro všechny subjekty, které s veřejnou správou uzavírají smlouvy. Zákon tedy dopadá na každého ...
A - Vztahy mezi rodiči a dětmi - akreditováno MPSV 2018-01-18 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0363-SP - PC, název akreditace Vztahy mezi rodiči a dětmi Akreditace: ...
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? 2018-01-22 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob ...
Výkon správy nemovitostí 2018-01-23 Praha Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí. ...
Výkon správy nemovitostí 2018-01-23 Praha Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí. ...
Aktuality v účetnictví a daních 2018 2018-01-29 Praha Tradiční lednový seminář pro všechny zájemce o daňovou problematiku ...
Aktuality v účetnictví a daních 2018 2018-01-29 Praha Tradiční lednový seminář pro všechny zájemce o daňovou problematiku ...
Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela 2018-01-30 Praha Odborný program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy ve ...
Stavební právo – změny v právní úpravě s účinností od 1. 1. 2018 2018-01-31 Praha Absolvováním semináře získáte přehled o novém pojetí společného řízení a vydání společného povolení u různých druhů staveb a souborů staveb a jaké další zm ...
Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 2018-02-05 Praha Od 1. 1. 2018 bude účinná evidence skutečných majitelů podle směrnice AML (Anti-money Laundering) 4. Do té doby budou muset povinné právnické osoby zapsat ...
Označování potravin pro začínající 2018-02-07 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základními potravinářskou legislativou, j ...
GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat 2018-02-08 Praha Seminář vás naučí, co konkrétně znamená GDPR pro dotčené subjekty a oddělení, jak se na jeho dopady co nejlépe připravit. Na základě praktických zkušeností ...
Zákon o svobodném přístupu k informacím 2018-02-09 Praha Na semináři se seznámíte s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: • kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit? • jak řešit ...
Nová právní úprava kapitálového trhu (MiFID II/MiFIR) – převratné změny s účinností od 3. 1. 2018 2018-02-12 Praha Nové evropské předpisy v oblasti kapitálového trhu, tzv. MiFID II (směrnice o trzích s finančními nástroji) a MiFIR (nařízení o trzích s finančními nástroj ...
Praktické návody implementace nového obecného nařízení (GDPR) včetně případové studie 2018-02-12 Praha Na semináři se dozvíte, jak konkrétně postupovat při implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů 2017/679 (podle anglické zkratky nazývaného jako ...
A - Náhradní rodinná péče - akreditováno MPSV 2018-02-13 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0361-SP - PC, název akreditace Náhradní rodinná péče Akreditace: ...
Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 2018-02-14 Praha Seznámení s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontr ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
GDPR v praxi ve finančních službách 2018-02-20 Praha Cílem semináře je seznámit vás s relevantními aspekty ochrany osobních údajů a pravidly, které přináší evropské nařízení GDPR se zaměřením na finační sekto ...
Elektronizace veřejné správy v ČR a její důsledky na práci s informacemi v instituci 2018-02-20 Praha Na kurzu získáte aktuální přehled základních legislativních změn a povinností subjektů veřejného i soukromého sektoru v souvislosti s elektronizací veřejné ...
Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2018-02-21 Praha Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povine ...
GDPR v praxi pro hotely a cestovní agentury – praktické návody implementace nového obecného nařízení 2018-02-23 Praha Na semináři se dozvíte, jak konkrétně postupovat při implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů č. 2017/679 (podle anglické zkratky často nazýva ...
Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku 2018-02-26 Praha Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl změny týkající se práv a povinností manželů, podstatně změnil pravidla o společném jmění manželů, osvojování, zavedl poj ...
Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem 2018-02-26 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou systému HACCP ve stravovacích provozech, dále s principy systému HACCP a s postupy zavádění systému v praxi. ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2018-02-27 Praha Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstn ...
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? 2018-02-27 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob ...
Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novel 2018-02-27 Praha Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem bytového spoluvlastnictví, odlišnosti vlastnictví bytů a bytového spoluvla ...
Označování potravin pro pokročilé 2018-02-28 Praha Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 2018-02-28 Praha Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Získáte ucelenou informaci ...
Právní aspekty realitní činnosti 2018-02-28 Strašnická 3165 - 1b, Prha 10 Seminář je určen zejména realitním makléřům a manažerům v realitních kancelářích. Účastí na tomto semináři si účastníci prohloubí své právní znalosti a ...
Právní aspekty realitní činnosti 2018-02-28 Praha Seminář je určen zejména realitním makléřům a manažerům v realitních kancelářích. Účastí na tomto semináři si účastníci prohloubí své právní znalosti a ...

Nalezeno celkem : 136 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

kurzy rekvalifikace
2017-11-25 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2017-10-01 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kurzy landkitingu Statenice

kurzy rekvalifikace
2017-08-28 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info