Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

NOVELA ZAKONA rekvalifikační kurzy, školení a semináře Novela zakona

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

NOVELA ZAKONA


Nalezeno celkem : 44 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe) 2019-04-23 Zábřeh základní pojmy; závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy, judikatura, seznámení s novelou roku 2019 2019-04-25 Praha Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o základních institutech insolvenčního práva. Při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v ...
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line) Duben 2019 online Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemov ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2019 2019-04-29 Praha Cíl: Účastníci budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen n ...
Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací 2019-05-07 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ...
Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura 2019-05-14 Praha Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení ...
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách 2019-05-16 Praha Výklad bude zaměřen zejména na: Na úseku územního plánování: * zkrácené postupy pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty ...
Zákon o státní službě po velké novele od 1. 3. 2019 2019-05-16 Praha Program semináře: * Základy služebního poměru (správní a služební úřady, osobní působnost, služební činnosti a obory služby) * Služební org ...
PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti po novelách zákoníku práce z roku 2008 [workshop] 2019-05-20 Praha Obsah: * Komplexní výklad právní úpravy a významné změny dle novely ZP * Posuzování směnnosti * Délka pracovní doby (změna podle novely u mladistvých) ...
Velká novela daňových předpisů v roce 2019 – Sněmovní tisk č. 206, implementace směrnice ATAD a související změny v daňové praxi 2019-05-21 Praha Česká republika je povinna implementovat do české legislativy Směrnici Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým po ...
Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, výkladové problémy, judikatura, seznámení s novelou roku 2019 2019-05-21 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení ...
Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě 2019-05-23 Praha Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvi ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele POZOR: MÍSTO KONÁNÍ: Bea centrum Olomouc! 2019-05-23 Olomouc Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195 - 2017 Sb., kterým ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH 2019-05-28 Brno Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelác ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH - 2019-05-28 Brno Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelác ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb 2019-05-28 Praha Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - kontrolní prohlídky - neodkladné odstran ...
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele 2019-05-29 Praha Hlavní změny * Manžel povinného v exekuci a postižení jeho účtu * Postih SJM * Střet exekuce a insolvence * Exekuce rozho ...
Ochranné známky - první zkušenosti s aplikací zákona po velké novele 2019-05-29 Praha Odborný program semináře: * Druhy ochranných známek - Základní změny nové úpravy - Nejčastější chyby při určení druhu ochranné ...
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu, 2+1 zdarma! 2019-05-30 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-61 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu ...
Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy 2019-06-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad p ...
DPH v roce 2019 po novele 2019-06-05 Praha Výklad bude zaměřen také na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách zákona o DPH od roku 2 ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele 2019-06-06 Praha Odborný program semináře: * Občanské průkazy - právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195 - 2017 Sb., kterým ...
Insolvenční řízení po novele zákona 2019-06-06 Ostrava Seminář je zaměřen na průběh insolvenčního řízení po novele, odpoví na otázky jak připravit klienta na oddl ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce 2019-06-07 Praha Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2019. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti záko ...
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky – praktické dopady posledních novel zákona o zaměstnanosti 2019-06-07 Praha Zákon o zaměstnanosti upravuje možnosti, za jakých je možné žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a stanovuje zaměstnavatelům tak ...
Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura 2019-06-12 Praha Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu ...
Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel 2019-06-12 Praha Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Osobní překážky na straně zaměstnance * Pracovní doba a doba odpoči ...
DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí, včetně změn v letech 2018/2019 a v souvislosti s novelou celního kodexu 2019-06-13 Praha Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH. Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH 2019-06-13 Olomouc   Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných nove ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe 2019-06-13 Praha Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - maje ...
Kybernetická bezpečnost podle novelizovaného zákona a vyhlášky 2019-06-14 Praha 2 Pro začátečníky i pokročilé. Doporučena znalost problematiky managementu ICT bezpečnosti. Určeno pro Auditory kybernetické b ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení 2019-06-17 Praha Seminář bude zaměřen zejména na tyto otázky: * v obecné části zákona o obchodních korporacích - vnášení nepeněžitých vkladů ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - včetně novel zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči 2019-06-18 Brno   Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která mění podmínky ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2019-06-20 Praha Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 2019-06-20 Olomouc    Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, ne ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Velká novela zákona o místních poplatcích 2019 2019-06-20 Praha Program semináře: * Nová systematiky zákona o místních poplatcích * Legislativní změny týkající se některých místních poplatků * No ...
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe) 2019-06-21 Hradec Králové základní pojmy; závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018, 2+1 zdarma! PŘESUN Z 13.6.2019!!! 2019-06-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169/2018 Sb., kterým byl s účinností od 31.8 ...
Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019 2019-09-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně Akredi ...
Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy 2019-10-01 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad p ...
Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací 2019-10-08 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ...
Zákoník práce včetně novely platné k r.2019 2019-10-15 Prostějov em je poskytnout posluchačům přehled zákoníku práce nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz zaměřen na posluchače z řad pe ...
Novela zákona o obchodních korporacích 2019-11-20 Praha V legislativním procesu je novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk 207). Bude-li přijata, dočká se právo obchodních korporací s účinností od ...

Nalezeno celkem : 44 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2019-04-17 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2019-04-13 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2019-04-12 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info