REKVALIFIKACNI-KURZY.info

NOVELA ZAKONA rekvalifikační kurzy, školení a semináře Novela zakona

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

NOVELA ZAKONA


Nalezeno celkem : 68 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Zákoník práce včetně tzv. koncepční novely 2018-05-22 Prostějov, adresa bude upřesně Program kurzu Změny v úpravě dovolené a v oblasti homeworkingu či převedení zaměstnance na jinou práci pouze s jeho souhlasem. ...
Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe 2018-05-24 Praha Odborný program semináře: * Obecné informace - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska o ...
Novela zákona o střelných zbraních a střelivu 2018-05-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-147 - 2014, název akreditace Zákon o střelných zbraních a střelivu Akreditace: ...
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) Květen 2018 online Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line) Květen 2018 online Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemov ... [Termín kurzu bude upřesněn]
VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO 2018-05-28 Olomouc Školení je určeno pracovníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů, investorům, projektantům a inženýrským organizacím. Lektor kurzu: Ing. Marcela PAVLO ...
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení 2018-05-29 Praha Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) ...
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA - 2018-05-31 Zábřeh   Základní pojmy. Závazná stanoviska. Působnost stavebních úřadů. Územní rozhodnutí:    ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA 2018-05-31 Zábřeh   Základní pojmy. Závazná stanoviska. Působnost stavebních úřadů. Územní rozhodnutí:    ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona - PŘESUN Z 19.4. 2018-06-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-183 - 2016, název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akred ...
Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů 2018-06-05 Brno Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK/PV-160/2018 ...
Finanční kontrola a interní audit (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, po 19 novelách) 2018-06-07 Praha Několik let připravovaný nový zákon byl Sněmovnou zamítnut. Zopakujeme si proto povinnosti, které stanoví organizačním složkám státu, obcím, krajům, příspě ...
Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu 2018-06-07 Praha Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů před nabytím účinnosti zákona č. 195/ ...
Kybernetická bezpečnost podle novelizovaného zákona 2018-06-08 Praha 2 Pro začátečníky. Doporučena znalost problematiky managementu ICT bezpečnosti. Určeno pro Auditory kybernetické be ...
Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z aplikace novely stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 2018-06-11 Praha Novela stavebního zákona, jež nabyla účinnosti 1. ledna 2018 má dopad jak na činnost stavebních úřadů, tak na přípravu staveb z hlediska investorů a dalšíc ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 2018-06-12 Brno Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatře ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 2018-06-12 Brno Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatře ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel 2018-06-13 Praha Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 2018-06-15 Hradec Králové Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatře ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA 2018-06-15 Olomouc   Základní pojmy. Závazná stanoviska. Působnost stavebních úřadů. Územní rozhodnutí:    ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA - 2018-06-15 Olomouc   Základní pojmy. Závazná stanoviska. Působnost stavebních úřadů. Územní rozhodnutí:    ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Novela stavebního zákona - první zkušenosti z praxe na úseku územního plánování 2018-06-19 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí, včetně změn v letech 2017/2018 a v souvislosti s novelou celního kodexu 2018-06-19 Praha Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH. Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění ...
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA 2018-06-20 Hradec Králové   Základní pojmy. Závazná stanoviska. Působnost stavebních úřadů. Územní rozhodnutí:    ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se zohledněním novely insolvenčního zákona 2018-06-21 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky insolvenčního řízení se zaměřením na uplatnění pohledávek v rámci insolvenčního řízení a refle ...
Novela stavebního zákona a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018 2018-06-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 2018-06-28 Zábřeh Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatře ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 2018-06-28 Zábřeh Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatře ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Novela zákona o střelných zbraních a střelivu 2018-08-02 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-147 - 2014, název akreditace Zákon o střelných zbraních a střelivu Akreditace: ...
Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně po novele zákona o pozemních komunikacích 2018-08-09 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, název akreditace Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně Akredit ...
Zásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech od 1.7.2018 2018-08-16 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-366 - 2016, název akreditace:Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel ...
Novela zákona o obcích 2018-08-23 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV ...
Novela stavebního zákona v praxi od 1.1.2018 2018-09-13 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-182 - 2017, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
Aktuality, novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 včetně ručení, minimalizace rizika neuznání nároku na odpočet daně a daňového řádu 2018-09-14 Praha Na praktických příkladech budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se plátci dopoušt ...
Novela zákona o obcích 2018-09-18 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV ...
Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu 2018-09-20 Praha Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., ...
Nakládání s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb. 2018-09-24 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah semináře: * Vybraná ustanovení zákona o majetku státu, část první a druhá, se zamě ...
Zásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech od 1.7.2018 2018-09-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-366 - 2016, název akreditace:Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel ...
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona 2018-09-25 Praha Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ...
Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb? 2018-10-02 Praha Seminář bude věnován výkladu novely stavebního zákona se zaměřením na problémy, které přinesla aplikační praxe. Novela stavebního zákona s účinností od 1 ...
Novela stavebního zákona v praxi od 1.1.2018 2018-10-04 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-182 - 2017, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
Novela zákona o obcích 2018-10-09 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV ...
Územní plánování po velké novele stavebního zákona 2018-10-16 Praha Základem semináře budou: * Obsah územního plánu po novelách právních předpisů. * Pořizování územně analytických podkladů obcí. ...
NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) 2018-10-18 Brno    Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon ... Akreditovaný kurz nebo seminář.

Nalezeno celkem : 68 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-05-12 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-03-20 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

kurz sushi - Made in Japan

kurz rekvalifikace
2018-04-12 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info