HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA


Nalezeno celkem : 124 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Veřejné knihy (zemské desky, pozemkové knihy, železniční knihy, vodní knihy) - jejich historie a význam v současném katastru nemovitostí 2019-10-17 Praha Odborný program semináře: * Zemské desky: - Historie a vývoj - Ukázky zápisů * Železniční knihy: - Vznik že ...
Autentické veřejné vystupování a jeho trénink 2019-10-21 Praha 2 Pro všechny úrovně. Tréninky v této specifické oblasti mohou dokonce profitovat z nestejné předchozí zkušenosti poslucha Určeno pro ...
Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalitu 2019-10-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN 2019-10-22 Praha Program semináře: * Povinné používání NEN? Pravděpodobný další vývoj; * Výhody a nevýhody elektronického zadávání – práce s elektronickým ...
Jak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředků 2019-10-23 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveř ...
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti 2019-10-24 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná n ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Veřejná podpora pro ÚSC a jimi zřizované organizace – praktická aplikace pravidel 2019-10-24 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-202 - 2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: ...
Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2019-10-24 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV - 513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z 2019-10-24 Praha Tematické okruhy: * jak definovat vnitřní kontrolní systém * kontrolní řád * plán a zahájení kontroly * pověření, vyrozuměn ...
Tisková zpráva od A do Z aneb jak připravit informace pro média ( páteční dopolední workshop) 2019-10-25 Praha Dozvíte se o tom, jak strukturovat tiskovou zprávu, jak tiskovou zprávu distribuovat a dále s ní pracovat. Workshop je zaměřen na varianty přípravy, zpr ...
Spisová služba pro praxi 2019-10-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cíl semináře: Prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listi ...
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 2019-10-25 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se po ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Říjen 2019 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné rozpočty v ČR – důraz na kontrolní aspekty a identifikaci rizik 2019-10-29 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí ...
Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití 2019-10-30 Praha Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekon ...
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví 2019-10-30 Praha Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) na stavební p ...
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – Interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy 2019-10-31 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro Inte ...
Aktivní zapojení interního auditora do implementace požadavků GDPR v organizacích veřejné správy 2019-10-31 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. Cí ...
Jak na hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) 2019-11-01 Praha V průběhu workshopu se seznámíte s principy i některými odlišnostmi komunikace se zástupci různých typů médií. Naučíte se vidět své téma z různých úhlů p ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti 2019-11-01 Praha Určeno pro zadavatele, dodavatele, poradce a všechny, kteří se chtějí seznámit s aktuálním vývojem v právní úpravě veřejného zadávání. Cíl: Seminář bude ...
Zpracování, realizace a audit veřejných zakázek v oblasti IKT ve veřejné správě 2019-11-01 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí ...
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC 2019-11-04 Havířov, Karviná, Orlová, Ostr Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Kybernetická bezpečnost III - kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru 2019-11-04 Praha Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Význam digitálních dat pro dnešní společnost - Praktický příklad ú ...
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu 2019-11-05 Praha Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • ja ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NEN 2019-11-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-723 - 2017 název akreditace: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NEN ...
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 2019-11-06 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými ...
Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování-lektor je spoluautor komentáře k daňovému řádu 2019-11-07 Praha Číslo akreditovaného kurzu: bude doplněno : Cíl semináře: V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční ...
Veřejné zakázky a dotace 2019-11-07 Praha Program semináře: * Nevyplacení (krácení) a odnětí dotace – právní rámec * Kontroly veřejných zakázek hrazených z dotačního titulu – proce ...
Praktické otázky spojené s poskytováním veřejné podpory 2019-11-07 Praha Obsah semináře: * Identifikace veřejné podpory a stručný rozbor jednotlivých znaků veřejné podpory. Aktuální rozhodovací praxe v této oblasti. P ...
Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek 2019-11-08 Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti veřejného investování. Určeno pro Pro zaměstnance veřejn ...
Externí a interní komunikace 2019-11-11 Praha Udržujete s okolním světem dlouhodobě dobré vztahy? Pro Vaši společnost je velice důležité zvýšit povědomí o Vaší činnosti u širší veřejnosti. Nemusí jít j ...
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač 2019-11-11 Praha Seminář se proto zaměří na: * Přehled změn v právních předpisech, které ovlivní právní poměry tzv. „neziskových“ právnických osob * Přehl ...
Efektivní využití MS Office v každodenní praxi 2019-11-12 Praha Získáte komplexní přehled o práci s texty v MS Word v kombinaci s tabulkami, které zrychlí vaši každodenní práci v MS Excel. Výsledky se naučíte prezentova ...
Administrace veřejných zakázek vlastními zaměstnanci 2019-11-12 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Kancelářské aplikace a další nástroje pro efektivní činnost veřejné správy 2019-11-12 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-555 - 2017, Název akreditace: Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě Akred ...
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 2019-11-12 Praha Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikac ...
Czech POINT - jednoduše a prakticky 2019-11-13 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Czech Point Akreditace: ...
Řízení rizik ve veřejné správě - BRNO 2019-11-13 Brno Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kteří zodpovídají za dílčí rizika ...
Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT 2019-11-14 Praha Program 1. dne kurzu (čtvrtek 14. listopadu 2019): * Tvorba zadávací dokumentace veřejné zakázky na informační systém a související hardware s lekt ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Listopad 2019 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mluvený projev Listopad 2019 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Listopad 2019 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy 2019-11-15 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovn ...
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Listopad 2019 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 124 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-14 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info