HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA


Nalezeno celkem : 152 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Kontrola a audit provozních výdajů 2019-02-26 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření. * Kontrola a audit provozních výdajů Platná právní úprava a ...
Veřejné zakázky ve stavebnictví 2019-02-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-52 - 2016, Název akreditace: Administrace VZ ve stavebnictví Akreditace: ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2019-02-26 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení př ...
Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení 2019-02-26 Praha Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312 - 2002 Sb. jako průběžn ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Únor 2019 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě 2019-02-28 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři připravující se na provedení auditu VKS, řídící pracovníci odpovědní za VKS. ...
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC 2019-03-02 Havířov, Karviná, Orlová, Ostr Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2019-03-04 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek. * Zákon o zadávání veřejných z ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Autentické veřejné vystupování a jeho trénink 2019-03-04 Praha 2 Pro všechny úrovně. Tréninky v této specifické oblasti mohou dokonce profitovat z nestejné předchozí zkušenosti poslucha Určeno pro ...
Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT 2019-03-05 Praha Program 1. dne kurzu (úterý 5. března 2019): * Společná tvorba zadávací dokumentace veřejné zakázky na informační systém a související hardware s l ...
Veřejné rozpočty v ČR – pravidla pro kontrolu 2019-03-05 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, ...
euroCALC - Rozpočtář [stavebnictví] 2019-03-05 Praha 4 Pracujete jako rozpočtář a je pro Vás klíčové rychle sestavit nabídkový rozpočet, zpracovat výkaz výměr a nabídku společně s harmonogramem vytisknout? Pak ...
Průběh kontroly u příjemců dotací 2019-03-07 Praha Předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízení 2019-03-07 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu 2019-03-07 Praha Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada ...
Veřejné zakázky v aktuální judikatuře NSS, 2+1 zdarma! 2019-03-11 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Spisová služba pro praxi - PŘESUN Z 15.3. 2019-03-11 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2010, Název akreditace: Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe ...
Moderní marketingová komunikace a propagace 2019-03-12 Praha Na tomto semináři se podrobně seznámíte s technikami účinné propagace a reklamy, dozvíte se, jak sestavit účinný komunikační plán, formulovat klíčová sděle ...
Za co stojí v práci “člověk” 2019-03-12 Praha Workshop je věnován otázkám nahlédnutí současného vývoje pracovního trhu různými úhly pohledu. Zaměří se na motivaci lidí a důvody, proč ve firmě chtějí pr ...
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona - 2019-03-12 Brno     Základní charakteristika zákona č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně n ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2019-03-12 Brno     Základní charakteristika zákona č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  a o změně ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Audit implementace požadavků GDPR v malých organizacích veřejné správy 2019-03-13 Praha 2 Interní auditoři - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. Cíl semináře K 25. květnu 2018 měly organizace impleme ...
Ovládněte sketchnoting 2019-03-14 Praha ...
Archivní a spisová služba včetně legislativy o ochraně osobních údajů GDPR 2019-03-14 Pardubice I.část Jak zacházet s dokumenty ve světle aktuální legislativy ČR aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 205 - 2017 Sb., k ...
Mluvený projev Březen 2019 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Březen 2019 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Březen 2019 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Březen 2019 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Březen 2019 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní 2019-03-18 Praha Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz ...
Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad 2019-03-19 Praha Vybrané okruhy semináře: * Elektronická komunikace v zadávacím řízení, před jeho zahájením a po jeho ukončení – pravidla, zkušenosti, rizika a důsl ...
Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing jako profesionál 2019-03-20 Praha Získáte praktické znalosti o postupech v digitálním marketingu, zejména o retenčních prostředcích a strategiích, tj. cestách přínosů ze stávajících zákazní ...
Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu 2019-03-21 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-305 - 2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: ...
Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách, akreditováno MPSV ČR 2019-03-21 Ostrava Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoreti ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro začátečníky 2019-03-21 Praha Výklad základních pravidel a dovedností při správě dokumentů. Praktické aplikace poznatků. * Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektor ...
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce 2019-03-21 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční ...
Základy první pomoci, odborný kurz 2019-03-21 Ostrava Kurz první pomoci je určen pro širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoretických znalostí, ale především na důkladné procvičování poskytování prv ...
Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků, 2+1 zdarma! 2019-03-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-575 - 2016 - Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: ...
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi 2019-03-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Koučink nejen pro manažery – s využitím NLP metod 2019-03-25 Praha Naučíte se základní metody koučinku, zjistíte, jak je lze využít ihned v praxi. Dozvíte se, jak prostředí může podpořit kouče během jeho práce. Vyzkoušíte ...
Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování 2019-03-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cíl semináře: V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finančn ...
Požadavky Standardů na sestavení programu auditní zakázky 2019-03-25 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Praktikující interní auditoři. Cíl semináře ...
Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu 2019-03-25 Brno Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na n ...
Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu 2019-03-25 Praha Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na n ...

Nalezeno celkem : 152 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

studium rekvalifikace
2019-01-16 


[?]

Kurzy Liberec

kurzy rekvalifikace
2019-02-13 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2019-02-12 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2019-01-19 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info