HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA


Nalezeno celkem : 107 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Spisová služba pro praxi !SEMINÁŘ ON-LINE! 2020-04-14 Praha Akreditace: MV - Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Cíl semináře Prohloubení znalostí spisové služby za účele ...
Ovládněte sketchnoting 2020-04-14 Praha ...
Mluvený projev Duben 2020 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Duben 2020 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Duben 2020 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Duben 2020 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Duben 2020 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC 2020-04-18 Havířov, Karviná, Orlová, Ostr Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj !SEMINÁŘ ON-LINE! 2020-04-20 Praha Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016 ...
Základy první pomoci, odborný kurz 2020-04-20 Ostrava V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ 2020-04-21 Brno    Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2020-04-21 Brno     Cílem vzdělávacího programu je seznámit vedoucí úředníky a úředníky, jak správně vést archivnictví a sp ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest 2020-04-21 ...
Autentické veřejné vystupování 2020-04-23 Praha 2 Úroveň posluchače nerozhoduje (vždyť spolu v praxi často musí komunikovat i velmi rozdílně zdatní aktéři). Určeno pro Audito ...
ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. 2020-04-28 Brno » Rozpočet a rozpočtový proces. » Střednědobý výhled rozpočtu. » Peněžní fondy. » Dotace a návratné fi ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Duben 2020 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Ovládněte sketchnoting 2020-04-28 Praha ...
Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT 2020-04-28 ...
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 2020-04-28 ...
Změna termínu z důvodu epidemie! Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě 2020-04-30 Brno Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě Termín 29.4. byl zrušen kvůli opatřením proti epidemii Covid 19. Náhradní termín bude vypsán po do ...
Interní audit vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě 2020-05-06 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři připravující se na provedení auditu VKS, řídící pracovníci odpovědní za VKS. ...
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC 2020-05-11 Havířov, Karviná, Orlová, Ostr Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Praktické dovednosti pro výkon interního auditu 2020-05-11 Praha 2 Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné sprá ...
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus 2020-05-13 Praha Program semináře: * Nový a starý NEN – základní rozdíly, * zadávání elektronickými nástroji, elektronická komunikace, originály a kopie v ...
První pomoc na pracovišti 2020-05-13 Brno Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu . [Zabezpečení místa nehody, Život zachraň ...
Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) 2020-05-14 Praha ...
Jméno a příjmení v matriční praxi po novele 2020-05-14 Praha ...
Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu 2020-05-15 Praha Včera začal projekt a dnes se mám stát asistentkou projektového týmu. Co se ode mne očekává? Co budu muset znát, co budu potřebovat umět? Jak s takovou ...
Mluvený projev Květen 2020 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Květen 2020 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Změny zákona o zadávání veřejných zakázek 2020-05-15 Praha 2 Pro pokročilé Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jaký ...
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Květen 2020 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Květen 2020 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Květen 2020 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu 2020-05-18 Brno Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na n ...
Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu 2020-05-18 Praha Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na n ...
Spisová služba u veřejnoprávních původců v praxi (listinná i elektronická forma) 2020-05-18 Pardubice Seminář je určen veřejnoprávním původcům (obcím, městům, školám, příspěvkovým organizacím a organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky, státní spr ...
Restartujte efektivně svůj LinkedIn 2020-05-19 Praha Tento seminář vám pomůže pochopit základní principy efektivní práce se sítí LinkedIn. Dozvíte se, jak využít různé možnosti, které tato síť nabízí, ale tak ...
PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ OBCHODNÍKY: Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách 2020-05-19 Praha Seminář se zaměří zejména na: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámc ...
Business English for assistants / Obchodní angličtina pro asistentky 2020-05-21 Praha Prakticky si vyzkoušíte použití angličtiny v ústním i písemném projevu při řešení každodenních situací, zdokonalíte si komunikační dovednosti a písemný pro ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu 2020-05-21 Praha Určeno pro zadavatele, dodavatele a poradce, kteří se při své práci setkávají zejména s veřejnými zakázkami malého rozsahu (VZMR). Cíl: Většina školení ...
3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby 2020-05-21 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné sp ...
Kybernetická bezpečnost III - kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru 2020-05-25 Praha Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Význam digitálních dat pro dnešní společnost - Praktický příklad ú ...
Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ č. 3 z r. 2016 Metodika veřejného nakupování 2020-05-25 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na z ...

Nalezeno celkem : 107 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy Aladine

kurzy rekvalifikace
2019-11-14 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-16 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info