HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA


Nalezeno celkem : 112 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ PRAKTIKY: Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky 2020-02-25 Praha Základní okruhy: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontr ...
Veřejná prostranství 2020-02-25 Praha Z obsahu semináře: * Pojem veřejného prostranství. (Jaké jsou definiční znaky veřejného prostranství? Kde se tento pojem vyskytuje v právních pře ...
Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem 2020-02-27 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finan ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
KONFERENCE DOZOROVÁNÍ 2020 2020-02-27 Brno Připravujeme pro Vás již třetí ročník Konference dozorování dopravních staveb - tentokrát s podtitulem investorské projektové řízení a správa zakázky. Srde ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Únor 2020 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Spisová služba u veřejnoprávních původců v praxi (listinná i elektronická forma) 2020-03-03 Pardubice Seminář je určen veřejnoprávním původcům (obcím, městům, školám, příspěvkovým organizacím a organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky, státní spr ...
Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě 2020-03-04 Brno Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod, ČKA 2 body. Sem ...
První pomoc na pracovišti 2020-03-04 Brno Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu . [Zabezpečení místa nehody, Život zachraň ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní 2020-03-05 Praha Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz ...
Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách, akreditováno MPSV ČR 2020-03-09 Ostrava V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy první pomoci, odborný kurz 2020-03-09 Ostrava V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a ...
Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně 2020-03-10 Praha Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovanýc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Restartujte efektivně svůj LinkedIn 2020-03-10 Praha Tento seminář vám pomůže pochopit základní principy efektivní práce se sítí LinkedIn. Dozvíte se, jak využít různé možnosti, které tato síť nabízí, ale tak ...
Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2020-03-10 Praha Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzu ...
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu 2020-03-12 Praha Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada ...
Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek 2020-03-12 Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti veřejného investování v subjektech veřejné sféry. Určeno pro ...
Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace 2020-03-13 Praha Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočet na další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek ...
Mluvený projev Březen 2020 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Březen 2020 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Březen 2020 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Březen 2020 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Březen 2020 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Audit klíčových oblastí veřejné správy I. 2020-03-16 Praha 2 Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – ...
Praktický přístup k doporučení ÚOOÚ pro posuzování vlivu na ochranu OÚ, zkušenosti z finančního sektoru a z veřejné správy 2020-03-16 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy 2020-03-17 Praha Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně evropských norem * Soukromoprávní a veřejnoprávní půvo ...
Veřejné zakázky malého rozsahu 2020-03-18 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými ...
První pomoc na pracovišti 2020-03-18 Brno Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu . [Zabezpečení místa nehody, Život zachraň ...
Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - I. část 2020-03-19 Praha Obsah semináře: * Postupy při identifikaci veřejné podpory. Rozbor jednotlivých znaků s ohledem na rozhodovací praxi institucí EU. * Op ...
PRO POKROČILÉ ZAKÁZKÁŘE: Zadávání veřejných zakázek: výkladové problémy, zadavatelská praxe a použitelná judikatura 2020-03-24 Praha Z programu: * Poptávka zadavatele a tzv. funkční celek pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky * Nabídky a jejich oprav ...
Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací dokumentace 2020-03-25 Praha Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Účastníci ...
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 2020-03-26 Praha Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Na semináři obdržíte ucel ...
ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. 2020-03-26 Olomouc » Rozpočet a rozpočtový proces. » Střednědobý výhled rozpočtu. » Peněžní fondy. » Dotace a návratné fi ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků 2020-03-26 Praha Tematické okruhy: * základní informace o vztahu zřizovatele a právnické osoby * náležitosti zřizovací listiny * finanční hospodař ...
Moderní digitální nástroje pro HR 2020-03-27 Praha Zjistíte, že v digitálním světě existují nástroje, které vám hodně usnadní práci. Naučíte se pracovat s různými aplikacemi, odnesete si tipy a triky pro sn ...
Restartujte efektivně svůj LinkedIn 2020-03-31 Praha Tento seminář vám pomůže pochopit základní principy efektivní práce se sítí LinkedIn. Dozvíte se, jak využít různé možnosti, které tato síť nabízí, ale tak ...
Etiketa nejen pro úřednice a úředníky 2020-03-31 Praha Získáte jistotu v běžných pracovních situacích – uvítání a uvedení pracovní návštěvy, příprava a podávání nápojů a občerstvení, komunikace s vedoucím praco ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2020-03-31 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení př ...
Ověřování - vidimace, legalizace po novele 2020-03-31 Praha Program semináře: * Platná právní úprava * Působnost na úseku ověřování * Kdo může provádět ověřování * VIDIMACE ...
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2020 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva 2020-04-02 Praha Odborný program semináře: * Důvody změn v oblasti EIA v roce 2017 * Aktuální postupy podle zákona č. 100 - 2001 Sb.: - základní ...
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce - SEMINÁŘ PŘELOŽEN Z DATA 17.03.2020 NA TERMÍN 03.04.2020 2020-04-03 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční ...
Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu 2020-04-06 Praha Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na n ...
Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu 2020-04-06 Brno Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na n ...
Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 2020-04-07 Praha Cílem kurzu je orientace v obou právních předpisech se zaměřením na nakládání s hmotným movitým a nemovitým ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 2020-04-07 Praha Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikac ...

Nalezeno celkem : 112 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info