REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA


Nalezeno celkem : 141 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Kontrola na místě u příjemce dotací a příspěvků v roce 2017 2017-09-21 Praha Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťov ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
A - Veřejné opatrovnictví 2017-09-21 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-344 - 2016 Akreditace: MV ...
Interní audit v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) z pohledu pravidel veřejné podpory 2017-09-21 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, auditory pověřených auditních subjektů, představitelé územních s ...
Opatření obecné povahy 2017-09-22 Praha Program semináře: * Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu * Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám či ...
Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě 2017-09-25 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), které z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochran ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2017-09-25 Praha Určeno pro účastníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek. Seminář slouží rovněž jako příprava zejména ...
Novinky v pravopise, stylistice a normě 2017-09-26 Praha Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
A - Problematika veřejné podpory 2017-09-26 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-202 - 2015 Akreditace: MV ...
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 2017-09-26 Praha 2 Pro začátečníky Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteř ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Září 2017 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad nového zákona - 2denní 2017-10-02 Praha Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz pr ...
Metodické pokyny CHJ a návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí 2017-10-02 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno pro interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky vykonávající ří ...
Základy marketingu pro nemarketéry 2017-10-03 Praha Cílem tohoto semináře je poskytnout orientaci v oblasti marketingu a najít relevantní spojení s vlastní specializací. Účastníci budou pod vedením lektorky ...
Financování ÚSC v souladu s pravidly veřejné podpory 2017-10-04 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, interní auditory a pracovníky vykonávající kontroln ...
Umíte prodat vaši neziskovku? 2017-10-05 Praha Umět výstižně a zajímavě představit neziskovou organizaci bývá někdy složité. Přesto je potřeba hledat způsob a slova, která představí vaši činnost přehled ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2017-10-05 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymez ...
A - Vidimace a legalizace - aktuální příklady a ukázky z praxe (akreditováno pod názvem Vidimace a legalizace) 2017-10-05 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-387 - 2017 Akreditace: MV ...
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 2017-10-05 Olomouc Seminář je určen všem zaměstnancům veřejné správy, kteří mají na starosti jakoukoli agendu a hlavně pro ty, ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2017-10-06 Praha Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, vč ...
První pomoc od A – Z 2017-10-07 Brno Jednodenní kurz první pomoci pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu. Cena zahrnuje oběd. ...
Kouzla moderní prezentace aneb jak efektivně využít informační technologie 2017-10-09 Praha V průběhu tohoto semináře se naučíte efektivně využívat informační technologie jak pro účely samotné prezentace nebo výuky, tak i v rámci přípravy na ni. * ...
Aktuální judikatura NSS k veřejným zakázkám a možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci 2017-10-09 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno Akreditace: MV ...
Jak auditovat dle prováděcích předpisů a základní zadávací postupy dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 2017-10-09 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo p ...
A - Spisová služba, digitální archivy a nařízení eIDAS 2017-10-10 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2010 Akreditace: MV ...
Zadávání veřejných zakázek: horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení a jednotlivé kroky zadavatele, námitky a řízení o nich + diskuse (volná témata) 2017-10-10 Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na čtyři části. První tři části se budou věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé ...
A - Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 2017-10-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-384 - 2016 Akreditace: MV ...
Kontrola veřejných zakázek - ověřování a dodržování principů 3E - praktický workshop 2017-10-11 Bílina Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah workshopu: * Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování: - Identifikace ...
Je konkurence překážkou, nebo výzvou být ještě lepší? 2017-10-12 Praha V průběhu semináře pochopíte zákonitosti konkurenčního prostředí, naučíte se rozpoznávat různé typy tohoto prostředí i specifika, která je charakterizují. ...
Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit komunikační a konfliktní situace na radnici 2017-10-12 Praha Tento seminář přinese starostům, radním i zastupitelům praktické návody, jak zvládnout komunikační situace od menší náročnosti typu "starostu zvou na každo ...
Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy v roce 2017 2017-10-12 Praha Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * Kontrola hospodaření orgánů ...
A - Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 2017-10-12 Bílina Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-384 - 2016 Akreditace: MV ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 2017-10-12 Brno Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatře ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných zakázek 2017-10-13 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové ...
Mluvený projev Říjen 2017 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Říjen 2017 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Říjen 2017 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Říjen 2017 Zlín - Louky Naučte se prezentovat sebe i svou práci před lidmi. Díky tomuto kurzu si posílíte sebejistotu při veřejných projevech a zvlád ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Říjen 2017 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Říjen 2017 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2017-10-16 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Nový zákon o zadávání ve ...
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit výkonnost podniku 2017-10-17 Praha Popis Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému manažerského účetnictví, kalkulačního systému, systému plánů a rozpočtů a systému vnitropodnikových (p ...
Veřejné zakázky malého rozsahu pro zadavatele - krok za krokem 2017-10-17 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : připravujeme ...
Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, kvalifikace v nadlimitním a podlimitním režimu, řízení před ÚOHS + diskuse (volná témata) 2017-10-17 Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na čtyři části. První tři části se budou věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé ...
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele 2017-10-17 Praha Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - pro zadavatele Cíl semináře: Seminář si klade za cíl komplexní seznámení s novým zákonem o veřejn ...

Nalezeno celkem : 141 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info