HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

STAVEBNICTVI rekvalifikační kurzy, školení a semináře stavebnictvi

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

STAVEBNICTVI[?]
Nalezeno celkem : 133 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů 2019-11-21 Praha Základní téma semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou sp ...
Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace 2019-11-22 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zj ...
Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví 2019-11-25 Praha Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pra ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro průmysl 2019-11-25 Praha Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost člena nebo vedoucí ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Obsluha motorové pily 2019-11-25 Praha Certifikovaný rekvalifikační kurzKurz je určen zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE- KAPACITA NAPLNĚNA! 2019-11-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění ...
Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí 2019-11-26 Praha Odborný program semináře: * Právní rámec včetně novelizací * Práva zapisovaná vkladem, náležitosti vkladového podání včetně náležitostí v ...
ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) 2019-11-26 Brno    Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - 2019-11-26 Brno    Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
PŘÍPRAVA STAVEB – kalkulace a zpracování nabídek 2019-11-26 Praha PŘÍPRAVA STAVEB – kalkulace a zpracování nabídek Cíl semináře: Komplexní pohled na problematiku zpracování ceny veřejných a soukromých zakázek ve stavebnic ...
Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů problémy současné praxe, novelizace § 96b 2019-11-26 Brno Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů - problémy současné praxe, novelizace § 96b Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vz ...
Principy štíhlé výroby a 5S 2019-11-27 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Efektivní zadávání úkolů pro mistry ve výrobě - jak ušetřit čas svůj i svých kolegů 2019-11-28 Plzeň Ačkoliv se zadávání úkolů mnohdy považuje za osvědčený manažerský nástroj, tzn. jak přesunout úkoly efektivně k dosažení výsledku, a mít víc prostoru na to ...
Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona 2019-11-28 Praha Program semináře: * Účastenství obecně - dle správního řádu - Hlavní a vedlejší účastníci řízení - Nepřiznání účastenství ...
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line) Listopad 2019 online Neuvedeno * • Právní předpisy v oblasti daně, • rozdělení vozidel, • vozidla osvobozená od daně silniční, • popla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KAPACITA VYČERPÁNA! Zkoušení vlastností betonu a jeho složek 2019-11-28 Praha ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK Rozšířeno o problematiku speciálních betonů KAPACITA SEMINÁŘE JE ZCELA VYČERPÁNA. ZÁJEMCI O SEMINÁŘ KONTAKTUJTE KO ...
Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE 2019-12-03 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi, 2+1 zdarma! 2019-12-03 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi ...
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat 2019-12-03 Praha Obsah semináře: * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu * Souse ...
Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva 2019-12-04 Praha Cílem semináře je seznámit vás s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s ...
Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů) 2019-12-04 Praha * Vývoj smluvních vztahů veřejných stavebních zakázek ve střední a východní Evropě - Zkušenosti z první fáze čerpání dotací. - Rozdělen ...
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA 2019-12-05 Olomouc     Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace 2019-12-05 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Základy stavby responsivního webu 2019-12-06 Praha Zaměření kurzu Kurz je určen pro ty, kterým není jedno, jak web vypadá na malých obrazovkách mobilních zařízení. Kurz stavby responzivního web ...
Generátor nosných konstrukcí 2019-12-06 Praha Školení je určené pro posluchače, kteří již Autodesk Inventor používají a je zaměřené na vytváření nosných konstrukcí a jejich specifických prvků. Poslucha ...
Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru 2019-12-09 Brno Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru Z organizačních důvodů bylo přesunuto konání semináře ...
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxe 2019-12-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-243 - 2019 - Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy ...
Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona 2019-12-10 Praha Program: * Nejčastější problémy praxe při aplikaci platného znění stavebního zákona na úseku územního plánování i stavebního řádu a jejich řešení ...
Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 2019-12-11 Praha Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně ...
Stavby a nemovitosti se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a aktuální otázky právní praxe 2019-12-11 Praha Odborný program semináře: * Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k pojetí staveb * Superficiální zásada (její praktické projevy a problém ...
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe) 2019-12-11 Brno   - základní pojmy; - závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinnos ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi 2019-12-12 Praha Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikac ...
Mistrovství v AutoCADu Prosinec 2019 Brno Kurz je určen pro absolventy základního kurzu AutoCAD/AutoCAD LT nebo kurzu Au ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Prosinec 2019 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Prosinec 2019 Pracoviště účastníka školení Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Prosinec 2019 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurs pro obsluhu stavebních strojů Prosinec 2019 České Budějovice Kurs pro získání strojnického průkazu. Určeno: uchazečům o získání nebo rozšíření Průkazu strojníka k obsluze nakladačů, rypad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Třídenní seminář pro mistry Prosinec 2019 České Budějovice Seminář quot;Novela zákona č. 309/2006quot; - problematika zadavatelů staveb ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeškolení na stavební produkty Magnetic - ZDARMA Prosinec 2019 Kladno Individuální bezplatné praktické seznámení s produkty a novinkami nehtové kosmetiky Magnetic pro nové i stávající zákaznice. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem 2019-12-17 Praha Obsah semináře: * Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odklad ...
ARCHITEKTURA PRAHY 2019-12-18 Praha 2 Praha je živoucí učebnice architektury. Pojďme se podívat, jak se v Praze vyvíjely a měnily jednotlivé slohy, jaké architektonické skvosty se tu objevuj ...
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace 2019-12-19 Praha Odborný program semináře: * Informace o věcném návrhu stavebního zákona * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územní ...
Zahradní architektura - řešení zahrad 2020-01-07 Praha Chcete-li umět optimalizovat, zkrášlit a přizpůsobit si vlastní zahradu nebo uvažujete-li o zahradní architektuře a zahradním designu z profesionálního hle ...
Zahradní architektura s Ing. Zahrádkovou 2020-01-11 Praha Chcete-li jen umět optimalizovat, zkrášlit a přizpůsobit si vlastní zahradu nebo uvažujete-li o zahradní architektuře a zahradním designu z profesionálního ...

Nalezeno celkem : 133 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info