Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

RIZENI VYROBY rekvalifikační kurzy, školení a semináře rizeni vyroby

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

RIZENI VYROBY[?]
Nalezeno celkem : 240 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS, PLNÁ KAPACITA 2019-11-21 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-45 - 2017, Název akreditace: Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: ...
Výroba polotovarů - svařence a odlitky 2019-11-21 Zbiroh Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Agilní přístup k řízení vývojových projektů 2019-11-22 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Odborníky v oblasti vývoje, vývojáře samotné, projektové manažery, sponzory projektů a pro vš ...
Výroba polotovarů - tvářením 2019-11-22 Zbiroh Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení 2019-11-22 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Analýza dat ve výrobě v SW Minitab 19 – listopad 2019-11-22 Brno ...
Hazardní legislativa se zaměřením na povolovací řízení obcí, ZMĚNA LEKTORA, PŘESUN TERMÍNU Z 28.11. 2019-11-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017, Název akreditace: Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce Ak ...
Statistika v softwaru Minitab: základní úroveň – listopad – OSTRAVA 2019-11-26 Ostrava Potřebujete pracovat s daty, ale jste začátečníci? Nejste si jistí, jaké grafy a statistické ukazatele používat? Nevíte, jak si připra ...
TPM: Údržba a efektivita strojů – listopad 2019-11-26 Brno Předejděte ztrátám v souvislosti s neefektivním využíváním strojů, neplánovaným prostojům a poruchám. Seznamte se s metodou TPM na naš ...
Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy 2019-11-26 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS ...
Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi 2019-11-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotli ...
Nástroje a metody řízení pro interní auditory 2019-11-27 Praha 2 Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organi ...
Principy štíhlé výroby a 5S 2019-11-27 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Efektivní zadávání úkolů pro mistry ve výrobě - jak ušetřit čas svůj i svých kolegů 2019-11-28 Plzeň Ačkoliv se zadávání úkolů mnohdy považuje za osvědčený manažerský nástroj, tzn. jak přesunout úkoly efektivně k dosažení výsledku, a mít víc prostoru na to ...
Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeních 2019-11-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: ...
Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona 2019-11-28 Praha Program semináře: * Účastenství obecně - dle správního řádu - Hlavní a vedlejší účastníci řízení - Nepřiznání účastenství ...
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi 2019-11-29 Praha Program: * Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu * Postup před zahájením řízení ...
FMEA – nástroj řízení rizik 2019-11-29 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, manažery kvality a vedoucí zaměstnance odpovědné za řízení rizik. ...
Správní řízení podle správního řádu 2019-11-29 Praha 2 Pro začátečníky i středně pokročilé. Určeno pro Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků a správních úřadů. ...
Výběrové řízení - Jak poznat pomocí grafologie vlastnosti,kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnání, 2+1 zdarma! 2019-12-04 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Personalista, ale i jiný pracovník, který vybírá do svého úřadu nové zaměstnance, si chce být 100% ji ...
Vedení výběrového řízení pomocí Behavioral & Language Modelu 2019-12-04 Praha 8 Řešíte, jak efektivně vybrat zaměstnance do vaší firmy? Zajímá vás, jak využít Neuro-lingvistické programování v průběhu výběrového řízení? Pomohl by vám s ...
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni 2019-12-05 Praha Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. ex ...
Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona - PŘESUN Z 26.11. 2019-12-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona ...
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení 2019-12-05 Praha Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků ...
DMAIC vs. DMADV - metody řízení projektů Six Sigma (kaskádový workshop) 2019-12-05 Brno Metoda DMAIC je navržena jako univerzální postup pro neustálé zlepšování existujících procesů, zvyšování úrovně kvality, bezpečnosti, ochrany životního pro ...
DMAIC vs. DMADV - metody řízení projektů Six Sigma (kaskádový workshop) 2019-12-05 Praha Metoda DMAIC je navržena jako univerzální postup pro neustálé zlepšování existujících procesů, zvyšování úrovně kvality, bezpečnosti, ochrany životního pro ...
Lean Six Sigma v administrativě a službách - jak přenést výrobní preciznost do služeb 2019-12-05 Brno Co je štíhlá administrativa? Nebo Lean management ve službách? Six Sigma znamená 3,4 chyby na 1,000.000 operací. Je toho možné dosáhnout i v administrativě ...
Klíčové kompetence manažera ve výrobě 2019-12-05 Brno Na tomto kurzu Vás naučíme pracovat s motivací jednotlivce i skupiny. Dozvíte se jaké v praxi používat jednotlivé styly vedení lidí, jak si zvyšovat sebevě ...
Využití Doplňkové směrnice IIA k hodnocení řízení rizik 2019-12-05 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, management působící v oblasti vnitřní kontroly. Cíl sem ...
Řízení firmy v souladu se zásadami kvality dle ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949 2019-12-05 Brno Chcete řídit vaši firmu dle osvědčených postupů a zásad kvality? Chcete se vyhnout managementu vašich lidí a produktů systémem pokus - omyl? Pak je tento k ...
Řízení firmy v souladu se zásadami kvality dle ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949 2019-12-05 Praha Chcete řídit vaši firmu dle osvědčených postupů a zásad kvality? Chcete se vyhnout managementu vašich lidí a produktů systémem pokus - omyl? Pak je tento k ...
Zavádění štíhlé výroby do praxe 2019-12-05 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 – 5 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Správní řízení - vady a náprava v praxi 2019-12-06 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: ...
Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně 2019-12-06 Praha Program: * Věcné záměry a východiska pro nový trestní řád * Aktuální práce na novém trestním řádu, postup prací, složení Komise pro nový ...
Klíčové kompetence manažera ve výrobě 2019-12-10 Praha Na tomto kurzu Vás naučíme pracovat s motivací jednotlivce i skupiny. Dozvíte se jaké v praxi používat jednotlivé styly vedení lidí, jak si zvyšovat sebevě ...
Insolvenční řízení 2019-12-10 Praha Na tomto kurzu Vás seznámíme s právy a povinnostmi věřitele v insolvenčním řízení. Dozvíte se, jak správně uplatit pohledávku v insolvenčním řízení, jaký j ...
Insolvenční řízení 2019-12-10 Brno Na tomto kurzu Vás seznámíme s právy a povinnostmi věřitele v insolvenčním řízení. Dozvíte se, jak správně uplatit pohledávku v insolvenčním řízení, jaký j ...
Lean Six Sigma: Yellow Belt – prosinec 2019-12-11 Brno ...
Vedení výběrového řízení pomocí Behavioral & Language Modelu 2019-12-11 Praha 8 Řešíte, jak efektivně vybrat zaměstnance do vaší firmy? Zajímá vás, jak využít Neuro-lingvistické programování v průběhu výběrového řízení? Pomohl by vám s ...
Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů 2019-12-11 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-413 - 2019 - Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů Akreditace: ...
Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy, PŘESUN Z 24.10. 2019-12-12 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS ...
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení 2019-12-13 Praha Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta ...
Kanban pro výrobní praxi 2019-12-13 Brno Cílem kurzu je předat informace o tahovém systému Kanban z pohledu výrobní praxe, seznámit s navrhováním regulačních okruhů, stanovením počtu výrobních a t ...
DFSS Brunch – prosinec 2019-12-13 Brno Při spolupráci s našimi klienty na zlepšování jejich procesů opakovaně zjišťujeme, že velký počet vad a nedostatků má sv$ ...

Nalezeno celkem : 240 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info