REKVALIFIKACNI-KURZY.info

RIZENI PROJEKTU rekvalifikační kurzy, školení a semináře rizeni projektu

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

RIZENI PROJEKTU


Nalezeno celkem : 700 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
TOGAF 9 Version 2: Foundation 2018-11-19 Praha 7 TOGAF je mezinárodně uznávaný rámec pro řízení tvorby Enterprise Architektury, který se používá po celém světě včetně České republiky. Je ...
Jak úspěšně řídit změny - change management pro ty, kdo změny vytvářejí 2018-11-19 Praha Naučte se plánovat změny tak, aby nevyšuměly Už se vám někdy stalo, že změny, které jste naplánovali, nedopadly podle vašich představ? Měly ...
Zavedení IFRS do firemního účetnictví 2018-11-19 Praha Na semináři získáte znalosti, které vám umožní zavést ve vaší společnosti IFRS. Odnesete si základní znalosti všech standardů IFRS, včetně postupu, jak IFR ...
Euro základní kurz v Praze [barmanský kurz] 2018-11-19 Praha 1 Kurz je ojedinělý tím, ze celá praxe na BARMANSKÉM EURO KURZU každého účastníka probíhá po celou dobu za předním, profesionálním barovým pultem pod vedením ...
ZÁVAZKY A SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ 2018-11-19 Olomouc Lektor kurzu: Mgr. Ing. Tereza KRUPOVÁ, Ph.D. Vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti. Zkušená lektorka s odbornou praxí na Minister ...
Cash management a řízení likvidity ... Zajistěte si cestu ke stabilní likviditě 2018-11-20 Praha Popis Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro podnik zajištěna dostatečná likvidita. Likvidita je klíčovým faktorem ...
Manažerská výsledovka a krycí příspěvek pro nefinanční manažery ... Udržte hospodaření firmy pod kontrolou! 2018-11-20 Praha Popis Cílem semináře je: vysvětlit metody řízení a controllingu založené na sledování hrubé marže a krycího příspěvku, uká ...
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2018-11-20 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky ...
Jak připravit firmy na generaci Y 2018-11-20 Praha Nedaří se Vám nabírat mladou generaci?  Nevydrží ve firmě dlouho?  Manažeři a vedoucí si stěžují, že se s mladými nedá pracovat? ...
Mileniálové: jak je udržet a motivovat (Generace Y, Z - adaptace a motivace) 2018-11-20 Praha Mileniálové: jak je udržet a motivovat (Generace Y, Z - adaptace a motivace) ...
Efektivní práce s informacemi s Doc. PhDr. Richardem Papíkem, Ph.D. - ušetřete čas při čtení i hledání informací 2018-11-21 Praha Pusťte se do tréninku rychlého čtení a naučte se vyhledávat a třídit informace Dnešní doba nás zahrnuje množstvím informací a čast ...
Řízení rizik (Risk management) ... v podmínkách tuzemských a nadnárodních firem 2018-11-21 Praha Popis Risk management bývá často ve firmách podceňován. Označován za něco, co stejně většinou děláme, jen to nemá písemnou podobu. Je tomu ovšem opra ...
Leadershipem k výjimečným týmům a mimořádným výsledkům 2018-11-21 Praha Dozvíte se, jak zvyšovat výkonnost a efektivitu týmu v souladu s firemní vizí a strategií, objevíte svůj potenciál, uslyšíte skutečné příběhy z praxe a způ ...
Timemanagement s využitím myšlenkových map 2018-11-21 Praha Program kurzu: * Obecné zásady time managementu - Metoda Getting Things Done - Zen to Done - 26 doporučených zá ...
Krizové řízení a plánování IT kontinuity (IT Service Continuity Management) 2018-11-21 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Odborníky, interní auditory, manažery a specialisty, které zajímá Krizové plánování ...
Key Account Management 2018-11-21 Praha Kurz se zabývá problematikou klíčových zákazníků a péčí o ně. S oblibou se říká, že není ani tak těžké zákazníka získat, jako si jej udržet a primární příč ...
Nové trendy v oblasti logistiky - Štíhlá logistika a další moderní metody (BEST PRACTICE) 2018-11-22 Praha Poznejte účinné způsoby, jak zefektivnit logistické procesy a jak v logistice ušetřit Kratší dodací lhůty a flexibilnější dodávky ...
Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců 2018-11-22 Praha 2 Seminář je určen interním auditorům a dalším specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu i motivací, spokojeností a produktivitou ...
Vedení porad 2018-11-22 Brno Porady patří do životů většiny z nás. Chtěli byste dosáhnout větší efektivity a vést svůj tým či skupinu k rychlému řešení problému nebo potřebujete přesvě ...
Stress management: Jak zrelaxovat vaši mysl a tělo 2018-11-22 Prostějov em semináře je seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stres managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, ...
Jak řešit konflikty efektivní cestou pod vedením zkušených mediátorek - Využití mediačních technik ve vyjednávání 2018-11-23 Praha Naučte se efektivní komunikaci s pomocí zkušené mediátorky Mediace je pevně strukturovaný komunikační proces s využitím specifických komunik ...
Úspěšná implementace GDPR 2018-11-23 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních ...
Interní auditor - ISO 9001 2018-11-24 Cheb Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nemají s auditováním a normou zatím žádné zkušenosti, ale i pro zkušenější auditory pro osvěžení znalostí a vý ...
Jak zvládat své zaměstnance 2018-11-24 Cheb Řídíte zaměstnance a potýkáte se s dennodenními problémy s jednáním a chováním zaměstnanců? Jsou Vaši podřízení neteční, neplní svědomitě zadané úkoly, vyh ...
Hadoop Operations and Cluster Management 2018-11-26 Praha 7 Data has become an integral part of every organization, be it small or large; and maintaining it in a proper form has become difficult. ...
Leadership podle mozku - jak využít znalosti o fungování lidského mozku k efektivnímu vedení lidí 2018-11-26 Praha Staňte se lídry, kteří nemusí tlačit, protože táhnou Je mnoho i úspěšných manažerů, kteří musí tlačit na výkon svých lidí. Zadávání úkolů a ...
Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka 2018-11-26 Praha Z tohoto semináře si odnesete poznatky, co vše je potřebné znát, aby tým správně fungoval a jakými cestami toho docílit. Jak rozpoznat "hry", které členové ...
Základy řízení cash flow prakticky - podstata a význam peněžních toků firmy 2018-11-26 Praha Naučte se analyzovat, plánovat a řídit cash flow Necítíte se ve světě financí zcela komfortně a řízení cash flow vám připadá složi ...
Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců 2018-11-26 Praha Účinnost prostředků věnovaných na vzdělávání zaměstnanců je mnohdy problematická. Příčinou jsou chyby jak při plánování vzdělávacích akcí, tak i při jejich ...
Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 2018-11-26 Praha Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat ...
Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů - se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepší 2018-11-26 Praha Program přednášky (tematické okruhy): * Zahájení řízení týkajícího se dlužníka u obecného soudu za trvání účinků spojených se zahájením in ...
Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva 2018-11-26 Praha Program semináře: * pojem soukromí a specifika v pracovněprávním vztahu * jaké předpisy se aplikují a jaký je jejich vztah: občansk ...
Vedení mzdové agendy (2 denní kurz) - Pro začínající mzdové účetní 2018-11-26 Praha 8 Po tomto školení se budete ...
Jak prosadit sebe a svůj tým v korporaci s Jiřím Kulou - jak se pohybovat v „pool of crocodiles“ 2018-11-27 Praha Buďte motivujícím i motivovaným leaderem, zahoďte pochybnosti a prosaďte se Dosahování výsledků, chování a vedení lidí v korporátním prostře ...
Asertivní desatero v praxi - trénink zvládání obtížných situací 2018-11-27 Praha Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Od ...
Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě 2018-11-27 Praha Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvi ...
Chyby ve správním řízení v regionálním školství 2018-11-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno Jste ředitel\ka školy, pracovník školského zařízení nebo pracovník odboru školství a nevíte si rady se ...
Řízení o přestupcích podle nového zákona přestupkového 2018-11-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky ...
Administrace zadávacího řízení vlastními zaměstnanci 2018-11-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015 - Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU - 2018-11-27 Brno   Na semináři probereme: Zloději času externí a interní. Nejčastější zloději času . Parado ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU 2018-11-27 Brno   Na semináři probereme: Zloději času externí a interní. Nejčastější zloději času . Parado ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Setkání se špičkami - TWI ve výrobě 2018-11-27 Malobielická 1 - 215, 95804 Pa TWI Institute Czech Republic a BIKE FUN International s.r.o. Vás srdečně zvou na další ze série „SETKÁNÍ SE ŠPIČKAMI“ s návštěvou provozu BIKE FUN Interna ...
Finanční controlling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů 2018-11-28 Praha Popis Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v moti ...
Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích 2018-11-28 Praha Z tohoto semináře si odnesete praktické poznatky, jakým způsobem organizovat nábor v době, kdy jsou stále častěji využívány sociální sítě. V průběhu celého ...

Nalezeno celkem : 700 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2018-09-13 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info