HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 241 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2019 2020-03-30 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Odpovědnost specializovaných profesí za škodu 2020-03-30 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2020-03-31 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb. 2020-04-02 Brno     » Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a kr ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře 2020-04-02 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony 2020-04-03 Praha OBSAH Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád 2020-04-03 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
AutoCAD pokročilý 2020-04-06 Kolín Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny 2020-04-06 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-523 - 2017, Název akreditace: Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce N ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Kupní smlouva v novém občanském zákoníku 2020-04-06 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ 2020-04-07 Brno   ?  Správní řízení a rozhodnutí. Správní řízení formální a neformální. ?  Účel správního řízení a jeho ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Správní řád - 1. část !SEMINÁŘ ON-LINE! 2020-04-07 Praha Akreditace: MV - AK - PV-86 - 2015 Přednáška by měla sloužit především úředníkům ÚSC, kteří nemají právnické vzdělání a čeká ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly 2020-04-07 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Word pokročilý 2020-04-08 Praha Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb. 2020-04-09 Olomouc     » Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a kr ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad 2020-04-14 Praha VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personální ...
ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM 2020-04-14 Olomouc   Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní práv ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Kryptoaktiva a právo 2020-04-14 Brno Na tomto kurzu získáte vhled do relevantních právních souvislostí kryptoaktiv a obecně DLT technologií (včetně blockchains). Dozvíte se, které právní předp ...
Kryptoaktiva a právo 2020-04-14 Praha Na tomto kurzu získáte vhled do relevantních právních souvislostí kryptoaktiv a obecně DLT technologií (včetně blockchains). Dozvíte se, které právní předp ...
Úvod do právní problematiky smluv v IT 2020-04-14 Praha V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítač ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální návrh novely a na přípravu rekodifikace 2020-04-14 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Zákon o registru smluv – aktuální problematika 2020-04-15 Praha Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak pů ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty 2020-04-15 Praha Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpra ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) 2020-04-15 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Matriční agenda - teorie a praxe 2020-04-16 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-802 - 2013, Název akreditace: Matriky - aktuality a praxe Cílem je seznámit účas ...
Správní řád - 2. část !SEMINÁŘ ON-LINE! 2020-04-16 Praha Akreditace: MV - AK - PV-86 - 2015 Přednáška by měla sloužit především úředníkům ÚSC, kteří nemají právnické vzdělání a čeká ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni 2020-04-16 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Insolvenční správce, příprava ke zkoušce 2020-04-17 Praha 6 Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insovenčních správců na Min.spravedlnosti. Semináře jsou ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a novela zákoníku práce 2020-04-17 Praha Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seminář je ...
Právo a nemovitosti 2020-04-17 Brno Kurz Vás seznámí s právní úpravou týkající se nemovitostí, zejména s úpravou vlastnického práva a navazujících vztahů. Cílem kurzu je pomoci Vám lépe pocho ...
Právo a nemovitosti 2020-04-17 Praha Kurz Vás seznámí s právní úpravou týkající se nemovitostí, zejména s úpravou vlastnického práva a navazujících vztahů. Cílem kurzu je pomoci Vám lépe pocho ...
Excel základní 2020-04-20 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Flexibilní formy zaměstnání podle zákoníku práce a spolupráce s OSVČ pohledem právníka a interního auditora 2020-04-20 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníci, pracovníci personálního oddělení v soukromém sektoru a ve veřejném sektor ...
Základy práva pro neprávníky 2020-04-20 Brno Kurz Vás seznámí se základy práva a pomůže Vám orientovat se v základních pojmech. Lektor kurzu v kontextech vysvětluje vývoj práva, jeho současný stav a p ...
Základy práva pro neprávníky 2020-04-20 Praha Kurz Vás seznámí se základy práva a pomůže Vám orientovat se v základních pojmech. Lektor kurzu v kontextech vysvětluje vývoj práva, jeho současný stav a p ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML 2020-04-20 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků 2020-04-20 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? 2020-04-21 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
AutoCAD pokročilý 2020-04-22 Praha Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů) 2020-04-22 Olomouc       Zákon č. 255 - 2012 Sb. (kontrolní řád):         - působnost, možné formy kontroly;     ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY 2020-04-22 Olomouc   * aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochran ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
SEMINÁŘ PŘELOŽEN - Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) 2020-04-22 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
PRACOVNÍ PRÁVO - MINIMUM PRO PERSONALISTY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 2020-04-23 Olomouc   Praktický seminář zaměřený na pracovní právo, na minimum nutné každodenní práci personalistů a vedoucích pracovníků. Seminář je zaměřen na typické situa ...
Stavební právo a činnost realitního makléře 2020-04-23 Brno Kurz je určen realitním makléřům a všem, kteří mají zájem prohloubit své znalosti v oblasti stavebního práva. Seznámí vás s účinnou právní úpravou stavební ...

Nalezeno celkem : 241 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy Aladine

kurzy rekvalifikace
2019-11-14 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-16 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info