REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 216 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Platební styk – seznámení s právní úpravou krok za krokem 2018-09-20 Praha Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou platebního styku, a to s důrazem na práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů platebních služeb a vydavat ...
Právní minimum pro manažery 2018-09-21 Praha Tento kurz je určen především manažerům, kteří potřebují získat základní znalosti z obchodního, občanského a pracovního práva. Seznámíme Vás se základními ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2018-09-24 Praha Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstn ...
POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ a doby odpočinku při práci 2018-09-24 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Podmínky vzniku práva na dovolenou * Délka dovolené ...
Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem 2018-09-24 Praha Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík - evidence skutečných majitelů - přezk ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2018-09-24 Praha Určeno pro účastníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek. Seminář slouží rovněž jako příprava zejména ...
Licence a autorské právo v IT 2018-09-24 Praha Autorství je v českém právu vícestupňově chráněno: v Ústavě a Listině základních práv a svobod, Trestním zákoníku, Občanském zákoníku, Autorském zákoníku. ...
Právo a právní problematika smluv v IT 2018-09-24 Brno Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí... zkrátka žijí svým životem. Pro náš profesní život jsou některé typy smluv častější a je třeba pochopit ...
Právo a právní problematika smluv v IT 2018-09-24 Praha Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí... zkrátka žijí svým životem. Pro náš profesní život jsou některé typy smluv častější a je třeba pochopit ...
Právní minimum pro manažery 2018-09-24 Brno Tento kurz je určen především manažerům, kteří potřebují získat základní znalosti z obchodního, občanského a pracovního práva. Seznámíme Vás se základními ...
Pracovně právní otázky spojené s koncem funkčního období členů zastupitelstev ÚSC 2018-09-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: ...
Správní řízení v regionálním školství v praxi 2018-09-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno Jste ředitel\ka školy nebo jiný pracovník školského zařízení a nevíte si rady se správním řízením? Cíle ...
Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky 2018-09-25 Praha Základní tématické okruhy: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradič ...
Právní minimum pro daňové poradce 2018-09-26 Praha Seminář vás seznámí se základní orientací v nejdůležitějších právních odvětvích. Absolvováním získáte přehled hlavních právních předpisů a jejich vazeb se ...
Excel základní 2018-09-26 Praha Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla 2018-09-26 Praha Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vznik ...
Technické a legislativní aspekty kybernetické bezpečnosti ve vztahu ke školnímu prostředí 2018-09-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámit pedagogické pracovníky s legislativními základy kybernetické bezpečnosti a jejich aplikací v ...
Označování potravin pro začínající 2018-09-27 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základní potravinářskou legislativou, jej ...
ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce a dalších státních úřadů 2018-09-27 Praha Obsah: * Působnost inspekce práce v kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o BOZP u zaměstnavatelů * Změny zákona o inspekci ...
Náhrada nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích - odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání 2018-09-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015 Akreditace: MV ...
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on-line) Září 2018 online Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v roce 2017, 2018, • zakládání s.r.o., výše základního kapitálu, • porovnání ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Září 2018 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Září 2018 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů 2018-10-01 Praha Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení 2018-10-02 Praha Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných ...
Právo na straně podnikatelů - postavení podnikatele v právním řádu ČR 2018-10-03 Praha Právo a podnikání jsou spojené nádoby. Téměř každá podnikatelská oblast je více či méně regulována právem nejen na národní úrovni, ale i evropské. Podnikat ...
Dvoudenní seminář: Společné jmění manželů a spoluvlastnictví 2018-10-03 Praha 1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VYPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NS (9.00 – 16.30) ...
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) 2018-10-03 Praha Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností ...
Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání včetně aktuální rozhodovací praxe NS 2018-10-03 Praha Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Zákonný režim ...
Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku 2018-10-04 Praha Z obsahu semináře: 1. Fáze uzavírání smlouvy * předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů a prob ...
Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu včetně aktuální rozhodovací praxe NS 2018-10-04 Praha Odborný program semináře: * přechodná ustanovení v oblasti podílového spoluvlastnictví s přesahem do dalších institutů zejména ve sporech ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2018-10-04 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymez ...
Insolvenční správce, příprava ke zkoušce 2018-10-05 Brno Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců. Semináře jsou určeny pro zájemce, ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Právo pro veřejnou správu 2018-10-05 Praha Na semináři získáte široký přehled o právních úpravách. Naučíte se orientovat v právu, a to srozumitelnou formou včetně příkladů z praxe. * Právo pro veřej ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH 2018-10-05 Praha Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba sm ...
PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti 2018-10-05 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněpr ...
Excel základní 2018-10-08 Kolín Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
ZÁRUKY, REKLAMACE A MALOOBCHODNÍ PRODEJ spotřebitelům, včetně e-shopů 2018-10-08 Praha Prodej zboží – Obchodní podmínky – Reklamační řízení – Řešení sporů – ČOI Prodáváte-li zboží koncovým zákazníkům, klade na Vás současná legislativa ...
Aktuální otázky evidence skutečných majitelů 2018-10-08 Praha Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění * leg ...
Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady) 2018-10-09 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-573 - 2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) ...
Právo sociálního zabezpečení 2018-10-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno Akreditace: MV ...
Správní řád ve školství 2018-10-10 Praha Odborný program semináře: * Základní instituty zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a jeho vztah k zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ...
AutoCAD středně pokročilý 2018-10-11 Praha Školení AutoCAD středně pokročilý je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se sezn ...
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů 2018-10-11 Praha Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkác ...

Nalezeno celkem : 216 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info