REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA


Nalezeno celkem : 221 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Sousedská práva, nezbytná cesta a další otázky ochrany vlastnického práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu 2017-09-21 Praha Odborný program semináře: * Sousedská práva v novém občanském zákoníku: - přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sou ...
Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem 2017-09-21 Praha Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík - zapisované skutečnosti / zakládané do sbírky l ...
Zákon o registru smluv – aktuální novelizace zákona, zkušenosti z praxe 2017-09-22 Praha Seminář vás seznámí s povinnostmi zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Například jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na ...
Označování potravin pro začínající 2017-09-25 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základními potravinářskou legislativou, j ...
A - Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu) !PŘESUN Z 8.9.! 2017-09-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV ...
1. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Intrastat od A do Z 2017-09-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit účastníky s problematikou Intrastatu – právní úprava, způsob vykazování statis ...
POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ a doby odpočinku při práci po novele zákoníku práce 2017-09-26 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Podmínky vzniku práva na dovolenou * Délka dovolené ...
Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacích 2017-09-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014 Akreditace: MV ...
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb 2017-09-27 Praha Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. Cíl: Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny. Správná aplikace zákona o EET v praxi. O ...
ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce a dalších státních úřadů 2017-09-27 Praha Obsah: * Působnost inspekce práce v kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o BOZP u zaměstnavatelů * Změny zákona o inspekci ...
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Září 2017 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Září 2017 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Správní řízení ve školství 2017-10-02 Brno Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Správní řízení v tzv. regionálním školství je důležitou činností škol od mateřských po vyšší odborné. ...
Povinnost a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby 2017-10-02 Praha Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - péče řádn ...
Excel základní 2017-10-03 Praha Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
Společné jmění manželů a spoluvlastnictví 2017-10-04 Praha 1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VYPOŘÁDÁNÍ Z HLEDISKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJ ...
Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 2017-10-04 Praha Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Zákonný režim ...
Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku 2017-10-04 Praha Z obsahu semináře: * 1. Fáze uzavírání smlouvy - předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů a problém ...
Právní minimum makléře 2017-10-05 Praha 8 Rádi byste získali přehled a zdokonalili se v oblasti práva pro realitní makléře? Na tomto přípravném kurzu se naučíte vše potřebné k úspěšné orientaci v  ...
Smlouva o výkonu funkce, souběhy, odměňování a další aktuální otázky úpravy statutárních orgánů a.s. a s.r.o. 2017-10-05 Praha Seminář bude zaměřen zejména na: * smlouva o výkonu funkce - právní režim, svoboda při volbě právního režimu a její limity ...
Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 2017-10-05 Praha Odborný program semináře: * přechodná ustanovení v oblasti podílového spoluvlastnictví s přesahem do dalších institutů zejména ve sporech ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2017-10-05 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymez ...
Veřejná podpora - aplikace blokové výjimky v praxi 2017-10-05 Praha Obsah semináře: * Vymezení oblastí, na které se GBER použije. Změny GBER a rozšíření působnosti. * Vztah k GBER a ostatní předpisů ...
Insolvenční správce, příprava ke zkoušce 2017-10-06 Ostrava Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců. Semináře jsou určeny pro zájemce ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Opatrovnictví obchodních korporací 2017-10-06 Praha Seminář bude zaměřen zejména na: * pojetí a funkce opatrovnictví právnických osob * vztah občanského zákoníku a zákona obchodních kor ...
Excel grafy 2017-10-06 Praha Školení Excel grafy je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchač ...
Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah 2017-10-09 Praha Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * právní jednání (smlouva i jiná) - zdánlivost právního jednání a její vý ...
Licence a autorské právo v IT 2017-10-09 Brno Autorství je v českém právu vícestupňově chráněno: v Ústavě a Listině základních práv a svobod, Trestním zákoníku, Občanském zákoníku, Autorském zákoníku. ...
Právo a právní problematika smluv v IT 2017-10-09 Praha Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí... zkrátka žijí svým životem. Pro náš profesní život jsou některé typy smluv častější a je třeba pochopit ...
Právní minimum pro manažery 2017-10-09 Praha Tento kurz je určen především manažerům, kteří potřebují získat základní znalosti z obchodního, občanského a pracovního práva. Seznámíme Vás se základními ...
Obchodní právo pro obchodníky - změny po 1.1.2014 2017-10-09 Brno Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem zboží a služeb, vymáháním pohledávek ...
A - Jak aplikovat stavební zákon - aktuální rozsudky správních soudů 2017-10-10 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-182 - 2017 Akreditace: MV ...
Nová právní úprava přestupkového práva - buďte řádně a včas připraveni na klíčovou reformu! 2017-10-11 Praha K 1. 7. 2017 nabude účinnosti nová právní úprava, která významným způsobem reformuje celou oblast správního trestání Od roku 1990, tedy od p ...
2. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Vysvětlení smluv a institutů z oblasti přepravního práva a jejich použití v praxi 2017-10-11 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: * Příkazní smlouva * Smlouva o zprostředkování * Komisionářská sm ...
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) 2017-10-11 Praha Odborný program semináře * Základní pojmy závazkového práva - Co je to závazek, dluh, pohledávka? * Postavení věřitele, k ...
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům 2017-10-11 Praha Z odborného programu semináře: * nekalé obchodní praktiky – podstata, jejich dělení, kvalifikační postup * tzv. průměrný spotřebite ...
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuální otázky pracovního práva 2017-10-11 Praha Cíl: Seminář se bude týkat aktuálních legislativních změn v pracovním právu a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. Obsah: Aktuál ...
Vstup investora do startupu – právní souvislosti a rizika 2017-10-12 Praha Seznámíte se s problematikou vstupu investora do společnosti, s obvyklými způsoby vstupu, s přijetím investice a s porovnáním jednotlivých způsobů. Lektor ...
A - Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu) !PŘESUN ZE 4.10.! 2017-10-12 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV ...
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky 2017-10-12 Praha Z obsahu semináře: * právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 * kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat sm ...
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení včetně novely správního řádu 2017-10-12 Praha Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných ...
Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacích 2017-10-12 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014 Akreditace: MV ...
Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví 2017-10-13 Praha Na semináři budete seznámeni s pozitivně-právní úpravou typové licenční smlouvy v občanském zákoníku. Po absolvování semináře budete vědět, k jakým předmět ...
ZPŮSOBY SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOHOD ze strany zaměstnavatele 2017-10-13 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněpr ...

Nalezeno celkem : 221 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info