REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 219 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Platební styk – aktuální změny právní úpravy včetně nejnovějších změn 2018-11-19 Praha Na semináři se seznámíte se změnami, k nimž v oblasti platebního styku dochází v ČR i v EU, a které si vyžádají úpravy v platebních systémech i ve smluvníc ...
Zajištění a utvrzení dluhu 2018-11-19 Praha Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * vybrané obecné otázky - poznámka k přechodným ustanovením (jak realizovat zaj ...
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva a aktuality 2018-11-20 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněpr ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek 2018-11-20 Praha Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - základní změny nové úpravy - jednotka - * způsoby ...
Zadávání veřejných zakázek - aplikační otazníky, diskuse nad vybranými problémy v souvislostech 2018-11-20 Praha Tento seminář se bude především věnovat těmto okruhům: * kroků zadavatele v zadávacích řízeních v závislosti na aktuálních okolnostech – po ...
Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy včetně judikatury a smluvní praxe 2018-11-21 Praha Na semináři se dozvíte praktické informace, které je vhodné mít na paměti při uzavírání i realizaci smluv o dílo. Získáte také přehled o důležitých otázkác ...
Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů 2018-11-21 Praha Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je t ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2018-11-22 Plzeň Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstn ...
Vztah správního řádu a zákona o státní službě 2018-11-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno Akreditace: MV ...
Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV - Přesun z 8.11. - PLNÁ KAPACITA 2018-11-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC, Název akreditace:Rodinné právo v procesních souvislostech Akredita ...
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku 2018-11-22 Praha Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazk ...
Zákon o majetku státu 2018-11-22 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky ...
Právní úprava a distribuce pojistných produktů; regulace pojišťovnictví 2018-11-22 Praha Struktura pojistného trhu Regulace pojišťovnictví Právní úprava pojišťovnict ...
Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018 2018-11-23 Praha Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící * péči řádného hospodáře * odměňování členů statutárních orgánů * smlouv ...
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě 2018-11-23 Praha Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního ...
Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah 2018-11-26 Praha Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * právní jednání (smlouva i jiná) - zdánlivost právního jednání a její vý ...
Právo na straně nákupu ... Nezbytné právní nástroje a jejich praktické využití 2018-11-27 Praha Popis V rámci semináře si vysvětlíme důležitost právního zajištění nákupu, budou identifikovány různé druhy rizik spojené s nákupem a zároveň popsány me ...
Aktuální legislativa pro výrobce potravin a obalů 2018-11-27 Praha Na semináři se dozvíte informace o platné evropské a české legislativě pro výrobce potravin a výrobce potravinářských obalů a o novinkách, které jsou na úr ...
Chyby ve správním řízení v regionálním školství 2018-11-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno Jste ředitel\ka školy, pracovník školského zařízení nebo pracovník odboru školství a nevíte si rady se ...
Word pokročilý 2018-11-28 Praha Školení Word pokročilý je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším for ...
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on-line) Listopad 2018 online Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v roce 2017, 2018, • zakládání s.r.o., výše základního kapitálu, • porovnání ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Listopad 2018 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Listopad 2018 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) 2018-11-28 Praha Odborný program semináře * Obecně - Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná ...
Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK 2018-11-29 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy: * obchodní rejstřík - přímý zápis notářem – přetrvávající nejasnosti - ...
Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury 2018-11-29 Praha Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judi ...
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU 2018-11-29 Olomouc     Právní rámec - základní:             Ústavní pořádek ČR.             Zákoník práce – sta ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2018-11-29 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymez ...
ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu) 2018-11-30 Brno   Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a změ ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu) 2018-11-30 Brno   Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a změ ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Právo a nemovitosti 2018-11-30 Praha Kurz Vás seznámí s právní úpravou týkající se nemovitostí, zejména s úpravou vlastnického práva a navazujících vztahů. Cílem kurzu je pomoci Vám lépe pocho ...
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni 2018-12-03 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-86 - 2015, Název akreditace: Správní řád Akreditace: ...
Vybrané otázky medicínského práva 2018-12-03 Praha Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o ...
Aktuální pracovněprávní judikatura 2017/2018 a legislativní novinky 2018-12-03 Praha Výběr témat z obsahu semináře: * Klíčová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí a přehled vývoje judikatury v této oblasti * Vývoj judik ...
Geometrický plán pro právníky 2018-12-03 Praha Odborný program semináře: * Geometrický plán – důvody pro jeho vyhotovení a zakázka na tvorbu * Obsah a náležitosti geometrického p ...
Základy práva pro neprávníky 2018-12-03 Brno Kurz Vás seznámí se základy práva a pomůže Vám orientovat se v základních pojmech. Lektor kurzu v kontextech vysvětluje vývoj práva, jeho současný stav a p ...
ZÁKONÍK PRÁCE, změny v roce 2018 a aktuality pro rok 2019 2018-12-04 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněpr ...
Publisher 2018-12-05 Praha Školení Publisher je zaměřené na přípravu různých typů publikací a marketingových materiálů v programu Publisher. Posluchači se naučí vytvářet skvěle vypad ...
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů 2018-12-05 Praha Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv 2018-12-05 Praha Z obsahu semináře (výběrově): * nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní zně ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) 2018-12-05 Praha Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze s ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2018-12-06 Praha Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstn ...
AutoCAD středně pokročilý 2018-12-06 Kolín Školení AutoCAD středně pokročilý je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se sezn ...
ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM 2018-12-06 Zábřeh   Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci .  Základní pr ... Akreditovaný kurz nebo seminář.

Nalezeno celkem : 219 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2018-09-13 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info