REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 227 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a aktuální změny v právní úpravě místních poplatků 2018-02-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-121 - 2017 Místní poplatky Akreditace: M ...
Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem 2018-02-26 Praha Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík - evidence skutečných majitelů - aktuá ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2018-02-27 Praha Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstn ...
Právní minimum pro neprávníky - praktické základy práva do běžné praxe 2018-02-27 Praha Mít přehled v oblasti práva se víc než vyplatí Prostředí kolem nás, v zaměstnání, v podnikání i v soukromí, je stále více regulováno právem. ...
Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně po novele zákona o pozemních komunikacích 2018-02-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, název akreditace Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně Akredit ...
Označování potravin pro pokročilé 2018-02-28 Praha Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
ZMĚNY PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2018-02-28 Praha Obsah: * Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese) ...
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Únor 2018 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Únor 2018 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nekalá soutěž podle aktuální judikatury a praxe 2018-02-28 Praha Z odborného programu semináře: * aktuální problémy práva proti nekalé soutěži – problémy právní úpravy a problémy vyplývající z praxe ...
Excel základní 2018-03-01 Praha Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky 2018-03-01 Praha Z obsahu semináře: * právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 * kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat sm ...
Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem v praxi 2018-03-01 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance. Cíl semináře ...
ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM 2018-03-01 Olomouc     Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní prá ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení se soudcem NSS !PŘESUN Z 23.2.! 2018-03-02 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-45 - 2017, název akreditace Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: ...
Audit informační bezpečnosti u dodavatelů s ohledem na legislativní požadavky (ZKB, GDPR, atd.) 2018-03-02 Praha 2 Pro pokročilé auditory s orientací na informační a komunikační technologie. Určeno pro Seminář je určený pro vedo ...
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ 2018-03-02 Brno ?  Správní řízení a rozhodnutí. Správní řízení formální a neformální. ?  Účel správního řízení a jeho post ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Word pokročilý 2018-03-05 Praha Školení Word pokročilý je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším for ...
Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti 2018-03-05 Praha Odborný program semináře: Právní část * podíl na zisku, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabilní podíl, podíl závi ...
Právo a právní problematika smluv v IT 2018-03-05 Praha Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí... zkrátka žijí svým životem. Pro náš profesní život jsou některé typy smluv častější a je třeba pochopit ...
Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí 2018-03-06 Praha Číslo akreditovaného kurzu: 2016 - 0059-PC - SP Akreditace: ...
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů; procesy správního řízení 2018-03-06 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určený pro interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné s ...
Právo na straně podnikatelů - postavení podnikatele v právním řádu ČR 2018-03-07 Praha Právo a podnikání jsou spojené nádoby. Téměř každá podnikatelská oblast je více či méně regulována právem nejen na národní úrovni, ale i evropské. Podnikat ...
Platební styk – seznámení s právní úpravou 2018-03-07 Praha Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou platebního styku, a to s důrazem na práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů platebních služeb a vydavat ...
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) 2018-03-07 Praha Odborný program semináře Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) * Co je to zápůjčka a jak se m ...
AutoCAD středně pokročilý 2018-03-08 Praha Školení AutoCAD středně pokročilý je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se sezn ...
SMLOUVA O DÍLO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB 2018-03-09 Praha Určeno pro právnickou a neprávnickou veřejnost, která se setkává se smlouvami o dílo v oblasti stavebnictví. Obsah: * Právní úprava smlouvy o dí ...
Tvorba druhů akcií a podílů - možnosti a limity 2018-03-09 Praha Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * Jak lze druhy podílů/akcií vytvářet - modifikace zákonem upravených (předvídan ...
Právo pro ekonomy a účetní 2018-03-12 Praha Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
Excel základní 2018-03-12 Kolín Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Exce ...
Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby 2018-03-12 Praha Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - péče řádn ...
Právní minimum pro manažery 2018-03-12 Brno Tento kurz je určen především manažerům, kteří potřebují získat základní znalosti z obchodního, občanského a pracovního práva. Seznámíme Vás se základními ...
Právo obchodních korporací - právní specifika korporátního prostředí a členů orgánů korporace 2018-03-13 Praha Obchodní korporace a členové jejich orgánů (představenstvo, správní rada, jednatelé, dozorčí rada apod.) mají specifické postavení, ze kterého vyplývá řada ...
Správní řád pro začátečníky 2018-03-13 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-111 - 2014, název akreditace Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: ...
Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe 2018-03-14 Praha Na semináři se kompletně a detailně seznámíte s právní úpravou odpovědnosti za vady a s širokým přehledem použitelné judikatury. Budete upozorněni na význa ...
Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla 2018-03-14 Praha Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vznik ...
Obchodní závazkové vztahy - právní specifika závazkových vztahů pro podnikatele a korporace 2018-03-15 Praha Z vysoce regulovaného podnikatelského prostředí a zvláštní odpovědnosti právnických osob, podnikatelů a členů orgánů obchodních korporací vyplývá i specifi ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží 2018-03-15 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označením vína. * • relevantní legislativa k dané komoditě, ...
Správní řízení v praxi (krok za krokem) 2018-03-15 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, název akreditace Správní řízení v praxi Akreditace: ...
Výběrové řízení - jak efektivně vybrat správné lidi na konkrétní pozici Březen 2018 Zlín - Louky Interaktivní seminář, ve kterém se naučíte jak efektivně vybrat správné lidi na konkrétní pracovní pozici, jak zorganizovat e ... [Termín kurzu bude upřesněn]
kurz NAIL ART - pro začátečníky Březen 2018 Karviná-Hranice Tento kurz manikúry je určen pro začátečníky, kteří se chtějí naučit správně zdobit nehty, vytvářet jednoduché vzory a jiné f ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy práva v bezpečnostních službách Březen 2018 Zlín - Louky Seznámení se základními pojmy trestního práva hmotného a vybranými problémy trestního práva procesního. Posluchači získají zá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SharePoint pro uživatele 2018-03-16 Praha Školení SharePoint je určené pro uživatele Microsoft Office, kteří chtějí využívat možnosti sdílení a spolupráce ve webovém prostředí Microsoft SharePoint. ...
Právo a právní problematika smluv v IT 2018-03-16 Brno Smlouvy mají svůj jazyk, styl, barvitost, zákoutí... zkrátka žijí svým životem. Pro náš profesní život jsou některé typy smluv častější a je třeba pochopit ...

Nalezeno celkem : 227 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info