Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 305 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty 2019-11-21 Praha Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpra ...
Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS, PLNÁ KAPACITA 2019-11-21 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-45 - 2017, Název akreditace: Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: ...
Sucho a nedostatek vody - aktuální vývoj a legislativní novinky z pohledu Ministerstva zemědělství 2019-11-21 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-553 - 2016, Název akreditace: Hospodaření s vodou - sucho a povodně Akreditace: ...
Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů 2019-11-21 Praha Základní téma semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou sp ...
PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDr. BUKOVJANEM 2019-11-21 Olomouc Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalis ...
Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady), ZMĚNA TERMÍNU Z 12.11. 2019-11-22 Hotelu Omega v Brně, Křídlovic Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-573 - 2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) ...
Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace 2019-11-22 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zj ...
Pracovní právo v praxi – zkušenosti z kontrolní činnosti inspekce práce 2019-11-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-455 - 2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Akreditace ...
Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy 2019-11-25 Praha Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé ot ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost 2019-11-25 Praha Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 18. listopadu se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně a změnám v úpravě společnosti s ručením omez ...
Excel grafy 2019-11-25 Praha Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí ...
Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi 2019-11-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotli ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek 2019-11-26 Praha Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho ...
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ 2019-11-26 Brno   ?  Správní řízení a rozhodnutí. Správní řízení formální a neformální. ?  Účel správního řízení a jeho ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM 2019-11-26 Brno   Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci .  Základní prá ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ - 2019-11-26 Brno   ?  Správní řízení a rozhodnutí. Správní řízení formální a neformální. ?  Účel správního řízení a jeho ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM - 2019-11-26 Brno   Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci .  Základní prá ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva a aktuality 2019-11-27 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněpr ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) 2019-11-27 Praha Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z připravovaného realitního zákona) 2019-11-27 Praha Obsah semináře: * Předmět úpravy realitního zákona - jaké vztahy zahrnuje a koho se týká * Nové pojmy upravené realitním zákonem – vysvětle ...
Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn 2019-11-28 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy: * obchodní rejstřík - přímý zápis notářem – přetrvávající nejasnosti - rejst ...
Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeních 2019-11-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: ...
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Listopad 2019 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on-line) Listopad 2019 online Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v roce 2017, 2018, • zakládání s.r.o., výše základního kapitálu, • porovnání ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti 2019-11-28 Praha Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a koge ...
Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích 2019-11-28 Praha Program: * Základní pojmy. Samostatná vs. přenesená působnost obcí v oblasti životního prostředí. Obec jako účastník řízení, dotčený ÚSC, příp. dot ...
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU 2019-11-28 Olomouc        Právní rámec - základní:            Ústavní pořádek ČR.            Zákoník práce – starý ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU - 2019-11-28 Olomouc        Právní rámec - základní:            Ústavní pořádek ČR.            Zákoník práce – starý ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Listopad 2019 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Aktuality o mzdách (legislativní novinky pro mzdové účetní) 2019-11-28 Prostějov Legislativní novinky 2020 Novinky se budou odvíjet od aktuálních témat. Přehled daňových změn, které budou využity v roce 2018 Daňové změny od r ...
Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu 2019-11-29 Praha Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Rozhodnutí rozšířeného senátu a Ústavního soudu v d ...
SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY - 2019-11-29 Brno   » aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na oc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY 2019-11-29 Brno   » aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na oc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Správní řízení podle správního řádu 2019-11-29 Praha 2 Pro začátečníky i středně pokročilé. Určeno pro Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků a správních úřadů. ...
Excel základní 2019-12-02 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Zákoník práce a pracovní právo v r. 2020 jak nechybovat při rozvrhování pracovní doby z pohledu praxe 2019-12-02 Pardubice Účastníci se seznání se zákonnými úpravami dané problematiky, s důrazem na praktické využití získaných informací, zejména z pohledu praxe. Výklad bude vych ...
Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE 2019-12-03 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů ...
Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek 2019-12-03 Praha Vybrané okruhy: * Vymezení pojmu „veřejná zakázka malého rozsahu“, limity použitelnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a jiných předpisů ...
SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem 2019-12-03 Brno   Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zása ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ZÁKONÍK PRÁCE, změny v roce 2019 a aktuality pro rok 2020 2019-12-03 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněpr ...
Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma! 2019-12-04 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Excel základní 2019-12-04 Kolín Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravy 2019-12-04 Praha Z odborného programu semináře: * podrobný rozbor ustanovení § 2972 až 2990 občanského zákoníku * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře č ...
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) 2019-12-04 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...

Nalezeno celkem : 305 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info