HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PODLE rekvalifikační kurzy, školení a semináře podle

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PODLE


Nalezeno celkem : 57 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění 2019-09-23 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory. Cíl semináře Seznámit účastníky s finančním h ...
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona - 2019-09-24 Olomouc      Základní charakteristika zákona č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně n ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2019-09-24 Olomouc      Základní charakteristika zákona č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně n ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA 2019-09-25 Praha 4 =gt; Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů od společnosti akreditované u MPSV, a tím ...
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD) Září 2019 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD) Září 2019 online Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014 (záznam DVD) Září 2019 online Neuvedeno * Úvod – norma ČSN, proč a jak • přehled změn • jednotlivé změny tematicky + příklady • časté dotazy a připomínk ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Projektové řízení podle IPMA 2019-09-30 Brno Kurz poskytuje ucelený komplet znalostí, metod a technik z oblasti projektového řízení, jek je dnes pojímáno v mezinárodním kontextu. Kurz je východiskem i ...
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) 2019-10-02 Praha Odborný program semináře: * Splnění - jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku? - co je to námitka nesplněné smlou ...
Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní 2019-10-04 Praha Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH, a s novinkam ...
Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury 2019-10-10 Praha Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturo ...
Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků 2019-10-11 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-575 - 2016, Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace ...
Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového standardu na leasing 2019-10-15 Praha Po absolvování kurzu se budete umět velmi dobře orientovat v oblasti majetku podle českých účetních předpisů a podle IFRS. * Srovnání základních postup ...
Inovační proces podle Nikoly Tesly Říjen 2019 Praha Inspirující i motivační kurz „Inovační proces podle Nikoly Tesly“ je určen každému z nás, kdo si uvědomuje, že je stále více ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů - trénink s využitím psychodiagnostického testu 2019-10-17 Praha 1 Naučte se identifikovat komunikační jazyk partnera pomocí analýzy sebe samých Jak přizpůsobit strukturu a formu sdělení žádoucímu výsledku jednání ...
Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce 2019-10-17 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách 2019-10-17 Praha Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizací občanského zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v obl ...
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád 2019-10-18 Praha Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti ...
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A 2019-10-21 Praha Program 1. dne – 21. října 2019 9.00 – 16.00 hodin * INSOLVENČNÍ ZÁKON - Právní rámec a definice úpadku. - Zp ...
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 2019-10-21 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými ...
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2019-10-22 Praha Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních org ...
Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace 2019-10-24 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zj ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky 2019-10-25 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás, jak značit vámi prodávané komodity. * • relevantní legislativa k dané komoditě, • specifické požadavky označování ...
Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci, dovolená a náhrada škody podle ZP ve znění právní úpravy platné v roce 2020 2019-10-25 Pardubice Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, úze ...
Základy konsolidace podle českých předpisů 2019-11-01 Praha Po absolvování semináře porozumíte principům konsolidace, naučíte se sestavit základní konsolidaci a budete schopni interpretovat konsolidovaná čísla. Ujas ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží 2019-11-01 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označením vína. * • relevantní legislativa k dané komodi ...
Projektové řízení podle IPMA 2019-11-04 Praha Kurz poskytuje ucelený komplet znalostí, metod a technik z oblasti projektového řízení, jek je dnes pojímáno v mezinárodním kontextu. Kurz je východiskem i ...
Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů aktuálně a pro rok 2020 2019-11-05 Praha Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest i s tím, jak řešit vzniklé problémy. * • vymezení základních ...
ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910 2019-11-05 Olomouc     * Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných text ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ 2019-11-09 Praha 4 Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Budete mít možnost ...
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka 2019-11-11 Praha Na vzdělávacím cyklu se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačn ...
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů 2019-11-11 Praha Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přec ...
ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy 2019-11-11 Praha Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. Cíl: Seznámit účastníky se st ...
Projektové řízení podle IPMA 2019-11-11 Brno Kurz poskytuje ucelený komplet znalostí, metod a technik z oblasti projektového řízení, jek je dnes pojímáno v mezinárodním kontextu. Kurz je východiskem i ...
Přestupky podle živnostenského zákona 2019-11-14 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-274 - 2018, Název akreditace: Živnostenský zákon - aktuality a praxe Akreditace: ...
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku 2019-11-14 Praha Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku – podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práv ...
Inovační proces podle Nikoly Tesly Listopad 2019 Praha Inspirující i motivační kurz „Inovační proces podle Nikoly Tesly“ je určen každému z nás, kdo si uvědomuje, že je stále více ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prezentace podle Steva Jobse ... Naučte se prodat své nápady jinak! 2019-11-19 Praha Popis Můžete mít sebelepší nápad, když ho ale neumíte světu prodat, nesejde na něm. Steve Jobs byl nejen velký inovátor a vizionář, ale uměl i skvěle ...
Nakládání a hospodaření se státním majetkem podle zákona č. 219/2000 Sb. – aktuality a praxe 2019-11-19 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb.. Seminář bude z ...
7 smrtelných hříchů controllera ... Čemu nesmíte podlehnout, má-li controlling zůstat controllingem 2019-11-22 Praha Popis Podle jedné z definic je controller hospodářským svědomím podniku. Ve své pozici, zejména pak ve vztahu k manažerům, se ovšem žádný controller ...
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle obecného nařízení GDPR - poznatky z aplikační praxe 2019-11-22 Praha Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další. Obsah: Obecné naříz ...
Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona 2019-11-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona ...
Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů 2019-11-29 Praha Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Upevníte si ...
Správní řízení podle správního řádu 2019-11-29 Praha 2 Pro začátečníky i středně pokročilé. Určeno pro Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků a správních úřadů. ...

Nalezeno celkem : 57 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy | brydova.cz

kurzy rekvalifikace
2019-07-20 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2019-07-12 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2019-07-12 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info