REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO[?]
Nalezeno celkem : 70 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line) Duben 2018 online Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD) Duben 2018 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD) Duben 2018 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD) Duben 2018 online Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD) Duben 2018 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) se zaměřením na e-shopy 2018-05-03 Praha Účast na semináři bude přínosná zejména marketingovým a databázovým specialistům, pracovníkům a manažerům obchodních oddělení, majitelům a managementu fire ...
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? 2018-05-09 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2018-05-10 Praha Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstn ...
Ochrana životního prostředí a nový občanský zákoník 2018-05-10 Praha Program: * Vztah soukromého a veřejného práva - Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další * Osoby, ochrana osobnosti člověka, s ...
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona 2018-05-10 Brno   Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. V ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Platební styk – aktuální změny právní úprava včetně nejnovějších změn 2018-05-16 Praha Cílem seminář je seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku dochází v ČR i v EU, a které si vyžádají úpravy v platebních systémech i ve sml ...
Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSV 2018-05-17 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0745-SP - PC název akreditace: Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ...
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku 2018-05-17 Praha Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazk ...
Jak se připravit na aplikaci nařízení EU č. 910/2014 eIDAS týkající se elektronické identifikace od 1. 7. 2018 2018-05-18 Praha Aktuální přehled legislativních změn a povinností subjektů veřejného i soukromého sektoru v souvislosti s účinností nových právních norem týkajících se ele ...
Rekvalifikační kurz - Obchodník s realitami - Brno 2018-05-22 Brno Obsah kurzu odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami.   Profesní s ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Přeměny obchodních společností – právní pohled 2018-05-22 Praha Absolvováním semináře získáte přehled o principech přeměn obchodních společností, a to především o problematice fúzí a rozdělení. Na konkrétních příklad ...
Nájem bytu a nebytových prostor 2018-05-22 Praha Program: -  Základní pojmy (nájem, předmět nájmu, pronajímatel, nájemce, nájemné) -  Podstatné náležitosti nájemní smlouvy -  Zvláštn ...
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2018-05-22 Brno Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o soc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Kupní smlouva v obchodních vztazích 2018-05-23 Praha Detailní rozbor právní úpravy a judikatury v dané oblasti, praktické příklady a doporučení z obchodní smluvní praxe. Účastníci obdrží odpovědi na otáz ...
Auditor v potravinářství 2018-05-24 Praha Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní a ...
Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji) 2018-05-25 Praha Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky/metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovi ...
Právo pro veřejnou správu 2018-05-25 Praha Na semináři získáte široký přehled o právních úpravách. Naučíte se orientovat v právu, a to srozumitelnou formou včetně příkladů z praxe. * Právo pro veřej ...
Zákon o svobodném přístupu k informacím 2018-05-28 Praha Na semináři se seznámíte s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: • kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit? • jak řešit ...
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé 2018-05-28 Praha Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v požadavcích na zajišťování bezpečnosti potravin, v problematice systému HACCP. Budou probrány jednotlivé ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018-05-28 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Zákon o zadávání veřejný ...
Ochrana osobních údajů – představení nového zákona o zpracování osobních údajů a výklad obecného nařízení 2018-05-29 Praha V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada st ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2018-05-29 Praha Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejso ...
Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací 2018-05-30 Praha Na semináři se seznámíte se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. prosince 2016. Zákon změnil mnohé oblasti při po ...
Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku) 2018-05-30 Praha Odborný program semináře * podstata nájmu bytu a domu (vztah ke stavebnímu právu) * ochrana nájemce bytu * vliv přechodných u ...
Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a logistické firmy 2018-06-01 Praha Seminář vás seznámí se správnými postupy při sanitaci a s principy systému DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace) ve výrobních a logistických firmách. ...
Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se zohledněním novely insolvenčního zákona 2018-06-04 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky insolvenčního řízení se zaměřením na uplatnění pohledávek v rámci insolvenčního řízení a refle ...
Označování potravin pro začínající 2018-06-05 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základními potravinářskou legislativou, j ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek 2018-06-05 Praha Odborný program semináře: bytové spoluvlastnictví * základní změny nové úpravy * jednotka - způsoby vzniku ...
Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled 2018-06-06 Praha Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou ...
Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích provozovnách 2018-06-06 Praha Seminář vás seznámí se správnými postupy při sanitaci a s principy systému DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace) ve stravovacích provozech. Odnesete ...
Zástavy v praxi – aktuality i alternativy zástavního práva 2018-06-07 Praha Lektorka se s vámi podělí o aktuální zkušenosti s aplikací zástavního práva. Stručně popíše i alternativy zástavního práva a výhody a nevýhody těchto insti ...
Finanční kontrola a interní audit (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, po 19 novelách) 2018-06-07 Praha Několik let připravovaný nový zákon byl Sněmovnou zamítnut. Zopakujeme si proto povinnosti, které stanoví organizačním složkám státu, obcím, krajům, příspě ...
Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu 2018-06-07 Praha Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů před nabytím účinnosti zákona č. 195/ ...
Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě (Systémové řízení farmy) 2018-06-08 Praha Na semináři získáte přehled o zemědělských systémech, dozvíte se, proč je zavádět do praxe. Odnesete si informace o jejich přínosu v konkrétních oblaste ...
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví 2018-06-11 Praha Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. ...
Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z aplikace novely stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 2018-06-11 Praha Novela stavebního zákona, jež nabyla účinnosti 1. ledna 2018 má dopad jak na činnost stavebních úřadů, tak na přípravu staveb z hlediska investorů a dalšíc ...
Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 2018-06-11 Praha Cílem tohoto semináře je seznámení se s novou Společnou zemědělskou politikou, zejména z hlediska dotací a podmínek pro jejich získání. * • úvod, princ ...
Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních 2018-06-11 Praha Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknut ...
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů 2018-06-12 Praha Na semináři se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních př ...

Nalezeno celkem : 70 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2018-03-11 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2017-12-09 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Skoleni-Kurzy.EU KURZ Obsluha CNC Obrabecich Stroju

kurz rekvalifikace
2018-03-23 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info