Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO


Nalezeno celkem : 45 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2019-07-24 Praha ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2019-07-25 Praha Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občansk ...
Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech – zkušenosti a praxe po novele 2019-08-08 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-366 - 2016, Název akreditace: Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel ...
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE 2019-08-15 Brno Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úpravě ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE - 2019-08-15 Brno Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úpravě ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Občanský soudní řád -  opravné prostředky v občanskoprávním řízení 2019-08-30 Plzeň Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-271 - 2016, Název akreditace: Opravné prostředky v civilním právu procesním Akre ...
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 2019-09-01 Brno    Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, ne ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro potravinářský průmysl, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování 2019-09-09 Praha Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky jednotlivých standardů bezpečnosti obalů a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci. Odnesete si přehledné informac ...
Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu 2019-09-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah semináře: právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014 ...
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2019-09-18 Praha ...
Spoluvlastnictví a jeho likvidace 2019-09-19 České Budějovice Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah semináře: právní úprava spoluvlastnictví a její dosah aktuální rozhodovací praxe N ...
Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem 2019-09-25 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou systému HACCP ve stravovacích provozech, dále s principy systému HACCP a s postupy zavádění systému v praxi. ...
Označování potravin pro začínající 2019-09-27 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základní potravinářskou legislativou, jejími ...
Řízení alergenů ve stravovacích provozech 2019-09-30 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou alergenů ve stravovacích provozech. Budou vysvětleny základní pojmy. Seminář přináší odpovědi na ...
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) 2019-10-02 Praha ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2019-10-02 Praha ...
Nájem bytu a nebytových prostor 2019-10-08 Praha 10 Program: -  Základní pojmy (nájem, předmět nájmu, pronajímatel, nájemce, nájemné) -  Podstatné náležitosti nájemní smlouvy -  Zvláštn ...
Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - JUDr. Lubomír Ptáček 2019-10-10 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0745-SP - PC - Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS (MPSV), AK - PV-240 - 2016 - Soudnictv ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2019-10-10 Praha ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele 2019-10-10 Praha ...
Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NS 2019-10-14 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-669 - 2017, Název akreditace: Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků ...
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA 2019-10-15 Brno    Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách 2019-10-17 Praha ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2019-10-21 Brno ...
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 2019-10-24 Olomouc    Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, ne ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Občanský soudní řád -  opravné prostředky v občanskoprávním řízení 2019-10-25 České Budějovice Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-271 - 2016, Název akreditace: Opravné prostředky v civilním právu procesním Akre ...
Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví (jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a 2019-11-05 Praha ...
Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář 2019-11-06 Praha ...
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu 2019-11-07 Praha ...
Občanský soudní řád – řízení před soudem I. stupně 2019-11-08 Plzeň Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-402 - 2016, Název akreditace: Občanskoprávní řízení před soudem I. stupně Akredi ...
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač 2019-11-11 Praha ...
Pohled dítěte na domácí násilí 2019-11-12 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0655-SP - PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí Akreditace: ...
Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v praxi 2019-11-12 Praha ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2019-11-13 Plzeň ...
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku 2019-11-14 Praha ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů 2019-11-20 Praha ...
Novela zákona o obchodních korporacích 2019-11-20 Praha V legislativním procesu je novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk 207). Bude-li přijata, dočká se právo obchodních korporací s účinností od ...
Občanský soudní řád – řízení před soudem I. stupně 2019-11-22 České Budějovice Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-402 - 2016, Název akreditace: Občanskoprávní řízení před soudem I. stupně Akredi ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek 2019-11-26 Praha ...
Ochranné známky po velké novele – řízení o zápisu ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví 2019-11-27 Praha ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2019-11-27 Praha ...
Spoluvlastnictví a jeho likvidace 2019-11-28 Plzeň Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah semináře: právní úprava spoluvlastnictví a její dosah aktuální rozhodovací praxe N ...
Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních 2019-12-02 Praha ...
Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - JUDr. Lubomír Ptáček 2019-12-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0745-SP - PC - Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS (MPSV), AK - PV-240 - 2016 - Soudnictv ...

Nalezeno celkem : 45 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy | centrumzdravychzad.cz

kurzy rekvalifikace
2019-07-11 


[?]

Kurzy - Autopatie.cz

kurzy rekvalifikace
2019-06-18 


[?]

Kurzy Theia

kurzy rekvalifikace
2019-05-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info