REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO[?]
Nalezeno celkem : 117 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Náhradní rodinná péče 2017-07-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: požádáno Akreditace: MPSV ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2017-07-26 Praha Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občansk ...
Nájem a nájem prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2017-07-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části u ...
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (on-line kurz) Červenec 2017 online Neuvedeno * Obsah bude upřesněn před začátkem nové sezóny. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD) Červenec 2017 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD) Červenec 2017 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD) Červenec 2017 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam on-line) Červenec 2017 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam on-line) Červenec 2017 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (on-line záznam) Červenec 2017 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi 2017-08-07 Praha Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazu ...
Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisů 2017-08-29 Praha Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV ...
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2017-08-29 Olomouc — Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. — Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči. — Příspěvek na p ...
Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení 2017-08-31 Praha Zákon přinesl velké povinnosti pro veřejnou správu, ale také pro všechny subjekty, které s veřejnou správou uzavírají smlouvy. Zákon tedy dopadá na každého ...
Občanskoprávní řízení před soudem I. stupně 2017-09-07 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-402 - 2016 Akreditace: MV ...
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální rozhodovací praxe 2017-09-07 Brno Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Výkon správy nemovitostí 2017-09-12 Brno Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí. 12.9.201 ...
Bytová družstva v praxi – právní úprava 2017-09-13 Praha Absolvováním semináře získáte informace o činnosti bytových družstev a o jejich zkušenostech s aplikací nové právní úpravy. Nejdiskutovanější na semináři b ...
Pracovní smlouvy - jak jim porozumět a nechybovat v nich v kontextu nového občanského zákoníku 2017-09-13 Praha Obsah semináře: * vliv Občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy a smlouvy * právní jednání a jejich neplatnost, zdánlivé právní j ...
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A NÁJEM BYTŮ, NEBYTOVÝCH A SPOLEČNÝCH PROSTOR 2017-09-14 Olomouc Seminář má za cíl popsat a přiblížit složitý vztah právní úpravy bytového spoluvlastnictví (včetně vlastnictví bytů a SVJ) a nájmů jednotek (včetně družste ...
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů 2017-09-15 Praha Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí (tajemníci, starostové a radní, členové zastupitelstev, tiskoví mluvčí, redaktoři a členové redakčn ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s novým občanským zákoníkem) 2017-09-18 Praha Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už ja ...
Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela 2017-09-19 Praha Odborný program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy ve ...
Výkladové problémy závazkového práva podle občanského zákoníku 2017-09-20 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : v přípravě ...
Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2017-09-20 Praha Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen ...
Sousedská práva, nezbytná cesta a další otázky ochrany vlastnického práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu 2017-09-21 Praha Odborný program semináře: * Sousedská práva v novém občanském zákoníku: - přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sou ...
Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se zohledněním novely insolvenčního zákona 2017-09-22 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky insolvenčního řízení. Lektor účastníkům vysvětlí, jaká úskalí skýtá insolvenční řízení zejména ...
Zákon o registru smluv – aktuální novelizace zákona, zkušenosti z praxe 2017-09-22 Praha Seminář vás seznámí s povinnostmi zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Například jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na ...
Označování potravin pro začínající 2017-09-25 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základními potravinářskou legislativou, j ...
Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem 2017-09-26 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou systému HACCP ve stravovacích provozech, dále s principy systému HACCP a s postupy zavádění systému v praxi. ...
Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky 2017-09-27 Praha Cílem je seznámit vás s principem a požadavky systémů bezpečnosti potravin (systém HACCP, standardy BRC, IFS, FSSC 22000). Získáte informace, které umožn ...
Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR 2017-09-27 Praha Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů v souvislosti s implementací nařízení EU eIDAS. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Nařízení ...
Nová právní úprava kapitálového trhu (MiFID II/MiFIR) – převratné změny s účinností od 3. 1. 2018 2017-10-02 Praha Nové evropské předpisy v oblasti kapitálového trhu, tzv. MiFID II (směrnice o trzích s finančními nástroji) a MiFIR (nařízení o trzích s finančními nástroj ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2017-10-03 Praha Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět a účel nájmu - kogentnost úpravy - nájemné, úhrada za služby ...
Společné jmění manželů a spoluvlastnictví 2017-10-04 Praha 1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VYPOŘÁDÁNÍ Z HLEDISKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJ ...
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 2017-10-04 Praha Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Získáte ucelenou informaci ...
Zákon o svobodném přístupu k informacím 2017-10-05 Praha Na semináři se seznámíte s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: • Kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit?, • Jak řešit ...
Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 2017-10-05 Praha Odborný program semináře: * přechodná ustanovení v oblasti podílového spoluvlastnictví s přesahem do dalších institutů zejména ve sporech ...
Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisů 2017-10-10 Ostrava Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV ...
Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisů 2017-10-10 Brno Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV ...
Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním rizikům 2017-10-11 Praha Na semináři vás jednak seznámíme s postupem uzavírání smluv (proces kontraktace a jeho nástrahy), a jednak dostanete doporučení, jak smlouvy konstruovat – ...
Stavba na cizím pozemku aneb umisťování staveb z hlediska občanského a stavebního práva 2017-10-12 Praha Seminář vás seznámí a provede právním režimem stavby na cizím pozemku. Získáte přehled o tom, za jakých podmínek a na základě jakých práv lze realizovat st ...
Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy v roce 2017 2017-10-12 Praha Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * Kontrola hospodaření orgánů ...
Vstup investora do startupu – právní souvislosti a rizika 2017-10-12 Praha Seznámíte se s problematikou vstupu investora do společnosti, s obvyklými způsoby vstupu, s přijetím investice a s porovnáním jednotlivých způsobů. Lektor ...

Nalezeno celkem : 117 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 05:38:07 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-04-02 11:38:04 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-04-01 08:05:07 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 16:40:07 


[?]

Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

kurzy rekvalifikace
2017-03-13 15:18:10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info