REKVALIFIKACNI-KURZY.info

MSE rekvalifikační kurzy, školení a semináře mse

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

MSE


Nalezeno celkem : 267 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
MS Excel - Kontingenční tabulky a PowerPivot (MSE2B) 2017-07-31 Bratislava Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat PowerPivot - dopl ...
MS Excel a databázové tabulky - Workshop (MSEWD) 2017-07-31 Brno Tento půldenní worskhop se věnuje databázovým tabulkám v prostředí tabulkového procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se této problematice věnuje velmi p ...
MS Excel a vnořené funkce - Workshop (MSEWV) 2017-07-31 Praha Tento půldenní workshop se zabývá vnořenými funkcemi v tabulkovém procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se věnuje probírané tématice velmi dopodrobna in ...
Základy programování VBA pro Excel a Access (MSVBA) 2017-08-01 Praha Kurz seznamuje účastníky se základy programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Excel a Access, který vychází ze staršího jazyka Visual B ...
MS Excel - nástroj obchodní a ekonomické analýzy (MSE4) 2017-08-01 Brno Kurz je určen pro manažery a informatiky, kteří chtějí rozšířit své schopnosti o analýzu obchodních a ekonomických dat. Cílem kurzu je předvést a prakticky ...
MS Excel - rozšíření a praktická cvičení (MSE2A) 2017-08-01 Brno Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat možností programu ...
MS Excel - pro pokročilé uživatele (MSE2) 2017-08-01 Praha Kurz vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí tabulkového procesoru MS Excel. Cílem kurzu je naučit posluchače vytvářet složitější tabulky vysoké grafické ...
Večerní kurz – MS Office Excel 2007 / 2010 / 2013 pro pokročilé (MSEV3) 2017-08-01 Bratislava Tento večerní kurz probíhá v našich učebnách vždy tři po sobě jdoucí dny a to v čase od 17:00 do 19:00. Svojí náplní a skladbou témat je kurz vhodný pro už ...
Večerní kurz – MS Office Excel 2007 / 2010 / 2013 pro začátečníky (MSEV1) 2017-08-01 Praha Tento večerní kurz probíhá v našich učebnách vždy tři po sobě jdoucí dny a to v čase od 17:30 do 19:30. Svojí náplní a skladbou témat je kurz vhodný pro už ...
MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2) 2017-08-02 Bratislava Kurz rozšiřuje programátorské dovednosti účastníků v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Microsoft Excel. Naučí je pracovat s adresáři a souboro ...
MS Excel - pro začínající uživatele (MSE1) 2017-08-02 Brno Kurz určený uživatelům, kteří si chtějí osvojit základy použití výkonného tabulkového procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat se svými daty ve form ...
MS Excel - Příprava na přijímací pohovor - Workshop (MSEWPP) 2017-08-02 Bratislava Tento jednodenní intenzivní workshop slouží především jako příprava na přijímací pohovor, na kterém vyžadují znalost tabulkového procesoru MS Excel. Věnuje ...
MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2) 2017-08-03 Praha Kurz rozšiřuje programátorské dovednosti účastníků v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Microsoft Excel. Naučí je pracovat s adresáři a souboro ...
MS Excel - Kontingenční tabulky a PowerPivot (MSE2B) 2017-08-03 Praha Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat PowerPivot - dopl ...
MS Excel a vnořené funkce - Workshop (MSEWV) 2017-08-03 Brno Tento půldenní workshop se zabývá vnořenými funkcemi v tabulkovém procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se věnuje probírané tématice velmi dopodrobna in ...
MS Excel a makra - Workshop (MSEWM) 2017-08-03 Praha Tento půldenní workshop se zabývá tvorbou a použitím maker v tabulkovém procesoru MS Excel. Studenti se naučí tvořit efektivní a praktická makra pro automa ...
MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW) 2017-08-04 Bratislava Tento kurz je určen pro uživatele, kteří již mají zkušenosti s pokročilou analýzou dat v prostředí MS Excel 2010/2013. Věnuje se především práci s nástroji ...
MS Excel a analytické funkce - Workshop (MSEWA) 2017-08-04 Praha Tento půldenní workshop se zabývá analytickými funkcemi v tabulkovém procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se věnuje probírané tématice velmi dopodrobna ...
MS Excel - Programování v jazyce VBA (MSEVB1) 2017-08-07 Praha Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel, kteří chtějí rozšířit své znalosti o programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applicatio ...
Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI) 2017-08-07 Bratislava Tento kurz seznamuje vývojáře a manažery s nástroji tzv. PowerBI na platformě Microsoft, čili s možnostmi samoobslužného Business Intelligence řešení. Účas ...
Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI) 2017-08-07 Brno Tento kurz seznamuje vývojáře a manažery s nástroji tzv. PowerBI na platformě Microsoft, čili s možnostmi samoobslužného Business Intelligence řešení. Účas ...
MS Excel - pro začínající uživatele (MSE1) 2017-08-07 Praha Kurz určený uživatelům, kteří si chtějí osvojit základy použití výkonného tabulkového procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat se svými daty ve form ...
MS Excel - Databázové tabulky a funkce (MSE2C) 2017-08-07 Praha Tento jednodenní kurz je zaměřený na možnosti databázových tabulek a funkcí pro práci s nimi v tabulkovém procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat s ...
MS Excel - nástroj obchodní a ekonomické analýzy (MSE4) 2017-08-08 Bratislava Kurz je určen pro manažery a informatiky, kteří chtějí rozšířit své schopnosti o analýzu obchodních a ekonomických dat. Cílem kurzu je předvést a prakticky ...
MS Excel - rozšíření a praktická cvičení (MSE2A) 2017-08-08 Bratislava Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat možností programu ...
Večerní kurz – MS Office Excel 2007 / 2010 / 2013 pro pokročilé (MSEV3) 2017-08-08 Brno Tento večerní kurz probíhá v našich učebnách vždy tři po sobě jdoucí dny a to v čase od 17:00 do 19:00. Svojí náplní a skladbou témat je kurz vhodný pro už ...
MS Excel a analytické funkce - Workshop (MSEWA) 2017-08-08 Brno Tento půldenní workshop se zabývá analytickými funkcemi v tabulkovém procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se věnuje probírané tématice velmi dopodrobna ...
MS Excel a makra - Workshop (MSEWM) 2017-08-08 Brno Tento půldenní workshop se zabývá tvorbou a použitím maker v tabulkovém procesoru MS Excel. Studenti se naučí tvořit efektivní a praktická makra pro automa ...
MS Excel a podmíněné formátování - Workshop (MSEWP) 2017-08-08 Praha Tento půldenní workshop se zabývá možnostmi podmíněného formátování v tabulkovém procesoru MS Excel. Účastníci se naučí nejen způsoby, jak si vytvořit a up ...
Základy programování VBA pro Excel a Access (MSVBA) 2017-08-09 Bratislava Kurz seznamuje účastníky se základy programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Excel a Access, který vychází ze staršího jazyka Visual B ...
MS Excel - Self-Service Business Intelligence nástroje (MSEBI) 2017-08-09 Praha Tento dvoudenní kurz je určen pokročilým uživatelům, kteří se chtějí naučit využívat analytické nástroje, obsažené v nejnovějších verzích MS Excel 2010/201 ...
MS Excel - rozšíření a praktická cvičení (MSE2A) 2017-08-09 Praha Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat možností programu ...
MS Excel - Databázové tabulky a funkce (MSE2C) 2017-08-09 Bratislava Tento jednodenní kurz je zaměřený na možnosti databázových tabulek a funkcí pro práci s nimi v tabulkovém procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat s ...
Večerní kurz – MS Office Excel 2007 / 2010 / 2013 pro mírně pokročilé (MSEV2) 2017-08-09 Bratislava Tento večerní kurz probíhá v našich učebnách vždy tři po sobě jdoucí dny a to v čase od 17:30 do 19:30. Svojí náplní a skladbou témat je kurz vhodný pro už ...
Večerní kurz – MS Office Excel 2007 / 2010 / 2013 pro mírně pokročilé (MSEV2) 2017-08-09 Brno Tento večerní kurz probíhá v našich učebnách vždy tři po sobě jdoucí dny a to v čase od 17:30 do 19:30. Svojí náplní a skladbou témat je kurz vhodný pro už ...
MS Excel - Self-Service Business Intelligence nástroje (MSEBI) 2017-08-10 Bratislava Tento dvoudenní kurz je určen pokročilým uživatelům, kteří se chtějí naučit využívat analytické nástroje, obsažené v nejnovějších verzích MS Excel 2010/201 ...
MS Excel - Makra podrobně (MSE3) 2017-08-10 Brno Kurz seznamuje účastníky s tvorbou náročných uživatelských aplikací v MS Excelu. Účastníci se naučí vytvářet a používat jednoduchá makra, budou umět vytvoř ...
MS Excel - Grafy (MSE2D) 2017-08-10 Bratislava Tento jednodenní kurz se zaměřuje na tvorbu grafů v tabulkovém procesoru MS Excel. Podrobně se věnuje všem běžně používaným typům grafů, jejich tvorbě, úpr ...
MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW) 2017-08-11 Praha Tento kurz je určen pro uživatele, kteří již mají zkušenosti s pokročilou analýzou dat v prostředí MS Excel 2010/2013. Věnuje se především práci s nástroji ...
MS Excel - Kontingenční tabulky a PowerPivot (MSE2B) 2017-08-11 Brno Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat PowerPivot - dopl ...
MS Excel - Příprava na přijímací pohovor - Workshop (MSEWPP) 2017-08-11 Praha Tento jednodenní intenzivní workshop slouží především jako příprava na přijímací pohovor, na kterém vyžadují znalost tabulkového procesoru MS Excel. Věnuje ...
Základy programování VBA pro Excel a Access (MSVBA) 2017-08-14 Brno Kurz seznamuje účastníky se základy programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Excel a Access, který vychází ze staršího jazyka Visual B ...
MS Excel - Programování v jazyce VBA (MSEVB1) 2017-08-14 Bratislava Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel, kteří chtějí rozšířit své znalosti o programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applicatio ...
MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2) 2017-08-14 Brno Kurz rozšiřuje programátorské dovednosti účastníků v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Microsoft Excel. Naučí je pracovat s adresáři a souboro ...

Nalezeno celkem : 267 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 05:38:07 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-04-02 11:38:04 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-04-01 08:05:07 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 16:40:07 


[?]

Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

kurzy rekvalifikace
2017-03-13 15:18:10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info