REKVALIFIKACNI-KURZY.info

MSE rekvalifikační kurzy, školení a semináře mse

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

MSE


Nalezeno celkem : 136 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
MS Excel - nástroj obchodní a ekonomické analýzy (MSE4) 2018-02-22 Bratislava Kurz je určen pro manažery a informatiky, kteří chtějí rozšířit své schopnosti o analýzu obchodních a ekonomických dat. Cílem kurzu je předvést a prakticky ...
MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW) 2018-02-22 Brno Tento kurz je určen pro uživatele, kteří již mají zkušenosti s pokročilou analýzou dat v prostředí MS Excel 2010/2013. Věnuje se především práci s nástroji ...
MS Excel a makra - Workshop (MSEWM) 2018-02-22 Brno Tento půldenní workshop se zabývá tvorbou a použitím maker v tabulkovém procesoru MS Excel. Studenti se naučí tvořit efektivní a praktická makra pro automa ...
MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW) 2018-02-23 Bratislava Tento kurz je určen pro uživatele, kteří již mají zkušenosti s pokročilou analýzou dat v prostředí MS Excel 2010/2013. Věnuje se především práci s nástroji ...
MS Excel - Grafy (MSE2D) 2018-02-23 Praha Tento jednodenní kurz se zaměřuje na tvorbu grafů v tabulkovém procesoru MS Excel. Podrobně se věnuje všem běžně používaným typům grafů, jejich tvorbě, úpr ...
MS Excel a databázové tabulky - Workshop (MSEWD) 2018-02-23 Ostrava Tento půldenní worskhop se věnuje databázovým tabulkám v prostředí tabulkového procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se této problematice věnuje velmi p ...
Základy programování VBA pro Excel a Access (MSVBA) 2018-02-26 Praha Kurz seznamuje účastníky se základy programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Excel a Access, který vychází ze staršího jazyka Visual B ...
Základy programování VBA pro Excel a Access (MSVBA) 2018-02-26 Bratislava Kurz seznamuje účastníky se základy programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Excel a Access, který vychází ze staršího jazyka Visual B ...
MS Excel - rozšíření a praktická cvičení (MSE2A) 2018-02-26 Bratislava Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat možností programu ...
MS Excel - rozšíření a praktická cvičení (MSE2A) 2018-02-26 Ostrava Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat možností programu ...
MS Excel - pro pokročilé uživatele (MSE2) 2018-02-26 Bratislava Kurz vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí tabulkového procesoru MS Excel. Cílem kurzu je naučit posluchače vytvářet složitější tabulky vysoké grafické ...
MS Excel - pro začínající uživatele (MSE1) 2018-02-26 Ostrava Kurz určený uživatelům, kteří si chtějí osvojit základy použití výkonného tabulkového procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat se svými daty ve form ...
MS Excel - pro začínající uživatele (MSE1) 2018-02-26 Praha Kurz určený uživatelům, kteří si chtějí osvojit základy použití výkonného tabulkového procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat se svými daty ve form ...
MS Excel - Grafy (MSE2D) 2018-02-26 Ostrava Tento jednodenní kurz se zaměřuje na tvorbu grafů v tabulkovém procesoru MS Excel. Podrobně se věnuje všem běžně používaným typům grafů, jejich tvorbě, úpr ...
MS Excel a podmíněné formátování - Workshop (MSEWP) 2018-02-26 Brno Tento půldenní workshop se zabývá možnostmi podmíněného formátování v tabulkovém procesoru MS Excel. Účastníci se naučí nejen způsoby, jak si vytvořit a up ...
MS Excel - Kontingenční tabulky a PowerPivot (MSE2B) 2018-02-27 Ostrava Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat PowerPivot - dopl ...
Úvod do MS Excel pro úplné začátečníky (MSE0) 2018-02-27 Bratislava Tento jednodenní kurz je určen pro rychlé seznámení s pracovním prostředím v tabulkovém procesoru Microsoft Excel a poskytuje tak účastníkům ideální a kval ...
MS Excel a vnořené funkce - Workshop (MSEWV) 2018-02-27 Praha Tento půldenní workshop se zabývá vnořenými funkcemi v tabulkovém procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se věnuje probírané tématice velmi dopodrobna in ...
MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW) 2018-02-28 Praha Tento kurz je určen pro uživatele, kteří již mají zkušenosti s pokročilou analýzou dat v prostředí MS Excel 2010/2013. Věnuje se především práci s nástroji ...
Večerní kurz – MS Office Excel 2007 / 2010 / 2013 pro začátečníky (MSEV1) 2018-02-28 Brno Tento večerní kurz probíhá v našich učebnách vždy tři po sobě jdoucí dny a to v čase od 17:30 do 19:30. Svojí náplní a skladbou témat je kurz vhodný pro už ...
MS Excel a analytické funkce - Workshop (MSEWA) 2018-02-28 Ostrava Tento půldenní workshop se zabývá analytickými funkcemi v tabulkovém procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se věnuje probírané tématice velmi dopodrobna ...
Základy programování VBA pro Excel a Access (MSVBA) 2018-03-01 u zákazníka Kurz seznamuje účastníky se základy programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Excel a Access, který vychází ze staršího jazyka Visual B ...
Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI) 2018-03-01 Bratislava Tento kurz seznamuje vývojáře a manažery s nástroji tzv. PowerBI na platformě Microsoft, čili s možnostmi samoobslužného Business Intelligence řešení. Účas ...
MS Excel - Databázové tabulky a funkce (MSE2C) 2018-03-01 Košice Tento jednodenní kurz je zaměřený na možnosti databázových tabulek a funkcí pro práci s nimi v tabulkovém procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat s ...
Úvod do MS Excel pro úplné začátečníky (MSE0) 2018-03-01 Košice Tento jednodenní kurz je určen pro rychlé seznámení s pracovním prostředím v tabulkovém procesoru Microsoft Excel a poskytuje tak účastníkům ideální a kval ...
MS Excel a databázové tabulky - Workshop (MSEWD) 2018-03-02 Košice Tento půldenní worskhop se věnuje databázovým tabulkám v prostředí tabulkového procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se této problematice věnuje velmi p ...
MS Excel - Programování v jazyce VBA (MSEVB1) 2018-03-05 Praha Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel, kteří chtějí rozšířit své znalosti o programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applicatio ...
MS Excel - pro pokročilé uživatele (MSE2) 2018-03-05 Praha Kurz vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí tabulkového procesoru MS Excel. Cílem kurzu je naučit posluchače vytvářet složitější tabulky vysoké grafické ...
MS Excel - pro začínající uživatele (MSE1) 2018-03-05 Košice Kurz určený uživatelům, kteří si chtějí osvojit základy použití výkonného tabulkového procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat se svými daty ve form ...
MS Excel - Kontingenční tabulky a PowerPivot (MSE2B) 2018-03-05 Bratislava Kurz je vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí analytických schopností tabulkového procesoru MS Excel. Studenti se naučí plně využívat PowerPivot - dopl ...
MS Excel - Programování v jazyce VBA (MSEVB1) 2018-03-06 Brno Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel, kteří chtějí rozšířit své znalosti o programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applicatio ...
MS Excel - Self-Service Business Intelligence nástroje (MSEBI) 2018-03-06 Brno Tento dvoudenní kurz je určen pokročilým uživatelům, kteří se chtějí naučit využívat analytické nástroje, obsažené v nejnovějších verzích MS Excel 2010/201 ...
MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2) 2018-03-06 Praha Kurz rozšiřuje programátorské dovednosti účastníků v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Microsoft Excel. Naučí je pracovat s adresáři a souboro ...
MS Excel - pro pokročilé uživatele (MSE2) 2018-03-06 Košice Kurz vhodný k rozšíření a prohloubení znalostí tabulkového procesoru MS Excel. Cílem kurzu je naučit posluchače vytvářet složitější tabulky vysoké grafické ...
MS Excel - pro začínající uživatele (MSE1) 2018-03-06 Brno Kurz určený uživatelům, kteří si chtějí osvojit základy použití výkonného tabulkového procesoru MS Excel. Účastníci se naučí pracovat se svými daty ve form ...
MS Excel - Makra podrobně (MSE3) 2018-03-06 Praha Kurz seznamuje účastníky s tvorbou náročných uživatelských aplikací v MS Excelu. Účastníci se naučí vytvářet a používat jednoduchá makra, budou umět vytvoř ...
Úvod do MS Excel pro úplné začátečníky (MSE0) 2018-03-06 Praha Tento jednodenní kurz je určen pro rychlé seznámení s pracovním prostředím v tabulkovém procesoru Microsoft Excel a poskytuje tak účastníkům ideální a kval ...
Večerní kurz – MS Office Excel 2007 / 2010 / 2013 pro začátečníky (MSEV1) 2018-03-06 Bratislava Tento večerní kurz probíhá v našich učebnách vždy tři po sobě jdoucí dny a to v čase od 17:30 do 19:30. Svojí náplní a skladbou témat je kurz vhodný pro už ...
Večerní kurz – MS Office Excel 2007 / 2010 / 2013 pro mírně pokročilé (MSEV2) 2018-03-06 Bratislava Tento večerní kurz probíhá v našich učebnách vždy tři po sobě jdoucí dny a to v čase od 17:30 do 19:30. Svojí náplní a skladbou témat je kurz vhodný pro už ...
Večerní kurz – MS Office Excel 2007 / 2010 / 2013 pro mírně pokročilé (MSEV2) 2018-03-06 Košice Tento večerní kurz probíhá v našich učebnách vždy tři po sobě jdoucí dny a to v čase od 17:30 do 19:30. Svojí náplní a skladbou témat je kurz vhodný pro už ...
Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI) 2018-03-07 Košice Tento kurz seznamuje vývojáře a manažery s nástroji tzv. PowerBI na platformě Microsoft, čili s možnostmi samoobslužného Business Intelligence řešení. Účas ...
MS Excel - nástroj obchodní a ekonomické analýzy (MSE4) 2018-03-07 Praha Kurz je určen pro manažery a informatiky, kteří chtějí rozšířit své schopnosti o analýzu obchodních a ekonomických dat. Cílem kurzu je předvést a prakticky ...
MS Excel a databázové tabulky - Workshop (MSEWD) 2018-03-07 Praha Tento půldenní worskhop se věnuje databázovým tabulkám v prostředí tabulkového procesoru MS Excel. Díky úzkému zaměření se této problematice věnuje velmi p ...
MS Excel - Self-Service Business Intelligence nástroje (MSEBI) 2018-03-08 Bratislava Tento dvoudenní kurz je určen pokročilým uživatelům, kteří se chtějí naučit využívat analytické nástroje, obsažené v nejnovějších verzích MS Excel 2010/201 ...

Nalezeno celkem : 136 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info