REKVALIFIKACNI-KURZY.info

MANAZERSKE DOVEDNOSTI rekvalifikační kurzy, školení a semináře manazerske dovednosti

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

MANAZERSKE DOVEDNOSTI[?]
Nalezeno celkem : 967 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Funkce a nástroje controllingu v praxi ... Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech 2017-09-20 Praha Popis Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století. Představit operativ ...
System Center 2012 Operations Manager - pokročilá administrace (SCOM2) 2017-09-20 Brno Tento kurz rozšiřuje znalosti účastníků o pokročilé možnosti administrace nástroje System Center 2012 R2 Operations Manager. Účastníci se mimo jiné naučí p ...
Moderní manažerský reporting a KPI`s ... Podpořte rozhodování manažerů 2017-09-20 Praha Popis Moderní manažerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důležité řídící procesy v každé společnosti. Teprve pot ...
Strategie nákupu a jeho controlling ... Nové trendy v nákupu 2017-09-20 Praha Popis Seminář obsahuje přednášku a případovou studii z oblasti jednotlivých procesů s prostorem pro diskusi a otázky posluchačů. Poznáte hlavní úkoly, o ...
Negociace po telefonu 2017-09-20 Praha Seminář vám pomůže zvýšit efektivitu vaší telefonické komunikace s klienty, dodavateli, partnery. * Negociace po telefonu • co je profesionální telefoni ...
STORYTELLING - jak využít storytelling při prezentaci 2017-09-20 Praha Určeno pro kohokoli, kdo by rád jinému něco sdělil tak, aby druhý pochopil „co chtěl básník říci“ a zapamatoval si sdělené informace. Cíl: Rozvinout ...
Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nové evropské regulace 2017-09-20 Praha Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * 1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců - zhodnocení p ...
Odměňování zaměstnanců I a II 2017-09-20 Praha Cílem programu je seznámit účastníky s tvorbou mzdových systémů, odměňováním, příplatky, bonusy, benchmarkingem a legislativou. Klíčovými tématy pro ...
Jednodenní Pracovní floristický seminář – svatba 2017-09-20 Zlín Jednodenní Pracovní floristický seminář – pokročilí i začatečníci - svatební kytice. Styly a techniky svat. kytic. ...
Prezentační dovednosti 2017-09-20 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
MotivP Business Brunch® - Kreativita 2017-09-20 Praha MotivP Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějšímu setkání personalistů u n&a ...
KONFERENCE EMPLOYER BRANDING EXPERIENCE 2017 2017-09-21 Praha Přijďte se inspirovat zkušenými lídry, kteří vědí, jak přitáhnout ty správné lidi, zapojit je do mise firmy až po uši a ve firmě je dlouho udržet. Zatímco ...
Manažer na startovní čáře - jak uspět v roli manažera 2017-09-21 Brno Položte základy své vlastní manažerské strategie, na nichž budete dál stavět Někdo je rozeným vůdcem, jiný bojuje s nejistotou. Ni ...
Náklady a úspory v nákupu - snižujte firemní náklady díky úspornějším nákupům 2017-09-21 Praha Naučte se používat osvědčené metody pro dosahování úspor v nákupu Úspěšný nákup materiálu, investic, oprav či služeb má velký pote ...
Jak prezentovat manažerské informace ... Prezentace reportů s Honzou Vojtkem 2017-09-21 Praha Popis Reporty mají sloužit jako podklad manažerského rozhodování a je proto nutné, umět manažerům prezentovat tvrdá data jasně a srozumitelně. Získejt ...
EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu 2017-09-21 Praha Určeno pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v sebepoznání a práci s emocemi. Tyto znalosti a dovednosti se hodí všem, kteří pracují s lidmi, ale i těm, kteří p ...
Vyjednávání v nákupu 2017-09-21 Praha Funkce nákupu má v podnicích velmi důležité postavení. Vliv kvality nákupních procesů na hospodářské výsledky je přímý a dobře měřitelný. Pracovníci nákupu ...
Typologie zákazníka pro obchodníka 2017-09-21 Praha Cílem kurzu „Typologie zákazníka pro obchodníky“ je naučit se efektivně pracovat s daným osobnostním typem zákazníka. Využít jeho vlastní motivaci k prod ...
Finanční minimum manažera 2017-09-21 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
MotivP Business Brunch® - Kreativita 2017-09-21 Plzeň MotivP Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějšímu setkání personalistů u n&a ...
Škola koučinku Motivu P - Cílevědomý koučink 2017-09-22 Brno • lépe zvládat své úkoly • maximálně využívat svůj potenciál • strukturovaně nahlí ...
Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet pracovní výkonnost a sociální vztahy 2017-09-22 Praha Během semináře se seznámíte s možnostmi, jak udržet pracovní tempo v kombinaci se zachováním či obnovením fungujících sociálních vztahů na pracovišti i v s ...
Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců 2017-09-22 Praha Účinnost prostředků věnovaných na vzdělávání zaměstnanců je mnohdy problematická. Příčinou jsou chyby jak při plánování vzdělávacích akcí, tak i při jejich ...
Základy finanční gramotnosti 2017-09-22 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
Google - mobilní aplikace pro manažery 2017-09-22 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datov&y ...
Asertivní řešení konfliktů 2017-09-23 Praha 1 Co se v kurzu Asertivní řešení konfliktů naučíte? Zjistíte, že konflikt můžete vnímat jako příležitost k nalezení co nejlepšího řešení. Naučíte se zvládat ...
Umění úspěšné sebeprezentace 2017-09-24 Praha 1 Jedním z nejdůležitějších prostředků k dosažení osobního úspěchu ve všech životně důležitých oblastech je umění sebeprezentace. Pokud chcete zlepšit svůj p ...
System Center 2012 Operations Manager - základy administrace (SCOM1) 2017-09-25 Praha Tento kurz seznamuje účastníky se základy administrace System Center 2012 Operations Manager od instalace a úvodní konfigurace, nasazení agentů, správu bal ...
System Center 2012 Operations Manager - základy administrace (SCOM1) 2017-09-25 Bratislava Tento kurz seznamuje účastníky se základy administrace System Center 2012 Operations Manager od instalace a úvodní konfigurace, nasazení agentů, správu bal ...
System Center 2012 Operations Manager - základy administrace (SCOM1) 2017-09-25 Brno Tento kurz seznamuje účastníky se základy administrace System Center 2012 Operations Manager od instalace a úvodní konfigurace, nasazení agentů, správu bal ...
Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany - střet faktorů soupeření a spolupráce 2017-09-25 Praha Osvojte si úspěšné taktiky a strategie vyjednávání Získat nebo si udržet obchodní kontakt je stále složitější. Jak dosahovat úspěc ...
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera - ovlivňujte spokojenost, motivaci a výkon podřízených 2017-09-25 Praha Zjistěte, kde jsou příčiny vašich manažerských přístupů Kde hledat příčiny toho, proč některé manažerské přístupy lze v praxi těžk ...
Asertivní desatero v praxi - trénink zvládání obtížných situací 2017-09-25 Praha Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Od ...
Data Protection Manager (DPM) 2017-09-25 Bratislava Kurz je určen pro síťové administrátory, pracující s produkty rodiny Microsoft, a seznamuje je s s možnostmi využití Data Protection Manageru (DPM) pro sys ...
Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými zkušenostmi, spolehlivostí a nadhledem 2017-09-25 Praha V průběhu semináře si uvědomíte, jaké máte přednosti a hodnoty, které můžete nabídnout svému okolí v práci i v soukromém životě a věk v tomto případě rozho ...
Jak dobře vymáhat (nejen obchodní) pohledávky 2017-09-25 Praha Po tomto semináři budete umět rozlišit, kdy máte vyjednávat a kdy "tvrdě" prosazovat své požadavky. Naučíte se přístup slušného (ale důsledného) vymáhání p ...
Školení Moodle pro manažery vzdělávání (MOOD5) 2017-09-25 Praha Školení je určené pro manažery řídící vzdělávání a pro všechny, kteří chtějí získat přehled o tom, co vyžaduje širší nasazení systému Moodle v konkrétním t ...
Školení Moodle pro manažery vzdělávání (MOOD5) 2017-09-25 Brno Školení je určené pro manažery řídící vzdělávání a pro všechny, kteří chtějí získat přehled o tom, co vyžaduje širší nasazení systému Moodle v konkrétním t ...
Finanční řízení pro manažery 2017-09-25 Praha V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení, se očekává, že se b ...
Jednodenní - k různým příležitostem - interiéry 2017-09-25 Zlín Jednodenní Pracovní floristický seminář - interiéry ...
MS Excel pro ekonomy a manažery 2017-09-25 Praha Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datov&y ...
Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě 2017-09-26 Praha Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi ...
Novinky v pravopise, stylistice a normě 2017-09-26 Praha Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ a doby odpočinku při práci po novele zákoníku práce 2017-09-26 Praha Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Podmínky vzniku práva na dovolenou * Délka dovolené ...

Nalezeno celkem : 967 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info