Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

DPH DANE rekvalifikační kurzy, školení a semináře dph dane

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

DPH DANE[?]
Nalezeno celkem : 648 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé 2019-11-21 Praha Získáte ucelenější pohled na účetní a daňovou problematiku dle aktuální legislativy. Probereme si jednotlivé účtové třídy na množství základních příkladů ú ...
Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty 2019-11-21 Praha Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpra ...
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt 2019-11-21 Praha Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný majetek * Dlouhodobý nehmotný majet ...
Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 2019-11-21 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálních předpisech a budete je umět aplikovat v praxi. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2020 ...
Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů 2019-11-21 Praha Výklad bude podán ve znění aktuálních právních předpisů pro rok 2019. Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a da ...
ZÁKON O DPH - NOVELA (připravované změny 2020-2021) - 2019-11-21 Olomouc     Aktuální informace z oblasti DPH – aktuality, metodické informace, připravovanézměny DPH v ČR ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ZÁKON O DPH - NOVELA (připravované změny 2020-2021) 2019-11-21 Olomouc     Aktuální informace z oblasti DPH – aktuality, metodické informace, připravovanézměny DPH v ČR i v  Bruselu. Navržené změny DPH 2020-2021 ...
UPLATŇOVÁNÍ DPH V NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OKRUZÍCH V PŘÍKLADECH VČETNĚ ŘEŠENÍ 2019-11-21 Olomouc Školení je určeno tuzemským plátcům DPH a zejména těm osobám, které odpovídají za správnost DPH včetně doprovodných výkazů a včetně evidence pro účely DPH. ...
Účtujeme v Pohodě 2019-11-21 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každ ...
Daň z příjmů právnických osob 2019-11-22 Praha Komu je určen: Účetním, podnikatelům, zájemcům o daňovou problematiku Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 o ...
MS Excel pro účetní a daňové poradce II 2019-11-22 Brno Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří již znají excel na mírně pokročilé úrovni. Uvítají ho aktivnější uživatelé MS Excel, kteří očekávají mnoh ...
Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2019 a změny od roku 2020 2019-11-22 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení některých ...
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech 2019-11-22 Praha Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím. Procvičíte si je n ...
Pohledávky – účetní a daňové problémy 2019-11-22 Praha Na semináři vám lektoři představí komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech se zdůrazněním praktických dopadů zákonn ...
Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese 2019-11-22 Praha Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2019. ...
Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020 2019-11-22 Praha Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě daně z příjmů ze závislé činnosti a návod na její aplikaci v praxi. Současně se seznámíte se změnami pro ...
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového 2019-11-22 Praha Obsah: * Časové rozlišení v návaznosti na vyhlášku č. 500 - 2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, a v návaznosti na České účetní standard ...
Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled 2019-11-22 Praha Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Novela zákona o evidenci tržeb – zavedení zvláštního režimu, náběh zbylých fází evidence ...
INCOTERMS 2020 2019-11-22 Praha Jednodenní seminář se zaměřením na praktické využití nových dodacích doložek INCOTERMS 2020. Seznámíte se se změnami u jednotlivých dodacích doložek INCOTE ...
FKSP a sociální fondy 2019-11-25 Praha Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturní ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva 2019-11-25 Praha Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní ...
IFRS – aktuálně i připravované novelizace 2019-11-25 Praha Na semináři vám lektor zprostředkuje aktuální informace o vývoji Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a představí dopady jejich implementace ...
Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH 2019-11-25 Praha Seminář určený pro celní a daňové specialisty ze společností obchodujících se třetími zeměmi, začátečníky i zkušené odborníky, kteří si chtějí utřídit a ak ...
Zdravotní pojištění 2020 - novinky, správné postupy, příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně 2019-11-25 Praha Další témata semináře – taková, abyste nedělali chyby: * Na jakých principech je založeno zpracování osobních údajů zdravotními pojišťovnami? Zveře ...
Specifika účetnictví a zdaňování neziskových organizací 2019-11-25 Hradec Králové Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé účetní neziskových organizací, zejména spolků, o.p.s. a ústavů. Bude podán stručný přehled problematiky t ...
Vše k dani z příjmů fyzických osob, daňové přiznání, novinky 2020 2019-11-25 Pardubice Seminář je určen pro účetní, daňové specialisty a všechny fyzické osoby, které vyplňují daňové přiznání. * Na semináři se dozvíte, jak vyplnit daňové přizn ...
Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí 2019-11-25 Praha Certifikovaný rekvalifikační kurzAbsolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnict ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace 2019-11-26 Praha Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace 17784/20 ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 2019-11-26 Praha Na semináři vám lektorka formou výkladu a praktických příkladů podá průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jednotlivých oblastí majetku, závazků, vl ...
Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka 2019-11-26 Praha Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2020, pokud budou v době konání semináře známé. Současně b ...
Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka s bonusem o správě dokumentů 2019-11-26 Praha Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů právnických osob a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2020, pokud budou v době konání semináře ...
Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe 2019-11-26 Praha Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s množství ...
AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ 2019/2020 a příprava na účetní závěrku 2019 2019-11-26 Praha Určeno pro účetní podnikatelských subjektů a další osoby, které se věnují problematice podvojného účetnictví podnikatelů nebo „čtení“ v účetních výkazech. ...
Daňový a účetní speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč 2019-11-26 Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2019 ...
Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka 2019-11-27 Praha Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů fyzických osob a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2020, pokud budou v době konání semináře zn ...
Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2019 a v roce 2020 2019-11-27 Praha Absolvováním semináře získáte přehled o současné úpravě odměňování zaměstnanců prostřednictvím poskytovaných peněžních i nepeněžních plnění včetně benefitů ...
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve státní sféře, tj. u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 2019-11-27 Praha Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v ...
Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020 2019-11-27 Praha orný program semináře: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám ses ...
Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2019 – XXIV. ročník 2019-11-28 Špindlerův Mlýn Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2019 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2 ...
DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 2019-11-28 Praha Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH z doveze ...
ON-LINE KURZ: Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v příkladech Listopad 2019 online Cílem online semináře je seznámit účastníka s problematikou účetnictví a daní týkajících se neziskových organizací a to formou ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Odložená daň (záznam on-line) Listopad 2019 online Neuvedeno * • princip odložené daně • zdroje přechodných rozdílů pro odloženou daň • aplikace sazby daně • prověř ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH pro začátečníky (záznam on-line) Listopad 2019 online Neuvedeno * • důležité právní předpisy: a) Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění b) Evropské předpisy c) ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (záznam on-line) Listopad 2019 online Neuvedeno * • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 648 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info