HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

DPH DANE rekvalifikační kurzy, školení a semináře dph dane

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

DPH DANE


Nalezeno celkem : 536 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Rozpoznejte manipulaci s Danielem Štroblem - Praktické rady, jak nepodléhat nejen citovým útokům 2020-02-19 Praha 1 Nenechte se vmanipulovat do negativních pocitů a staňte se rovnocenným partnerem Dostáváte se do situací citového vydírání a nevíte si  v nich rady ...
FKSP a sociální fondy 2020-02-19 Praha Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
DPH v roce 2020 – speciálka 2020-02-19 Praha Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Lektor vás seznámí ...
Daň z příjmů fyzických osob (příklady) 2020-02-19 Praha Na semináři budete řešit příklady vztahující se k dani z příjmů fyzických osob. * Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené (přev ...
DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2019 v praktických příkladech a přehled změn pro rok 2020 2020-02-19 Praha Určeno pro účetní, podnikatele a další ekonomické pracovníky. Cíl: Upozornění na důležité změny, které využijete při sestavení daňových přiznání k dani ...
Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled 2020-02-19 Praha Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Novela zákona o evidenci tržeb – zavedení zvláštního režimu, náběh zbylých fází evidence ...
Daňová přiznání k dani z příjmů PO a FO za rok 2019 2020-02-19 Pardubice Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. *   Tento praktický seminář bude zaměřen na uplatnění ...
Základy konsolidace podle českých předpisů 2020-02-20 Praha Kurz je koncipován tak, aby po jeho aktivním absolvování byli účastníci schopeni identifikovat data (informace) potřebná potřebná pro (účetní) konsolidaci, ...
Daň z příjmů právnických osob (příklady) 2020-02-20 Praha Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem ...
ZÁKON O DPH - NOVELA (změny 2020-2022) 2020-02-20 Brno     Změny DPH 2020-2022. Připravované změny legislativy DPH v ČR na r. 2020 a v Bruselu 2020-2022. Aktuální informace DPH, vývoj legislativních ...
MS Excel pro účetní a daňové poradce I 2020-02-21 Brno Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel. Kurz praktických znalostí a ...
Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ 2020-02-21 Praha Pomocí mnoha názorných příkladů získáte základní přehled o problematice tuzemských cestovních náhrad. Seznámíte se s povinností zaměstnavatelů a s právy a ...
Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech 2020-02-21 Praha Na semináři získáte základní znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává. Lektor rovněž vysvětlí základní principy ...
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů 2020-02-21 Praha Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámit se s postupy a povinnými doklady př ...
Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry 2020-02-24 Praha Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy pro podnikatelský sektor. * ...
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní 2020-02-24 Praha A. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního ( ...
Daň z příjmů – novinky v roce 2019/2020 včetně souvisejících předpisů 2020-02-24 Praha Na semináři budete seznámeni se novinkami v zákoně o dani z příjmů a souvisejících předpisech (např. EET) se zaměřením na schválené i připravované změny a ...
Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele krok za krokem 2020-02-24 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v pracovním právu a povinnostech zaměstnavatele týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnance a zaměs ...
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty 2020-02-24 Praha Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. ...
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace 2020-02-25 Praha Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace 17784/20 ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Malé daně – výklad zákonů 2020-02-25 Praha Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologick ...
Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění za rok 2019 a změny pro rok 2020 2020-02-25 Praha Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene změny v roce 2019 v daních z příjmů (a tedy i dopady do daňové evidence – např. změny ...
Nemocenské pojištění krok za krokem 2020-02-25 Praha Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v podnikatelském sektoru ve vztahu k nemocenskému pojištění. * • aktuální legislativa pro ...
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2020-02-25 Praha Na semináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. * Výklad zásadních ustanovení zákonného opatřen ...
Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně změn a novinek 2020-02-25 Prostějov současná platná legislativa změny v zákoně pro aktuállní rok rozbor jednotlivých řádků daňovéo přiznání stanovení základu daně na co si dát poz ...
Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi krok za krokem 2020-02-26 Praha Po absolvování semináře budete znát problematiku náhrad mezd a náhrad výdajů poskytovaných zaměstnanci. * Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v so ...
Zákon o spotřebních daních a ekologická daň 2020-02-26 Praha Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * • předmět spotřebních a energetickýc ...
Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled 2020-02-26 Praha Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených dokladů a chyb v již uzavřených obdobích tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu úč ...
Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019 (pravidla + příklady + případová studie) 2020-02-26 Praha Na kurzu si stručně zopakujete právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace platnou v roce 2019 a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak ...
CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, aneb co z výsledovky nevyčteme 2020-02-26 Praha Určeno pro hlavní účetní, ekonomy, finanční analytiky, finanční ředitele. Cíl: Přiblížit význam a vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích nebol ...
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2019 a novinky v daňové legislativě od roku 2020 2020-02-26 Praha Odborný program semináře: * k legislativním změnám * k novele zákona o evidenci tržeb * stručně k termínům a lhůtám v souvislosti s ...
MS Excel pro účetní a daňové poradce II 2020-02-27 Ostrava Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří již znají excel na mírně pokročilé úrovni. Uvítají ho aktivnější uživatelé MS Excel, kteří očekávají mnoh ...
Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění krok za krokem 2020-02-27 Praha Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v podnikatelském sektoru ve vztahu k sociálnímu zabezpečení, zdravotnímu a důchodovému pojišt ...
Zákon o dani silniční 2020-02-27 Praha Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s provazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti daní ...
Zákon o dani z nemovitých věcí 2020-02-27 Praha Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy ne ...
DPH v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe 2020-02-27 Praha Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory. Cíl: Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2020, problematické okruhy z ...
Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé 2020-02-27 Praha Odborný program semináře: Fúze – sloučení a splynutí * Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne * Možnost ...
Účtujeme v Pohodě 2020-02-27 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každ ...
Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem 2020-02-28 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň. * Zák ...
Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání – pro začínající a mírně pokročilé 2020-02-28 Praha Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2019 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. Čeká ...
Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) 2020-02-28 Praha Na semináři se seznámíte s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zavádí nové povinnosti pro evidování vybraných plateb a o ...
Zákon o dani z hazardních her 2020-02-28 Praha Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní ...
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line) Únor 2020 online Neuvedeno * Připravujeme. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line) Únor 2020 online Neuvedeno * • Podstata a podmínky RZD zaměstnanců – termíny dokládání dokladů, slevy, nezdanitelné částky, daňové zvýhodně ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 536 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info