REKVALIFIKACNI-KURZY.info

DPH DANE rekvalifikační kurzy, školení a semináře dph dane

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

DPH DANE[?]
Nalezeno celkem : 604 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace 2018-09-20 Praha 2 Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace 17784/20 ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské subjekty) 2018-09-20 Praha Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy účetnictví. Pomůžeme vám lépe se orientovat v účetní závěrce. Důraz je kladen na využití nabytých poznat ...
Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění 2018-09-20 Praha Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního a důchodové pojištění. * Pojist ...
Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci 2018-09-20 Praha Potřebujete znát souvislosti a mít představu o promítnutí jednotlivých produktů financování do účetnictví a daní? Co je vlastně pro vaši firmu nejvhodnější ...
Vybrané interpretace Národní účetní rady 2017/2018 2018-09-20 Praha Na semináři získáte přehledný výklad interpretací vyjadřujících odborný názor Národní účetní rady s cílem přispět k jednotnému a optimálnímu postupu v obla ...
Poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi 2018-09-20 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Daň z příjmů ze závislé činnosti 2018-09-21 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň. * Daň ...
Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled 2018-09-21 Praha Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjm ...
EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU 2018-09-21 Praha Určeno pro účetní a pracovníky ekonomických oddělení podnikatelských subjektů. Cíl: Dobře vedená evidence a provedená inventarizace majetku. ...
Japonská kaligrafie 2018-09-22 Praha Japonská kaligrafie (v japonštině Šodó) je tradiční způsob psaní štětcem a tuší, ve kterém jde o estetickou hodnotu napsaných znaků. Vznikla jako praktický ...
Korálkování - technika Peyote 2018-09-23 Praha Kurzy korálkování nabízíme v několik variantách.  Tento kurz korálkování je vhodný pro ty, kteří již mají v této oblasti určité zkušenosti, ale chtějí se z ...
Úvod do korálkování 2018-09-23 Praha Kurzy korálkování nabízíme v několik variantách.  Tento kurz "Úvod do korálkování" je určen hlavně začátečníkům (včetně dětí od 10 let). V kurzu se seznámí ...
Příklady účetní 2018-09-24 Praha Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. * Praktické účetní příklady, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. ...
Co musí účetní vědět o DPH 2018-09-24 Praha Na semináři se seznámíte nejen s problematikou DPH z pohledu uplatňování zákona o DPH, ale i s vhodnými postupy při zaúčtování. Na konkrétních příkladech v ...
Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek INCOTERMS a vykazování INTRASTATu 2018-09-25 Praha Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvi ...
Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – pro začátečníky 2018-09-25 Praha Účastníci si na semináři osvojí základní metodiku související s celou problematikou pracovní doby a jejího rozvržení z pohledu praxe ve firmách. Cílovou ...
IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy 2018-09-26 Praha Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na v ...
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2018 2018-09-26 Praha Na semináři se seznámíte s problematikou týkající se dlouhodobých aktiv účetní jednotky a hmotného a nehmotného majetku z daňového pohledu. Výklad bude dop ...
ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 2018-09-26 Praha Určeno pro manažery, obchodníky, pracovníky klientského servisu, reklamačních oddělení a každého, kdo se při řešení pracovních povinností může dostat do ko ...
Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2018 krok za krokem 2018-09-26 Praha Na semináři se lektor zaměří na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Seznámíte se současnou právní úpravou v dané problematice ...
Právní minimum pro daňové poradce 2018-09-26 Praha Seminář vás seznámí se základní orientací v nejdůležitějších právních odvětvích. Absolvováním získáte přehled hlavních právních předpisů a jejich vazeb se ...
Účtujeme v Pohodě 2018-09-26 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každ ...
MS Excel pro účetní a daňové poradce I 2018-09-27 Brno Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel. Kurz prakti ...
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní 2018-09-27 Praha 155A. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z úče ...
Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd 2018-09-27 Praha Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a z ...
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví 2018-09-27 Praha Na semináři vás naučíme nalézt až 90 % chyb v účetnictví, a to zejména těch zásadních. Poradíme vám, jak nastavit váš účetní software pro zvýšení možnosti ...
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 2018-09-27 Praha Na semináři se seznámíte s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní. Lektor nastíní možnosti tak, aby poskytnutí benefitu bylo z pohle ...
Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů 2018-09-27 Praha V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějících tento zákon a Českými účetn ...
DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - 2018-09-27 Brno ? Aktuální informace z oblasti DPH:      - změny DPH v r. 2018,      - upozornění na návrhy změn ZDPH na ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ 2018-09-27 Brno     ? Aktuální informace z oblasti DPH:      - změny DPH v r. 2018,      - upozornění na návrhy změn ZDP ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty 2018-09-27 Praha Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. ...
Novinky daně z příjmu právnických osob a účetních předpisů 2018-09-27 Prostějov, adresa bude upřesně ...
ON-LINE KURZ: Stávám se zaměstnavatelem Září 2018 online Cílem webináře je seznámení se s právy a povinnostmi, které se pojí s rolí zaměstnavatele. Lektor posluchače provede povinnost ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Spotřební daně Září 2018 online Cílem webináře je komplexní rozbor spotřebních daní včetně příslušné legislativy. Účastník bude seznámen se vznikem daňové pov ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace Září 2018 online Víte, že finančním nástrojem je i pohledávka nebo závazek? Že akcii je možné zachytit tak nebo jinak? Že při nákupu dceřiné sp ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: IFRS Účetní metody, tržby, zásoby Září 2018 online Převod závěrky sestavené podle českých pravidel na IFRS znamená rozpoznat rozdíly a správně na ně zareagovat. O tom přesně bud ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 Září 2018 online Na webináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění. * ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 Září 2018 online Na webináři se seznámíte s povinnostmi spojenými se sestavením účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2018. Součástí výk ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH 2019 Září 2018 online Cílem webináře je seznámení s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2019, a vysvětlení dopadu do praxe na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 Září 2018 online Po absolvování webináře pro Vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem Vaší celoroční práce. Budete vědět, jak ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2019 Září 2018 online Účastník získá přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím v jednotli ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 Září 2018 online Webinář se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2019, a to v souvislosti s očekávanými novelami zákona o daních ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2019 Září 2018 online Účastník získá podrobné informace o změnách ve zdravotním pojištění i v související právní úpravě v průběhu roku 2018 a k 1. 1 ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 Září 2018 online V průběhu webináře bude podán praktický výklad daní z příjmů ve vztahu k zahraničí, a to v kontextu daní z příjmů jak fyzickýc ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 604 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info