REKVALIFIKACNI-KURZY.info

DALSI PRAVNI NORMY rekvalifikační kurzy, školení a semináře dalsi pravni normy

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

DALSI PRAVNI NORMY[?]
Nalezeno celkem : 1421 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 34 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
20347: Office 365 – nasazení a správa 2017-07-24 Ostrava   Předpokládané znalosti Znalost technilogií Active Directory, TCP/IP a DNS Zaměření kurzu ...
C/Side Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80437) 2017-07-24 Bratislava Tento pětidenní kurz provede studenty simulovaným implementačním projektem, jehož cílem je přizpůsobení prostředí Microsoft Dynamics NAV 2013 tak, aby vyho ...
C/Side Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2013 (.) 2017-07-24 Praha Tento pětidenní instruktorem vedený kurz se zaměřuje na možnosti a vlastnosti vývojového prostředí v Microsoft Dynamics NAV 2013. Vysvětluje základní vývoj ...
20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016 2017-07-24 Praha Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou Windows Server včetně Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2016 ...
20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016 2017-07-24 Ostrava Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou Windows Server včetně Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2016 ...
20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016 2017-07-24 Brno Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou Windows Server včetně Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2016 ...
20740: WINDOWS SERVER 2016 – nasazení a správa 2017-07-24 Ostrava   Předpokládané znalosti znalosti o základních principech sítě. Znalost a porozumění osvědčených postupů v oblasti be ...
6294: Plánování a správa prostředí a instalací Windows 7 2017-07-24 Praha   Předpokládané znalosti Podrobné znalosti sítí a protokolu TCP/IP Dobré znalosti Windows a A ...
6294: Plánování a správa prostředí a instalací Windows 7 2017-07-24 Brno   Předpokládané znalosti Podrobné znalosti sítí a protokolu TCP/IP Dobré znalosti Windows a A ...
6294: Plánování a správa prostředí a instalací Windows 7 2017-07-24 Ostrava   Předpokládané znalosti Podrobné znalosti sítí a protokolu TCP/IP Dobré znalosti Windows a A ...
System Center 2012 - sledování a provoz privátního cloudu (MOC20246) 2017-07-24 Bratislava Tento kurz naučí účastníky sledovat a provozovat privátní cloud pomocí nástrojů z rodiny Microsoft System Center 2012 R2. Zaměřuje se na výuku správy a adm ...
Windows 10 - nasazení a správa v podnikovém prostředí (MOC20697–2) 2017-07-24 Praha Tento pětidenní kurz (MOC 20697-2) poskytuje administrátorům znalosti a dovednosti potřebné pro nasazení a správu pracovních stanic, mobilních zařízení a a ...
Windows 10 - nasazení a správa v podnikovém prostředí (MOC20697–2) 2017-07-24 Brno Tento pětidenní kurz (MOC 20697-2) poskytuje administrátorům znalosti a dovednosti potřebné pro nasazení a správu pracovních stanic, mobilních zařízení a a ...
Windows Server 2012 - Nasazení a správa desktopových aplikací (MOC20416) 2017-07-24 Bratislava V tomto pětidenním kurzu si studenti osvojí dovednosti potřebné pro návrh, nasazení a správu aplikací v prostředí Windows Server 2012 a Windows 8 stanic, a ...
Finance in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80041) 2017-07-24 Bratislava About this Course The three-day course, Microsoft Dynamics Finance NAV 2009, covers the basic financial functionality available for Microsoft Dynamics NA ...
System Center 2012 Configuration Manager - nasazení stanic a aplikací (MOC20695) 2017-07-24 Bratislava Tento 5-denní kurz účastníky naučí, jak posoudit možnosti nasazení operačního systému a aplikací, určit nejvhodnější strategii nasazení, a pak realizovat l ...
Pokročilá Řešení Microsoft® SharePoint® Server 2013 (MOC20332) 2017-07-24 Brno Tento pětidenní kurz se zabývá, plánováním, konfigurací a správy prostředí Microsoft SharePoint Server 2013. Zejména jsou zde probírány oblasti: high avail ...
MOC20697-1 - Windows 10 - nasazení a správa 2017-07-24 Praha 7 Tento základní pětidenní kurz je určen pro začínající správce, kteří se chtějí naučit instalovat a nastavovat klientský operační systé ...
Obchod v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80440) 2017-07-24 Brno This two-day instructor-led training (ILT) course provides students with the knowledge and skills to handle the purchase, sale, and retu of inventory. Stud ...
Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80049) 2017-07-24 Bratislava This one-and-a-half-day course, Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2009, provides students with the tools to implement and maintain cross-applicat ...
Konfigurace přepínačů Cisco 2017-07-24 Praha Cíle kurzuKurz je určený pro účastníky, kteří potřebují získat základní teoretické a praktické (konfigurační) znalosti o Cisco přepínačích používaných v et ...
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MS OFFICE V PRÁCI ASISTENTKY 2017-07-24 Praha V rámci třídenního komplexního semináře získáte ucelený přehled o vytvoření kvalitní textové dokumentace v kombinaci s tabulkami, které zrychlí každodenní ...
Obchod v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80440) 2017-07-25 Bratislava This two-day instructor-led training (ILT) course provides students with the knowledge and skills to handle the purchase, sale, and retu of inventory. Stud ...
Introduction to Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80043) 2017-07-25 Bratislava This two-day instructor-led, Introduction to Microsoft Dynamics NAV 2009 examines the basic concepts of ERP (Enterprise Resource Planning), how to naviga ...
Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80049) 2017-07-25 Brno This one-and-a-half-day course, Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2009, provides students with the tools to implement and maintain cross-applicat ...
Multi Site Operations in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80263) 2017-07-25 Praha This one-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to set up and use all aspects of multisite functionality available for M ...
Novela zákona o střetu zájmů 2017-07-25 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-237 - 2017 Akreditace: MV ...
Novela zákona č. 250/2000 Sb. – z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů 2017-07-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-184 - 2016 Akreditace: MV ...
Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacích 2017-07-25 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno Akreditace: MV ...
Finance in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80041) 2017-07-26 Praha About this Course The three-day course, Microsoft Dynamics Finance NAV 2009, covers the basic financial functionality available for Microsoft Dynamics NA ...
Introduction to Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80043) 2017-07-26 Brno This two-day instructor-led, Introduction to Microsoft Dynamics NAV 2009 examines the basic concepts of ERP (Enterprise Resource Planning), how to naviga ...
Základy financí v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80534) 2017-07-26 Bratislava Tento dvoudenní kurz se věnuje základním funkcím finančního managementu v Microsoft Dynamics NAV 2013. Důraz je kladen na klíčové procesy uvnitř organizace ...
Představení Microsoft Dynamics NAV 2013 pro začátečníky (MOC80439) 2017-07-26 Brno Tento dvoudenní instruktorem vedený kurz vysvětluje základní koncepty plánování podnikových zdrojů - Enterprise Resource Planning (ERP), způsoby úpravy uži ...
Fixed Assets in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80256) 2017-07-26 Brno This one-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to set up all aspects the Fixed Assets granules available for Microsoft ...
Nový přestupkový zákon a judikatura NSS 2017-07-26 Brno Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV ...
Novela autorského zákona 2017-07-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-457 - 2014 Akreditace: MV ...
Nájem a nájem prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2017-07-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části u ...
Word pokročilý 2017-07-27 Praha Školení Word pokročilý je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším for ...
Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce 2017-07-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je v souvislosti s danou agendou prohloubit znalosti zaměstnanců územně samosprávních ...
Novela zákona o pohřebnictví 2017-07-27 Brno Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV ...
Novela stavebního zákona !přesun z 8.6.! 2017-07-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Novela řeší na úseku územního rozhodování a stavebního řádu zejména: náležitosti závazných s ...
Právo na informace podle zákona 106/1999 Sb. 2017-07-27 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-196 - 2010 Akreditace: MV ...
SharePoint Server 2016/2013 - nasazení a správa 2017-07-27 Praha Kurz se věnuje nasazení SharePointu a jeho následné správě. Do detailů rozebírá instalaci SharePointu tak, aby výsledný SharePoint běžel rychle, stabilně a ...
Dlouhodobý majetek v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80434) 2017-07-28 Praha Tento jednodenní instruktorem vedený kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí všech aspektů modulu dlouhodobého majetku (Fixed ...

Nalezeno celkem : 1421 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 34 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 05:38:07 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-04-02 11:38:04 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-04-01 08:05:07 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 16:40:07 


[?]

Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

kurzy rekvalifikace
2017-03-13 15:18:10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info