HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

DALSI PRAVNI NORMY rekvalifikační kurzy, školení a semináře dalsi pravni normy

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

DALSI PRAVNI NORMY[?]
Nalezeno celkem : 978 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Registr smluv - nejčastější chyby a jak se jim vyhnout 2019-10-17 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-306 - 2016 Akreditace: MV ...
Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce 2019-10-17 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: ...
ISO 45001:2018 – Interní auditor 2019-10-17 Praha 4 Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci. =gt; Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BO ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách 2019-10-17 Praha Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizací občanského zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v obl ...
Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací 2019-10-17 Praha Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Osobní překážky na straně zaměstnance * Postavení vedoucích zaměstn ...
Kurz prezentace pro pokročilé – vyprávějte své příběhy poutavě 2019-10-18 Praha Pro koho je kurz určen Kurz je určen těm, kteří již mají s prezentováním zkušenosti a chtěli by své dovednosti posunout ještě dále netradiční a zá ...
Pracovní právo v judikatuře Ústavního soudu, 2+1 zdarma! 2019-10-18 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-455 - 2018 Akreditace: MV ...
Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci 2019-10-18 Praha Cílem semináře je poskytnout vám praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech. Představit efektivní nástroje prevence podvodů, kte ...
Potravinářské podvody a falšování potravin 2019-10-18 Praha Na semináři se dozvíte informace o historii i současnosti potravinářských podvodů týkajících se potravin a potravinářských obalů, které jsou ekonomicky mot ...
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb 2019-10-18 Praha Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. Cíl: Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny. Správná aplikace zákona o EET v praxi. Obsah: ...
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád 2019-10-18 Praha Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti ...
Povinnosti interních auditorů dle AML zákona 2019-10-18 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. pro všechny další t ...
CCIE R&S Advanced Workshop I 360 Learning Program 2019-10-21 Praha Cíle kurzuTento kurz poskytuje znalosti a praktické zkušenosti potřebné pro konfiguraci a troubleshooting následujích témat CCIE zkoušky:+ Cisco Catalyst 3 ...
10961: Automatizace správy pomocí Windows PowerShell (Automating Administration with Windows PowerShell®) 2019-10-21 Ostrava Předpokládané znalosti Znalosti a zkušenosti se správou Windows Serveru a Windows klientských zařízení Zkušenosti s instalací a k ...
20341: Nasazení a správa Microsoft Exchange Server 2013 (Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013) 2019-10-21 Praha Předpokládané znalosti Zkušenosti s Windows Server vč. Windows Server® 2008 R2 nebo Windows Server® 2012Zkušenosti s Active Direc ...
20411: Windows Server 2012 – správa serverů 2019-10-21 Praha   Předpokládané znalosti Základní znalosti správy klientského systému, znalosti síťových technologií a pojmů, jako je TCP - IP a DNS. ...
10135: Microsoft Exchange Server 2010 – Konfigurace, správa a řešení problémů 2019-10-21 Praha   Předpokládané znalosti Znalosti síťových technologií a DNS Zkušenosti se správou Windows Serveru 2003 - 2008 a službou Activ ...
Designing Cisco Network Services Architecture 2019-10-21 Praha Cíle kurzuMetodika návrhu datových sítí, s důrazem na pokročilejší technologie. Test odpovídající kurzu ARCH je součástí certifikace k získání titulu CCDP ...
MOC20697-1 - Windows 10 - nasazení a správa 2019-10-21 Praha 7 Tento základní pětidenní kurz je určen pro začínající správce, kteří se chtějí naučit instalovat a nastavovat klientský operační systé ...
Terraform a Packer - jednotná správa vašich cloudů 2019-10-21 Praha 7 Kurz je určen pro všechny, kdo spravují jednu, nebo více cloudových instalací. Packer a terraform dohromady dokáží vytvořit, ale i měnit ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem) 2019-10-21 Brno Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, ...
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A 2019-10-21 Praha Program 1. dne – 21. října 2019 9.00 – 16.00 hodin * INSOLVENČNÍ ZÁKON - Právní rámec a definice úpadku. - Zp ...
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot 2019-10-21 Praha Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozor ...
Obrana před daňovou kontrolou a ostatními kontrolními postupy správce daně 2019-10-21 Praha Seminář vás seznámí s praktickými aspekty kontrolní činnosti správce daně, včetně možných způsobů argumentace a obrany před orgány finanční správy, případn ...
SketchUp komplet - Začátečníci + Pokročilí + důraz na procvičování [3 dny] 2019-10-21 Praha 3 - Vinohrady Tento typ školení je určen všem, kteří se SketchUpem začínají nebo jsou na úrovni mírně nebo středně pokročilé. Všem, kteří se chtějí základy i pokročilé ...
Smlouva o úvěru a o půjčce 2019-10-21 Praha Seminář bude zaměřen zejména na: * Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce * Sjednávání smluv o úvěru a o půjčce, kon ...
Vazby zákona o DPH na účetnictví 2019-10-21 Praha Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti: * vymezení základních pojmů v zákoně o DPH v návaznosti na účetnictví (např. úplata, obchodní majete ...
Internetové právo: tvorba o obsah webu, domény, webhosting 2019-10-21 Praha Na tomto kurzu se dozvíte, jaká jsou úskalí registrace doménových jmen, průběh vedení doménových sporů, možnosti právní ochrany provozu webových stránek, r ...
Datové schránky – podrobné informace 2019-10-21 Praha Zaměření kurzu: V kurzu účastníci získají informace o základních pravidlech práce s datovými schránkami pro komunikaci s veřejnou správou. Účastníci kurzu ...
Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích 2019-10-21 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Excel základní 2019-10-22 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxe 2019-10-22 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-183 - 2016, Název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akred ...
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2019-10-22 Praha Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních org ...
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN 2019-10-22 Praha Program semináře: * Povinné používání NEN? Pravděpodobný další vývoj; * Výhody a nevýhody elektronického zadávání – práce s elektronickým ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace 2019-10-22 Praha Odborný program semináře: * Informace o věcném návrhu stavebního zákona * Aktuální změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstav ...
Rodinné právo v praxi matrik 2019-10-22 Praha Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve n ...
JAK SE VYHNOUT CHYBÁM V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTECH 2019-10-22 Olomouc Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalis ...
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY + aktuální informace o novelách v oblasti nepojistných dávek 2019-10-22 Brno   Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108 - 2006 Sb., o ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Správní řízení - vady a náprava v praxi 2019-10-23 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: ...
Porušení smlouvy- jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) 2019-10-23 Praha Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před ...
Kybernetická bezpečnost II - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti 2019-10-23 Praha Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačn ...
Vady stavebního díla - důkazy, odpovědnost a spory 2019-10-23 Praha 9 Kurz je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA [bodové hodnocení bude doplněno]. Účastníc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled 2019-10-24 Praha Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou ...
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, i s ohledem na projednávanou novelu zákoníku práce - 2denní 2019-10-24 Praha Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právn ...

Nalezeno celkem : 978 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-14 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info