REKVALIFIKACNI-KURZY.info

CONTROLLING FINACNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře controlling finacni

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

CONTROLLING FINACNI[?]
Nalezeno celkem : 136 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Základy finanční gramotnosti 2017-09-22 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
Nákladový controlling - praktické řízení nákladů 2017-09-25 Praha Naučte se efektivně řídit své náklady a dosahovat úspor Pečlivé sledování nákladů a pravidelné vyhodnocování jejich efektivity vám ...
Projektové řízení 2017-09-25 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
Koučování 2017-09-25 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
Nová právní úprava kapitálového trhu (MiFID II/MiFIR) – převratné změny s účinností od 3. 1. 2018 2017-10-02 Praha Nové evropské předpisy v oblasti kapitálového trhu, tzv. MiFID II (směrnice o trzích s finančními nástroji) a MiFIR (nařízení o trzích s finančními nástroj ...
Metodické pokyny CHJ 2017-10-02 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno pro interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky vykonávající ří ...
Controlling s vazbou na BENCHMARKING 2017-10-02 Brno Kurz primárně cílený finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanč ...
Personální controlling - jak zefektivnit HR procesy 2017-10-03 Brno Seznamte se s metodami personálního controllingu a jejich aplikací v praxi Personální controlling představuje nezastupitelný a mod ...
Efektivní řízení rizik od základů 2017-10-03 Praha Chcete se seznámit s pracovními rolemi vhodnými pro řízení rizik? Víte, co a jakou výhodu znamená Operational Excellence? Znalost rizik a jejich říze ...
Základy procesního řízení 2017-10-04 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v zá ...
Finanční analýza pro praktické využití 2017-10-05 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné ...
A - Kontrola a audit efektivnosti a hospodárnosti 2017-10-05 Ostrava Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-22 - 2017 Akreditace: MV ...
Zvyšování efektivnosti a výkonnosti podnikových procesů - techniky průběžného zlepšování 2017-10-05 Brno Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu ...
Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady 2017-10-05 Brno V tomto kurzu se budeme zabývat flash analýzou, která je metodou rychlého zjištění stavu podniku. Používá se v situacích, které vyžadují změnu v řízení pod ...
Ukončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty 2017-10-06 Praha Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zam ...
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 2017-10-06 Praha Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Získáte ucelenou informaci ...
Spotřebitelské úvěry – přípravné semináře na odbornou zkoušku pro všechny kategorie 2017-10-09 Praha Na seminářích získáte ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu se zákonem o spotřebitelsk ...
Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR 2017-10-09 Brno Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od prac ...
Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul A) 2017-10-09 Praha Na semináři získáte základní ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu s ZSÚ). * Struk ...
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrným analýzám 2017-10-09 Brno Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohle ...
Manažerské účetnictví - nástroj finančního řízení podniku 2017-10-10 Brno Využijte manažerské účetnictví k finančnímu řízení firmy Ke správnému rozhodování v otázkách finančního řízení podniku potřebují m ...
A - Kontrola a audit efektivnosti a hospodárnosti 2017-10-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-22 - 2017 Akreditace: MV ...
Účinné řízení pohledávek - prevence insolvence a exekuce 2017-10-11 Praha Osvojte si praktické postupy řízení pohledávek a seznamte se s aktuální legislativou Pohledávky významnou měrou ovlivňují hospodař ...
CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech 2017-10-11 Praha Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli ...
Využití Excelu ve finančním managementu 2017-10-12 Praha Na semináři budete provádět náročnější výpočty a výstupy Microsoft Excel – a to na praktických příkladech, které vám ukáží, jak efektivně využívat možnosti ...
Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy v roce 2017 2017-10-12 Praha Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * Kontrola hospodaření orgánů ...
Vstup investora do startupu – právní souvislosti a rizika 2017-10-12 Praha Seznámíte se s problematikou vstupu investora do společnosti, s obvyklými způsoby vstupu, s přijetím investice a s porovnáním jednotlivých způsobů. Lektor ...
Zvyšování efektivnosti a výkonnosti podnikových procesů - techniky průběžného zlepšování 2017-10-12 Praha Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu ...
Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul B) 2017-10-13 Praha Na semináři získáte základní ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu se zákonem o spotře ...
Kurz MS Excel pro manažery a ekonomy Říjen 2017 Zlín - Louky Seznámíte se s možnostmi a praktickými způsoby využití MS Excel pro účely ekonomických úseků firem. Zjistíte jak tvořit užiteč ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Manažerské účetnictví 2017-10-16 Praha 2 Kurz je určen pro: Manažery a vedoucím pracovníky Podnikatele Ekonomy Všechny, které zajímá finanční a ekonomický chod firmy ...
Controlling s vazbou na BENCHMARKING 2017-10-16 Praha Kurz primárně cílený finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanč ...
Strategický controlling 2017-10-16 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit výkonnost podniku 2017-10-17 Praha Popis Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému manažerského účetnictví, kalkulačního systému, systému plánů a rozpočtů a systému vnitropodnikových (p ...
Efektivní řešení složitých úkolů v controllingové praxi ... aneb Jak naporcovat a sníst slona 2017-10-17 Praha Popis Znáte ten pocit, že problém, na který jste právě narazili má velikost slona a že s ním prostě nehnete? Není třeba propadat panice. Jistě už jste s ...
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady - jak předejít problémům při finanční kontrole 2017-10-17 Brno Naučte se správně stanovit základ daně a daňovou povinnost Problematice daňových nákladů je třeba věnovat patřičnou pozornost. Spr ...
Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro spotřebitelské úvěry na bydlení a jiné, než na bydlení (modul C) 2017-10-17 Praha Účastníci získají základní ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu se zákonem č. 257/201 ...
Nákladový controlling 2017-10-17 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem 2017-10-18 Praha Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to ...
Výrobní controlling ... Efektivní výrobní controlling je cestou ke zvýšení produktivity firmy 2017-10-18 Praha Popis Oblast výroby přináší celou řadu specifických problémů, které vyžadují specifické znalosti a specifické přístupy controllerů. Na tomto semináři se ...
Marketingový controlling ... Dostaňte ze svých marketingových investic maximum 2017-10-18 Praha Popis Vypovídající marketingový controlling významně ovlivňuje úspěch podniku. Marketingová a tržní orientace firem vyžaduje práci s celou řadou ukazate ...
Balanced Scorecard motivace spojená s procesem ... 2017-10-19 Praha Popis Finanční cíle jsou ohniskem, do něhož směřují cíle a měřítka ostatních perspektiv BSC. Balanced Scorecard by měl být příběhem o tom, jak se ...
Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady 2017-10-19 Praha V tomto kurzu se budeme zabývat flash analýzou, která je metodou rychlého zjištění stavu podniku. Používá se v situacích, které vyžadují změnu v řízení pod ...
Finanční minimum manažera 2017-10-19 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...

Nalezeno celkem : 136 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info