REKVALIFIKACNI-KURZY.info

CLA INCOTERMS rekvalifikační kurzy, školení a semináře cla incoterms

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

CLA INCOTERMS


Nalezeno celkem : 86 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Místní poplatky - aktuálně po změnách s účinností od 1. 7. 2017 2017-11-23 Praha Program semináře: * Novela zákona o místních poplatcích - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a ...
Minimum celního deklaranta 2017-11-27 Praha Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění ú ...
Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH 2017-11-27 Praha Seminář je určen pro každého, kdo obchoduje se zbožím přes hranice České republiky i Evropské unie a chce získat ucelený přehled o celních pravidlech ...
LS120 - Red Hat Learning Subscription Basic Listopad 2017 Praha 7 Red Hat® Learning Subscription is an exclusive program that provides you with one year s access to all Re ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INCOTERMS 2010 (záznam DVD) Listopad 2017 online Neuvedeno * 1. Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v ku ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD) Listopad 2017 online Neuvedeno * 1. Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. 2. Základní předpisy upra ... [Termín kurzu bude upřesněn]
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD) Listopad 2017 online Neuvedeno * Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu (obchodu se třetími zeměmi) • celní přepisy Společenst ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 (záznam on-line) Listopad 2017 online Neuvedeno * • celní režimy, zvláštní celní režimy (dnes celní režimy s ekonomickým účinkem), • možnosti zjednodušení ce ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi 2017-11-30 Praha Odborný program semináře: * hospodaření podle rozpočtu a kontrola * proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ...
OpenNebula - správa cloudu 2017-11-30 Praha OpenNebula Project je open-source nástroj pro správu cloudu. Toto školení je určeno administrátorům, kteří s nástrojem OpenNebula mají minimální nebo žádné ...
Celní problematika v roce 2018 2017-12-04 Praha Na kurzu bude poskytnut ucelený, logicky provázaný a strukturovaný přehled o novinkách, které čeká obchodní veřejnost v roce 2018 s potřebnou mírou detailn ...
Cloudera Data Analyst Training: Using Pig, Hive, and Impala with Hadoop 2017-12-04 Praha 7 This four-day data analyst training course focusing on Apache Pig and Hive and Cloudera Impala will teach you to apply traditional data ...
Cloudflare - DDOS ochrana a CDN 2017-12-04 Brno Chcete udělat něco pro své zákazníky a zároveň si zjednodušit život? Pak jsou služby Cloudflare právě pro Vás. Zajišťují DDOS ochranu, CDN, HTTPS, DNS a mn ...
NSE6 FortiMail Email Security 2017-12-07 Praha 7 In this 2-day class, you will lea how to use FortiMail. In interactive labs, you will explore FortiMail s role as a specialized device, ...
Moderní způsoby řízení IT, cloud computing, virtualizace a jejich vliv na GDPR 2017-12-07 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určený pro auditory, kteří se chtějí seznámit se základními principy ří ...
Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití 2017-12-11 Praha Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a použitím. * • proces celního řízení při dovozu a vývozu ...
MIFID 2: směrnice o trzích finančních nástrojů - poslední zprávy o stavu světa v nové regulaci 2017-12-11 Praha Základní témata semináře: * Přehled jednotlivých tematických okruhů, přehled pramenů práva (aneb kdo se v tom má vyznat) * Ochrana ma ...
IAS a IFRS II. - pokročilé účtování a vykazování podle mezinárodních standardů 2017-12-13 Praha Prohlubte si své znalosti z oblasti IAS/IFRS a seznamte se s konkrétními účetními problémy V rámci českých účetních standardů se dlouhodobým ...
Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2018 2017-12-13 Praha Seminář je zaměřen zejména na tyto oblasti: * Implementace celního kodexu Unie a jeho praktické dopady. * Aktuální novely celních ...
Skladová logistika pro vedoucí skladu - efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků 2017-12-14 Praha Zvládněte celý proces skladování a naučte se, jak úspěšně řídit skladový tým Efektivní řízení logistických procesů i týmu spolupra ...
EX236 - Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage Exam 2017-12-14 Praha 7 The Red Hat® Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage exam (EX236) tests your ability to configure Red Hat Gluster Storage and ...
Pracovník mezinárodního obchodu Prosinec 2017 Praha 5 Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 2017-12-15 Praha Na semináři získáte přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roc ...
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Prosinec 2017 České Budějovice Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Prosinec 2017 České Budějovice Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2017-12-21 Praha 7 This two-day course will provide you with the skills required to configure and provision VMware AirWatch® cloud deployments. It will cov ...
Cloudflare - DDOS ochrana a CDN 2018-01-02 Praha Chcete udělat něco pro své zákazníky a zároveň si zjednodušit život? Pak jsou služby Cloudflare právě pro Vás. Zajišťují DDOS ochranu, CDN, HTTPS, DNS a mn ...
Cloud – postavte si vlastní IAAS cloud 2018-01-08 Brno Tento kurs je navržen pro začátečníky, kteří si chtějí umět postavit svůj vlastní IAAS (Infrastructure As A Service) cloud. Unikátnost tohoto kurzu spočívá ...
Basics of CLOUD Technologies (Základy CLOUDových technologií) 2018-01-08 Praha This course describes the basic concepts of Cloud technologies providing a general awareness of the key elements, concepts and terminologies used. * This c ...
Mezinárodní obchodní zákoník 2018-01-09 Brno Kurz je určen podnikatele, manažery a pracovníky firem, které podnikají v mezinárodním měřítku. se zaměřují na základní postupy a rozhodovací procesy, kter ...
Cloud – postavte si vlastní IAAS cloud 2018-01-15 Praha Tento kurs je navržen pro začátečníky, kteří si chtějí umět postavit svůj vlastní IAAS (Infrastructure As A Service) cloud. Unikátnost tohoto kurzu spočívá ...
Pracovník mezinárodního obchodu Leden 2018 Praha 5 Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Celní kodex a celní předpisy v roce 2018 2018-01-15 Praha Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však ...
Basics of CLOUD Technologies (Základy CLOUDových technologií) 2018-01-15 Brno This course describes the basic concepts of Cloud technologies providing a general awareness of the key elements, concepts and terminologies used. * This c ...
Cloudflare - DDOS ochrana a CDN 2018-01-15 Brno Chcete udělat něco pro své zákazníky a zároveň si zjednodušit život? Pak jsou služby Cloudflare právě pro Vás. Zajišťují DDOS ochranu, CDN, HTTPS, DNS a mn ...
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Leden 2018 České Budějovice Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Leden 2018 České Budějovice Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ se zbožím a službami pro rok 2018 2018-01-17 Praha Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu uplatňování DPH, aplikace celních předpisů, vykazování INTRASTATu a další případné změny, které ...
IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně 2018-01-23 Praha Seznámíte se s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotli ...
Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 2018-01-26 Praha Na semináři získáte přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roc ...
OpenNebula - správa cloudu 2018-02-01 Brno OpenNebula Project je open-source nástroj pro správu cloudu. Toto školení je určeno administrátorům, kteří s nástrojem OpenNebula mají minimální nebo žádné ...
INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2018 2018-02-07 Praha Na semináři získáte přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí, defin ...
OpenNebula - správa cloudu 2018-02-08 Praha OpenNebula Project je open-source nástroj pro správu cloudu. Toto školení je určeno administrátorům, kteří s nástrojem OpenNebula mají minimální nebo žádné ...
Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv 2018-02-12 Praha V průběhu semináře vám bude podán praktický výklad k daným problematikám. Detailně budou rozebrány jednotlivé články smluv o zamezení dvojího zdanění, kter ...

Nalezeno celkem : 86 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy landkitingu Statenice

kurzy rekvalifikace
2017-08-28 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info