Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 462 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací 2020-04-14 Olomouc Akreditace: MV - AK - PV-277 - 2016 Cíl semináře Cílem je prohlubování kvalifikace úředníků a ekonomů ÚSC a příspěvkových o ...
Nákladový controlling 2020-04-14 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení Duben 2020 Praha,Ostrava Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení je určen pro správce SQL Serverů, kteří dostali za úkol zajistit SQL Se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMS 2020-04-15 Brno-střed Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení ...
Systém managementu bezpečnosti potravin – Interní auditor 2020-04-15 Praha 4 Získáte znalosti potřebné pro zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP. Seznámíte se s požadavky normy ČSN EN ISO 22000, FSSC 22000 a rozdíly při ...
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Duben 2020 Pracoviště účastníka školení Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Duben 2020 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů. Duben 2020 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Duben 2020 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků. Duben 2020 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášen ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý] Duben 2020 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať u ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [začátečník] Duben 2020 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s pož ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 45001 Duben 2020 Plzeň ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 [HACCP] Duben 2020 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stač ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Duben 2020 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Duben 2020 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Etika pro interní auditory - NAPLŇUJE POŽADAVEK 2 HODINY CPE V OBLASTI ETIKY, který je od roku 2018 povinen splnit každý interní auditor s mezinárodní certifikací. 2020-04-16 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen všem interním auditorům a zájemcům o profesi interního auditu. ...
Definice rozsahu auditu investic 2020-04-16 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnost ...
Interní auditor QMS - zdokonalovací 2020-04-22 Brno-střed Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možno ...
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů) 2020-04-22 Olomouc       Zákon č. 255 - 2012 Sb. (kontrolní řád):         - působnost, možné formy kontroly;     ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Inspekční činnost České školní inspekce a kontrola státního zdravotního dozoru ve školách !SEMINÁŘ ON-LINE! 2020-04-22 Praha Cíl semináře Splňují vaše krizové plány standardy aktuálních metodických pokynů MŠMT, anebo jsou neúplné a zastaralé? Máte aktuální přehled o prioritách Č ...
Havarijní plány v kostce 2020-04-22 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí pracovník ...
Presentation design of the future - How do you know that a presentation is modern? The audience loves every slide! 2020-04-23 Praha 1 Get their attention thanks to great visualization! Do you remember feeling miserable when you were at a meeting and a new slide appeared? Maybe it w ...
Výrobkový audit 2020-04-24 Praha Na tomto kurzu Vás naučíme správně a efektivně provádět výrobkové audity ve vlastní společnosti. Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi výrobkového auditu a p ...
Výrobkový audit 2020-04-24 Brno Na tomto kurzu Vás naučíme správně a efektivně provádět výrobkové audity ve vlastní společnosti. Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi výrobkového auditu a p ...
Základy řízení cash flow prakticky - Podstata a význam peněžních toků firmy 2020-04-28 Praha 1 Naučte se analyzovat, plánovat a řídit cash flow Necítíte se ve světě financí zcela komfortně a řízení cash flow vám připadá složité? Nemusíte mít ...
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (on-line kurz) Duben 2020 online Po absolvování on-line kurzu budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (on-line kurz) Duben 2020 online Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a použitím. * • proces celníh ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2020 (on-line kurz) Duben 2020 online Na webináři získáte přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různýc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mzdové účetnictví pro začínající – I. část (on-line kurz) Duben 2020 online Na webináři získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpra ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mzdové účetnictví pro začínající – II. část (on-line kurz) Duben 2020 online Na webináři získáte přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává m ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020 Duben 2020 online Online školení je zaměřeno na základy při uplatňování daně z přidané hodnoty. Jeho cílem je seznámit posluchače se všemi zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020 Duben 2020 online Online školení se zaměřuje na problematiku vyplácení náhrad cestovních výdajů v roce 2020, a to ve vazbě daňová pravidla (tak, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2020 Duben 2020 online Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém Duben 2020 online Účetnictví je jen jednou součástí prostředí firmy. Čím je firma větší a procesy a vztahy v ní komplikovanější, nabírá na význa ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020 Duben 2020 online Online školení je určeno pro účetní a daňové poradce pro získání základního přehledu o správě daní. Je třeba vědět, jaká má pr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020 Duben 2020 online Program online školení se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se těmto chybám předcházet. Výk ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery Duben 2020 online Online školení nejprve účetnictví zakotví, a to jak z pohledu legislativy, tak především z pohledu všeobecných zásad, kterými ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele (on-line kurz) Duben 2020 online Na on-line kurzu získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňová kontrola (záznam on-line) Duben 2020 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Duben 2020 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (záznam on-line) Duben 2020 online Neuvedeno * Převodní ceny v rovině právních předpisů a mezinárodních smluv: • § 23 odst. 7 zákona o daních z příjm ... [Termín kurzu bude upřesněn]
US GAAP – pro pokročilé 2020-05-04 Praha Přestože většina mezinárodních firem působících na českém území aplikuje IFRS, US GAAP je stále aktuální. Především dceřiné společnosti amerických firem st ...
DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád 2020-05-04 Praha Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Ing. Zdeněk Kuneš ...

Nalezeno celkem : 462 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy Aladine

kurzy rekvalifikace
2019-11-14 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-16 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info