REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT


Nalezeno celkem : 358 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Mzdová akademie pro začínající v praxi 2018-04-25 Praha Po absolvování kurzu budete schopni vést mzdovou agendu dle platné legislativy. Budete se umět orientovat ve všech povinnostech zaměstnavatele. Zároveň jak ...
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky 2018-04-26 Praha Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí jak neznalec, tak i jinak zku ...
Interní auditor ISO 14001 2018-04-26 Pardubice Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně ...
Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem 2018-04-27 Praha Seminář vám poskytne široký přehled tematické terminologie a objasnění zákonných povinností ocenění v účetnictví a v daních. Seznámíte se také s možnostmi ...
Důkazní břemeno v daňovém řízení 2018-04-27 Praha Správce daně si v daňovém řízení často ulehčuje situaci tvrzením, že daňový subjekt neunesl svoje důkazní břemeno či konstatováním, že nebyly rozptýleny po ...
ON-LINE KURZ: Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu Duben 2018 online Webinář se zaměří na oblast novinek v daňové problematice s.r.o. pro rok 2017 a 2018 a dále budou probrány možnosti daňové opt ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Konsolidovaná účetní závěrka 1 Duben 2018 online Konsolidovaná účetní závěrka nabízí pohled na skupinu podniků jako by se jednalo o podnik jeden. Existuje všeobecný souhlas, ž ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účtování o zásobách Duben 2018 online Neuvedeno * Bude upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účtování organizačních složek Duben 2018 online Neuvedeno * Bude upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Duben 2018 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňová kontrola (záznam on-line) Duben 2018 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Účetním výkazům a závěrce rozumíme 2018-04-30 Praha Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech, jak číst v závěrce a osvětlíme vám princip její struktury. Jakmile poc ...
Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v ČR – právní, účetní a daňová problematika 2018-05-02 Praha Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím organizační složky podniku (nově odštěpného závodu). Odštěpný závod je tak v české obchodní praxi ...
Audit účetní závěrky vybraných organizací 2018-05-02 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejn ...
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu 2018-05-03 Praha Lektor na semináři provede komplexní rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a ...
INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů. 2018-05-03 České Budějovice Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regálů bez prokazatelného určení ...
Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami 2018-05-03 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti interní dokumentaci, kval ...
Interní auditor QMS - zdokonalovací 2018-05-07 Brno Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma-nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všechorganizacích, ...
Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické přítomnosti české společnosti na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Německu či dalších zemích 2018-05-09 Praha Na semináři získáte důležité znalosti z hlediska založení či expanze podnikatelské činnosti do zahraničí. Zjistíte, jak je možné zajistit bezproblémový ...
Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví 2018-05-10 Praha Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2017/2018 a v jeho průběhu. Odborník na účet ...
Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě 2018-05-10 Praha Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU, ...
Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) v účetnictví a daních 2018-05-10 Praha O. p. s. má odjakživa mezi neziskovými organizacemi (popř. mezi veřejně prospěšnými organizacemi) poněkud odlišné postavení z hlediska daňových povinností ...
Interní audit z pohledu MF 2018-05-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-116 - 2018 : Kurz bude zaměřen na stávající právní úpravu interního auditu ve veřejné správě podle zákona o fi ...
Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií 2018-05-10 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií. Vedoucí prac ...
Otcovská a dlouhodobé ošetřovné – nové dávky nemocenského pojištění 2018-05-11 Praha Na semináři se seznámíte s právními předpisy upravujícími tyto dávky a s postupy pro jejich aplikaci v praxi. Budou zhodnoceny dosavadní zkušenosti s posky ...
Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu 2018-05-14 Praha Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění m ...
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2018 2018-05-14 Praha Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy. Lektoři vás upozorní na vybrané problematické obl ...
US GAAP – pro pokročilé 2018-05-14 Praha Přestože většina mezinárodních firem působících na českém území aplikuje IFRS, US GAAP je stále aktuální. Především dceřiné společnosti amerických firem st ...
Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a vybrané problémy 2018-05-14 Praha Na semináři se zaměříte na aktuální podobu daně z příjmů právnických osob v podmínkách roku 2018 a komplikovaná ustanovení i judikaturu. * Daň z příjmů ...
Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn předpisů v roce 2018, smlouva pro vedení účetnictví 2018-05-14 Praha Po absolvování semináře budete vědět, co všechno je třeba zabezpečit pro ekonomickou stránku firmy. * • povinnost vystavit daňové a účetní doklady, ...
Pracovní dokumentace a zprávy interního auditu 2018-05-14 Praha 2 Pro začátečníky Určeno pro Začínající interní auditory. Cíl semináře S účastníky bu ...
Audit procesu nákup 2018-05-14 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce ...
Strategický controlling 2018-05-14 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Nákladový controlling 2018-05-14 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA Květen 2018 Praha Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí auditor OHSAS 18001:2007 ukončeného písemn ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení Květen 2018 Praha,Ostrava Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení je určen pro správce SQL Serverů, kteří dostali za úkol zajistit SQL Se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vedoucí auditor/Manažer MDD 93/42/E EC pro zdravotnické prostředky Květen 2018 Praha Direktiva MDD 93 - 42 - EHS je jednou ze základních směrnic, kterou se řídí výrobci zdravotnických prostředků. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem 2018-05-15 Praha Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to ...
Interní auditor dle IATF 16949:2016 Květen 2018 Praha Technická specifikace IATF 16949:2016 sjednocuje celosvětové požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu [členové IATF]. Jedn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Účetnictví pro nestátní neziskové organizace 2018-05-15 Praha Seznámíte se s účetní a daňovou legislativou nestátních neziskových organizací. Po absolvování budete umět zpracovávat účetnictví a daně v nestátních nezis ...
Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013 Květen 2018 Praha Jedním z důležitých požadavků normy ISO/IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle IRIS:2009 Rev.2 Květen 2018 Praha Jedním z důležitých požadavků normy IRIS:2009 Rev.2 je pravidelné vykonávání interních auditů, podobně jako je to u normy ISO ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 Květen 2018 Praha Účastníci kurzu získají způsobilost [odbornou kvalifikaci] pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle SA 8000:2008 Květen 2018 Praha Získání povědomí o provedení ověření úrovně sociální odpovědnosti ve firmě prostřednictvím interního auditu, podstatě standard ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 358 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2018-03-11 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2017-12-09 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Skoleni-Kurzy.EU KURZ Obsluha CNC Obrabecich Stroju

kurz rekvalifikace
2018-03-23 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info