REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 213 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Finanční audit majetku prakticky krok za krokem 2018-02-22 Praha 2 Pro všechny úrovně. Vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů. Určeno pro Interní auditory a další pr ...
INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů. 2018-02-23 České Budějovice Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regálů bez prokazatelného určení ...
Analýza návratnosti projektů (Business Case) - metody vyhodnocování investic v praxi 2018-02-26 Praha Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každ ...
Interní audit připravenosti instituce na GDPR - General Data Protection Regulation - !!LITOMĚŘICE!! 2018-02-27 Praha 2 Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery Cíl semináře Cílem je de ...
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků. 2018-03-02 České Budějovice Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými pož ...
Audit informační bezpečnosti u dodavatelů s ohledem na legislativní požadavky (ZKB, GDPR, atd.) 2018-03-02 Praha 2 Pro pokročilé auditory s orientací na informační a komunikační technologie. Určeno pro Seminář je určený pro vedo ...
Vzdělávání veřejné správy - Základní kurz - v oboru finanční kontrola a interní audit 2018-03-05 Praha 2 ZÁKLADNÍ KURZ - Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finan ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMS 2018-03-05 Praha 4 Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení ...
personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu 2018-03-05 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti p ...
Snižování rizik pomocí interních kontrol - zákon Sarbanes-Oxley (SOX) 2018-03-06 Praha Poznejte principy zákona SOX a s jejich dopady na podnikovou praxi Každý podnik by měl řídit všechny aspekty svých finančních a ad ...
Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy 2018-03-08 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další ved ...
ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ 2018-03-08 Brno     Proč směrnice vůbec tvoříme?   »  Funkce interních směrnic.   »  Rizika, kterým se vystav ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM 2018-03-09 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další uživatele žebříků a provozovate ...
Kvalita v realizaci produktu [akreditováno MŠMT] 2018-03-10 Cheb operativní management kvality a jeho principy a cíle, vliv řízení výroby na kvalitu - moderní koncepce p ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu 2018-03-12 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce ...
Výrobní controlling - Řízení výkonu a kvality výroby 2018-03-13 Praha Pochopte význam výrobního controllingu a ukazatelů pro efektivní řízení výroby Dobrá komunikace uvnitř firmy a vzájemné pochopení ...
Audit účetní závěrky vybraných organizací 2018-03-13 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejn ...
Compliance očima interního auditora 2018-03-13 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance. Cíl semináře ...
Personální a organizační audity 2018-03-13 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního ...
Audit IS/IT –pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT 2018-03-14 Praha 2 Pro středně pokročilé. Určeno pro Interní auditory. Cíl semináře Objasnit, jakými z ...
Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA Březen 2018 Praha Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí auditor OHSAS 18001:2007 ukončeného písemn ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení Březen 2018 Praha,Ostrava Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení je určen pro správce SQL Serverů, kteří dostali za úkol zajistit SQL Se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vedoucí auditor/Manažer MDD 93/42/E EC pro zdravotnické prostředky Březen 2018 Praha Direktiva MDD 93 - 42 - EHS je jednou ze základních směrnic, kterou se řídí výrobci zdravotnických prostředků. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle IATF 16949:2016 Březen 2018 Praha Technická specifikace IATF 16949:2016 sjednocuje celosvětové požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu [členové IATF]. Jedn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Manažerské účetnictví - nástroj finančního řízení podniku 2018-03-15 Brno Využijte manažerské účetnictví k finančnímu řízení firmy Ke správnému rozhodování v otázkách finančního řízení podniku potřebují m ...
Interní auditor dle SA 8000:2008 Březen 2018 Praha Získání povědomí o provedení ověření úrovně sociální odpovědnosti ve firmě prostřednictvím interního auditu, podstatě standard ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle IRIS:2009 Rev.2 Březen 2018 Praha Jedním z důležitých požadavků normy IRIS:2009 Rev.2 je pravidelné vykonávání interních auditů, podobně jako je to u normy ISO ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 Březen 2018 Praha Účastníci kurzu získají způsobilost [odbornou kvalifikaci] pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013 Březen 2018 Praha Jedním z důležitých požadavků normy ISO/IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů. Březen 2018 Praha 7 Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků. Březen 2018 Praha 7 Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohláš ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Březen 2018 Pracoviště účastníka školení Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zvyšování kvalifikace interních auditorů dle ISO 19011 Březen 2018 Praha Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání interních auditů. Získají a rozšíří si praktické zkušenosti t ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zvyšování kvalifikace interních auditorů IATF 16949:2016 Březen 2018 Praha Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání interních auditů. Získají praktické zkušenosti týkající se př ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Březen 2018 Praha 7 Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků 2018-03-15 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen těm, kteří se při své práci řídí zákonem č. 250/2000 Sb., Rozpočt ...
Interní auditor ISO/TS 16949 (začátečník) Březen 2018 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s po ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO/TS 16949 (pokročilý) Březen 2018 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy (ať ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Březen 2018 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 (HACCP) Březen 2018 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - sta ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Březen 2018 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využití ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nákladový controlling 2018-03-19 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Strategický controlling 2018-03-19 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Intenzivní kurz interní auditor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2008 2018-03-20 Pardubice Cílem je seznámit posluchače v rámci intenzivního třídenního kurzu s požadavky tří zásadních norem, které jsou ve firmách certifikovány. Jedná se o ISO ...

Nalezeno celkem : 213 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info