REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT


Nalezeno celkem : 558 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Kontrola veřejných zakázek - ověřování a dodržování principů 3E - praktický workshop 2017-08-01 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah workshopu: * Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování: - Identifikace ...
BOZP v návaznosti na ČSN OHSAS – Interní auditor - zdokonalovací 2017-08-02 Brno-střed Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ČSN OHSAS 18001. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož ...
Strategický controlling 2017-08-03 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
Nákladový controlling 2017-08-04 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závis ...
Modul II. - Interní auditor IMS 2017-08-07 Brno-střed Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro ř ...
IMS – Interní auditor MODUL II 2017-08-07 Brno Pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora integrovaného systému řízení — všem, kteří se podílí na zavádění a udržování integrova ...
DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů 2017-08-08 Praha Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný p ...
Kontrola veřejných zakázek - ověřování a dodržování principů 3E - praktický workshop 2017-08-08 Brno Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah workshopu: * Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování: - Identifikace ...
Daňový profesionál® – kompletně 2017-08-14 Praha Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které b ...
Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního certifikátu IES 2017-08-14 Praha Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které b ...
K4 - Auditor informační a kybernetické bezpečnosti 2017-08-14 Praha 7 Kurz Auditor informační a kybernetické bezpečnosti je ideálním doplněním pro kvalifikované manažery IS. Auditor je nejvyšší instancí ...
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek INCOTERMS a vykazování INTRASTATU 2017-08-14 Praha Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvi ...
Spotřebitelské úvěry – přípravné semináře na odbornou zkoušku pro všechny kategorie 2017-08-14 Praha Na seminářích získáte ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu se zákonem o spotřebitelsk ...
Daňový řád a daňový systém ČR 2017-08-14 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním daňovém procesu a získáte přehled o připravovaných změnách. * • daňový systém ČR – pojmy ...
Interní auditor QMS - zdokonalovací 2017-08-14 Brno-střed Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma-nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všechorganizacích, ...
Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH v roce 2017 2017-08-14 Praha Po skončení semináře budete vědět, co všechno má dělat materiálová účetní, skladník nebo vedoucí zásobování. Seminář bude kromě jiného orientován i na prob ...
Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul A) 2017-08-14 Praha Na semináři získáte základní ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu s ZSÚ). * Struk ...
QMS – Interní auditor - ZDOKONALOVACÍ 2017-08-14 Brno Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora QMS [platnost 3 roky od data vystavení]. Školení ...
Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA Srpen 2017 Praha Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí auditor OHSAS 18001:2007 ukončeného písemn ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení Srpen 2017 Praha,Ostrava Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení je určen pro správce SQL Serverů, kteří dostali za úkol zajistit SQL Se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vedoucí auditor/Manažer MDD 93/42/E EC pro zdravotnické prostředky Srpen 2017 Praha Direktiva MDD 93 - 42 - EHS je jednou ze základních směrnic, kterou se řídí výrobci zdravotnických prostředků. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle IATF 16949:2016 Srpen 2017 Praha Technická specifikace IATF 16949:2016 sjednocuje celosvětové požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu [členové IATF]. Jedn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle SA 8000:2008 Srpen 2017 Praha Získání povědomí o provedení ověření úrovně sociální odpovědnosti ve firmě prostřednictvím interního auditu, podstatě standard ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013 Srpen 2017 Praha Jedním z důležitých požadavků normy ISO/IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle IRIS:2009 Rev.2 Srpen 2017 Praha Jedním z důležitých požadavků normy IRIS:2009 Rev.2 je pravidelné vykonávání interních auditů, podobně jako je to u normy ISO ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 Srpen 2017 Praha Účastníci kurzu získají způsobilost [odbornou kvalifikaci] pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
EMS - Interní auditor 2017-08-15 Praha 4 Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se prakticko ...
Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul B) 2017-08-15 Praha Na semináři získáte základní ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu se zákonem o spotře ...
Zvyšování kvalifikace interních auditorů dle ISO 19011 Srpen 2017 Praha Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání interních auditů. Získají a rozšíří si praktické zkušenosti t ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zvyšování kvalifikace interních auditorů IATF 16949:2016 Srpen 2017 Praha Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání interních auditů. Získají praktické zkušenosti týkající se př ... [Termín kurzu bude upřesněn]
A - Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor 2017-08-15 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-593 - 2016 Akreditace: MV ...
Kontrola hospodaření obcí z pohledu ministerstva financí 2017-08-15 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah semináře: * Systém kontroly hospodaření obcí - Kontrola veřejné finanční podpory - Přezkoumá ...
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU REGÁLŮ - PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele regálů a regálových systémů. Srpen 2017 Praha 7 Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých re ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků. Srpen 2017 Praha 7 Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohláš ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Srpen 2017 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Srpen 2017 Pracoviště účastníka školení Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Srpen 2017 Praha 7 Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO/TS 16949 (začátečník) Srpen 2017 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s po ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO/TS 16949 (pokročilý) Srpen 2017 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy (ať ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 (HACCP) Srpen 2017 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - sta ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Srpen 2017 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Srpen 2017 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využití ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základní orientace v controllingu - finanční řízení pro management 2017-08-16 Praha Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisk ...
Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro spotřebitelské úvěry na bydlení a jiné, než na bydlení (modul C) 2017-08-16 Praha Účastníci získají základní ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu se zákonem č. 257/201 ...

Nalezeno celkem : 558 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 05:38:07 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-04-02 11:38:04 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-04-01 08:05:07 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 16:40:07 


[?]

Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

kurzy rekvalifikace
2017-03-13 15:18:10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info