HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT


Nalezeno celkem : 457 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Základy konsolidace podle českých předpisů 2020-02-20 Praha Kurz je koncipován tak, aby po jeho aktivním absolvování byli účastníci schopeni identifikovat data (informace) potřebná potřebná pro (účetní) konsolidaci, ...
Daň z příjmů právnických osob (příklady) 2020-02-20 Praha Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem ...
Předpisy a doklady k internímu auditu a kontrole hospodaření v roce 2020 2020-02-20 Praha 2 Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních, majetkových a dalších útvarů v orgánech veřejné správy. Cíl semináře In ...
Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ 2020-02-21 Praha Pomocí mnoha názorných příkladů získáte základní přehled o problematice tuzemských cestovních náhrad. Seznámíte se s povinností zaměstnavatelů a s právy a ...
Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech 2020-02-21 Praha Na semináři získáte základní znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává. Lektor rovněž vysvětlí základní principy ...
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE 2020-02-24 Havířov, Karviná, Orlová, Ostr Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese. Absolvent umí zvládnout teo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry 2020-02-24 Praha Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy pro podnikatelský sektor. * ...
Výrobní controlling - Řízení výkonu a kvality výroby 2020-02-24 Ostrava Pochopte význam výrobního controllingu a ukazatelů pro efektivní řízení výroby Dobrá komunikace uvnitř firmy a vzájemné pochopení požadavků ze stra ...
Daň z příjmů – novinky v roce 2019/2020 včetně souvisejících předpisů 2020-02-24 Praha Na semináři budete seznámeni se novinkami v zákoně o dani z příjmů a souvisejících předpisech (např. EET) se zaměřením na schválené i připravované změny a ...
Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele krok za krokem 2020-02-24 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v pracovním právu a povinnostech zaměstnavatele týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnance a zaměs ...
Nejčastější chyby správců OÚ při naplňování požadavků GDPR vyplývající z prováděných kontrol, auditů a monitoringu 2020-02-24 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. ...
Malé daně – výklad zákonů 2020-02-25 Praha Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologick ...
EMS - Interní auditor 2020-02-25 Praha 4 =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se prakt ...
Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění za rok 2019 a změny pro rok 2020 2020-02-25 Praha Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene změny v roce 2019 v daních z příjmů (a tedy i dopady do daňové evidence – např. změny ...
Nemocenské pojištění krok za krokem 2020-02-25 Praha Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v podnikatelském sektoru ve vztahu k nemocenskému pojištění. * • aktuální legislativa pro ...
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2020-02-25 Praha Na semináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. * Výklad zásadních ustanovení zákonného opatřen ...
Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi krok za krokem 2020-02-26 Praha Po absolvování semináře budete znát problematiku náhrad mezd a náhrad výdajů poskytovaných zaměstnanci. * Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v so ...
Zákon o spotřebních daních a ekologická daň 2020-02-26 Praha Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * • předmět spotřebních a energetickýc ...
Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled 2020-02-26 Praha Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených dokladů a chyb v již uzavřených obdobích tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu úč ...
Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019 (pravidla + příklady + případová studie) 2020-02-26 Praha Na kurzu si stručně zopakujete právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace platnou v roce 2019 a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak ...
Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem 2020-02-27 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finan ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění krok za krokem 2020-02-27 Praha Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v podnikatelském sektoru ve vztahu k sociálnímu zabezpečení, zdravotnímu a důchodovému pojišt ...
Zákon o dani silniční 2020-02-27 Praha Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s provazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti daní ...
Zákon o dani z nemovitých věcí 2020-02-27 Praha Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy ne ...
Analýza návratnosti projektů (Business Case) - Metody vyhodnocování investic v praxi 2020-02-28 Praha 1 Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího proje ...
Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem 2020-02-28 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň. * Zák ...
Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání – pro začínající a mírně pokročilé 2020-02-28 Praha Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2019 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. Čeká ...
Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) 2020-02-28 Praha Na semináři se seznámíte s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zavádí nové povinnosti pro evidování vybraných plateb a o ...
Zákon o dani z hazardních her 2020-02-28 Praha Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní ...
ON-LINE KURZ: EET - Elektronická evidence tržeb Únor 2020 online Novela zákona o evidenci tržeb přinesla řadu změn, které budou vysvětleny. Do EET se budou muset zapojit i zbývající poplatníc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v příkladech Únor 2020 online Cílem online semináře je seznámit účastníka s problematikou účetnictví a daní týkajících se neziskových organizací a to formou ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020 Únor 2020 online Online školení je zaměřeno na základy při uplatňování daně z přidané hodnoty. Jeho cílem je seznámit posluchače se všemi zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020 Únor 2020 online Online školení se zaměřuje na problematiku vyplácení náhrad cestovních výdajů v roce 2020, a to ve vazbě daňová pravidla (tak, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2020 Únor 2020 online Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém Únor 2020 online Účetnictví je jen jednou součástí prostředí firmy. Čím je firma větší a procesy a vztahy v ní komplikovanější, nabírá na význa ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020 Únor 2020 online Online školení je určeno pro účetní a daňové poradce pro získání základního přehledu o správě daní. Je třeba vědět, jaká má pr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020 Únor 2020 online Program online školení se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se těmto chybám předcházet. Výk ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery Únor 2020 online Online školení nejprve účetnictví zakotví, a to jak z pohledu legislativy, tak především z pohledu všeobecných zásad, kterými ... [Termín kurzu bude upřesněn]
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Únor 2020 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňová kontrola (záznam on-line) Únor 2020 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Datová analýza v interním auditu 2020-02-28 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v soukromém sektoru i organizacích veř ...
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 2020-03-02 Praha Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. * • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetíc ...
Monitoring nápravných opatření z interních auditů a z auditů a kontrol fondů EU 2020-03-02 Praha 2 Pro začátečníky i pro pokročilé Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné sp ...
Podvojné účetnictví od A do Z 2020-03-03 Praha Na semináři se seznámíte se základními principy vedení podvojného účetnictví, s jeho aktuální legislativní úpravou, s terminologií a principy účetních sous ...

Nalezeno celkem : 457 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info