REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT


Nalezeno celkem : 459 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Kontrola na místě u příjemce dotací a příspěvků v roce 2017 2017-09-21 Praha Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťov ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy 2017-09-21 Praha Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na v ...
Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd 2017-09-21 Praha Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a z ...
Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění 2017-09-21 Praha Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti SZ, ZP a DP. * POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: • právní úprava SP, • ...
Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled 2017-09-21 Praha Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjm ...
Interní audit v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) z pohledu pravidel veřejné podpory 2017-09-21 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, auditory pověřených auditních subjektů, představitelé územních s ...
Doporučený přístup k nastavení vnitřní kontroly v organizaci 2017-09-21 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, management působící v oblasti vnitřní kontroly. ...
Praktická realizace auditu spisové služby 2017-09-21 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, příp. pracovníky zabývající se správou dokumentace, ...
Pohledávky – účetní a daňové problémy 2017-09-22 Praha Na semináři vám lektor představí komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech se zdůrazněním praktických dopadů zákonný ...
Daň z příjmů ze závislé činnosti 2017-09-22 Praha Po absolvování semináře se budete umět orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň. * DAŇ ...
Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen) s úřady“ 2017-09-22 Praha Naučíte se užívat správných a efektivních způsobů povinné elektronické komunikace s úřady dle jednotlivých cílových skupin (PO, PFO, FO). * Povinná elektro ...
BOZP v návaznosti na ČSN OHSAS – Interní auditor - zdokonalovací 2017-09-22 Praha Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ČSN OHSAS 18001. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož ...
Audit Universe aneb co auditovat… 2017-09-22 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce ...
Nákladový controlling - praktické řízení nákladů 2017-09-25 Praha Naučte se efektivně řídit své náklady a dosahovat úspor Pečlivé sledování nákladů a pravidelné vyhodnocování jejich efektivity vám ...
Příklady účetní 2017-09-25 Praha Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. * Praktické účetní příklady, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. ...
Mezinárodní účetní standardy pro začínající 2017-09-25 Praha Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členem mezinárodní skupiny. Poměrně malé množství českých firem emituje akcie na burze cenných p ...
Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu 2017-09-25 Praha Na semináři si uvědomíte, co fundraisingové aktivity znamenají z pohledu účetnictví a jak se zobrazí v účetní závěrce neziskové organizace. Zjistíte, jak s ...
Řízení rizik a interní audit globální společnosti případová studie 2017-09-25 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky ...
Finanční audit majetku prakticky krok za krokem 2017-09-25 Praha 2 Pro všechny úrovně. Vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů. Určeno pro Interní auditory a další pr ...
Mezinárodní daňové plánování: aktuality a výhled 2017-09-26 Praha Na semináři získáte přehled o stávajícím potenciálu a též aktuálních limitech mezinárodního daňového plánování. Máte možnost vyslechnout poznatky a různé n ...
Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2017 2017-09-26 Praha Na semináři se lektor zaměří na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Seznámíte se současnou právní úpravou v dané problematice ...
Kontrolní hlášení DPH – prakticky pro rok 2017 2017-09-26 Praha S kontrolním hlášením k DPH se setkáváme již od začátku roku 2016. Od té doby ale byla tato oblast vícekrát novelizována. V dubnu 2017 navíc došlo k zásadn ...
Zjišťovací fáze finanční kontroly a interního auditu v roce 2017 2017-09-26 Brno Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a majetkových útvarů a interní auditory Obsah: Vyžádané ...
A - Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu 2017-09-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-579 - 2016 Akreditace: MV ...
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 2017-09-26 Praha 2 Pro začátečníky Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteř ...
Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát 2017-09-27 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení procesů v organi ...
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (on-line kurz) Září 2017 online Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (on-line kurz) Září 2017 online Webinář vysvětli pohled na jednotlivé typy pohledávek, práci s nimi a formou příkladů osvětlí některé složitější případy. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Intrastat v roce 2017 (on-line kurz) Září 2017 online Webinář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
IFRS dlouhodobý majetek (on-line kurz) Září 2017 online Výklad jiných než českých účetních standardů vychází především ze srovnání našich národních účetních pravidel a postupů použív ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Majetek a odpisy 2017 (on-line kurz) Září 2017 online Cílem webináře je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřen ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (on-line kurz) Září 2017 online Cílem webináře je seznámit posluchače s povinnostmi, ale i s právy vyplývajícími z daňového řádu. Výklad se zaměřuje zejména n ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (on-line kurz) Září 2017 online Jako každý rok, dochází k 1. lednu 2018 v systému nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení ke změnám, byť d ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (on-line kurz) Září 2017 online Na webináři získáte kompletní informace o stavu oblasti DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2018 ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH v příkladech (on-line kurz) Září 2017 online Cílem webináře je seznámení se s významnými novinkami v zákoně o DPH platná od 1.7.2017 a zdůraznění oblastí uplatňování DPH, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (on-line kurz) Září 2017 online Webinář se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2018, a to v souvislosti s již schválenými nebo očekávanými nov ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (on-line kurz) Září 2017 online V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2017 a k 1. 1. 2018 včetně praktick ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (on-line kurz) Září 2017 online Neuvedeno * Připravujeme. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novinky ve mzdách v roce 2018 (on-line kurz) Září 2017 online Na semináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2018, které potřebujete při své práci dobře znát. Souč ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (on-line kurz) Září 2017 online Tento webinář Vás provede každoroční povinností zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu ohledně zúčtování zálohové a srážkové dan ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňová kontrola (záznam on-line) Září 2017 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Září 2017 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI ÚŘADY, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - 2017-09-29 Zlín, Hotel Moskva, Náměstí Pr *  úvod do problematiky – podání x podnět; *  kontrola dle zákona o kontrole; *  zákon o pomoci v hmotné ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI ÚŘADY, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ 2017-09-29 Zlín, Hotel Moskva, Náměstí Pr Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce  o nov ... Akreditovaný kurz nebo seminář.

Nalezeno celkem : 459 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info