REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRACOVNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře pracovni pravo [3]

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRACOVNI PRAVO[?]
Nalezeno celkem : 489 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách, akreditováno MPSV ČR 2018-11-06 Ostrava Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoreti ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na další zákonné normy 2018-11-06 Praha Seminář vás naučí, co konkrétně přináší aktuální návrh/změní ePrivacy pro dotčené subjekty a oddělení, jak se na jeho dopady co nejlépe připravit. Na zá ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží 2018-11-06 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označením vína. * • relevantní legislativa k dané komoditě, ...
Manažerská akademie IV Vedení lidí a motivace 2018-11-06 Praha 10 Obsah -    Role manažera – co znamená být dobrým manažerem, jaké jsou jeho hlavní kompetence? -    Styly vedení -    Důležitost role manažera v procesu ...
Business etiketa - protože dobré způsoby dělají dobré obchody 2018-11-07 Praha Jak se chovat v situacích, které vyžadují kultivovaný projev, ovlivňují významná obchodní jednání a setkávání s vysoce postavenými představiteli firem i in ...
BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2018-11-07 Praha Identifikujte rizika a předcházejte pracovním úrazům i nemocem z povolání Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků musí zamě ...
Time busters - time management for every day 2018-11-08 Praha Lea to manage your time, plan your tasks effectively and get rid of stress Is your calendar so full of appointments and tasks that you have ...
Pracovní právo (nejen) pro manažery - osvojte si základy pracovního práva 2018-11-08 Praha Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanc ...
Zákon o registru smluv – aktuální problematika 2018-11-08 Praha Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejněn ...
Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci 2018-11-09 Praha Tento seminář je zaměřen na rychlé rozklíčování typu a komunikačního jazyka daného člověka. Dovede vás k pochopení druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů ...
Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit 2018-11-09 Praha Seznámíte se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné pracovní motivace. Dozvíte se o nejčastějších zbytečných chybách, kterých se organ ...
Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího 2018-11-09 Praha Naučte se o uchazeči zjistit to, co potřebujete vědět Správně vedený přijímací pohovor vám o uchazeči o zaměstnání řekne více než ...
Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure 2018-11-09 Praha Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu IFS PACsecure a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikovaného systému. ...
Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet insolvenčního a mimo insolvenčního práva 2018-11-09 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky střetu insolvenčního a mimo insolvenčního práva při uzavírání transakcí, resp. jednání za spol ...
ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny 2018-11-09 Praha Obsah: * * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možn ...
Excel - Práce s OLAP kostkami 2018-11-09 Brno V tomto kurzu se naučíte plnohodnotně pracovat s OLAP kostkami v Excelu. Ukážeme si, jak se připojit k OLAP kostkám a analyzovat pomocí nich podnikové info ...
Síla motivace aneb jak sdělovat zpětnou vazbu 2018-11-09 Brno Praktický workshop pro všechny, kteří chtějí využít potenciál a energii svých podřízených a prostřednictvím empatické a přitom konkrétní a smysluplné zpětn ...
JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání - 4denní 2018-11-12 Praha A. JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání - 2denní Určeno pro všechny, kteří chtějí zdokonalit svou schopnost dosáhnout svých cílů, kteří chtě ...
Podřízený zaměstnanec od A do Z 2018-11-12 Praha Získáte ucelené informace o průběhu pracovního procesu zaměstnance. Projdete vše od výběru zaměstnance přes komunikaci ve složitých situacích, předávání po ...
Personalistika v praxi - nezbytné základy pro HR 2018-11-12 Praha Chcete personálně dobře fungující a stabilní společnost? Chcete samostatné a fungující týmy? Naučte se uplatňovat účinné personální přístupy a nastavovat H ...
JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání - 2denní 2018-11-12 Praha Určeno pro všechny, kteří chtějí zdokonalit svou schopnost dosáhnout svých cílů, kteří chtějí umět překonat počáteční odpor svých protějšků a vyjednat obou ...
Kontrolní vazby v účetnictví – přípravné práce před uzavřením účetnictví za rok 2018 2018-11-12 Praha Správné kontrolní vazby pomohou účetním před uzavřením účetnictví. Obdržíte informace o zajištění podkladů, které jsou nezbytné pro účetní nejen ke konci r ...
Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu na praktických příkladech 2018-11-12 Praha Seminář vám vysvětlí, jak funguje náhrada škody v pracovním právu. Ukážete si na praktických příkladech, jaké jsou její koncepty, možnosti a limitace. Nauč ...
PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti 2018-11-12 Praha Určeno pro manažery firem, personalisty, ekonomy, vedoucí provozní pracovníky, pracovníky mzdových útvarů, mzdové účetní, techniky BOZP, odborové funkcioná ...
Excel - Práce s velkým množstvím dat a samoobslužná Business Intelligence 2018-11-12 Brno Kurz ukáže účastníkům, jak jednoduché je analyzovat velké množství dat v Excelu, a zároveň vytvářet působivé reporty a analýzy. To vše pomocí doplňků pro E ...
Praktické využití emoční inteligence 2018-11-12 Praha Jaký vliv má emoční inteligence na naši spokojenost v osobním životě a úspěšnost v práci? Jak rozpoznat emoce, abyste mohli životem procházet snáze? Jak j ...
Mindfulness jako cesta rozvoje Emoční inteligence 2018-11-12 Praha Dnešní doba se neustále zabývá definováním úspěchu, spokojenosti, nebo vzájemným ovlivňováním obou stavů. To, co odlišuje úspěšné od neúspěšných, spokojené ...
Týmová spolupráce SPECIÁL - Gamifikováno! 2018-11-12 Brno Řešíte ve firmě nefungující týmovou spolupráci? A dosavadní školení vám nepomohla? Připravili jsmepro vás praktický workshop ve spolupráci s profesionály n ...
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců 2018-11-12 Brno Chcete se konkrétně dozvědět, jaký má tolik opěvovaná motivace vliv na výkon vašich zaměstnanců? Chcete dostat do rukou „klíč“ k účinné motivaci? Chcete si ...
Zaměstnanecké benefity - seminář 2018-11-12 Hradec Králové Seminář je určen začínajícím nebo mírně pokročilým účetním, personalistům a majitelům firem k získání základního přehledu v této oblasti. Seznámíme se s rů ...
Osobní brand z 0 na 100 - osobní značka jako faktor úspěchu 2018-11-13 Praha Jak se umět „prodat“ v 21. století „Nemusíte být první. Stačí, když budete jediní.“ (Ash Ambirge) Osobní značka a její r ...
Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím 2018-11-13 Praha V průběhu tohoto semináře zjistíte, jakým způsobem sledovat informace vlastního těla, pochopit nemoc jako vzkaz a jako šanci na uzdravení a změnu. Dozvíte ...
Digitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete 2018-11-13 Brno Jak technologie mění svět HR a jak být v „centru dění“ Digitalizace, digitální transformace, průmysl 4.0, umělá inteligence… Tyto a další te ...
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? 2018-11-13 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), z větší části nahrazuje současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně os ...
Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) 2018-11-13 Praha Výběr témat z obsahu semináře: * pre-employment screening z pohledu pracovního práva a GDPR * výběr zaměstnanců a postup před vznik ...
Pracovní právo v praxi a změny pro rok 2019 2018-11-13 Hotel Atom, Velkomeziříčská 64 Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech Problematika ochrany osobních údajů v oblasti mzdo ...
Protikorupční chování 2018-11-14 Praha Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Finance pro personalisty - reporting, rozpočet a controlling jako přidaná hodnota HR 2018-11-14 Praha Vím, co chci měřit, ověřit, sledovat a zpracovat Lidské zdroje jsou o lidech. Nepochybně. Ale HR týmy nemohou fungovat bez dostatečné finanč ...
Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním rizikům 2018-11-14 Praha Na semináři budete seznámeni jednak s postupem uzavírání smluv (proces kontraktace a jeho nástrahy), a jednak na doporučení, jak smlouvy konstruovat – co d ...
LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě 2018-11-14 Praha V průběhu tohoto semináře si osvojíte základy efektivní práce v síti LinkedIn. Poznáte možnosti, která tato síť nabízí – jak pro propagaci vaší firmy, tak ...
Povolování provádění staveb – změny v právní úpravě s účinností od 1. 1. 2018 2018-11-14 Praha Absolvováním semináře získáte přehled o novém pojetí společného řízení a vydání společného povolení u různých druhů staveb a souborů staveb a jaké další zm ...
Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích provozovnách 2018-11-14 Praha Seminář vás seznámí se správnými postupy při sanitaci a s principy systému DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace) ve stravovacích provozech. Odnesete si ...
Prodejní dovednosti v maloobchodě 2018-11-14 Praha Kurz Prodejní dovednosti v maloobchodě je určený prodejcům a obchodníkům. Vychází z filozofie prodejna je pro zákazníky, kterým je věnována pozornost a péč ...
Prodejní dovednosti v maloobchodě 2018-11-14 Praha Kurz Prodejní dovednosti v maloobchodě je určený prodejcům a obchodníkům. Vychází z filozofie prodejna je pro zákazníky, kterým je věnována pozornost a péč ...

Nalezeno celkem : 489 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info