Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # CESTOVNI NAHRADY VE MZDOVE PRAXI AKTUALNE 2020

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Účetnictví obecně | Mzdové účetnictví | Cestovní ruch a služby > Cestovní náhrady ve mzdové praxi - aktuálně 2020

Cestovní náhrady ve mzdové praxi - aktuálně 2020Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.322 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.600 Kč/Kurz


Určeno pro všechny, kteří se problematikou poskytování a účtování cestovních náhrad zabývají, zejména pro účetní, auditory, právníky, daňové poradce, podnikatele. * Na semináři se seznámíme s platnou právní úpravou v poskytování a účtování cestovních náhrad 2020,Teorii si následně vyzkoušíme na praktických příkladech.  Program Cestovní náhrady podle aktuálního znění právních předpisů  Právní vymezení problematiky cestovních náhrad. Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad. Základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad. Kdy se jedná o pracovní cestu. Sjednání pravidelného pracoviště. Typy cestovních náhrad. Pracovní úrazy. Zahraniční a tuzemské pracovní cesty. Příklady - výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení. Včetně poskytnutí bezplatného jídla. Náhrady jízdného u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM. Rozdíly u poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance. Vedlejší výdaje pracovní cesty. Paušalizace cestovních náhrad. Stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady. Pojištění léčebných výloh v zahraničí. Pracovní doba při pracovních cestách. Neplatný právní úkon - zaměstnanec. Odvolání z dovolené. Vazba na zákoník práce. Knihy jízd. Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování. Rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ). Stručně problémy se silniční daní.   Nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad. ... © InAkademia s.r.o.
 


Cestovní náhrady ve mzdové praxi - aktuálně 2020

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Mzdové účetnictví, Cestovní ruch a služby, ,

Přednáší ...


Ing. Iva Rindová


Program kurzu, obsah studia ...

Na semináři se seznámíme s platnou právní úpravou v poskytování a účtování cestovních náhrad 2020,Teorii si následně vyzkoušíme na praktických příkladech.


 

Program


 • Cestovní náhrady podle aktuálního znění právních předpisů


   Právní vymezení problematiky cestovních náhrad.


  Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad.


  Základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad.


  Kdy se jedná o pracovní cestu.


  Sjednání pravidelného pracoviště.


  Typy cestovních náhrad.


  Pracovní úrazy.


  Zahraniční a tuzemské pracovní cesty.


  Příklady - výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení. Včetně poskytnutí bezplatného jídla.


  Náhrady jízdného u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM.


  Rozdíly u poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).


  Náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance.


  Vedlejší výdaje pracovní cesty.


  Paušalizace cestovních náhrad.


  Stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady.


  Pojištění léčebných výloh v zahraničí.


  Pracovní doba při pracovních cestách.


  Neplatný právní úkon - zaměstnanec.


  Odvolání z dovolené.


  Vazba na zákoník práce.


  Knihy jízd.


  Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování.


  Rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ).


  Stručně problémy se silniční daní.


   


  Nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad.
Obsah kurzu/školení

Na semináři se seznámíme s platnou právní úpravou v poskytování a účtování cestovních náhrad 2020,Teorii si následně vyzkoušíme na praktických příkladech.


 

Program


 • Cestovní náhrady podle aktuálního znění právních předpisů


   Právní vymezení problematiky cestovních náhrad.


  Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad.


  Základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad.


  Kdy se jedná o pracovní cestu.


  Sjednání pravidelného pracoviště.


  Typy cestovních náhrad.


  Pracovní úrazy.


  Zahraniční a tuzemské pracovní cesty.


  Příklady - výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení. Včetně poskytnutí bezplatného jídla.


  Náhrady jízdného u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM.


  Rozdíly u poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).


  Náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance.


  Vedlejší výdaje pracovní cesty.


  Paušalizace cestovních náhrad.


  Stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady.


  Pojištění léčebných výloh v zahraničí.


  Pracovní doba při pracovních cestách.


  Neplatný právní úkon - zaměstnanec.


  Odvolání z dovolené.


  Vazba na zákoník práce.


  Knihy jízd.


  Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování.


  Rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ).


  Stručně problémy se silniční daní.


   


  Nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad.
Cíl školení / poznámka ke kurzuUrčeno pro  všechny, kteří se problematikou poskytování a účtování cestovních náhrad zabývají, zejména pro účetní, auditory, právníky, daňové poradce, podnikatele.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Cestovní náhrady ve mzdové praxi - aktuálně 2020
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Pardubice - Pardubický kraj, Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, 530 02, Česká Republika


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Cestovní náhrady zaměstnanců v širším kontextu dalších právních předpisů včetně vysílání zejména do členských států EU (seminář)
9:00-14:00

[PODOBNÝ KURZ] URČENO: Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty včetně zahraničních pracovních cest , tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky.
* Program

Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2020 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy:  

 • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance,  
 • nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly),  
 • rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů),  
 • sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad,  
 • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad,  
 • tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn),  
 • specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí),  
 • zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady,  
 • další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou (sociální zabezpečení, formulář A1, notifikační povinnosti, minimální a zaručená mzda atd.),  
 • novelizovaná pravidla při vysílání do EU (novela směrnice 96/71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb)

 • místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele,  
 • paušalizace cestovních náhrad,  
 • vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách,  
 • příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu (zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy).  


 • 9:00-14:00 - 1700 (cena kurzu včetně DPH) - 1404


  Změna ceny: 1.404 Kč/Kurz   [1.699 včetně DPH ]


  1.404 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah  Další naše kurzy a školení


  Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


  Hledat podobné kurzy: | Cestovní | náhrady | mzdové | praxi | aktuálně | 2020
     Pořadatel kurzu: InAkademia s.r.o.


  * Zabezpečuje školící činnost pro členy Svazu účetních a ostatní zájemce formou jednodenních seminářů a vícedenních školících akcí
  * Školící činnost je zaměřena na ekonomickou sféru, tj. oblast účetnictví, mzdového účetnictví, daní, práva a dalších odborných témat
  * Široký sortiment nabídky školící činnosti je směřován pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a jejich PO, ostatní neziskové organizace
  * Zajišťuje firemní vzdělávání dle požadavků klientů
  * Poskytuje informace a podkladové materiály o odborné vzdělávací činnosti InAkademia s.r.o.
  * Zajišťuje prodej odborné literatury ekonomické sféry v sídle InAkademia s.r.o. a na svých seminářích
  * Celoročně zajišťuje prodej tiskopisů rozvahy a výkazu zisků a ztrát, sloužící jako součast daňového přiznání
  * V oblasti certifikace účetní profese poskytuje prvotní informace a informační brožury

  InAkademia s.r.o. dříve Institut vzdělávání účetních s.r.o. ...dále viz: InAkademia s.r.o.
   


   

  Dotaz ke kurzu


  Dotaz ke kurzu Cestovní náhrady ve mzdové praxi - aktuálně 2020
  text dotazu,
  ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
  pro kontrolu zadejte znovu Váš email
  Vaše jméno     a příjmení
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo              

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
   
  URL kurzu:


  Zkrácený odkaz na kurz:
  http://www.rekvalifikacni.info/kurz-83467


  Sdílet:       G+   Tw   fb

  Podobné kurzy

  Cestovní náhrady ve mzdové praxi - aktuálně 2020  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Cestovní náhrady ve mzdové praxi - aktuálně 2020


  [?]

   

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Institut pro studium literatury o. p. s.

  studium rekvalifikace
  2019-04-02 


  [?]

  Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

  kurzy rekvalifikace
  2019-10-19 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-10-18 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-10-15 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info