Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVEBNI ZAKON PRAKTICKY A PREHLEDNE S POUZITIM JUDIKATURY SPRAVNICH SOUDU VCETNE INFORMA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Stavebnictví, architektura | Další právní normy | Operační systémy | Právo a legislativa > Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE

Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACECena kurzu:
    ... bez DPH: 2.990 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.618 Kč/Kurz


Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na aplikaci nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona za použití aktuálních judikátů správních soudů. Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona. Aktuáln ... © Aliaves Co., a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE

Téma kurzu: Stavebnictví, architektura, Další právní normy, Operační systémy, Právo a legislativa,

Přednáší ...

Dr. Jana Řezníčková - vedoucí oddělení stavebního řádu Královehradeckého kraje, členka České společnosti pro stavební právo, podílí se na připomínkování návrhů zákonů nebo jejich novel.


Program kurzu, obsah studia ...

: Seminář je zaměřen na aplikaci nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona za použití aktuálních judikátů správních soudů. Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona. Aktuální novely na úseku stavebního práva přijaté v r. 2018 a 2019 Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty a ostatní pracovníky ve výstavbě. Obsah kurzu:

 • STAVEBNÍ ZÁKON se zaměřením na aplikaci nejdůležitějších ustanovení zákona s využitím aktuálních rozsudků správních soudů pro vypracování odůvodnění rozhodnutí

 • Přínosy aktuální judikatury do praxe správních orgánů, zejména stavebních úřadů
 • Kde nalezneme aktuální judikáty
 • Jak s judikáty pracovat

 • ZÁSADNÍ PROBLEMATIKA na úseku územního rozhodování a stavebního řádu
  A) NOVELY zákonů na úseku stavebního práva
  • Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se s účinností od 01. 09. 2018 upravuje § 9b SZ
  • Zákon č. 176/2018 Sb., kterým byl s účinností od 01. 11. 2018 novelizován § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – podjatost
  B) Vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou byla od 01. 12. 2018 novelizována vyhláška č. 146/2008 Sb., o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb C) POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA
  • Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší
  • Stavební úřady - změna příslušnosti
  • Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5

 • ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ
  • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu
  • Stavební úřad jako dotčený orgán

  • *
   * Forma a obsah závazného stanoviska - novela správního řádu, přezkum závazných stanovisek
  • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění
  • Změna postavení spolků podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zásadní změny v majetkoprávních vztazích - § 184a
  • Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku
  • Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty

 • SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
  • Společné rozhodnutí – druhy
  • Změna procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů
  • Obsah a forma společného povolení
  • Změna okruhu účastníků řízení
  • Společné povolení souboru staveb – příslušnost

 • NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
  • Stavebně technické námitky
  • Občansko-právní námitky pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství
  • Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva

 • STAVEBNÍ ŘÁD
  • Rozšíření okruhu staveb podle § 103
  • § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení
  • Zásadní změny v kolaudaci staveb

 • AKTUÁLNÍ JUDIKÁTY SPRÁVNÍCH SOUDŮ
  Konkrétní rozsudky správních soudů a právní názory v nich uvedené, které se týkají problematiky:
  • Účastenství v řízeních
  - základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem imise - potence přímého dotčení - právní nástupnictví účastníka řízení – dědicové - opomenutý účastník - držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby
  • Námitky v územním a stavebním řízení:
  • zvýšení hlukové a imisní zátěže v důsledku zvýšeného dopravního provozu
  • krajinný ráz
  • imise pohledem
  • snížení tržní ceny nemovitostí
  • námitky proti projektové dokumentaci
  • zhoršení výhledu
  • omezení soukromí
  • Veřejnoprávní smlouvy: právní povaha, účinnost

  * Souhlasy dle stavebního zákona : právní povaha, obsah, opravné prostředky, přezkum,žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu podle § 82 s.ř.s
  • Odstranění stavby, dodatečné povolení: předpoklady pro zahájení řízení o odstranění stavby

 • INFORMACE K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA
  Věcný záměr zákona:
  * cíl rekodifikace
  * institucionální změny
  * změny stavebního hmotného práva
  * změny procesního práva Závěr: Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy


 • Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


  * Číslo akreditovaného kurzu: AK/PV-59/2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
  Akreditace: MV
  *
  * V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.

  *
  * Forma výuky: Prezenční
  * Program: : 9:00-15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.


  Informace o rekvalifikaci


  Tento kurz není rekvalifikační

  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE
  Seznam kurzů & jednotlivých termínů


  Termín kurzu
  Místo konání
  Rekvalifikační kurz a/nebo školení
  Téma rekvalifikace
  Akreditace - Certifikát - Zkouška
  Cena
  [včetně DPH]

  [Přihláška]


  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE (seminář)


  [PODOBNÝ KURZ] Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV : V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Poslední novela stavebního zákona


  Uzávěrka: 19.11.2019

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  2.990 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE (kurz)  Uzávěrka: 26.11.2019

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  3.618 Kč/Kurz
  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE (seminář)


  [PODOBNÝ KURZ] Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV : V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Poslední novela stavebního zákona


  Uzávěrka: 16.1.2020

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  2.990 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE (kurz)  Uzávěrka: 18.2.2020

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  3.618 Kč/Kurz
  Brno - Jihomoravský kraj, Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE (seminář)  Uzávěrka: 14.4.2020

  Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek  Změna ceny: 2.590 Kč/Kurz   [3.134 včetně DPH ]


  3.134 Kč/Kurz
  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE (seminář)


  [PODOBNÝ KURZ] Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV : V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Poslední novela stavebního zákona


  Uzávěrka: 16.4.2020

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  2.990 Kč/Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


  Praha Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE (kurz)  Uzávěrka: 2.6.2020

  Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


  3.618 Kč/Kurz

  Další naše kurzy a školení


  Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


  Hledat podobné kurzy: | Stavební | zákon | prakticky | přehledně | s použitím | judikatury | správních | soudů | včetně | INFORMACÍ | REKODIFIKACE
     Pořadatel kurzu: Aliaves Co., a.s.

  Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. ...dále viz: Aliaves Co., a.s.
   


   

  Dotaz ke kurzu


  Dotaz ke kurzu Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE
  text dotazu,
  ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
  pro kontrolu zadejte znovu Váš email
  Vaše jméno     a příjmení
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo              

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
   
  URL kurzu:


  Zkrácený odkaz na kurz:
  http://www.rekvalifikacni.info/kurz-82234


  Sdílet:       G+   Tw   fb

  Podobné kurzy

  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE


 • 03.12.2019 Praha - Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE Aliaves Co., a.s.

 • 25.02.2020 Praha - Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE Aliaves Co., a.s.

 • 21.04.2020 Brno - Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE
   ... cena: 2.590 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 09.06.2020 Praha - Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE Aliaves Co., a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Institut pro studium literatury o. p. s.

  studium rekvalifikace
  2019-04-02 


  [?]

  Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

  kurzy rekvalifikace
  2019-10-19 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-10-18 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-10-15 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info