HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # AKTUALNI JUDIKATURA NEJVYSSIHO SOUDU K NAHRADE SKODY A NEMAJETKOVE UJMY

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Obchodní právo | Další právní normy | Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) | Právo a legislativa > Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmyCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.471 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.990 Kč/Kurz


Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé otázky medicínského práva * Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel * Regresní nárok zdravotní pojišťovny * Rozsah n ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Vybrané otázky odpovědnosti za přestupky * Judikatura k problematice řízení ve věcech přestupků * Specifika soudního přezkumu ve věcech správního tre
Praha , Praha
 > Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - objektivní vs. subjektivní odpovědnost - příčinná souvislost - rozsah a způsob náhrady - meze dovolenosti (předem) vyloučit -
Praha , Praha
 > Náhrada škody v podnikání

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: MV: AK - PV-240 - 2016, název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, MPSV: A2019 - 0348-SP, název akreditace: Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé Akreditace:
Praha , Praha
 > Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - akreditace MV + MPSV!

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost, relativní neúčinnost, obsah a výklad právního jednání - promlčení práva
Praha , Praha
 > Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2019

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na
Praha , Praha
 > Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE - PŘESUN Z 3.12.

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu?
Praha , Praha
 > Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Program semináře: * 1) Nezbytná cesta - přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti nezbytné cesty s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR - vysvětlení nové právní úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu
Praha , Praha
 > Nezbytná cesta a vybrané otázky věcných práv se zaměřením na ochranu vlastnického práva a judikaturu Nejvyššího soudu ČR z let 2017 - 2019

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah semináře: právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014 právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1.
Praha , Praha
 > SJM 1.díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-61 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 106 - 1999 Sb.
Praha , Praha
 > Zákon č. 106/1999 Sb. - související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu s přihlédnutím k novele

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Obsah: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: může je škola s ředitelem školy uzavírat? může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU?
Praha , Praha
 > Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-455 - 2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Akreditace: MV : Na semináři budou rozebrány pracovněprávní judikáty
Praha , Praha
 > Pracovní právo v judikatuře Ústavního soudu

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na
Praha , Praha
 > Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Program semináře: * superficiální zásada a její praktické projevy * nesprávné katastrální zápisy z pohledu soudní praxe (formulace žalobních návrhů a výroků rozhodnutí soudů) * určovací žaloba a její dopad do poměrů věcných práv (společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví, určování hranic pozemků, přestavky)
Praha , Praha
 > Věcná práva se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na
Praha , Praha
 > Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Z odborného programu semináře (výběrově): * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním? * Problém tzv.
Praha , Praha
 > Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k březnu 2020

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM : Seminář tematicky navazuje na seminář dne 4.2.2020 Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu konaném v Praze viz.: http:// /vzdelavani/kurz/3946 Obsah: * disparita podílů; *
Praha , Praha
 > SJM 2.díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva. * Na základě řady podnětů účastníků seminářů k pracovněprávním vztahům „od A do Z“ vyjadřujících požadavek,
Pardubice , Pardubický kraj
 > Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci, dovolená  a náhrada škody podle ZP ve znění právní úpravy platné v roce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Obsah: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: může je škola s ředitelem školy uzavírat? může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU?
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-135 - 2018, Název akreditace: Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost Akreditace: MV : Víte, jaká je funkce orgánu sociálně právní oc
Praha , Praha
 > Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního soudu

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-455 - 2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Akreditace: MV : Na semináři budou rozebrány pracovněprávní judikáty
Praha , Praha
 > Pracovní právo v judikatuře Ústavního soudu

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Z programu: * Poptávka zadavatele a tzv. funkční celek pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky * Nabídky a jejich opravy, doplnění a objasnění, vázanost nabídkou a relativní nezměnitelnost nabídky * Pobočka závodu podávající nabídku, problémy spojené s podáním nabídek více pobočkami závodu téhož dodavate.
Praha , Praha
 > PRO POKROČILÉ ZAKÁZKÁŘE: Zadávání veřejných zakázek: výkladové problémy, zadavatelská praxe a použitelná judikatura

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: MV: AK - PV-240 - 2016, název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, MPSV: A2019 - 0348-SP, název akreditace: Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé Akreditace:
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - akreditace MV + MPSV!


Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy

Téma kurzu: Obchodní právo, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Právo a legislativa,

Přednáší ...


JUDr. Petr Vojtek - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody


Program kurzu, obsah studia ...


Témata:

* Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu

* Prevenční povinnost

* Spoluzpůsobení si újmy poškozeným

* Některé otázky medicínského práva

* Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

* Regresní nárok zdravotní pojišťovny

* Rozsah náhrady škody

* Stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu

* Nároky při poškození zdraví

* Metodika Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví

* Nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké

* Databáze judikatury k nemajetkové újmě (.datanu.cz)


Obsah kurzu/školení


Témata:

* Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu

* Prevenční povinnost

* Spoluzpůsobení si újmy poškozeným

* Některé otázky medicínského práva

* Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

* Regresní nárok zdravotní pojišťovny

* Rozsah náhrady škody

* Stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu

* Nároky při poškození zdraví

* Metodika Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví

* Nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké

* Databáze judikatury k nemajetkové újmě (.datanu.cz)


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů (seminář)
12.12.2019; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]
LastMinute
[PODOBNÝ KURZ] Základní témata semináře:
* Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
* Zásady práce s judikaturou správních soudů
* Vybrané otázky odpovědnosti za přestupky
* Judikatura k problematice řízení ve věcech přestupků
* Specifika soudního přezkumu ve věcech správního trest

12.12.2019; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK (seminář)
18.02.2020; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
* svolání valné hromady - kdo svolává valnou hromadu - forma a obsah pozvánky na valnou hromadu (se zdůrazněním nových náležitostí) - lhůta pro svolání valné hromady - právo společníků - akcionářů požádat o svolání valné hromady (resp. o doplnění pořa

18.02.2020; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2990 (cena kurzu včetně DPH) - 2471
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.471 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) (seminář)
19.02.2020; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“)
* Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru?
* Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
* Co obsahují nová právní pravidla o úrocích?
* Lze si sjednat úroky z úroků?

19.02.2020; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře (seminář)
02.04.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Základní témata semináře:
* Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
* Zásady práce s judikaturou správních soudů
* Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy
* Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví
* Žalobní typy ve správním sou

02.04.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů (seminář)
21.05.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Základní témata semináře:
* Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
* Zásady práce s judikaturou správních soudů
* Obecné otázky odpovědnosti za přestupky - pojem přestupku podle nové právní úpravy - právní základy odpovědnosti za přestupky
* Řízení ve

21.05.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy (seminář)
01.06.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Témata:
* Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu
* Prevenční povinnost
* Spoluzpůsobení si újmy poškozeným
* Některé otázky medicínského práva
* Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
* Regresní nárok zdravotní pojišťovny
* Rozsah n

01.06.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2990 (cena kurzu včetně DPH) - 2471
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.471 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů (seminář)
04.06.2020; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Základní téma semináře:
* Stavební zákon v judikatuře správních soudů
* V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob - zásady práce s judikaturou správních soudů - otázky územního plánování

04.06.2020; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu (seminář)
18.06.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Z obsahu semináře:
* Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro dlužníka „čertovský úpis“? Výhody hmotněprávní i procesněprávní. Kdo nese břemeno tvrzení a důkazní ve sporech o zaplacení směnky?
* Jak napsat platnou směnku (s výhodami pro věřitele - dlužníka) – podstatné n

18.06.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Aktuální | judikatura | Nejvyššího | soudu | náhradě | škody | nemajetkové | újmy
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-82142


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info