Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # BYTOVE SPOLUVLASTNICTVI A SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotekCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.388 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.889 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - převod jednotek, přechod dluhů - společné části - * pojetí - * určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2020
Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova), • vybrané účetní operace (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a
online , eLearning
 > Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Cílem semináře je seznámit vás s daňovými dopady developerských projektů od přípravné fáze (předprojektová příprava) přes realizační fázi (projektová příprava a výstavba) až po závěrečnou fázi (prodej či nájem), a to ve vztahu k daním z příjmů, DPH, dani z nabytí nemovitých věcí a dani z nemovitých věcí. * • jaký je rozdíl mezi pronájmem nemovito
Praha , Praha
 > Daně a účetnictví u developerů a vlastníků nemovitostí v roce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Praha , Praha
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuální právní úpravou nájemních smluv podnikatelských i soukromých, a to se zaměřením na řešení praktických problémů, které přinesla komplexní změna úpravy v roce 2014. Kurz je určen pronajímatelům nebytových prostor, bytů, věcí movitých i zástupcům firem pronajímajících si movité či nemovité věci.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Smlouva o nájmu nebytových prostor , bytu i věcí movitých

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2020
Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuální právní úpravou nájemních smluv podnikatelských i soukromých, a to se zaměřením na řešení praktických problémů, které přinesla komplexní změna úpravy v roce 2014. Kurz je určen pronajímatelům nebytových prostor, bytů, věcí movitých i zástupcům firem pronajímajících si movité či nemovité věci.
Praha , Praha
 > Smlouva o nájmu nebytových prostor , bytu i věcí movitých

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Seminář vám poskytne návod, jak snížit ekonomická a právní rizika podnikání. Dozvíte se, jak optimalizovat daňovou a účetní zátěž a jak eliminovat zbytečná rizika způsobená nevhodným snižováním daňové zátěže a používáním offshore společností.
Praha , Praha
 > Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit majetek vlastníka

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-669 - 2017, Název akreditace: Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků Akreditace: MV : Seminář přináší p
Praha , Praha
 > Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NS

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Na semináři se ubezpečíte ve znalosti řešení problémových a méně častých účetních případů a posoudíte vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučíte se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví.
Praha , Praha
 > Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Praha , Praha
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2020
Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku se připravuje rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe.
Praha , Praha
 > Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních postupů při řízení u katastrálních úřadů včetně připravované novely občanského zákoníku od 1. 1.
Praha , Praha
 > Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace vč. nájemních vztahů a připravované novely občanského zákoníku

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuální právní úpravou nájemních smluv podnikatelských i soukromých, a to se zaměřením na řešení praktických problémů, které přinesla komplexní změna úpravy v roce 2014. Kurz je určen pronajímatelům nebytových prostor, bytů, věcí movitých i zástupcům firem pronajímajících si movité či nemovité věci.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Smlouva o nájmu nebytových prostor , bytu i věcí movitých

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2020
Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuální právní úpravou nájemních smluv podnikatelských i soukromých, a to se zaměřením na řešení praktických problémů, které přinesla komplexní změna úpravy v roce 2014. Kurz je určen pronajímatelům nebytových prostor, bytů, věcí movitých i zástupcům firem pronajímajících si movité či nemovité věci.
Praha , Praha
 > Smlouva o nájmu nebytových prostor , bytu i věcí movitých

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : - právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS; * principy správy; * přechodná ustanovení; * institut superficiální zásady (postupy soudů, otázky procesní * určování žaloby v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím a naléhavý právní zájem; * i
Praha , Praha
 > Podílové spoluvlastnictví

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Praha , Praha
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Cílem semináře je seznámit vás nejprve s jednotlivými variantami převodů bytů z vlastnictví bytového družstva (BD) do majetku jeho členů (prodej nebo bezúplatný převod), včetně podmínek, za kterých mají nabyvatelé tyto převody osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí, resp. od daně z příjmů.
Praha , Praha
 > Bytové družstvo – člen společenství vlastníků

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÉ PROBLÉMY A ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR (9.
Praha , Praha
 > Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky *
Praha , Praha
 > Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Odborný program semináře: * A) Návrh novely ustanovení o společenství vlastníků jednotek - Navrhované změny - * Založení a vznik společenství vlastníků jednotek - * Úprava prohlášení vlastníka - * Práva a povinnosti vlastníka - * Přechod dluhů př
Praha , Praha
 > Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - * převod jednotek, přechod dluhů - společné části - * pojetí - * určení velikosti podílu na společnýc
Praha , Praha
 > Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podnikání * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z pohledu pronajímatele, tak nájemce) *
Praha , Praha
 > Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cílem první části semináře je získat všeobecný přehled o bytovém spoluvlastnictví, jeho správě prostřednictvím SVJ a zejména o praktickém fungování SVJ se zaměřením na významnou novelu občanského zákoníku týkající se této oblasti. Účastníci budou upozorněni na hlavní pravidla při správě domu a tomu odpovídající práva a povinnosti vlastníků jednotek, ale
Praha , Praha
 > Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled včetně praktických příkladů a postupů


Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek

Téma kurzu: Obchodní právo, Občanské právo, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Právo a legislativa

Přednáší ...


JUDr. Pavlína Brzobohatá - předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek apod.


Program kurzu, obsah studia ...


Odborný program semináře:

* bytové spoluvlastnictví
- jednotka
-

* způsoby vzniku
-

* prohlášení a jeho změny
- převod jednotek, přechod dluhů
- společné části
-

* pojetí
-

* určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci
- práva a povinnosti vlastníka jednotky

* správa domu a pozemku
- bez vzniku společenství vlastníků
- společenství vlastníků
-

* založení
-

* stanovy
-

* vznik
-

* orgány společenství vlastníků
-

* shromáždění
-

* rozhodování shromáždění (přezkum těchto rozhodnutí soudem)
-

* zánik společenství

* diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* bytové spoluvlastnictví
- jednotka
-

* způsoby vzniku
-

* prohlášení a jeho změny
- převod jednotek, přechod dluhů
- společné části
-

* pojetí
-

* určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci
- práva a povinnosti vlastníka jednotky

* správa domu a pozemku
- bez vzniku společenství vlastníků
- společenství vlastníků
-

* založení
-

* stanovy
-

* vznik
-

* orgány společenství vlastníků
-

* shromáždění
-

* rozhodování shromáždění (přezkum těchto rozhodnutí soudem)
-

* zánik společenství

* diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (seminář)
16.06.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* bytové spoluvlastnictví - jednotka -
* způsoby vzniku -
* prohlášení a jeho změny -
* převod jednotek, přechod dluhů - společné části -
* pojetí -
* určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci

16.06.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Bytové | spoluvlastnictví | společenství | vlastníků | jednotek
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-81687


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info