HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVINKY 2019 VE ZDANENI NADNARODNICH KORPORACI ATAD DAC 6 A PREVODNI CENY

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Vodní hospodářství > Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny

Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní cenyCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.305 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.789 Kč/Kurz


Minimálně půjde o seznámení se s následujícími pravidly proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem: * pravidla pro nadměrné výpůjční náklady (interest limitation); * zdanění při odchodu (exit tax); * pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (CFC rules); * řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (hybrid ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Na webináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2020, které potřebujete při své práci dobře znát. Součástí budou jak změny v samotném zákonu o zaměstnanosti, tak i v dalších mzdových oblastech (zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmů, další druhy pojištění).
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Online kurz se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2020, a to v souvislosti s již schválenými nebo očekávanými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, daňového řádu a dalších, a se změnami v účetní legislativě. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2019, budou zmíněny i novinky v zákonech
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * Úvod – norma ČSN, proč a jak • přehled změn • jednotlivé změny tematicky + příklady • časté dotazy a připomínky • kam dál – související dokumenty.
online , eLearning
 > ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014 (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * První poznatky z praxe - rekodifikace soukromého práva, kterou od 1. 1.
online , eLearning
 > Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * Posun v řešení švarcsystému a evidenční povinnosti zaměstnavatelů • změny v odpočitatelných položkách-zejména na děti, maximálních vyměřovacích základech • změny v oblasti nepeněžních příjmů zaměstnanců • novela zákoníku práce v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců platná od 1. 1.
online , eLearning
 > Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * Změny daní z příjmů u fyzických osob • změny v zákoně o DPH • změny v dalších daňových zákonech • novinky v zákoně o účetnictví a prováděcích vyhláškách pro podnikatele pro rok 2015. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.
online , eLearning
 > Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * • Očekávané změny v daních z příjmů (dopad zrušení II. pilíře důchodové reformy a možné rozšíření daňové podpory III.
online , eLearning
 > Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * • změny v zákoníku práce, • dopady změn zvýšené minimální mzdy pro rok 2016, • zdravotní pojištění v roce 2016 – změny, • nemocenské pojištění 2016, • náhrada mzdy placená zaměstnavatelem v době dočasné pracovní neschopnosti – změny pro rok 2016, • změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti, • změny v po
online , eLearning
 > Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * • Změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů a možnost kombinace s daňovým zvýhodněním na děti, daň stanovená paušální částkou, vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, zvýšení daňových výhod pro spoření na penzi a soukromé životní pojištění a další).
online , eLearning
 > Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD), • EU Code of Conduct, • zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR, • arbitrážní konvence, • definice kapitálově a jinak spojených osob. VYUŽITÍ TRANSFER PRICINGOVÝCH METOD PŘI KALKULACI CEN
online , eLearning
 > Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova), • vybrané účetní operace (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a
online , eLearning
 > Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * • Změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů, vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, rozšíření zaměstnaneckých benefitů, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, úprava podmínek pro daňový bonus a další). • Změny v daních z příjmů pro právnické osoby (změny v osvobození bezúplatn
online , eLearning
 > Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů (úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv. hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnict
online , eLearning
 > Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * • změny v pracovněprávní oblasti – minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů, • změny v zákoně o zaměstnanosti – povinnosti zaměstnavatelů, evidence o zaměstnávání cizinců, agenturní zaměstnanci, plnění povinného podílu, • změny ve zdravotním pojištění – OSVČ a minimální výše záloh na pojistn
online , eLearning
 > Novinky ve mzdách v roce 2019 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Neuvedeno * • mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, • smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (důvody pro jejich sjednávání, aplikace, komplexnost, struktura atd. ), • aktuální přehled smluv o zamezení dvojímu zdanění, výhled a změny od 1.
online , eLearning
 > Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Předpokládané znalosti Tento kurz je zaměřen na probírání novinek, takže se předpokládá uživatelská znalost některé z předchozích verzí operačního systému Windows, např. na úrovni: Microsoft Windows - základní kurz Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.
Praha , Praha
 > Microsoft Windows 10 – novinky a aktualizace

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Praha , Praha
 > Správce sítí pro malé a střední organizace - zkrácený

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, kulturních služeb, technických služeb dále pro ekonomy a účetní územních samosprávných celků. * Seminář vám poskytne odborný výklad včetně novinek pro rok 2020 a umožní diskuzi týkající se DPH.
Pardubice , Pardubický kraj
 > DPH u obcí a příspěvkových organizací, metodika 2019 a novinky pro rok 2020

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Předpokládané znalosti Tento kurz je zaměřen na probírání novinek, takže se předpokládá uživatelská znalost některé z předchozích verzí operačního systému Windows, např. na úrovni: Microsoft Windows - základní kurz Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Microsoft Windows 10 – novinky a aktualizace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Účinnost významné novely zákona o daních z příjmů ve vztahu k nadnárodním podnikům se zásadně přiblížila a rok 2019 bude pro tyto společnosti znamenat zvýšenou pozornost. Využívání dnes známých technik daňových optimalizací se tak stává opět o něco těžší.
Praha , Praha
 > Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Novela zákona o evidenci tržeb – zavedení zvláštního režimu, náběh zbylých fází evidence * Změny zákona o dani z příjmů – zejména zapracování závěrů směrnice ATAD a další změny navrhované pro rok 2020 * Změny v zákoně o DPH – zejména aktuální informace GFŘ, případně,
Praha , Praha
 > Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2019
Seminář vám ukáže, jak nastavit, aplikovat a co doporučit při tvorbě transferových cen ve vaší firmě a jak se připravit na daňovou kontrolu. Specifikem akce bude zaměření na praxi a vývoj dokumentace pro případnou kontrolu a diskuze o příloze k DPPO.
Praha , Praha
 > Transferové ceny v koncernových strukturách


Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny

Téma kurzu: DPH, Daně, Vodní hospodářství, ,

Přednáší ...


Ing. Mgr. Radim Bláha - působil na Ministerstvu financí a ve finanční správě více než 20 let. V rámci své činnosti řídil správu přímých daní v České republice, zaváděl strategii a postupy pro mezinárodní zdaňování s důrazem na převodní ceny, strategii pro potírání daňových úniků v mezinárodním kontextu a s prvkem daňových rájů. V současné době působí jako daňový konzultant pro oblast mezinárodního zdaňování a převodních cen u společnosti Staněk, Tomíček & Partners.


Program kurzu, obsah studia ...


Minimálně půjde o seznámení se s následujícími pravidly proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem:

* pravidla pro nadměrné výpůjční náklady (interest limitation);

* zdanění při odchodu (exit tax);

* pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (CFC rules);

* řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (hybrid mismatches rules);

* obecná pravidla proti zneužívání daňového režimu (abusive tax schemes);

* vnitroskupinové služby (intragroup services);

* převody nehmotného majetku (DEMPE analysis);

* oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (tax reporting).


Obsah kurzu/školení


Minimálně půjde o seznámení se s následujícími pravidly proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem:

* pravidla pro nadměrné výpůjční náklady (interest limitation);

* zdanění při odchodu (exit tax);

* pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (CFC rules);

* řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (hybrid mismatches rules);

* obecná pravidla proti zneužívání daňového režimu (abusive tax schemes);

* vnitroskupinové služby (intragroup services);

* převody nehmotného majetku (DEMPE analysis);

* oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (tax reporting).


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní cenyDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Novinky | 2019 | zdanění | nadnárodních | korporací | ATAD, | DAC | převodní | ceny
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-81455


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-16 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info