HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ON LINE KURZ DPH PRI OBCHODU SE ZBOZIM MEZI CLENSKYMI STATY EU A TRETIMI ZEMEMI V ROCE 20

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Audit | Obchodní právo | Evropské právo > ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020

ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.650 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.997 Kč/Kurz


Cílem online kurzu je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Absolventi budou schopni definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH. * Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady. • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady • pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím: • uplatňování DPH při vývozu zboží - podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu • uplatňování DPH dovozu - celní hodnota, základ daně a vznik povinnosti přiznat DPH ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020 s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi.
Praha , Praha
 > Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seminář obsahuje následující témata: Základní právní pojmy a zásady v oblasti vzdělávání. Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.
Praha , Praha
 > Pedagog mezi paragrafy

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Osvědčení využijete jako uchazečka o práci v mateřských centrech, mateřských školách, jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku. Více informací naleznete níže na stránce.
Praha 5 , Praha
 > Rekvalifikační kurz: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód: 69-017-M]

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce Akreditace: MV : Cíl semináře : Poskytnout posluchačům ucelený přehled slaďov
Praha , Praha
 > Připravované změny v ZÁKONÍKU PRÁCE v návaznosti na přijetí směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob – NOVÉ povinnosti zaměstnavatelů

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Cílem online kurzu je analyzovat změny ve zdravotním pojištění v roce 2019 a k 1. 1.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Odložená daň je občas postrachem účetnictví. Je to sice nástroj abstraktní, ale v účetnictví nanejvýš praktický, nejen pro ty, kteří ho mají povinný.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Odložená daň

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisů z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů. Na online kurzu budou zdůrazněny zejména rozdíly v účetním a daňovém pojetí, a to jak v případě vymezení majetku, tak v případě jeho ocenění a stanove
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Majetek a Odpisy 2019

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Na webináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2020, které potřebujete při své práci dobře znát. Součástí budou jak změny v samotném zákonu o zaměstnanosti, tak i v dalších mzdových oblastech (zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmů, další druhy pojištění).
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Účelem online kurzu je seznámit účastníky s tím, jak bude v roce 2020 vypadat oblast nemocenského pojištění a pojistného na sociálním zabezpečení. Od 1.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Online kurz se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2020, a to v souvislosti s již schválenými nebo očekávanými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, daňového řádu a dalších, a se změnami v účetní legislativě. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2019, budou zmíněny i novinky v zákonech
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Cílem webináře je seznámit se se zásadami změn v zákonu o účetnictví a navazujících předpisů platnými od roku 2019 a jejich dopady na účetní uzávěrku podnikatelských subjektů za rok 2019. Z procesu celé závěrky bude v tomto online semináři vyňata ta část, která se věnuje pouze účetním případům typickým pro konec účetního období.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Uzávěrkové operace 2019

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Online kurz je zaměřen na uplatňování DPH u problematických oblastí při obchodování mezi členskými státy a navazující změny zákona o DPH a změny při uplatňování DPH u cestovních služeb, které jsou navrženy v daňovém balíčku. Pozornost bude věnována rovněž změnám v zákonu o DPH, provedené novelou zákona o EET.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: DPH v roce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se právnických osob. Posluchačům bude poskytnut podrobný výklad všech novelizovaných ustanovení pro rok 2020 a dále budou připomenuty nejdůležitější změny v roce 2019 v návaznosti na podávání daňového přiznání za rok 2019.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2019

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020


ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, Obchodní právo, Evropské právo

Určeno pro ...

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Přednáší ...


Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu


Program kurzu, obsah studia ...


Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:

dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH

dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH

dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.

dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady

pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň

dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím:

uplatňování DPH při vývozu zboží - podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu

uplatňování DPH dovozu - celní hodnota, základ daně a vznik povinnosti přiznat DPH


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

V průběhu webináře můžete získat odpovědi na Vaše dotazy položením přímých otázek lektorovi. Můžete položit komplikovanější dotazy před konáním webináře a lektor na ně odpoví přednostně v průběhu výkladu. On-line kurz je realizován partnerskou společností Videolektor.cz. TIP: Získejte přístup ke všem již vydaným videozáznamům a k těm, které budou vydané v průběhu jednoho roku (min. 25 ks). Zároveň získejte možnost zúčastnit se zdarma všech webinářů: >>Výhodné předplatné


Obsah kurzu/školení


Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:

dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH

dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH

dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.

dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady

pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň

dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím:

uplatňování DPH při vývozu zboží - podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu

uplatňování DPH dovozu - celní hodnota, základ daně a vznik povinnosti přiznat DPH


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem online kurzu je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Absolventi budou schopni definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 (seminář)
08. 01. 2020; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Bude upřesněn.
* Obsah bude brzy upřesněn.

08. 01. 2020; 10:00–14:00 - - - - - kód: 2040000 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2020 (seminář)
14. 01. 2020; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Online kurz je zaměřen na uplatňování DPH u problematických oblastí při obchodování mezi členskými státy a navazující změny zákona o DPH a změny při uplatňování DPH u cestovních služeb, které jsou navrženy v daňovém balíčku. Pozornost bude věnována rovněž změnám v zákonu o DPH, provedené novelou zákona o EET.
*
Stanovení místa plnění při dodání zboží - problematické příklady.
Pořízení zboží z jiného členského státu.
Dodání zboží do jiného členského státu.
Problematika obchodování přes konsignační sklady (call-off stock) - nová úprava, podmínky, porušení podmínek, vazba na nařízení Rady, vedení evidencí.
Řešení problematiky řetězových obchodů-nově dodání ve vazbě na prostředníka.
Úprava podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.
Prokazování přepravy zboží, vazba na nařízení Rady.
Změny při uplatňování DPH u cestovních služeb - zrušení ""globální marže"", nově povinnost přiznat daň z přijaté úplaty, úprava u služeb poskytnutých ve třetí zemi.
Změny provedené zákonem o EET - elektronické knihy, pitná voda, pivo, odvádění a čištění odpadních vod, stravovací služby, půjčování knih, kadeřnické služby, opravy obuvi, kol..."

14. 01. 2020; 10:00–14:00 - - - - - kód: 2040010 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2020 (seminář)
23. 01. 2020; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Bude upřesněn.
* Obsah bude brzy upřesněn.

23. 01. 2020; 10:00–14:00 - - - - - kód: 2040020 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 (seminář)
30. 01. 2020; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se právnických osob. Posluchačům bude poskytnut podrobný výklad všech novelizovaných ustanovení pro rok 2020 a dále budou připomenuty nejdůležitější změny v roce 2019 v návaznosti na podávání daňového přiznání za rok 2019.
*
Novela předpisů pro rok 2020
Platný tiskopis daňového přiznání na rok 2019
Úprava výsledku hospodaření na základ daně
Položky zvyšující výsledek hospodaření
Položky snižující výsledek hospodaření
Daňové a nedaňové náklady
Tvorba rezerv na opravu hmotného majetku
Tvorba opravných položek k pohledávkám
Položky snižující základ daně
Položky odčitatelné od základu daně
Výpočet daňové povinnosti
Slevy na dani
Zálohy na daň
Lhůty pro podání daňového přiznání
Způsoby podání daňového přiznání
Obsah jednotlivých řádků daňového přiznání

30. 01. 2020; 10:00–14:00 - - - - - kód: 2040030 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 (seminář)
11. 02. 2020; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Bude upřesněn.
* Obsah bude brzy upřesněn.

11. 02. 2020; 10:00–14:00 - - - - - kód: 2040050 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020 (seminář)
15. 04. 2020; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Bude upřesněn.
* Obsah bude brzy upřesněn.

15. 04. 2020; 10:00–14:00 - - - - - kód: 2040060 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020 (seminář)
12. 05. 2020; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Bude upřesněn.
* Obsah bude brzy upřesněn.

12. 05. 2020; 10:00–14:00 - - - - - kód: 2040130 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | ON-LINE | KURZ: | DPH | při | obchodu | zbožím | mezi | členskými | státy | třetími | zeměmi | roce | 2020
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-81395


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-14 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-14 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info