REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVY REGISTR SMLUV V PRAXI VYBRANE APLIKACNI ZKUSENOSTI A PROBLEMY METODIKA A NOVELA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo > Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novelaCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.223 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.690 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva * Zákon o registru smluv a jeho novely - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu - původní návrh, sněmovní tisk 740 - schválený návrh, sněmovní tisk 42 - pozměňovací návrhy - novela, sněmovní tisk 699 - novela č. 249/2017 Sb. - Novela, sněmovní tisk 50 - návrh senátorů na zrušení zákona Ústavnímu soudu - nedostatky a aplikační problémy zákona v praxi * Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů - stát, resp. státní orgány a organizační složky státu - územní samosprávné celky - veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím - další subjekty * Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací - právo na informace a na ochranu informací, princip proporcionality - ochrana utajovaných informací - ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů - ochrana obchodního a hospodářského tajemství - mlčenlivost, know-how podnikatelů a smluvní ochrana informací - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu - interní a nové informace - informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví - výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů - dopady aktuální novely - dopady aktuální judikatury * Uveřejňování smluv - registr smluv - způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění - uveřejňování změn závazků a změn smluv - následky ne/uveřejnění - společná a přechodná ustanovení - vztah k jiným zákonům * Dotazy a diskuse ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1.
Praha , Praha
 > Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových zákonů s účinností od 1. 1. 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s maximálním možným množstvím praktických příkladů a variant.
Praha , Praha
 > Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Tento seminář se bude především věnovat těmto okruhům: * kroků zadavatele v zadávacích řízeních v závislosti na aktuálních okolnostech – posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, předběžné hodnocení nabídek, „definitivní“ hodnocení nabídek, posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny, vylučování účastníků zadávacích řízení před hodnocením nabídek a po
Praha , Praha
 > Zadávání veřejných zakázek - aplikační otazníky, diskuse nad vybranými problémy v souvislostech

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV Počátkem tohoto roku n
Praha , Praha
 > Novela stavebního zákona - zkušenosti z praxe na úseku územního plánování

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Kurz je určený těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s platnými daňovými zákony ČR. Naučíte se správně spočítat daňovou povinnost, vyplnit daňová přiznání k jednotlivým typům daní a také určit, zda se na Vás příslušná daňová povinnost vztahuje.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Daňový systém v ČR

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Kurz je určený těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s platnými daňovými zákony ČR. Naučíte se správně spočítat daňovou povinnost, vyplnit daňová přiznání k jednotlivým typům daní a také určit, zda se na Vás příslušná daňová povinnost vztahuje.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Daňový systém v ČR

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na semináři se dozvíte praktické informace, které je vhodné mít na paměti při uzavírání i realizaci smluv o dílo. Získáte také přehled o důležitých otázkách, na které je třeba se zaměřit, včetně příkladů z praxe a judikatury.
Praha , Praha
 > Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy včetně judikatury a smluvní praxe

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Seminář seznámí účastníky s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd. ) a navazující rozhodovací praxí soudů.
Praha , Praha
 > Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný majetek * Dlouhodobý nehmotný majetek * Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek * Pořízení dlouhodobého majetku * Ocenění dlouhodobého majetku * Opravy vs.
Praha , Praha
 > DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od p
Praha , Praha
 > Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů.
Praha 2 , Praha
 > Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a metodického pokynu CHJ č. 3 Metodika veřejného nakupování

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů se zaměřením na změny od roku 2019, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2018 a 2019, * v
HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy , Liberecký kraj
 > Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2018 a změny od roku 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017, Název akreditace: Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce Akreditace: MV : Cíl semináře : Proškolení zaměstnanc
Praha , Praha
 > Nový zákon o hazardních hrách

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Obsah semináře: * dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě * důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod. * charakteristika jednotlivých dodacích dolo
Praha , Praha
 > Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2019 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH.
Praha , Praha
 > NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Pokuty spojené s kontrolním hlášením jsou relativně vysoké a hlavně je správce daně většinou nemůže snížit. Proto je dobré vědět, jak postupovat, aby nám pokuta nehrozila.
Praha , Praha
 > Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti nařčení ze zapojení do řetězových podvodů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Lektor kurzu: Olga HOLUBOVÁ Daňová poradkyně, členka odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH. Zkušená lektorka.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > VELKÁ NOVELA ZÁKONA O DPH 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2010. Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp.
Praha , Praha
 > INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.
Praha , Praha
 > Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených dokladů a chyb v již uzavřených obdobích tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daňového. Na semináři získáte praktický návod na různé situace.
Praha , Praha
 > Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura vý
online , eLearning
 > Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Neuvedeno * • základní pojmy z daňového řádu, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci, • elektronický podpis a jak jej používat, • kdy je možné komunikovat bez zaručeného elektronického podpisu, • datové schránky - zřízení a používání, • daňová informační
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)


Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

Téma kurzu: Občanské právo, ,

Přednáší ...


Mgr. František Korbel, Ph.D. - Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Úvod do smluvního práva
- princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva

* Zákon o registru smluv a jeho novely
- úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
- původní návrh, sněmovní tisk 740
- schválený návrh, sněmovní tisk 42
- pozměňovací návrhy
- novela, sněmovní tisk 699
- novela č. 249/2017 Sb.
- Novela, sněmovní tisk 50
- návrh senátorů na zrušení zákona Ústavnímu soudu
- nedostatky a aplikační problémy zákona v praxi

* Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
- stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
- územní samosprávné celky
- veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- další subjekty

* Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
- právo na informace a na ochranu informací, princip proporcionality
- ochrana utajovaných informací
- ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
- ochrana obchodního a hospodářského tajemství
- mlčenlivost, know-how podnikatelů a smluvní ochrana informací
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
- interní a nové informace
- informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
- výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
- dopady aktuální novely
- dopady aktuální judikatury

* Uveřejňování smluv
- registr smluv
- způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
- uveřejňování změn závazků a změn smluv
- následky ne/uveřejnění
- společná a přechodná ustanovení
- vztah k jiným zákonům

* Dotazy a diskuse


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novelaDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Nový | registr | smluv | praxi | vybrané | aplikační | zkušenosti | problémy, | metodika | novela
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-76158


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2018-09-13 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info