HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVY REGISTR SMLUV V PRAXI VYBRANE APLIKACNI ZKUSENOSTI A PROBLEMY METODIKA A NOVELA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo > Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novelaCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.223 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.690 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva * Zákon o registru smluv a jeho novely - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu - původní návrh, sněmovní tisk 740 - schválený návrh, sněmovní tisk 42 - pozměňovací návrhy - novela, sněmovní tisk 699 - novela č. 249/2017 Sb. - Novela, sněmovní tisk 50 - návrh senátorů na zrušení zákona Ústavnímu soudu - nedostatky a aplikační problémy zákona v praxi * Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů - stát, resp. státní orgány a organizační složky státu - územní samosprávné celky - veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím - další subjekty * Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací - právo na informace a na ochranu informací, princip proporcionality - ochrana utajovaných informací - ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů - ochrana obchodního a hospodářského tajemství - mlčenlivost, know-how podnikatelů a smluvní ochrana informací - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu - interní a nové informace - informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví - výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů - dopady aktuální novely - dopady aktuální judikatury * Uveřejňování smluv - registr smluv - způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění - uveřejňování změn závazků a změn smluv - následky ne/uveřejnění - společná a přechodná ustanovení - vztah k jiným zákonům * Dotazy a diskuse ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení vám přinese metodu vhodnou pro odhalení plýtvání, vadných standardů či ne-standardů. Kurz je vhodný pro mistry, předáky, výrobní dělníky, administrativní pracovníky, manažery i ředitele společností.
Praha 4 , Praha
 > 5S metodika

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Cílem semináře je zprostředkovat cílové skupině sro
Praha , Praha
 > GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-366 - 2016, Název akreditace: Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Akreditace: MV : Dnem 1. 7.
Praha , Praha
 > Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech – zkušenosti a praxe po novele

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.
Praha , Praha
 > Daňový profesionál® – kompletně

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
=gt; Získáte teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č.
Pracoviště účastníka školení , ČR -- místo bude upřesněno --
 > Provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu - ODBORNÝ KURZ

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Kurz je určený těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s platnými daňovými zákony ČR. Naučíte se správně spočítat daňovou povinnost, vyplnit daňová přiznání k jednotlivým typům daní a také určit, zda se na Vás příslušná daňová povinnost vztahuje.
CELÁ ČR , eLearning
 > Daňový systém v ČR

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Kurz je určený těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s platnými daňovými zákony ČR. Naučíte se správně spočítat daňovou povinnost, vyplnit daňová přiznání k jednotlivým typům daní a také určit, zda se na Vás příslušná daňová povinnost vztahuje.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Daňový systém v ČR

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Základní kurz je určen pro obsluhovatele plynových zařízení s výkonem nad 50kW. Cílem kurzu je získání znalostí pro funkci obsluha plynových zařízení.
Ostrava - Kunčice , Moravskoslezský kraj
 > Základní školení obsluh plynových zařízení

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
=gt; Získáte teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č.
České Budějovice , Jihočeský kraj
 > Provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu - ODBORNÝ KURZ

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-259 - 2017, Název akreditace: Účetní a daňové doklady v příkladech Akreditace: MV : Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, met
Praha , Praha
 > Vybrané oblasti účetnictví obcí, příspěvkových organizací a státní správy

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Na semináři získáte nezbytné informace pro řádný výkon činnosti daňového poradce. Seznámíte se rovněž se zkušebním řádem, získáte představu o průběhu písemné a ústní části zkoušky.
Praha , Praha
 > Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací. * Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č.
Praha , Praha
 > Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře.
Praha , Praha
 > Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
V průběhu semináře vám bude podán praktický výklad k daným problematikám. Detailně budou rozebrány jednotlivé články smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí.
Praha , Praha
 > Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
V tomto školení jsou sdružena relativně volně související témata vhodná taktéž pro kratší přednášky, workshopy a pokročilejší semináře. Školení je určeno pro pokročilé posluchače, kteří jsou zasvěceni v programovacích technikách a zajímají se o další detaily ze zákulisí vývojářů v jazyce Java.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Java pod pokličkou - vybraná témata pro pokročilé vývojáře v Javě

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-274 - 2018 Akreditace: MV : Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském právu. Obsah semináře: [li
Praha , Praha
 > Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona - PŘESUN Z 23.7.

Nejbližší termín kurzu: v Září 2019
Rekvalifikační kurz :
Komu je kurz určen: Pro posluchače, kteří ukončili středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list). Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce.
Praha 2 , Praha
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium

Nejbližší termín kurzu: v Září 2019
Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, na semináři budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se plátci dopouštějí při uplatňování daně z přidané hodnoty, bude vám vysvětleno, jak předejít neuznání nároku na odpočet daně a riziku ručení za daň neodvedenou poskytovatelem zdanitelného plnění. Budou v
Praha , Praha
 > DPH – aktuality, připravované změny zákona o od 1. 1. 2020 a vazba daně na daňový řád

Nejbližší termín kurzu: v Září 2019
=gt; Získáte teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č.
České Budějovice , Jihočeský kraj
 > Provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu - ODBORNÝ KURZ

Nejbližší termín kurzu: v Září 2019
Základní kurz je určen pro obsluhovatele plynových zařízení s výkonem nad 50kW. Cílem kurzu je získání znalostí pro funkci obsluha plynových zařízení.
Ostrava - Kunčice , Moravskoslezský kraj
 > Základní školení obsluh plynových zařízení

Nejbližší termín kurzu: v Září 2019
Kurz je určený těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s platnými daňovými zákony ČR. Naučíte se správně spočítat daňovou povinnost, vyplnit daňová přiznání k jednotlivým typům daní a také určit, zda se na Vás příslušná daňová povinnost vztahuje.
CELÁ ČR , eLearning
 > Daňový systém v ČR

Nejbližší termín kurzu: v Září 2019
=gt; Získáte teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č.
Pracoviště účastníka školení , ČR -- místo bude upřesněno --
 > Provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu - ODBORNÝ KURZ


Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

Téma kurzu: Občanské právo, ,

Přednáší ...


Mgr. František Korbel, Ph.D. - Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Úvod do smluvního práva
- princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva

* Zákon o registru smluv a jeho novely
- úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
- původní návrh, sněmovní tisk 740
- schválený návrh, sněmovní tisk 42
- pozměňovací návrhy
- novela, sněmovní tisk 699
- novela č. 249/2017 Sb.
- Novela, sněmovní tisk 50
- návrh senátorů na zrušení zákona Ústavnímu soudu
- nedostatky a aplikační problémy zákona v praxi

* Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
- stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
- územní samosprávné celky
- veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- další subjekty

* Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
- právo na informace a na ochranu informací, princip proporcionality
- ochrana utajovaných informací
- ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
- ochrana obchodního a hospodářského tajemství
- mlčenlivost, know-how podnikatelů a smluvní ochrana informací
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
- interní a nové informace
- informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
- výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
- dopady aktuální novely
- dopady aktuální judikatury

* Uveřejňování smluv
- registr smluv
- způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
- uveřejňování změn závazků a změn smluv
- následky ne/uveřejnění
- společná a přechodná ustanovení
- vztah k jiným zákonům

* Dotazy a diskuse


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. částDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Nový | registr | smluv | praxi | vybrané | aplikační | zkušenosti | problémy, | metodika | novela
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-76158


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. část


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2019-07-12 


[?]

Kurzy | centrumzdravychzad.cz

kurzy rekvalifikace
2019-07-11 


[?]

Kurz sebeobrany

kurz rekvalifikace
2019-05-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info