HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UCETNICTVI A DANE VE STAVEBNICTVI AKTUALNE A PRO ROK 2019

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Audit | Stavebnictví, architektura > Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.390 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.892 Kč/Kurz


Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení. * • úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2019, • předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění, • místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko, • nemovitosti mino ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko, • vymezení základních pojmů dle NOZ – byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení, • dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost, • věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby, • stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP, • vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady, • sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů, • sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene, • informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, • klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi, • nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP, • informace GFŘ k DPH u nemovitostí, • úprava odpočtu daně, • nájemní vztahy a DPH, • dlouhodobý majetek – pozemky, stavby, zařízení – vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace, • leasing nemovitostí, • nedokončená výroba ve stavebnictví, • fakturace ve stavebnictví – zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty, • financování staveb – dotace, úvěry, půjčky, • daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla. Dotazy a diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, Stavebnictví, architektura,

Určeno pro ...

Seminář je určen účetním, majitelům nemovitostí, ekonomům, daňovým poradcům, stavebním firmá, developerům a všem, kteří se prakticky setkávájí s účetními a daňovými operacemi ve stavebnictví.

Přednáší ...


Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví


Program kurzu, obsah studia ...úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2019,

předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko,

nemovitosti mino ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko,

vymezení základních pojmů dle NOZ – byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení,

dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost,

věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby,

stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP,

vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady,

sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů,

sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene,

informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví,

klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi,

nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP,

informace GFŘ k DPH u nemovitostí,

úprava odpočtu daně,

nájemní vztahy a DPH,

dlouhodobý majetek – pozemky, stavby, zařízení – vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace,

leasing nemovitostí,

nedokončená výroba ve stavebnictví,

fakturace ve stavebnictví – zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty,

financování staveb – dotace, úvěry, půjčky,

daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla.
Dotazy a diskuze.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školeníúvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2019,

předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko,

nemovitosti mino ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko,

vymezení základních pojmů dle NOZ – byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení,

dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost,

věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby,

stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP,

vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady,

sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů,

sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene,

informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví,

klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi,

nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP,

informace GFŘ k DPH u nemovitostí,

úprava odpočtu daně,

nájemní vztahy a DPH,

dlouhodobý majetek – pozemky, stavby, zařízení – vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace,

leasing nemovitostí,

nedokončená výroba ve stavebnictví,

fakturace ve stavebnictví – zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty,

financování staveb – dotace, úvěry, půjčky,

daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla.
Dotazy a diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
* Východiska nového občanského zákoníku
vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů
profesní odpovědnost účetních a daňových poradců
vztahy s pojišťovnami, náhrada škody
smlouva s klientem – praktické příklady
důležité smluvní typy
diskuze.

- - - - - kód: D142040 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
legislativní rámec - nový občanský zákoník - spolky, fundace, ústavy s výhledem na rok 2016,
změna zřizovacích listin a zavedení rejstříku neziskových organizací,
status veřejné prospěšnosti,
specifika účtování neziskových organizací - daňová evidence či podvojné účetnictví a zjednodušený rozsah vedení, CUS pro neziskové organizace,
dotace, příspěvky, dary, granty,
fondy - účtová třída 9, specifika účtování,
majetek a jeho odpisy,
zásoby neziskových organizací - specifika účtování,
účtování hlavní a doplňkové činnosti,
neziskovky s "širším a užším" základem daně, výpočet základu daně u DPPO,
specifika účtování a zdaňování TJ a žup,
ostatní daně - DPH, silniční daň, daň z nemovitosti,
odčitatelná položka pro neziskové organizace - praktická řešení,
účetní závěrka, inventarizace majetku včetně podrozvahy, inventarizační rozdíly,
audit neziskových organizací, zejména dotací,
vnitřní kontrolní systém, veřejný výdaj, finanční kontrola,
výroční zprávy,
nejčastější chyby v účetnictví a daních neziskových organizací.

- - - - - kód: Z1640140 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – účetní a daňové aspekty,
technické zhodnocení a jeho rozdíly u daně z příjmů a účetnictví,
poměrné rozúčtování pořizovací ceny nebo dotace u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
stravenky v souvislosti s judikaturou Nejvyššího správního soudu,
účtování poskytnutých darů v podmínkách roku 2016,
účtování zřizovacích výdajů – změny 2016,
pořizovaní firemních automobilů a vazba na DPH,
cizí měna v účetnictví, DPH a u cestovních náhrad.

- - - - - kód: Z1640170 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
Změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů, vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, rozšíření zaměstnaneckých benefitů, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, úprava podmínek pro daňový bonus a další).
Změny v daních z příjmů pro právnické osoby (změny v osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, změny pro rodinné fundace, snížení základu daně podle § 20 odst. 7, rozšíření vymezení mateřských společností a další).


Další změny v daních z příjmů (úprava vymezení majetku, jeho ceny, změny v odpisování u nehmotného majetku, při nabytí spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené podnájemcem, změny u finančního leasingu a další).
Změny v zákoně o DPH (v návaznosti na vývoj legislativy).
Změny dalších daňových zákonů (v návaznosti na vývoj legislativy).
Změny v účetních předpisech (v návaznosti na vývoj legislativy).
Aktuální výklady správce daně ve vazbě k novinkám.

- - - - - kód: Z1840040 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
legislativní rámec – nový občanský zákoník-spolky, fundace, ústavy,
změna zřizovacích listin a rejstřík neziskovek,
status veřejné prospěšnosti,
specifika účtování NO – DE či PÚ, plný a zjednodušený rozsah vedení, CUS pro NO,
dotace, příspěvky, dary, granty, sponzorství, reklama,
fondy – účtová třída 9, specifika účtování,
majetek, odpisy majetku,
zásoby NO – specifika účtování,
účtování hlavní a doplňkové činnosti,
neziskovky s "širším a užším" základem daně, výpočet základu daně u DDPO,
30 % odpočitatelná položka ze základu daně,
ostatní daně – DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, specifika NO,
odčitatelná položka pro NO – praktická řešení,
účetní závěrka NO, inventarizace majetku, včetně podrozvahy, inventarizační rozdíly,
audit NO, zejména dotací,
vnitřní kontrolní systém, veřejný výdaj, finanční kontrola,
struktura UZ a zveřejňování UZ u neziskovek,
nejčastější chyby v účetnictví a daních NO.

- - - - - kód: Z1840280 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (seminář)
21. 6. 2019; 9:00–14:00

21. 6. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1903260 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 190326A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190326B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190326C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 1903266 - 1 890 Kč + DPH cena pro členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních

2.892 Kč/Kurz
Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v účetnictví a daních (seminář)
25. 7. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] O. p. s. má odjakživa mezi neziskovými organizacemi (popř. mezi veřejně prospěšnými organizacemi) poněkud odlišné postavení z hlediska daňových povinností a způsobu zdanění. Na semináři se seznámíte s rozborem specifických problémů o. p. s. v oblasti účetnictví a daní a s rozborem roku 2018 a novinkami roku 2019, které se týkají i o. p. s. Celý výklad je usazen do kontextu všeobecných účetních a daňových povinností neziskových organizací.
* Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v účetnictví a daních Vedení účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
základní rozdíly v účtování proti podnikatelským subjektům a ostatních NNO
názory na možnosti tvorby rezerv a opravných položek
povinná a nepovinná tvorba fondů
účtování dotací včetně dotací v cizích měnách
zveřejňování závěrky
transformace o. p. s. na jiný právní subjekt z hlediska účetnictví a daní
daň z příjmů právnických osob o. p. s. v roce 2019
zdaňovaní přijatých darů
specifika o. p. s. poskytující zdravotní služby
odčitatelná položka pro NNO a (ne)možnosti jejího uplatnění pro o. p. s.
podmínky registrace k DPH – ekonomická činnost o. p. s.
obchodní případy se zahraničním partnerem a povinnost stát se identifikovanou osobou
nároky na odpočet při používání plnění i pro jinou než ekonomickou činnost a povinnosti následného sledování
odměňování ředitele a správní rady z hlediska daní a odvodů
cestovní náhrady a další benefity těchto orgánů
silniční daň v o. p. s.
osvobození od daně z nemovitosti a kdy jí nelze použít.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

25. 7. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1906080 - 2 065 Kč + DPH Základní cena, kód: 190608A - 3 924 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190608B - 5 576 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190608C - 7 021 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.065 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy (seminář)
12. 8. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Citovány budou i některé interpretace Národní účetní rady, které se danou problematikou zabývají. Důraz bude kladen na účetní a daňovou problematiku.
*
pohledávky (závazky) z obchodního styku v české a cizí měně, datum uskutečnění účetního případu, kursové rozdíly,
pojem fakturace, splatnost pohledávek dle občanského zákoníku,
krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky (členění od data uskutečnění zdanitelného plnění a data sestavení účetní závěrky), důležitý ukazatel pro věřitele – zejména banky,
zálohy a závdavky (chybné postupy účetních jednotek),
opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách (daňově účinné náklady),
insolvenční řízení dlužníka (trestní oznámení v případě včasného nevyhlášení IŘ),
odpis pohledávek a daňová účinnost,
promlčení a prekluze dle občanského zákoníku (§ 609 až § 65
04.) ,
reklamační řízení, účtování dopadů do daně z příjmu a DPH,
co je to faktoring (příklady),
směnečné operace (směnka k úhradě, inkasu), účtování,
závazek a dluh z hlediska nového občanského zákoníku,
vazba na nový občanský zákoník (§ 1721 a následující),
změna v osobě věřitele nebo dlužníka (§ 1879 a následující),
zánik závazků avazba na daň z příjmu,
zajištění a utvrzení dluhu,
závazky z jiných právních důvodů,
zápůjčka (§ 2390–2394 občanského zákoníku),
úvěr (§ 2395–2400 občanského zákoníku),
závazky z odvážných smluv (pojištění),
náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody a náhrady škod z hlediska účetnictví a daní),
pohledávky a závazky vůči zaměstnancům,
pohledávky a závazky vůči státu (včetně dotací), zálohy na daň z příjmu a rezerva na daň z příjmu právnických osob,
pohledávky za společníky, závazky ke společníkům,
jiné pohledávky a závazky,
odložená daň – ČÚS 003.
časové rozlišení a dohadné účty v souvislosti s judikáty,
praktické případy vazby pohledávko – závazkových vztahů v rámci jednání soudu.

12. 8. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1907010 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190701A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190701B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190701C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Účetnictví | daně | stavebnictví | aktuálně | pro | rok | 2019
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-76098


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 

Kurzy | EduSpa College

kurzy rekvalifikace
2019-05-16 

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2019-05-10 

Online kurzy - Love of Raw

kurzy rekvalifikace
2019-04-21 


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info