Ještě hledáte dárky na vánoce? >> HANDE.cz
Nejsme eshop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UCETNICTVI A DANE VE STAVEBNICTVI AKTUALNE A PRO ROK 2019

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Audit | Stavebnictví, architektura > Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.390 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.892 Kč/Kurz


Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení. * • úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2019, • předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění, • místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko, • nemovitosti mino ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko, • vymezení základních pojmů dle NOZ – byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení, • dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost, • věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby, • stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP, • vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady, • sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů, • sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene, • informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, • klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi, • nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP, • informace GFŘ k DPH u nemovitostí, • úprava odpočtu daně, • nájemní vztahy a DPH, • dlouhodobý majetek – pozemky, stavby, zařízení – vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace, • leasing nemovitostí, • nedokončená výroba ve stavebnictví, • fakturace ve stavebnictví – zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty, • financování staveb – dotace, úvěry, půjčky, • daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla. Dotazy a diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, Stavebnictví, architektura,

Určeno pro ...

Seminář je určen účetním, majitelům nemovitostí, ekonomům, daňovým poradcům, stavebním firmá, developerům a všem, kteří se prakticky setkávájí s účetními a daňovými operacemi ve stavebnictví.

Přednáší ...


Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školeníúvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2019,

předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko,

nemovitosti mino ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko,

vymezení základních pojmů dle NOZ – byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení,

dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost,

věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby,

stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP,

vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady,

sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů,

sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene,

informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví,

klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi,

nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP,

informace GFŘ k DPH u nemovitostí,

úprava odpočtu daně,

nájemní vztahy a DPH,

dlouhodobý majetek – pozemky, stavby, zařízení – vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace,

leasing nemovitostí,

nedokončená výroba ve stavebnictví,

fakturace ve stavebnictví – zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty,

financování staveb – dotace, úvěry, půjčky,

daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla.
Dotazy a diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
* Východiska nového občanského zákoníku
vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů
profesní odpovědnost účetních a daňových poradců
vztahy s pojišťovnami, náhrada škody
smlouva s klientem – praktické příklady
důležité smluvní typy
diskuze.

- - - - - kód: D142040 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
legislativní rámec - nový občanský zákoník - spolky, fundace, ústavy s výhledem na rok 2016,
změna zřizovacích listin a zavedení rejstříku neziskových organizací,
status veřejné prospěšnosti,
specifika účtování neziskových organizací - daňová evidence či podvojné účetnictví a zjednodušený rozsah vedení, CUS pro neziskové organizace,
dotace, příspěvky, dary, granty,
fondy - účtová třída 9, specifika účtování,
majetek a jeho odpisy,
zásoby neziskových organizací - specifika účtování,
účtování hlavní a doplňkové činnosti,
neziskovky s "širším a užším" základem daně, výpočet základu daně u DPPO,
specifika účtování a zdaňování TJ a žup,
ostatní daně - DPH, silniční daň, daň z nemovitosti,
odčitatelná položka pro neziskové organizace - praktická řešení,
účetní závěrka, inventarizace majetku včetně podrozvahy, inventarizační rozdíly,
audit neziskových organizací, zejména dotací,
vnitřní kontrolní systém, veřejný výdaj, finanční kontrola,
výroční zprávy,
nejčastější chyby v účetnictví a daních neziskových organizací.

- - - - - kód: Z1640140 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – účetní a daňové aspekty,
technické zhodnocení a jeho rozdíly u daně z příjmů a účetnictví,
poměrné rozúčtování pořizovací ceny nebo dotace u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
stravenky v souvislosti s judikaturou Nejvyššího správního soudu,
účtování poskytnutých darů v podmínkách roku 2016,
účtování zřizovacích výdajů – změny 2016,
pořizovaní firemních automobilů a vazba na DPH,
cizí měna v účetnictví, DPH a u cestovních náhrad.

- - - - - kód: Z1640170 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
Změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů, vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, rozšíření zaměstnaneckých benefitů, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, úprava podmínek pro daňový bonus a další).
Změny v daních z příjmů pro právnické osoby (změny v osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, změny pro rodinné fundace, snížení základu daně podle § 20 odst. 7, rozšíření vymezení mateřských společností a další).


Další změny v daních z příjmů (úprava vymezení majetku, jeho ceny, změny v odpisování u nehmotného majetku, při nabytí spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené podnájemcem, změny u finančního leasingu a další).
Změny v zákoně o DPH (v návaznosti na vývoj legislativy).
Změny dalších daňových zákonů (v návaznosti na vývoj legislativy).
Změny v účetních předpisech (v návaznosti na vývoj legislativy).
Aktuální výklady správce daně ve vazbě k novinkám.

- - - - - kód: Z1840040 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
legislativní rámec – nový občanský zákoník-spolky, fundace, ústavy,
změna zřizovacích listin a rejstřík neziskovek,
status veřejné prospěšnosti,
specifika účtování NO – DE či PÚ, plný a zjednodušený rozsah vedení, CUS pro NO,
dotace, příspěvky, dary, granty, sponzorství, reklama,
fondy – účtová třída 9, specifika účtování,
majetek, odpisy majetku,
zásoby NO – specifika účtování,
účtování hlavní a doplňkové činnosti,
neziskovky s "širším a užším" základem daně, výpočet základu daně u DDPO,
30 % odpočitatelná položka ze základu daně,
ostatní daně – DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, specifika NO,
odčitatelná položka pro NO – praktická řešení,
účetní závěrka NO, inventarizace majetku, včetně podrozvahy, inventarizační rozdíly,
audit NO, zejména dotací,
vnitřní kontrolní systém, veřejný výdaj, finanční kontrola,
struktura UZ a zveřejňování UZ u neziskovek,
nejčastější chyby v účetnictví a daních NO.

- - - - - kód: Z1840280 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (seminář)
7. 1. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro rok 2019 a o aktuálních výkladech Finanční správy.
* Daň z příjmů:
transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona (omezení výpůjčních výdajů, danění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů),
zdaňování investičních fondů. Daň z přidané hodnoty:
postup u společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) v souvislosti se změnami 2019,
sazby daně v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb,
změny u daně související s EU (poskytování poukazů a elektronicky poskytované služby),
pravidla pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši,
stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin),
rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce,
úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci,
oprava základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění,
pokuty související s kontrolním hlášením. EET v podmínkách roku 2019:
povinnosti evidovat tržby u subjektů zařazených do původní 3. a 4. fáze EET,
zvláštní režim u EET (tzv. papírová evidence) u vybraných subjektů,
tržby vyloučené z evidence,
změny u účtenky. Zvýšení repo sazby ČNB v účetních a daňových souvislostech. Změny vybraných dalších zákonů – spotřební daně, celní zákon, daňový řád apod.

7. 1. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1900080 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 190008A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190008B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190008C - 8 806 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190008F - 2 090 Kč + DPH zvýhodněná cena pro členy registrované v našem Klientském kontě platná na přihlášky došlé od 16. 12. 2018 včetně

2.590 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (seminář)
4. 2. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na praktických příkladech si procvičíte účtování a zdanění v nestátních neziskových organizacích. Zjistíte, jaké jsou možnosti účtování a zdanění transakcí, které neziskové organizace v praxi provádějí, které postupy jsou vhodné v kterých situacích, podmínky, výhody a nevýhody různých možností.
* Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech Účtování a zdanění vybraných transakcí specifických pro nestátní neziskový sektor:
přijatá investiční dotace,
přijatá provozní dotace – čerpání v jednom či více letech, předplacení či předfinancování ze strany organizace, nepřímé náklady…,
přijatý investiční dar – bezúplatně nabytý majetek, majetek nakoupený částečně či plně z účelových peněžních darů,
přijatý provozní dar – použití nyní či v budoucích letech (různé způsoby účtování, použití osvobození dle § 19b zákona o daních z příjmů…),
přijatý nepeněžní dar – na provoz, pro třetí strany (potravinová banka, šatstvo…),
přijaté dědictví,
veřejná sbírka formou výběru peněžních příspěvků,
prodej výrobků a služeb obecně,
prodej výrobků z pracovní dílny,
prodej předmětů a vstupenek v rámci veřejné sbírky,
reklama, propagace, sponzoring,
benefiční koncert, výstava…,
charitativní obchůdky,
benefiční aukce, dražba,
nákup a užívání dlouhodobého majetku,
prodej dlouhodobého majetku. Dotazy a odpovědi.

4. 2. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1906130 - 2 065 Kč + DPH Základní cena, kód: 190613A - 3 924 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190613B - 5 576 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190613C - 7 021 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.065 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (seminář)
6. 3. 2019; 9:00–14:00

6. 3. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1903260 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 190326A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190326B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190326C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.892 Kč/Kurz
Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy (seminář)
15. 4. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Citovány budou i některé interpretace Národní účetní rady, které se danou problematikou zabývají. Důraz bude kladen na účetní a daňovou problematiku.
*
pohledávky (závazky) z obchodního styku v české a cizí měně, datum uskutečnění účetního případu, kursové rozdíly,
pojem fakturace, splatnost pohledávek dle občanského zákoníku,
krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky (členění od data uskutečnění zdanitelného plnění a data sestavení účetní závěrky), důležitý ukazatel pro věřitele – zejména banky,
zálohy a závdavky (chybné postupy účetních jednotek),
opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách (daňově účinné náklady),
insolvenční řízení dlužníka (trestní oznámení v případě včasného nevyhlášení IŘ),
odpis pohledávek a daňová účinnost,
promlčení a prekluze dle občanského zákoníku (§ 609 až § 65
04.) ,
reklamační řízení, účtování dopadů do daně z příjmu a DPH,
co je to faktoring (příklady),
směnečné operace (směnka k úhradě, inkasu), účtování,
závazek a dluh z hlediska nového občanského zákoníku,
vazba na nový občanský zákoník (§ 1721 a následující),
změna v osobě věřitele nebo dlužníka (§ 1879 a následující),
zánik závazků avazba na daň z příjmu,
zajištění a utvrzení dluhu,
závazky z jiných právních důvodů,
zápůjčka (§ 2390–2394 občanského zákoníku),
úvěr (§ 2395–2400 občanského zákoníku),
závazky z odvážných smluv (pojištění),
náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody a náhrady škod z hlediska účetnictví a daní),
pohledávky a závazky vůči zaměstnancům,
pohledávky a závazky vůči státu (včetně dotací), zálohy na daň z příjmu a rezerva na daň z příjmu právnických osob,
pohledávky za společníky, závazky ke společníkům,
jiné pohledávky a závazky,
odložená daň – ČÚS 003.
časové rozlišení a dohadné účty v souvislosti s judikáty,
praktické případy vazby pohledávko – závazkových vztahů v rámci jednání soudu.

15. 4. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1903190 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190319A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190319B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190319C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v účetnictví a daních (seminář)
25. 7. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] O. p. s. má odjakživa mezi neziskovými organizacemi (popř. mezi veřejně prospěšnými organizacemi) poněkud odlišné postavení z hlediska daňových povinností a způsobu zdanění. Na semináři se seznámíte s rozborem specifických problémů o. p. s. v oblasti účetnictví a daní a s rozborem roku 2018 a novinkami roku 2019, které se týkají i o. p. s. Celý výklad je usazen do kontextu všeobecných účetních a daňových povinností neziskových organizací.
* Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v účetnictví a daních Vedení účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
základní rozdíly v účtování proti podnikatelským subjektům a ostatních NNO
názory na možnosti tvorby rezerv a opravných položek
povinná a nepovinná tvorba fondů
účtování dotací včetně dotací v cizích měnách
zveřejňování závěrky
transformace o. p. s. na jiný právní subjekt z hlediska účetnictví a daní
daň z příjmů právnických osob o. p. s. v roce 2019
zdaňovaní přijatých darů
specifika o. p. s. poskytující zdravotní služby
odčitatelná položka pro NNO a (ne)možnosti jejího uplatnění pro o. p. s.
podmínky registrace k DPH – ekonomická činnost o. p. s.
obchodní případy se zahraničním partnerem a povinnost stát se identifikovanou osobou
nároky na odpočet při používání plnění i pro jinou než ekonomickou činnost a povinnosti následného sledování
odměňování ředitele a správní rady z hlediska daní a odvodů
cestovní náhrady a další benefity těchto orgánů
silniční daň v o. p. s.
osvobození od daně z nemovitosti a kdy jí nelze použít.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

25. 7. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1906080 - 2 065 Kč + DPH Základní cena, kód: 190608A - 3 924 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190608B - 5 576 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190608C - 7 021 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.065 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Účetnictví | daně | stavebnictví | aktuálně | pro | rok | 2019
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-76098


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce | Apneaman

kurzy rekvalifikace
2018-11-11 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info