HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # VYBRANE STALE PROBLEMOVE OTAZKY ZAVAZKOVEHO PRAVA PODLE NOVEHO OBCANSKEHO ZAKONIKU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Obchodní právo | Občanské právo | Další právní normy | Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) | Právo a legislativa > Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníkuCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.388 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.889 Kč/Kurz


Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od podstatných/nepodstatných náležitostí apod.)? Jaký je právní režim dodatků ke smlouvám podléhajícím starému právnímu režimu učiněných po nabytí účinnosti OZ? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a následné realizační smlouvy? Jaký je právní režim rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích např. kupních smluv? Právní režim vybraných smluvních typů podle OZ. Právní režim lhůt, náhrady škody, zajišťovacích institutů, započtení, postoupení pohledávek apod. Jsou přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“ režimu OZ po nabytí jeho účinnosti? A řada dalších otázek… * Nad některými aplikačními problémy zásad nového občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (pozor na přechodná ustanovení – aplikují se i na posuzování kogentnosti a dispozitivnosti?) * Je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje? * Oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy * Univerzální moderační právo soudu podle § 577 OZ? Na jaké situace toto ustanovení dopadá? * Aplikační otazníky § 1726 OZ * Některá specifika kontraktačního procesu (výběrově např. prezentace zboží reklamou či v katalogu jakožto návrh na uzavření smlouvy, domnělý konsensus, modifikované přijetí, obchodní potvrzovací dopis a jeho úskalí a řada dalších institutů) * Možnosti zhojení vad obsahu a formy smlouvy * Absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale některé zákazy vzdání se práv x kdy se lze vzdát svých práv * Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy „bez spravedlivého důvodu“, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti – deliktní či smluvní? * Smlouvy uzavírané adhezním způsobem – výkladové otázky (např. co to jsou tzv. těžce čitelné či nesrozumitelné doložky?) * Tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout? * Specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti jejich ukončení * Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy – kdy se uplatní? * Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 OZ (a co smluvní pokuta?) * Úrok z prodlení – rozdíly mezi § 1964 a 1972 * Některé výkladové problémy nových institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí maje ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > 20411: Windows Server 2012 – správa serverů

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Praha , Praha
 > Obsluha 3D tiskáren a příprava tiskových souborů

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Kurz obsahuje spoustu labů, které naučí účastníky implementovat, spravovat, monitorovat a řešit vzniklé problémy Office 365.   Cílová skupina Kurz je určený IT správcům počítačových sítí, kteří přecházejí na Office 365.
Praha 7 , Praha
 > MOC20347 - Nasazení a správa Office 365

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autorkou expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k návrhu tohoto zákona. Podrobný výklad práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných při kontrole na místě • praktický postup kontro
online , eLearning
 > PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Neuvedeno * Úvod – norma ČSN, proč a jak • přehled změn • jednotlivé změny tematicky + příklady • časté dotazy a připomínky • kam dál – související dokumenty.
online , eLearning
 > ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014 (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, • účetní knihy.
online , eLearning
 > Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-227 - 2017, Název akreditace: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV : Každý zná starou pravdu, že nejhorší věc na
Praha , Praha
 > Komunikace s problémovým klientem v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Beneopedie® představuje moderní komplex všech soft skills na nejvyšší úrovni. Beneopedie je nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít.
Praha , Praha
 > Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie®

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Na semináři se seznámíte s právní úpravou odpovědnosti znalců, dále se znaleckými činnostmi, zejména s materiálními a formálními nároky na znalecký posudek a se základními způsoby obrany před lživým, nebo jinak vadným znaleckým posudkem. * 8:30–9:00 • Prezence včetně coffee-breaku 9:00–10:00 • Právní postavení znalců a právní úpra
Praha , Praha
 > Znalci a znalecké posudky – právní úprava činnosti, druhy a nároky na znalecký posudek

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Praha , Praha
 > Úprava portrétní fotografie

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Praha , Praha
 > 10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > 10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > 10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > 20742: Windows Server 2016 – správa identit

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > 20412: Windows Server 2012 – pokročilá správa služeb

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Praha , Praha
 > Pokročilý jednodenní certifikovaný kurz Adobe Acrobat – úprava PDF dokumentů

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Na základě tohoto semináře dokážete ve firmě vytvořit vlastní systém neustálého zlepšování. Brzy poznátek, že jakmile bude docházet ke zlepšení, budete mít tendenci zlepšovat zlepšené.
Praha , Praha
 > Kultura neustálého zlepšování procesů


Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

Téma kurzu: Obchodní právo, Občanské právo, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Právo a legislativa

Přednáší ...


Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze


Obsah kurzu/školení


Z odborného programu semináře:

* Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od podstatných/nepodstatných náležitostí apod.)? Jaký je právní režim dodatků ke smlouvám podléhajícím starému právnímu režimu učiněných po nabytí účinnosti OZ? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a následné realizační smlouvy? Jaký je právní režim rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích např. kupních smluv? Právní režim vybraných smluvních typů podle OZ. Právní režim lhůt, náhrady škody, zajišťovacích institutů, započtení, postoupení pohledávek apod. Jsou přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“ režimu OZ po nabytí jeho účinnosti? A řada dalších otázek…

* Nad některými aplikačními problémy zásad nového občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (pozor na přechodná ustanovení – aplikují se i na posuzování kogentnosti a dispozitivnosti?)

* Je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje?

* Oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy

* Univerzální moderační právo soudu podle § 577 OZ? Na jaké situace toto ustanovení dopadá?

* Aplikační otazníky § 1726 OZ

* Některá specifika kontraktačního procesu (výběrově např. prezentace zboží reklamou či v katalogu jakožto návrh na uzavření smlouvy, domnělý konsensus, modifikované přijetí, obchodní potvrzovací dopis a jeho úskalí a řada dalších institutů)

* Možnosti zhojení vad obsahu a formy smlouvy

* Absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale některé zákazy vzdání se práv x kdy se lze vzdát svých práv

* Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy „bez spravedlivého důvodu“, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti – deliktní či smluvní?

* Smlouvy uzavírané adhezním způsobem – výkladové otázky (např. co to jsou tzv. těžce čitelné či nesrozumitelné doložky?)

* Tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout?

* Specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti jejich ukončení

* Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy – kdy se uplatní?

* Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 OZ (a co smluvní pokuta?)

* Úrok z prodlení – rozdíly mezi § 1964 a 1972

* Některé výkladové problémy nových institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy – možnosti uzavření tzv. blankosmlouvy, smlouvy na řad atd.)

* Konkurenční doložka a možnosti smluvní dispozice

* Nové možnosti dispozice s promlčecí dobou – jejich limity, novinky ve stavení promlčecí lhůty a výkladové otazníky

* Výkladové problémy u vybraných smluvních typů podle nového občanského zákoníku

* a řada dalších problémových otázek, které se objevily v teorii i praxi po nabytí účinnosti (nového) občanského zákoníku

* diskuze


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku (seminář)
30.05.2019; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +110 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ]

30.05.2019; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +110 Kč/os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku (seminář)
14.11.2019; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ]

14.11.2019; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Vybrané | (stále) | problémové | otázky | závazkového | práva | podle | (nového) | občanského | zákoníku
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-76028


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy 10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 

Kurzy | EduSpa College

kurzy rekvalifikace
2019-05-16 

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2019-05-10 

Online kurzy - Love of Raw

kurzy rekvalifikace
2019-04-21 


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info