Ještě hledáte dárky na vánoce? >> HANDE.cz
Nejsme eshop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZDRAVOTNI POJISTENI V ROCE 2018 ZMENY V ROCE 2017 A K 1 1 2018 ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Účetnictví obecně | Mzdy, sociální a zdravotní pojištění | Kurzy on-line ve virtuální učebně > Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line)

Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.650 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.997 Kč/Kurz


Neuvedeno * • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2017 a k 1. 1. 2018, aktuality s ohledem na vývoj legislativy • Zaměstnavatelé, zaměstnanci, vyměřovací základ. • Ve kterých situacích neplatí zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné? • Problémové situace při odvodu pojistného na zdravotní pojištění ve vazbě na zdaňování příjmu, vybraná plnění dle zákona o daních z příjmu v návaznosti na placení pojistného na zdravotní pojištění. • Výpovědní doba z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění. • Skončení pracovního poměru před jeho vznikem anebo ihned poté – jak ve zdravotním pojištění? • Vliv změn na placení pojistného na přelomu let 2017/2018 s příklady. • Řešení příkladů z praxe na základě dotazů mzdových účetních v uplynulém období - státní kategorie mateřské a rodičovské dovolené a osob pečujících o děti, souběžné příjmy, zpětné přiznání důchodu, studium, čestná prohlášení, dohody atd. • Některá specifika v oblasti aplikace koordinačních pravidel Evropské unie. • Chyby zaměstnavatele a jejich důsledky – nesprávně stanovený vyměřovací základ, nepřihlášený resp. neodhlášený zaměstnanec, nepodaný Přehled, chybné údaje na Přehledu aj. • Kdy se ve zdravotním pojištění provádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance? • Zajímavé tematické oblasti zdravotního pojištění. • Postupy při řešení penále ve zdravotním pojištění. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line)

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Určeno pro ...

URČENO Mzdovým účetním, ekonomům, daňovým poradcům, pracovníkům softwarových firem zabývajících se mzdovou problematikou a všem zájemcům o problematiku. PŘÍNOS V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2017 a k 1. 1. 2018 včetně praktických příkladů.

Přednáší ...


Ing. Antonín Daněk
specialista na zdravotní pojištění


Obsah kurzu/školeníZměny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2017 a k 1. 1. 2018, aktuality s ohledem na vývoj legislativy

Zaměstnavatelé, zaměstnanci, vyměřovací základ.

Ve kterých situacích neplatí zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné?

Problémové situace při odvodu pojistného na zdravotní pojištění ve vazbě na zdaňování příjmu, vybraná plnění dle zákona o daních z příjmu v návaznosti na placení pojistného na zdravotní pojištění.

Výpovědní doba z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění.

Skončení pracovního poměru před jeho vznikem anebo ihned poté – jak ve zdravotním pojištění?

Vliv změn na placení pojistného na přelomu let 2017/2018 s příklady.

Řešení příkladů z praxe na základě dotazů mzdových účetních v uplynulém období - státní kategorie mateřské a rodičovské dovolené a osob pečujících o děti, souběžné příjmy, zpětné přiznání důchodu, studium, čestná prohlášení, dohody atd.

Některá specifika v oblasti aplikace koordinačních pravidel Evropské unie.

Chyby zaměstnavatele a jejich důsledky – nesprávně stanovený vyměřovací základ, nepřihlášený resp. neodhlášený zaměstnanec, nepodaný Přehled, chybné údaje na Přehledu aj.

Kdy se ve zdravotním pojištění provádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance?

Zajímavé tematické oblasti zdravotního pojištění.

Postupy při řešení penále ve zdravotním pojištění.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2019 (seminář)
12. 12. 2018; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Účastník získá podrobné informace o změnách ve zdravotním pojištění i v související právní úpravě v průběhu roku 2018 a k 1. 1. 2019. Webinář je dále zaměřen na řešení konkrétních problémových situací z praxe s důrazem na placení pojistného a plnění dalších zákonných povinnost jednotlivými plátci. Součástí výkladu je mj. i tematika Evropské unie. Budou zodpovězeny vznesené dotazy.
*
Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor.
Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce?
Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát?
Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče.
Přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …) Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte – opravné kódy.
Jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.
Výpočty v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů. Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění.
Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod?
Proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění?
Jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance?
Neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu.
Placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019. Jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání?
Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne?
Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být?

12. 12. 2018; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1840310 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 (záznam DVD) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
* Poznatky a zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku ve zdravotním pojištění v roce 2014
změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2014
vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2015 ve zdravotním pojištění
změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2015
významné číselné hodnoty platné v roce 2015
příjmy, ze kterých se v roce 2015 zdravotní pojištění neplatí
důležitá zákonná ustanovení zdravotního pojištění, platná i po datu 1. 1. 2015
související právní úprava – dopady změn v zákonech č. 586/1992 Sb., 262/2006 Sb., 187/2006 Sb. 117/1995 Sb., 435/2004 Sb. a v dalších do zdravotního pojištění
časté chyby zaměstnavatelů - praktické rady pro jejich řešení.

- - - - - kód: D142170 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
aktuality ze zdravotního pojištění s ohledem na vývoj legislativy,
vybrané pojmy zdravotního pojištění,
důsledky změn ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2015 v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady – neplacené volno, dohody, souběžné příjmy, apod.,
rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období (péče o děti, nezaopatřenost, ukončení studia, zaměstnání, pohřešovaný zaměstnanec, konfliktní zaměstnanci, přivýdělky „státních pojištěnců“, nemoc zaměstnance),
pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2015/2016,
právní stránka zdravotního pojištění - subjektivní a objektivní lhůty, pohledávky zdravotních pojišťoven,
propojení zdravotního pojištění s dalšími zákony,
specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie,
mnoho dalších užitečných informací.

- - - - - kód: Z1640040 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
změny ve zdravotním pojištění v roce 2016 a k 1. 1. 2017,
minimální vyměřovací základ – doklady k odvodu pojistného – kdy povinné minimum (ne)musí být dodrženo,
řešení případů na základě dotazů z praxe v uplynulém období,
oznamování změn zdravotní pojišťovně - specifika,
problémové situace u dohod a neplaceného volna,
písemnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění,
státní kategorie – podmínky, oznamování příslušných skutečností,
nadbytečnost zaměstnance z pohledu zdravotního pojištění,
právní nástupnictví a úmrtí,
datové schránky,
škoda vzniklá ve zdravotním pojištění,
z četných práv a povinností pojištěnců a spousta dalších zajímavostí,
individuální konzultace po skončení semináře.

- - - - - kód: Z1640280 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1740280 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.997 Kč/Kurz
Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zdravotní pojištění v roce 2019 (seminář)
28. 1. 2019; 14:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s aktuální podobou sytému zdravotního pojištění, a se správnými postupy v mzdové v praxi.
* Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 a změny platné od 1. 1. 2019:
změna zdravotní pojišťovny,
náhrady výdajů představitelů „státní moci“,
dlouhodobý pobyt v cizině,
minimální pojistné,
zálohy OSVČ,
vysvětlení „cizineckého“ prvku v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

28. 1. 2019; 14:00–16:00 - - - - - kód: 1902650 - 1 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 190265A - 2 641 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190265B - 3 753 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190265C - 4 726 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

1.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění (seminář)
21. 2. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti SZ, ZP a DP.
* Pojistné na sociální zabezpečení:
právní úprava SP platná pro rok 2019,
poplatníci pojistného na SP,
vyměřovací základ a výpočet výše pojistného,
splatnost a odvod pojistného,
povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP,
příklady. Zdravotní pojištění:
základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP,
minimální vyměřovací základ pro rok 2019,
rozhodné období a % výše pojistného,
splatnost a odvod pojistného,
příklady. Důchodové pojištění:
rozsah působnosti,
účast na DP včetně okruhu pojištěných osob,
doba pojištění a náhradní doby pojištění,
redukční hranice v roce 2019,
rozhodné období,
výpočet důchodu,
druhy důchodů,
ELDP – vedení a vyplňování ELDP
povinnosti zaměstnavatelů v DP,
příklady.

21. 2. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1903820 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 190382A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190382B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190382C - 8 806 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.590 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Zdravotní | pojištění | roce | 2018 | změny | roce | 2017 | 1.1.2018 | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-75893


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line)


 • Prosinec 2018 online - Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce | Apneaman

  kurzy rekvalifikace
  2018-11-11 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-10-29 


  [?]

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-26 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info