HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVEBNI ZAKON PO JEHO VELKE NOVELE V PRAXI PRINESLA NOVELA OCEKAVANE ZJEDNODUSENI V PRIP

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo | Obchodní právo | Pracovní právo | Stavebnictví, architektura | Další právní normy > Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?

Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.290 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.771 Kč/Kurz


Seminář bude věnován výkladu novely stavebního zákona se zaměřením na problémy, které přinesla aplikační praxe. Novela stavebního zákona s účinností od 1. ledna tohoto roku má výrazné dopady na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektů pohybujících se v této oblasti, ale též na činnosti správních orgánů, zejména stavebních úřadů a orgánů územního plánování. Tato novela zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné (na rozdíl od předchozí právní úpravy) vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých speciálních stavebních úřadů a u významných energetických staveb v působnosti jiného stavebního úřadu. Společné řízení je možno vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Tato změna vyžaduje zajistit koordinaci v území. K tomu slouží závazné stanovisko orgánu územního plánování, což způsobilo výrazný nárůst činnost * • nové povolovací procesy a jejich uplatňování v praxi, • závazná stanoviska orgánů územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, • navazující řízení a změny v procesu EIA, • územní řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, • společné řízení, společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, • záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry, • stavební řízení, změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka, • kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání. Dotazy a diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb? ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Odborný program: * Legislativní aktuality v personální práci ke dni konání semináře * Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno * Zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby * Informace o novele zákoníku práce 2019, její uplatnění při tvorbě předpisů * Ochrana osobních údajů GDPR v personální praxi
Praha , Praha
 > Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2019, tvorba firemních předpisů

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1.
Praha , Praha
 > Malé daně – výklad zákonů

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * • předmět spotřebních a energetických daní, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani, • procesní práva o
Praha , Praha
 > Zákon o spotřebních daních a ekologická daň

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalším souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe.
Praha , Praha
 > Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Seminář je určen advokátům, patentovým zástupcům, firemním právníkům, stávajícím vlastníkům ochranných známek i potencionálním přihlašovatelům nebo zájemcům o registraci ochranných známek. Lektor kurzu: Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > OCHRANNÉ ZNÁMKY – VELKÁ NOVELA ZNÁMKOVÉHO ZÁKONA

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312 - 2002 Sb.
Praha , Praha
 > Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-52 - 2016, Název akreditace: Administrace VZ ve stavebnictví Akreditace: MV : V rámci naší nabídky Vám představujeme kurz se s
Praha , Praha
 > Veřejné zakázky ve stavebnictví

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
  Obsah:  * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům * Novela zákoníku práce od 1. 6.
Praha , Praha
 > ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Na semináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb.
Praha , Praha
 > Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji. * Daň z pozemků: • předmět a poplatníci daně, • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém př
Praha , Praha
 > Zákon o dani z nemovitých věcí

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Komunikace v rámci stavebního projektu, důsledky vadné komunikace a cíle stran projektu Seminář je z technických důvodů zrušen! !
Praha , Praha
 > Komunikace v rámci stavebního projektu, důsledky vadné komunikace a cíle stran projektu. Seminář byl zrušen z technických důvodů!

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s provazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti daní z příjmů a v oblasti právní úpravy provozování vozidel na pozemních komunikacích a jejich registrace, které mají úzký vztah k aplikaci zákona o dani silniční.
Praha , Praha
 > Zákon o dani silniční

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Na semináři se účastníci seznámí s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit; jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace); jak poskytovat informace o platech a odměnách; jaké právní tituly z hlediska Obecného nařízení EU (GDPR) se uplatní při poskyt
Praha , Praha
 > Zákon o svobodném přístupu k informacím v nových souvislostech

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Webinář ke změně zákoníku práce, která byla od roku 2017 několikrát odložena v legislativním procesu. Nyní se opět plánuje novela platná od poloviny roku 2019 a proto vám přinášíme kurz zaměřený na následující změny.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2019

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1.
online , eLearning
 > ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autorkou expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k návrhu tohoto zákona. Podrobný výklad práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných při kontrole na místě • praktický postup kontro
online , eLearning
 > PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika pracovní doby (rozvrhy pracovní doby, přestávky v práci, mezi směnami, týdenní volno, evidence pracovní doby, přesčasy a jejich režim dle zákona) • čerpání d
online , eLearning
 > JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * Průřez celým zákonným opatřením včetně nejaktuálnější výkladů jednotlivých ustanovení. Zákonné opatření Senátu č.
online , eLearning
 > ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * Úvod do problematiky • zaměstnavatel a zaměstnanec z pohledu platných pracovněprávních předpisů • diskriminace v pracovněprávních vztazích. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (invalidita, zdravotně znevýhodněné osoby nová úprava k 1.
online , eLearning
 > ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura vý
online , eLearning
 > Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • Legislativní rámec 2015/2016, • nejčastější náklady u společností, cena obvyklá, • zásoby jako náklad – likvidace, reklamační řízení, • opravy jako náklad, • rezerva na opravy HIM, • kdy se jedná o opravu a kdy o technické zhodnocení, • operativní, finanční pronájem, výpůjčka, pacht, podnájem, podpacht, •
online , eLearning
 > Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku, • pracovní doba a doba odpočinku – nové koncepce pracovní doby, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, problematika vyrovnávacího období, kratší pracovní doba, maximální délka směny, rozvrh týdenní pracovní doby, pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, přestávky v práci
online , eLearning
 > Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách (záznam on-line)


Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?

Téma kurzu: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Stavebnictví, architektura, Další právní normy

Určeno pro ...

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je také pro pracovníky stavebních úřadů.

Přednáší ...


Ing. Zdeňka Fialová
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školenínové povolovací procesy a jejich uplatňování v praxi,

závazná stanoviska orgánů územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán,

navazující řízení a změny v procesu EIA,

územní řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

společné řízení, společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry,

stavební řízení, změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka,

kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání.
Dotazy a diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Seminář bude věnován výkladu novely stavebního zákona se zaměřením na problémy, které přinesla aplikační praxe. Novela stavebního zákona s účinností od 1. ledna tohoto roku má výrazné dopady na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektů pohybujících se v této oblasti, ale též na činnosti správních orgánů, zejména stavebních úřadů a orgánů územního plánování. Tato novela zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné (na rozdíl od předchozí právní úpravy) vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých speciálních stavebních úřadů a u významných energetických staveb v působnosti jiného stavebního úřadu. Společné řízení je možno vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Tato změna vyžaduje zajistit koordinaci v území. K tomu slouží závazné stanovisko orgánu územního plánování, což způsobilo výrazný nárůst činnosti těchto úřadů. Novela má dopad též do kolaudace staveb. Některé stavby, jež bylo možno užívat na základě oznámení, se dnes nekolaudují, což v praxi způsobilo problémy zejména ve vztahu ke vkladu do katastru nemovitostí. Určité typy staveb vyžadují pro užívání kolaudační souhlas. Pokud kolaudační souhlas není možno vydat, vede se kolaudační řízení. Současně se stavebním zákonem bylo novelizováno dalších 44 právních předpisů, z nichž nejrozsáhlejší byl zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Posluchači na semináři obdrží informace, jaké tyto změny mají dopady na přípravu staveb. Proces posuzování vlivů na životní prostředí pro stavební záměry je možné „integrovat“ do územního nebo do společného řízení. Cílem novely stavebního zákona a souvisejících předpisů bylo urychlit přípravu staveb, zejména pak povolovacích procesů. Naplnilo se původní očekávání? S jakými problémy se setkávají investoři a správní orgány? Jaké nedostatky novely odhalila praxe? Na tyto a na další otázky dostanete odpověď na semináři.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního zákona (seminář)
21. 3. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Poslední velká novela stavebního zákona zavedla zcela nové principy do povolovacích procesů. Vedle nového společného řízení je možno vést územní či společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, na což jsou navázány změny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí. Se snahou zjednodušit procesy došlo k výrazným změnám na úseku kolaudace staveb. S novým pojetím společného řízení úzce souvisejí změny týkající se dotčených orgánů. Mimo uvedené došlo k výrazné novelizaci prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Procesy podle stavebního zákona jsou provázány též se zákonem o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, který byl mimo jiné novelizován zákonem č. 169/2018 Sb. Uvedené změny vyvolaly některé problémy a nejasnosti v praxi. Změny provedené poslední novelou úzce souvisí s aplikací nenovelizovaných ustanovení. Tyto aplikační problémy je zapotřebí překonat podrobnými výkladovými stanovisky, kte
*
majetkoprávní záležitosti v procesech podle stavebního zákona,
závazná stanoviska dotčených orgánů,
orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán,
navazující řízení a proces EIA,
záměry nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas,
územní řízení,
územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
společné řízení,
společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení,
záměry u kterých postačí ohlášení,
stavební řízení,
změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka,
užívání staveb,
dodatečné povolení „černých staveb“.

Diskuze a dotazy.

21. 3. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1903480 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190348A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190348B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190348C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Stavební | zákon | jeho | velké | novele | praxi | přinesla | novela | očekávané | zjednodušení | přípravě | staveb?
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-75886


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

studium rekvalifikace
2019-01-16 


[?]

Kurzy Liberec

kurzy rekvalifikace
2019-02-13 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2019-02-12 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2019-01-19 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info