REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVEBNI ZAKON PO JEHO VELKE NOVELE V PRAXI PRINESLA NOVELA OCEKAVANE ZJEDNODUSENI V PRIP

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo | Obchodní právo | Pracovní právo | Stavebnictví, architektura | Další právní normy > Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?

Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.290 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.771 Kč/Kurz


Seminář bude věnován výkladu novely stavebního zákona se zaměřením na problémy, které přinesla aplikační praxe. Novela stavebního zákona s účinností od 1. ledna tohoto roku má výrazné dopady na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektů pohybujících se v této oblasti, ale též na činnosti správních orgánů, zejména stavebních úřadů a orgánů územního plánování. Tato novela zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné (na rozdíl od předchozí právní úpravy) vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých speciálních stavebních úřadů a u významných energetických staveb v působnosti jiného stavebního úřadu. Společné řízení je možno vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Tato změna vyžaduje zajistit koordinaci v území. K tomu slouží závazné stanovisko orgánu územního plánování, což způsobilo výrazný nárůst činnost * • nové povolovací procesy a jejich uplatňování v praxi, • závazná stanoviska orgánů územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, • navazující řízení a změny v procesu EIA, • územní řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, • společné řízení, společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, • záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry, • stavební řízení, změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka, • kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání. Dotazy a diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb? ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1.
Praha , Praha
 > Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových zákonů s účinností od 1. 1. 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Osnova semináře: * Změny v zákoníku práce * Novela zákoníku práce pro rok 2019 - Nově v počítání dovolené - Úpravy v dohodě o pracovní činnosti - Změny v doručování písemností - Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo - Minimální a zaručená mzda – nová úprav
Praha , Praha
 > Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty + informace o novele ZP v roce 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, kde navazuje na čtrn
Praha 2 , Praha
 > Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu.
Praha , Praha
 > Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, zejména aktuální návrh novely * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím [
Praha , Praha
 > Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV Počátkem tohoto roku n
Praha , Praha
 > Novela stavebního zákona - zkušenosti z praxe na úseku územního plánování

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Akreditace: MV : Jak se změnil
Praha , Praha
 > Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU, obrat – počítání obratu u společnosti, upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření dle článku 31 směrnice Rady 2006
Pardubice , Pardubický kraj
 > Změny zákona o DPH 2018 / 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od p
Praha , Praha
 > Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu - základní povinnosti při hospod
Praha , Praha
 > Zákon o majetku státu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v 
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: Bude akreditováno Akreditace: MV : Cílem je získat znalosti a celkový přehled o systému důchodového pojištění v České republice. V rámci
Praha , Praha
 > Zákon o důchodovém pojištění

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Rekvalifikační kurz :
Kurz je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA [bodové hodnocení bude doplněno]. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Praha 4-Kunratice , Praha
 > Vady stavebního díla - důkazy, odpovědnost a spory

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno Akreditace: MV : Cíl semináře: Podat výklad problémů spojených s aplikací procesních ustanovení zákona o státní službě V rámci se
Praha , Praha
 > Vztah správního řádu a zákona o státní službě

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů.
Praha 2 , Praha
 > Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a metodického pokynu CHJ č. 3 Metodika veřejného nakupování

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné správy * Služební orgány jako správní orgány * Způsoby rozhodování ve věcech služebního poměru * Řízení na
Praha , Praha
 > Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017, Název akreditace: Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce Akreditace: MV : Cíl semináře : Proškolení zaměstnanc
Praha , Praha
 > Nový zákon o hazardních hrách

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2019 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH.
Praha , Praha
 > NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2019. * Seminář bude zaměřen na změny v ČR od ledna 2019 (navrženo je např.
Praha , Praha
 > Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Lektor kurzu: Olga HOLUBOVÁ Daňová poradkyně, členka odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH. Zkušená lektorka.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > VELKÁ NOVELA ZÁKONA O DPH 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Akreditace: MV : Cíl semináře :
Praha , Praha
 > Řízení o přestupcích podle nového zákona přestupkového

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba.
Praha , Praha
 > Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest


Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?

Téma kurzu: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Stavebnictví, architektura, Další právní normy

Určeno pro ...

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je také pro pracovníky stavebních úřadů.

Přednáší ...


Ing. Zdeňka Fialová
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školenínové povolovací procesy a jejich uplatňování v praxi,

závazná stanoviska orgánů územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán,

navazující řízení a změny v procesu EIA,

územní řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

společné řízení, společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry,

stavební řízení, změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka,

kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání.
Dotazy a diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Seminář bude věnován výkladu novely stavebního zákona se zaměřením na problémy, které přinesla aplikační praxe. Novela stavebního zákona s účinností od 1. ledna tohoto roku má výrazné dopady na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektů pohybujících se v této oblasti, ale též na činnosti správních orgánů, zejména stavebních úřadů a orgánů územního plánování. Tato novela zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné (na rozdíl od předchozí právní úpravy) vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých speciálních stavebních úřadů a u významných energetických staveb v působnosti jiného stavebního úřadu. Společné řízení je možno vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Tato změna vyžaduje zajistit koordinaci v území. K tomu slouží závazné stanovisko orgánu územního plánování, což způsobilo výrazný nárůst činnosti těchto úřadů. Novela má dopad též do kolaudace staveb. Některé stavby, jež bylo možno užívat na základě oznámení, se dnes nekolaudují, což v praxi způsobilo problémy zejména ve vztahu ke vkladu do katastru nemovitostí. Určité typy staveb vyžadují pro užívání kolaudační souhlas. Pokud kolaudační souhlas není možno vydat, vede se kolaudační řízení. Současně se stavebním zákonem bylo novelizováno dalších 44 právních předpisů, z nichž nejrozsáhlejší byl zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Posluchači na semináři obdrží informace, jaké tyto změny mají dopady na přípravu staveb. Proces posuzování vlivů na životní prostředí pro stavební záměry je možné „integrovat“ do územního nebo do společného řízení. Cílem novely stavebního zákona a souvisejících předpisů bylo urychlit přípravu staveb, zejména pak povolovacích procesů. Naplnilo se původní očekávání? S jakými problémy se setkávají investoři a správní orgány? Jaké nedostatky novely odhalila praxe? Na tyto a na další otázky dostanete odpověď na semináři.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního zákona (seminář)
21. 3. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Poslední velká novela stavebního zákona zavedla zcela nové principy do povolovacích procesů. Vedle nového společného řízení je možno vést územní či společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, na což jsou navázány změny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí. Se snahou zjednodušit procesy došlo k výrazným změnám na úseku kolaudace staveb. S novým pojetím společného řízení úzce souvisejí změny týkající se dotčených orgánů. Mimo uvedené došlo k výrazné novelizaci prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Procesy podle stavebního zákona jsou provázány též se zákonem o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, který byl mimo jiné novelizován zákonem č. 169/2018 Sb. Uvedené změny vyvolaly některé problémy a nejasnosti v praxi. Změny provedené poslední novelou úzce souvisí s aplikací nenovelizovaných ustanovení. Tyto aplikační problémy je zapotřebí překonat podrobnými výkladovými stanovisky, kte
*
majetkoprávní záležitosti v procesech podle stavebního zákona,
závazná stanoviska dotčených orgánů,
orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán,
navazující řízení a proces EIA,
záměry nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas,
územní řízení,
územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
společné řízení,
společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení,
záměry u kterých postačí ohlášení,
stavební řízení,
změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka,
užívání staveb,
dodatečné povolení „černých staveb“.

Diskuze a dotazy.

21. 3. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1903480 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190348A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190348B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190348C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Stavební | zákon | jeho | velké | novele | praxi | přinesla | novela | očekávané | zjednodušení | přípravě | staveb?
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-75886


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela očekávané zjednodušení v přípravě staveb?


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2018-09-13 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info