Ještě hledáte dárky na vánoce? >> HANDE.cz
Nejsme eshop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PRACOVNI PRAVO V ROCE 2018 REFRESH KLICOVYCH OBLASTI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastíCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.190 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.650 Kč/Kurz


Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2018. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí. * • vznik pracovního poměru – pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá, • změny pracovního poměru – převedení, pracovní cesta, přeložení, • skončení pracovního poměru – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné, • dohoda o provedení práce, • dohoda o pracovní činnosti, • pracovní doba a její rozvržení a evidence, práce přesčas, • doba odpočinku, • mzda, plat a odměna z dohody, • minimální a zaručená mzda, zákonné příplatky, • překážky v práci na straně zaměstnance, • překážky v práci na straně zaměstnavatele, • dovolená, její druhy, výměra a čerpání, • odpovědnost zaměstnance za škodu, • odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Dotazy a diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Seminář se zabývá bilaterálními smlouvami o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi a smlouvami o zamezení dvojího zdanění s těmito zeměmi. Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění.
Praha , Praha
 > Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Lektor kurzu: MUDr. Dana KUKLOVÁ, CSc.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související leg
Praha , Praha
 > Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Začněte hned, nezastavujte se za startem a vytrvejte až do cíle Moderní doba nás zahlcuje přemírou informací, příležitostí, požadavků a kontaktů. Často pak děláme věci složitě a někdy se nemůžeme hnout z místa.
Praha , Praha
 > 7 klíčových dovedností pro osobní restart - nastartujte změny a jděte za svým cílem

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Kurz je určen zájemcům z oblasti sociálních služeb. Na kurzu se účastníci naučí reagovat na situace, kdy je jejich klient v ohrožení zdraví či života.
Praha , Praha
 > První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence.
Praha , Praha
 > Novinky v pravopise, stylistice a normě

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 + GDPR – principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace, nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců, základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců v roce 2018, právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,
Pardubice , Pardubický kraj
 > Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoretických znalostí, ale především na důkladné procvičování poskytování první pomoci.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách, akreditováno MPSV ČR

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Z tohoto semináře si odnesete přehled o tom, jak se chovají lidé, kteří hledají nové uplatnění. Díky těmto poznatkům se naučíte přesněji definovat, koho hledat do týmu, jaké pokládat otázky a jak zjišťovat potenciál uchazeče tak, abyste našli, koho hledáte.
Praha , Praha
 > Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Naučte se klidně jednat, zvládat stres i konflikty a zacházet s emocemi Stresu a tlaku na výkon čelí v dnešní době téměř každý. I asistentky manažerů se ocitají v komunikačně náročných situacích, jež vyžadují klidná a sebevědomá řešení.
Praha , Praha
 > Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II - zvládání náročných pracovních situací

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).
Praha 2 , Praha
 > Audit klíčových oblastí veřejné správy

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Na semináři vám lektor zprostředkuje aktuální informace o vývoji Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a představí dopady jejich implementace do účetní praxe. Konkrétní obsahové zaměření semináře je dáno vývojem ve tvorbě IFRS.
Praha , Praha
 > IFRS – aktuálně i připravované novelizace

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - kontrolní prohlídky - neodkladné odstranění stavby - nutné zabezpečovací práce - nezbytné úpravy, stavební příspěvek - údržba stavby - vyklizení stavby
Praha , Praha
 > Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Obsah semináře: * Změny v zákoně o daních z příjmů - Návrh na odstranění „brutace“ - Další změny v ZDP * Změny v pracovněprávní oblasti - Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy * Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli * Změny v zákoně o
Praha , Praha
 > Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rekvalifikační kurz :
Po úspěšném absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu má absolvent kurzu dostatečné znalosti z oblasti anatomie, fyziologie, psychologie, první pomoci, z teorie a praxe sportovní i rekondiční masáže. Bude podrobně znát indikace a kontraindikace provádění sportovní a rekondiční masáže tak, aby mohl provádět tyto typy masáží samost
Karviná - Fryštát , Moravskoslezský kraj
 > Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikace

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Rozšiřující vzdělávání pro pracovníky v přímé obslužné péči, nejen sociálních zařízení, ale i nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných, rodinných příslušníků.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Doprovázení umírajících pohledem pečujících # pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce [Zákon č. 262 - 2006 Sb.
Praha 4 , Praha
 > SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Cílem kurzu je seznámit pracovníky ve všech pomáhajících profesích [pracovníky sociálních službách, sociální pracovníky] s teoretickými, tak především s praktickými dovednostmi týkající se oblasti psychohygieny, významu duševní hygieny, potřeb a pracovní zátěže pečujících. Je zaměřen na uvědomění si zásad psychohygieny pečujících a získání praktických
Česká Lípa , Liberecký kraj
 > Základy psychohygieny v pomáhajících profesích # pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Posluchač by měl po ukončení kurzu Pracovník mezinárodního obchodu samostatně zpracovat případ mezinárodního obchodu. Seznámí se s obchodními závazkovými vztahy v mezinárodním obchodě, dodací podmínky, druhy přeprav, platební podmínky, druhy cel a jejich funkce, dokumenty v mezinárodním obchodě.
Praha 5 , Praha
 > Pracovník mezinárodního obchodu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Schopnost řídit vzdálené pracovníky, jenž nesídlí v jedné společné kanceláří, patří mezi základní dovednosti každého efektivního manažera ve 21. století.
odkudkoliv z kanceláře či domo , eLearning
 > Řízení vzdálených pracovníků pro začátečníky [Webinář - online seminář]

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Na webináři získáte pokročilé informace o řízení pracovníků na dálku. Zkušený lektor, konzultant a manažer v jedné osobě vám poskytne rady a postupy, které získal a ověřil během posledních 8 let, kdy pracoval převážně vzdáleně.
odkudkoliv z kanceláře či domo , eLearning
 > Řízení vzdálených pracovníků pro pokročilé [Webinář - online seminář]

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Získáte znalosti dle požadavků systému bezpečnosti podle SCC a praxí ověřené know-how v oblasti BOZP, ochrany zdraví a přírodního prostředí. Absolvováním školení splníte vstupní požadavek jako náhradu za chybějící vzdělání ve smyslu německého zákona o odborném vzdělávání [BBiG] pro účast na zkoušce.
Praha 4 , Praha
 > SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017]


Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Výběr zaměstnanců, Mzdové účetnictví, Další právní normy

Určeno pro ...

Seminář je určen především pro personalisty a vedoucí pracovníky, kteří si chtějí osvěžit nebo načerpat znalosti v klíčových oblastech pracovního práva.

Přednáší ...


Mgr. Michal Vrajík
advokát specializující se na pracovní právo


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školenívznik pracovního poměru – pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá,

změny pracovního poměru – převedení, pracovní cesta, přeložení,

skončení pracovního poměru – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné,

dohoda o provedení práce,

dohoda o pracovní činnosti,

pracovní doba a její rozvržení a evidence, práce přesčas,

doba odpočinku,

mzda, plat a odměna z dohody,

minimální a zaručená mzda, zákonné příplatky,

překážky v práci na straně zaměstnance,

překážky v práci na straně zaměstnavatele,

dovolená, její druhy, výměra a čerpání,

odpovědnost zaměstnance za škodu,

odpovědnost zaměstnavatele za škodu.
Dotazy a diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2018. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
* Uplatnění nového občanského zákoníku
otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání
povinnosti mzdové účetní ke státním orgánům při vzniku a skončení pracovního poměru
pracovní smlouva a její náležitosti
pracovní poměr na dobu určitou
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vybrané problémové okruhy z oblasti skončení pracovního poměru a pracovní doby se zaměřením na rozhodovací praxi soudů
odstupné ve vztahu k nezaměstnanosti, odchodné a odbytné
mzdové otázky, nová právní úprava srážek ze mzdy podle NOZ
pracovní doba
kontrola léčebného režimu zaměstnavatelem, zkušenosti
dovolená na zotavenou obecně, v nerovnoměrném rozvrhu a v kratší pracovní době, výpočet, krácení
mateřská dovolená, její návaznost na dovolenou na zotavenou, rodičovský příspěvek, návrat na pracoviště v průběhu nebo po rodičovské dovolené
zaměstnávání cizinců
zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

- - - - - kód: Z1540060 - 950 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


950 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce (seminář)
7. 6. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2019. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí. Pokud bude v době konání semináře již schválena připravovaná novela zákoníku práce, bude seminář zaměřen přednostně na změny v právní úpravě.
*
vznik pracovního poměru – pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá,
změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, pracovní cesta, dočasné přidělení,
skončení pracovního poměru – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné,
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
pracovní doba a její rozvržení a evidence, doba odpočinku,
mzda, plat a odměna z dohody,
minimální a zaručená mzda, zákonné příplatky,
nejdůležitější překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele,
dovolená, její druhy, výměra a čerpání,
náhrada škody. Dotazy a diskuze.

7. 6. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1902730 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190273A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190273B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190273C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Pracovní | právo | roce | 2018 | refresh | klíčových | oblastí
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-75884


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce | Apneaman

kurzy rekvalifikace
2018-11-11 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info