REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # TRENINK JEDNANI A KOMUNIKACE S KOMPLIKOVANYMI OSOBAMI JAK SE NENECHAT VYVEST Z ROVNOVAHY

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhyCena kurzu:
    ... bez DPH: 12.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 15.718 CZK /Kurz


Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? Jak a zda vůbec reagovat na osobní útoky? Získejte přehled o problémových typech lidí, komunikačních pravidlech a jejich uplatnění na vašich konkrétních příkladech. Kurz je určen: všichni, kdo chtějí vědět, jak komunikovat a vyjednávat s problémovou a komplikovanou osobou Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte přehled o problémových typech lidí a zjistíte, jak s nimi komunikovat naučíte se zvládat emoce i poskytovat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi nacvičíte si obranné taktiky při komplikovaném jednání ... © Top Vision
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Místo SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 Přednáší Mgr. Jana Wiesner (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.
Praha , Praha
 > Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Osvojíte si schopnost číst správně řeč těla druhých. Pochopíte, proč je důležité číst shluky gest a naučíte se je správně interpretovat.
Praha , Praha
 > Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Znáte ten pocit sevřeného žaludku, když se blíží čas vaší prezentace nebo projevu před více lidmi? Třepou se vám ruce, nohy, bolí vás záda, polévá vás horko, na tváři a na krku se vám tvoří červené fleky?
Praha , Praha
 > Jak zůstat v klidu a nenechat se při řeči rozhodit - aneb zatočte s trémou a nervozitou

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Píšete dobře, ale chcete psát ještě lépe? Naučíte se to v našem kurzu Písemná a emailová komunikace.
Praha , Praha
 > Písemná a e-mailová komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Komunikace po telefonu

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-52 - 2017, Název akreditace: Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací Akreditace: MV : Každý chce být asertivní. Tak pro
Praha , Praha
 > Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací PŘESUN ZE 25.10.!!!

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Povinná elektronická komunikace.
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Odborný program semináře: * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy * elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva * eGovernment a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * eIDAS – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.
Praha , Praha
 > Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Aneb, komunikujte s klienty v souladu s fungováním lidského mozku. Seminář je určen pro každého, kdo chce využívat znalostí neurověd pro efektivní komunikaci.
Praha , Praha
 > Efektivní komunikace realitního makléře

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Praktický trénink odmítání a reagování na kritiku, námitku nebo urážku Dostáváte se často v rámci své profese jako manažer do citlivých, nesnadných a konfliktních situací svých podřízených, a ne vždy si jste jisti, zda reagujete tak, aby byla situace vyřešena zdárně pro ob
Praha , Praha
 > Keep Cool: obratná komunikace v konfliktních situacích - bravurní zvládání nesnadných situací

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Máte také někdy dojem, že nerozumíte lidem z mladší generace? Jejich potřebám, jejich pracovnímu nasazení či spíše nenasazení ?
Praha 8 , Praha
 > Abeceda mezigenerační komunikace - Rakváči, floutci a spratci

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Obhajte své názory, prosaďte se a buďte v práci sebejistější a spokojenější Máte dobré nápady, ale nedaří se vám je prosadit? Bojíte se říci „ne“, a tak se potýkáte se stresem a nadměrnou pracovní zátěží?
Praha , Praha
 > Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Komunikace je nedílnou součástí našich životů. Cílem kurzu je naučit účastníky kvalitněji komunikovat v rámci firmy a to zejména prostřednictvím e-mailové komunikace.
Praha , Praha
 > Komunikace v rámci organizace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Co vám workshop přinese? • Jistotu psaní mailů v anglickém jazyce • Naučíte se, jak psát mail jasně, stručně a tak, aby ho ostatní chtěli číst • Zvýšíte rychlost odpovědí na vaše maily • Získáte základní znalost frází pro pozdrav, začátek mailu, stať, závěr • Zjistíte na konkrétních příkladech, co děláte dobře a co by šlo vylepšit * O
Praha , Praha
 > Obchodní písemná (hlavně mailová) komunikace v angličtině

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Asertivní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací.
Praha , Praha
 > Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Cíl: * Naučit se techniky účinného jednání s lidmi * Schopnost analyzovat konfliktní situace a zvolit nejlepší strategie * Schopnost rozpoznat konfliktní typy * Získat dovednost vést obtížné rozhovory Obsah: 1. den * Role liniového manažera, mistra v moderní organizaci * Komunikační dovednost jako
Praha , Praha
 > JEDNÁNÍ S PODŘÍZENÝMI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Naučte se identifikovat komunikační jazyk partnera pomocí analýzy sebe samých Jak přizpůsobit strukturu a formu sdělení žádoucímu výsledku jednání nebo prezentace? Na základě vypracování on-line psychodiagnostického testu Accent Assessment Tool (AAT) získáte jedine
Brno , Jihomoravský kraj
 > Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů - trénink s využitím psychodiagnostického testu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Rozpoznáte, co vám lidé opravdu sdělují a naučíte se správně reagovat. Naučíte se, jak správně číst shluky gest i mimiku tváře svého protějšku, zjistíte, jak udržet pozornost pohledem, a jak příznivě ovlivnit komunikaci.
Praha , Praha
 > Řeč těla v profesním jednání

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Komunikační mix, jako soubor komunikačních nástrojů, je nenahraditelnou součástí marketingu. Stejně jako je pro člověka lidská řeč a gestikulace či psaní, je pro firmu komunikační mix jediným prostředkem, jak se dorozumět se svým okolím.
Praha , Praha
 > Komunikační mix 2.0.

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-628 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře: Diskutovat a řešit aktuální právní otázky použití elektronických dokumentů v soukromop
Praha , Praha
 > Elektronické dokumenty, právní jednání, podpisy a doručování ve veřejné správě a soukromé sféře

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Program: * Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Protišikanózní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu * Účinky zahájení insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku * Střet insolvenčního řízení s řízením nalézacím a exekučním * Způ
Praha , Praha
 > Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)


Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Komunikace, rétorika, asertivita, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Personalistika a osobnostní rozvoj, Řízení projektů a týmů

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Top Vision


Obsah kurzu/školení


Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou


Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? Jak a zda vůbec reagovat na osobní útoky? Získejte přehled o problémových typech lidí, komunikačních pravidlech a jejich uplatnění na vašich konkrétních příkladech.

 

Kurz je určen: • všichni, kdo chtějí vědět, jak komunikovat a vyjednávat s problémovou a komplikovanou osobou

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: • získáte přehled o problémových typech lidí a zjistíte, jak s nimi komunikovat


 • naučíte se zvládat emoce i poskytovat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi


 • nacvičíte si obranné taktiky při komplikovaném jednání

 Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 13.11.2018

Brno - Jihomoravský kraj, Radnická 1 60200


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy (kurz)
12.11.2018 - 13.11.2018; v čase 9:00-17:00

[PODOBNÝ KURZ]

Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou

Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? Jak a zda vůbec reagovat na osobní útoky? Získejte přehled o problémových typech lidí, komunikačních pravidlech a jejich uplatnění na vašich konkrétních příkladech.

 

Kurz je určen:

 • všichni, kdo chtějí vědět, jak komunikovat a vyjednávat s problémovou a komplikovanou osobou  
 •  

  Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

 • získáte přehled o problémových typech lidí a zjistíte, jak s nimi komunikovat  
 • naučíte se zvládat emoce i poskytovat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi  
 • nacvičíte si obranné taktiky při komplikovaném jednání  
 •    12.11.2018 - 13.11.2018; v čase 9:00-17:00
  Počet dní: 2
  Počet dní: Radnická 1 60200 Brno - - - - - 12990 Kč bez DPH


  12.990 CZK /Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 06.12.2018

  Praha Křižíkova 237 - 36a 18600


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy (kurz)
  05.12.2018 - 06.12.2018; v čase 9:00-17:00

  [PODOBNÝ KURZ]

  Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou

  Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? Jak a zda vůbec reagovat na osobní útoky? Získejte přehled o problémových typech lidí, komunikačních pravidlech a jejich uplatnění na vašich konkrétních příkladech.

   

  Kurz je určen:

 • všichni, kdo chtějí vědět, jak komunikovat a vyjednávat s problémovou a komplikovanou osobou  
 •  

  Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

 • získáte přehled o problémových typech lidí a zjistíte, jak s nimi komunikovat  
 • naučíte se zvládat emoce i poskytovat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi  
 • nacvičíte si obranné taktiky při komplikovaném jednání  
 •    05.12.2018 - 06.12.2018; v čase 9:00-17:00
  Počet dní: 2
  Počet dní: Křižíkova 237/36a 18600 Praha - - - - - 12990 Kč bez DPH


  12.990 CZK /Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah  Další naše kurzy a školení


  Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


  Hledat podobné kurzy: | Trénink | jednání | komunikace | komplikovanými | osobami | jak | nenechat | vyvést | rovnováhy
     Pořadatel kurzu: Top Vision

  Společnost top vision působí na trhu rozvoje manažerů již od roku 2001. Naše mnohaleté zkušenosti a zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice EDUA Group dopomohly k vytvoření ucelené nabídky tréninků, seminářů a kurzů soft i hard skills dovedností, IT kurzů a školení . Samozřejmostí je možnost připravit pro klienty akce na míru, a to naším oddělením interního vzdělávání. Společnost top vision také pořádá zajímavá fóra a konference.

  Naše akce ročně navštíví 7 000 účastníků, pořádáme 16 manažerských fór a přes 650 otevřených tréninkových a seminárních dnů. Disponujeme nejširší a nezávislou sítí manažerů, expertů a lektorů v České republice. Ročně na našich otevřených a interních akcích vystoupí více než 300 osobností.

  S naší širokou nabídkou a vědomostmi se rádi podělíme i s Vámi. ...dále viz: Top Vision
   


   

  Dotaz ke kurzu

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   
  URL kurzu:


  Zkrácený odkaz na kurz:
  http://www.rekvalifikacni.info/kurz-75280


  Sdílet:       G+   Tw   fb

  Podobné kurzy

  Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy

  ... kurz již nelze objednat ...

  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy


   

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-26 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-20 


  [?]

  Ku uraFM - Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-13 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info