REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # 10 KROKU K POSILENI SUVERENITY V OBCHODU TRENINK OKAMZITE APLIKOVATELNYCH METOD

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metodCena kurzu:
    ... bez DPH: 9.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 12.088 CZK /Kurz


Buďte těmi, kteří udávají směr obchodního jednání a vyhrávají Zlepšete své vyjednávací schopnosti, buďte přesvědčiví, připravujte se správně na obchodní jednání a argumentujte adekvátně. Zkušený obchodník s vámi projde cestu deseti klíčových kroků k posílení suverenity uplatnitelných v denní obchodní praxi. Naučíte se na svou práci nahlížet z několika zorných úhlů a díky tomu budete úspěšnější a přesvědčivější! Kurz je určen: sales manažeři zkušení obchodníci Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: naučíte se odhalit styl vyjednávání obchodního partnera a flexibilně na něj reagovat posílíte schopnost hledání vhodných alternativ, abyste vyšli vstříc i nejnáročnějšímu klientovi rozvinete schopnost empatie, vcítění se do potřeb a rozpoznání prodejních signálů zákazníka procvičíte si techniky pro jednání s komplikovanými partnery a zvládání námitek ... © Top Vision
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: 10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy 10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-26
Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou síťových technologií TCP/IP, DNS a se správou služby Active Directory ve středně velkých a větších podnikových sítích. Zaměření kurzu Tento kurz je určen IT profesionálům, kteří zavádí
Brno , Jihomoravský kraj
 > 10215: Windows Server 2008 – nasazení a správa virtualizace

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-27
Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Neuvedeno * Seminář vám odpoví na následující, ale i další otázky související s problematikou: Jaké právní normy řeší provádění srážek u zaměstnanců? ?
online , eLearning
 > Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Neuvedeno * • DPH při dodání a pořízení zboží mezi členskými státy, • DPH při dovozu a vývozu, • DPH u služeb mezi členskými státy a třetími zeměmi, • daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, • registrace plátce a osoby identifikované, • konsignační sklady, • připravované změny v roce 2016, • změny u svobodnýc
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Neuvedeno * • definice obchodního majetku, dopravního prostředku (§ 4) definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. PROBLEMATIKA DPH PŘI PROVÁDĚNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) –
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Neuvedeno * • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH, • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, • poskytování služeb osobami registrovanými
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Neuvedeno * • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň. • Pře
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-02
Rekvalifikační kurz :
Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro manažerskou činnost na pozici samostatného pracovníka obchodu a služeb. Zná problematiku řízení činností, obchodní taktiky, zvládá základy profesionální komunikace, zná základy marketingu, včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací.
Praha , Praha
 > Manažer - pracovník obchodu a služeb

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
V současné době, kdy svět ovládá Internet, dochází k výraznému vývoji metod a nástrojů v oblasti náboru a najímání zaměstnanců. Roli rozsáhlých náborových týmů dnes z velké části dokáží suplovat sociální média a množství online nástrojů, které jsou využívány jako efektivní prostředek pro vyhledávání nových kandidátů.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Moderní metody náboru, sociální sítě a headhunting - mistrovství v LinkedIn I.

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy.
Praha , Praha
 > Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Ve stále ostřejším konkurenčním prostředí je zvyšování produktivity jedním ze základních předpokladů přežití firem. Míra produktivity je dána mírou plýtvání ve firemních procesech.
Praha , Praha
 > Metoda 3Mu

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Kurz je pro všechny, kteří se obchodu již nějakou dobu věnují a kteří chtějí nadále rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání.
Praha , Praha
 > Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-03
Kurz je pro všechny, kteří se obchodu již nějakou dobu věnují a kteří chtějí nadále rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-04
Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům.
Praha , Praha
 > Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2018

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-04
Zdokonalte se ve vedení motivačního a hodnoticího rozhovoru Jsou techniky vedení lidí, která znáte a používáte při vedení a delegování, ty pravé? Ne vždy vám fungují?
Praha , Praha
 > Trénink suverenity a techniky vedení lidí - leadership pro pokročilé

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-04
připravujemePodrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /technicke-kurzy/metoda8d/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:.
Praha , Praha
 > Metoda 8D - řešení pro kvalitu výroby

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-06
Kurz určen pro jednotlivce nebo celé projektové týmy, které se chtějí seznámit s principy agilních metod a získat potřebné zkušenosti tak, aby byli schopni aplikovat Scrum na svém projektu. Součástí kurzu je jak teoretická, tak i praktická část (hra), která účastníkům umožní pochopit a osvojit si agilní praktiky "v praxi".
Brno , Jihomoravský kraj
 > Scrum a agilní metodiky pro praxi

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-09
Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni kurzu 10961 Zkušenosti se správou Windows Serveru a správou Windows klientských zařízení, nebo zkušenosti se správou a podporou aplikačních serverů a služeb včetně aplikací (Exchange Server, SharePoint
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > 10962: Pokročilá automatizace správy s Windows PowerShell (Advanced Automated Administration with Windows PowerShell)

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-09
  Předpokládané znalosti Nejméně dva roky zkušeností s prací s Exchange Servery Šest měsíců praxe s Exchange 2010 nebo 2007 Dva roky praxe se správou Active Directory, DNS a Window
Praha , Praha
 > 10233: Microsoft Exchange Server 2010 – návrh a nasazení poštovních služeb

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-09
Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou síťových technologií TCP/IP, DNS a se správou služby Active Directory ve středně velkých a větších podnikových sítích. Zaměření kurzu Tento kurz je určen IT profesionálům, kteří zavádí
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > 10215: Windows Server 2008 – nasazení a správa virtualizace

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-09
Kurz navazuje na obecné základy řízení projektů a také na školení metodiky PM, konkrétně metodiky AcceleratedSAP (ASAP), která je alternativou k metodikám, jako např. Prince2, PMI PMP, ITIL apod.
Praha , Praha
 > Aplikace metodiky řízení projektů v praxi

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-09
Určeno pro ty, kteří vedou týmy, manažery, vedoucí, pracovníky HR, projektové manažery. Cíl: * Ujasníte si své cíle a záměry * Naučíte se, jak sladit lidi ve firmě tak, aby pracovali společně a rádi * Získáte inspiraci, energii a nové myšlenky pro další práci ve vedení Vašich lidí Obsah: * Modely systémů a organiza
Praha , Praha
 > MODERNÍ METODY VEDENÍ FIRMY A LIDÍ - 2denní


10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod

Téma kurzu: Vedení, plánování a rozhodování, Manažerské dovednosti (soft skills), Komunikace, rétorika, asertivita, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Řízení podniku a strategické plánování

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Top Vision


Obsah kurzu/školení


Buďte těmi, kteří udávají směr obchodního jednání a vyhrávají


Zlepšete své vyjednávací schopnosti, buďte přesvědčiví, připravujte se správně na obchodní jednání a argumentujte adekvátně. Zkušený obchodník s vámi projde cestu deseti klíčových kroků k posílení suverenity uplatnitelných v denní obchodní praxi. Naučíte se na svou práci nahlížet z několika zorných úhlů a díky tomu budete úspěšnější a přesvědčivější!

 

Kurz je určen: • sales manažeři


 • zkušení obchodníci

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: • naučíte se odhalit styl vyjednávání obchodního partnera a flexibilně na něj reagovat


 • posílíte schopnost hledání vhodných alternativ, abyste vyšli vstříc i nejnáročnějšímu klientovi


 • rozvinete schopnost empatie, vcítění se do potřeb a rozpoznání prodejních signálů zákazníka


 • procvičíte si techniky pro jednání s komplikovanými partnery a zvládání námitek

 Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 14.06.2018

Praha Křižíkova 237 - 36a 18600


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod (kurz)
13.06.2018 - 14.06.2018; v čase 9:00-17:00

[PODOBNÝ KURZ]

Buďte těmi, kteří udávají směr obchodního jednání a vyhrávají

Zlepšete své vyjednávací schopnosti, buďte přesvědčiví, připravujte se správně na obchodní jednání a argumentujte adekvátně. Zkušený obchodník s vámi projde cestu deseti klíčových kroků k posílení suverenity uplatnitelných v denní obchodní praxi. Naučíte se na svou práci nahlížet z několika zorných úhlů a díky tomu budete úspěšnější a přesvědčivější!

 

Kurz je určen:

 • sales manažeři  
 • zkušení obchodníci  
 •  

  Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

 • naučíte se odhalit styl vyjednávání obchodního partnera a flexibilně na něj reagovat  
 • posílíte schopnost hledání vhodných alternativ, abyste vyšli vstříc i nejnáročnějšímu klientovi  
 • rozvinete schopnost empatie, vcítění se do potřeb a rozpoznání prodejních signálů zákazníka  
 • procvičíte si techniky pro jednání s komplikovanými partnery a zvládání námitek  
 •    13.06.2018 - 14.06.2018; v čase 9:00-17:00
  Počet dní: 2
  Počet dní: Křižíkova 237/36a 18600 Praha - - - - - 9990 Kč bez DPH


  9.990 CZK /Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 26.07.2018

  Brno - Jihomoravský kraj, Radnická 1 60200


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod (kurz)
  25.07.2018 - 26.07.2018; v čase 9:00-17:00

  [PODOBNÝ KURZ]

  Buďte těmi, kteří udávají směr obchodního jednání a vyhrávají

  Zlepšete své vyjednávací schopnosti, buďte přesvědčiví, připravujte se správně na obchodní jednání a argumentujte adekvátně. Zkušený obchodník s vámi projde cestu deseti klíčových kroků k posílení suverenity uplatnitelných v denní obchodní praxi. Naučíte se na svou práci nahlížet z několika zorných úhlů a díky tomu budete úspěšnější a přesvědčivější!

   

  Kurz je určen:

 • sales manažeři  
 • zkušení obchodníci  
 •  

  Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

 • naučíte se odhalit styl vyjednávání obchodního partnera a flexibilně na něj reagovat  
 • posílíte schopnost hledání vhodných alternativ, abyste vyšli vstříc i nejnáročnějšímu klientovi  
 • rozvinete schopnost empatie, vcítění se do potřeb a rozpoznání prodejních signálů zákazníka  
 • procvičíte si techniky pro jednání s komplikovanými partnery a zvládání námitek  
 •    25.07.2018 - 26.07.2018; v čase 9:00-17:00
  Počet dní: 2
  Počet dní: Radnická 1 60200 Brno - - - - - 9990 Kč bez DPH


  9.990 CZK /Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah  Další naše kurzy a školení


  Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


  Hledat podobné kurzy: | kroků | posílení | suverenity | obchodu | trénink | okamžitě | aplikovatelných | metod
     Pořadatel kurzu: Top Vision

  Společnost top vision působí na trhu rozvoje manažerů již od roku 2001. Naše mnohaleté zkušenosti a zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice EDUA Group dopomohly k vytvoření ucelené nabídky tréninků, seminářů a kurzů soft i hard skills dovedností, IT kurzů a školení . Samozřejmostí je možnost připravit pro klienty akce na míru, a to naším oddělením interního vzdělávání. Společnost top vision také pořádá zajímavá fóra a konference.

  Naše akce ročně navštíví 7 000 účastníků, pořádáme 16 manažerských fór a přes 650 otevřených tréninkových a seminárních dnů. Disponujeme nejširší a nezávislou sítí manažerů, expertů a lektorů v České republice. Ročně na našich otevřených a interních akcích vystoupí více než 300 osobností.

  S naší širokou nabídkou a vědomostmi se rádi podělíme i s Vámi. ...dále viz: Top Vision
   


   

  Dotaz ke kurzu

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   
  URL kurzu:


  Zkrácený odkaz na kurz:
  http://www.rekvalifikacni.info/kurz-71058


  Sdílet:       G+   Tw   fb

  Podobné kurzy

  10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod

  ... kurz již nelze objednat ...

  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy 10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod


   

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Za co vděčíme lužním lesům

  vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
  2017-03-03 


  [?]

  Kurzy Pardubice

  kurzy rekvalifikace
  2018-03-11 


  [?]

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2017-12-09 


  [?]

  Payot Krása je hlavním cílem

  vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
  2017-03-02 


  [?]

  Skoleni-Kurzy.EU KURZ Obsluha CNC Obrabecich Stroju

  kurz rekvalifikace
  2018-03-21 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info