REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVEBNI ZAKON PO JEHO NOVELE Z R 2017

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Stavební zákon po jeho novele z r. 2017Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.400 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.904 Kč/Kurz


ZMĚNY V ZÁKONĚ Č. 183/2006 SB., STAVEBNÍ ZÁKON PO JEHO NOVELE Z R. 2017 Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 17 novel. Novelizace vyvolá novelizaci celkem 43 stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody) SEMINÁŘ BYL Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PŘESUNUT NA 13.3.2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body. Charakteristika semináře: Novelizace stavebního zákona byla připravovaná cca 3 roky; po projití LRV a vládou ČR v 9/2016 předána do parlamentu ČR v 10/2016. Parlamentem přikázána k projednání do 3 výborů: výbor pro veřejnou správu, hospodářský výbor a výbor pro ŽP. Projednání parlamentem ČR ukončeno v 04/2017; následovat bude projednání senátem ČR v 05/2017 a předložení ke schválení prezidentu ČR. Účinnosti nabude 6 měsíců po vydání ve Sbírce zákonů ČR. Seminář je určen: pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost Lektor: Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Program: Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho 17 novel. 1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou z r. 2017. 2. Novely prováděcích právních předpisů stavebního zákona vyvolané jeho novelou. 3. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 4. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. 5. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 6. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 7. Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Časový harmonogram semináře: 08.45 Registrace účastníků 09.00 Zahájení odborného programu 10.30 Přestávka – káva 10.45 Pokračování odborného programu 12.15 Přestávka, oběd 12.45 Pokračování odborného programu + diskuse 15.30 Předpokládané ukončení Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA.    ... © SEKURKON s.r.o.
 


Stavební zákon po jeho novele z r. 2017

Téma kurzu: Stavebnictví, architektura, Další právní normy, ,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: SEKURKON s.r.o.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...Obsah kurzu/školení

ZMĚNY V ZÁKONĚ Č. 183/2006 SB., STAVEBNÍ ZÁKON PO JEHO NOVELE Z R. 2017
Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 17 novel. Novelizace vyvolá novelizaci celkem 43 stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody)
SEMINÁŘ BYL Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PŘESUNUT NA 13.3.2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body. Charakteristika semináře:
Novelizace stavebního zákona byla připravovaná cca 3 roky; po projití LRV a vládou ČR v 9/2016 předána do parlamentu ČR v 10/2016. Parlamentem přikázána k projednání do 3 výborů: výbor pro veřejnou správu, hospodářský výbor a výbor pro ŽP. Projednání parlamentem ČR ukončeno v 04/2017; následovat bude projednání senátem ČR v 05/2017 a předložení ke schválení prezidentu ČR. Účinnosti nabude 6 měsíců po vydání ve Sbírce zákonů ČR. Seminář je určen:
pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Program:
Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho 17 novel.
1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou z r. 2017.
2. Novely prováděcích právních předpisů stavebního zákona vyvolané jeho novelou.
3. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
4. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech.
5. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
6. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
7.

Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Časový harmonogram semináře: 08.45 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
10.30 Přestávka – káva
10.45 Pokračování odborného programu
12.15 Přestávka, oběd
12.45 Pokračování odborného programu + diskuse
15.30 Předpokládané ukončení Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA.   


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Stavební zákon po jeho novele z r. 2017
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Brno - Jihomoravský kraj, Hotel Slavia, Solniční 15 - 17, Brno


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon po aktuální novele. Seminář byl přesunut na 23. 10. 2018 (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Změny v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225/2017 Sb. Termín 22. 3. 2018 je z technických důvodů zrušen. Seminář se přesouvá na 23. 10. 2018.
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy vzdělávání- ČKA – 2 body. Seminář je určen:
pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),investiční a stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost. Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 22 novel. Novelizace č. 225/2017 Sb. účinná od 1. 1. 2018 vyvolá novelizaci celkem 44 dalších stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody). Spolu s touto novelou byly novelizovány nejdůležitější prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu: vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb. novelizace vyhlášky č. 499. Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Program semináře:
  • Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou č. 225/2017 Sb.
  • Úpravy vyvolané novelou č. 405/2017 Sb. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  • Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech.
  • Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Časový harmonogram semináře: 08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
10.30 Přestávka – káva
10.45 Pokračování odborného programu
12.15 Přestávka, oběd (z hotelového menu), v ceně semináře
12.45 Pokračování odborného programu + diskuse
15.00 Předpokládané ukončení Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKA.  Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno


2.000 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Stavební | zákon | jeho | novele | 2017
 Pořadatel kurzu: SEKURKON s.r.o.

Vážení přátelé,

již přes 20 let pro Vás připravujeme vzdělávací a poradenské akce. Předkládáme Vám přehled seminářů a kurzů. Na nich se setkáte s předními odborníky, zkušenými lektory, tvůrci legislativních norem a autory řady odborných publikací.
Získáte tak možnost prohloubit a doplnit si své znalosti, rozvinout své schopnosti a dovednosti a konzultovat problematiku, která Vás zajímá. ...dále viz: SEKURKON s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Stavební zákon po jeho novele z r. 2017
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-69421


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Stavební zákon po jeho novele z r. 2017... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon po jeho novele z r. 2017


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-05-12 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-03-20 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

kurz sushi - Made in Japan

kurz rekvalifikace
2018-04-12 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info