REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVEBNI ZAKON PO JEHO NOVELE Z R 2017

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Stavební zákon po jeho novele z r. 2017Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.400 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.904 Kč/Kurz


ZMĚNY V ZÁKONĚ Č. 183/2006 SB., STAVEBNÍ ZÁKON PO JEHO NOVELE Z R. 2017 Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 17 novel. Novelizace vyvolá novelizaci celkem 43 stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody) SEMINÁŘ BYL Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PŘESUNUT NA 13.3.2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body. Charakteristika semináře: Novelizace stavebního zákona byla připravovaná cca 3 roky; po projití LRV a vládou ČR v 9/2016 předána do parlamentu ČR v 10/2016. Parlamentem přikázána k projednání do 3 výborů: výbor pro veřejnou správu, hospodářský výbor a výbor pro ŽP. Projednání parlamentem ČR ukončeno v 04/2017; následovat bude projednání senátem ČR v 05/2017 a předložení ke schválení prezidentu ČR. Účinnosti nabude 6 měsíců po vydání ve Sbírce zákonů ČR. Seminář je určen: pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost Lektor: Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Program: Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho 17 novel. 1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou z r. 2017. 2. Novely prováděcích právních předpisů stavebního zákona vyvolané jeho novelou. 3. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 4. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. 5. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 6. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 7. Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Časový harmonogram semináře: 08.45 Registrace účastníků 09.00 Zahájení odborného programu 10.30 Přestávka – káva 10.45 Pokračování odborného programu 12.15 Přestávka, oběd 12.45 Pokračování odborného programu + diskuse 15.30 Předpokládané ukončení Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA.    ... © SEKURKON s.r.o.
 


Stavební zákon po jeho novele z r. 2017

Téma kurzu: Stavebnictví, architektura, Další právní normy, ,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: SEKURKON s.r.o.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...Obsah kurzu/školení

ZMĚNY V ZÁKONĚ Č. 183/2006 SB., STAVEBNÍ ZÁKON PO JEHO NOVELE Z R. 2017
Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 17 novel. Novelizace vyvolá novelizaci celkem 43 stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody)
SEMINÁŘ BYL Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PŘESUNUT NA 13.3.2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body. Charakteristika semináře:
Novelizace stavebního zákona byla připravovaná cca 3 roky; po projití LRV a vládou ČR v 9/2016 předána do parlamentu ČR v 10/2016. Parlamentem přikázána k projednání do 3 výborů: výbor pro veřejnou správu, hospodářský výbor a výbor pro ŽP. Projednání parlamentem ČR ukončeno v 04/2017; následovat bude projednání senátem ČR v 05/2017 a předložení ke schválení prezidentu ČR. Účinnosti nabude 6 měsíců po vydání ve Sbírce zákonů ČR. Seminář je určen:
pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Program:
Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho 17 novel.
1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou z r. 2017.
2. Novely prováděcích právních předpisů stavebního zákona vyvolané jeho novelou.
3. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
4. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech.
5. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
6. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
7.

Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Časový harmonogram semináře: 08.45 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
10.30 Přestávka – káva
10.45 Pokračování odborného programu
12.15 Přestávka, oběd
12.45 Pokračování odborného programu + diskuse
15.30 Předpokládané ukončení Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA.   


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Stavební zákon po jeho novele z r. 2017
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Brno - Jihomoravský kraj, Hotel Slavia, Solniční 15 - 17, Brno


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon po aktuální novele. Seminář byl přesunut na 23. 10. 2018 (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Změny v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225/2017 Sb. Termín 22. 3. 2018 je z technických důvodů zrušen. Seminář se přesouvá na 23. 10. 2018.
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy vzdělávání- ČKA – 2 body. Seminář je určen:
pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),investiční a stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost. Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 22 novel. Novelizace č. 225/2017 Sb. účinná od 1. 1. 2018 vyvolá novelizaci celkem 44 dalších stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody). Spolu s touto novelou byly novelizovány nejdůležitější prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu: vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb. novelizace vyhlášky č. 499. Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Program semináře:
  • Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou č. 225/2017 Sb.
  • Úpravy vyvolané novelou č. 405/2017 Sb. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  • Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech.
  • Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Časový harmonogram semináře: 08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
10.30 Přestávka – káva
10.45 Pokračování odborného programu
12.15 Přestávka, oběd (z hotelového menu), v ceně semináře
12.45 Pokračování odborného programu + diskuse
15.00 Předpokládané ukončení Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKA.  Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno


2.000 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Stavební | zákon | jeho | novele | 2017
 Pořadatel kurzu: SEKURKON s.r.o.

Vážení přátelé,

již přes 20 let pro Vás připravujeme vzdělávací a poradenské akce. Předkládáme Vám přehled seminářů a kurzů. Na nich se setkáte s předními odborníky, zkušenými lektory, tvůrci legislativních norem a autory řady odborných publikací.
Získáte tak možnost prohloubit a doplnit si své znalosti, rozvinout své schopnosti a dovednosti a konzultovat problematiku, která Vás zajímá. ...dále viz: SEKURKON s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Stavební zákon po jeho novele z r. 2017
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-69421


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Stavební zákon po jeho novele z r. 2017... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon po jeho novele z r. 2017


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy genealogie

kurzy rekvalifikace
2018-08-19 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

Kurzy Jihlava

kurzy rekvalifikace
2018-07-03 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info