REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PROCESNI ANALYZA RIZIK PREVENCE VAD NESHOD A REKLAMACI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Kvalita, EMS | Řízení výroby a jakosti | Procesní právo | Operační systémy > Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamacíCena kurzu:
    ... bez DPH: 4.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 6.038 CZK /Kurz


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi. Kurz je určen: manažerům procesů kvalitářům, technologům, konstruktérům majitelům a jednatelům malých firem ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou) ... © Top Vision
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel Studijní materiály Dop
Brno , Jihomoravský kraj
 > Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilými funkcemi pro analýzu dat v rámci Oracle SQL jazyka, za účelem rychlých a efektivních analýz. Účastníci si procvičí na četných příkladech, jak jednoduché je dělat složité analýzy bez použití procedurálních jazyků jako PL/SQL.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Pokročilá analýza dat v Oracle 12c/11g

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Popis Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání.
Praha , Praha
 > Finanční analýza a řízení podnikových financí ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Zaměření kurzu Studenti se seznámí se základními principy a doporučenými pracovními postupy pro vytváření dynamických simulací mechanismů pomocí aplikace Autodesk Inventor. Studenti se naučí ověřit mechanické konstrukce pomocí simulace fungov
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Autodesk Inventor – Dynamická simulace a pevnostní analýza

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Na tomto semináři společně odhalíme nejčastější „zdravotní strašáky“, takzvané rizikové faktory, které negativně působí na zdraví každého z nás. Každý člověk je v průběhu života vystaven hned celé řadě rizikových faktorů, které často negativně ovlivňují naše zdraví a tak zvyšují pravděpodobnost vzniku závažných onemocnění.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Rizikové faktory zdraví v každodenním životě

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
1. Kontingenční tabulky od A do Z 1.
Praha , Praha
 > Analýza dat s využitím MS Excel ...

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího projektu. Osvojte si roli controllera a poznejte nejběžnější metody posuzování investic a jejich praktické využití, včetně výhod i&
Praha , Praha
 > Analýza návratnosti projektů (Business Case) - metody vyhodnocování investic v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Základy procesního řízení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Zaměření kurzu: Účastníci se naučí rychle a efektivně získávat informace na Internetu, osvojí si pokročilé využívání služeb a dalších možností, které síť Internet nabízí. V kurzu se účastníci seznámí na příkladech z praxe i s riziky práce na internetu, typy útoků a možnostmi zneužití informací.
Praha , Praha
 > Internet – pokročilé využití a rizika

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. * • cíle finanční analýzy, • rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody, • informační zdroje, • metody finanční
Praha , Praha
 > Finanční analýza pro praktické využití

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Z obsahu semináře: 1. Fáze uzavírání smlouvy * předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů a problémových oblastí – pohledávka, příslušenství pohledávky a důsledky kvalifikace, splatnost, prodlení dlužníka a věřitele a vztah k běhu lhůt a vzniku nároků věřitele, informace o
Praha , Praha
 > Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Na tomto semináři společně odhalíme jednoduché možnosti prevence v každodenním životě. Řekneme si o prevenci jako takové a mimo jiné se dozvíte, na co máte jako pacienti nárok na preventivní prohlídce.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Prevence v každodenním životě, seminář

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Seminář vám zprostředkuje návod na to, kdy vůbec musíte reklamace řešit a kdy naopak nejste k jejich řešení právně povinni, jaké jsou v případě reklamace nároky, jak se máte postavit k souvisejícím škodám, a kdy je nezbytné je uhradit, jak předcházet reklamacím mezi obchodníky v rámci kupních smluv, smluv o dílo, poskytování služeb, jak posílit
Praha , Praha
 > Reklamace v tuzemském i zahraničním obchodě

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Rekvalifikační kurz :
Profesionálové pracující v sociálních službách jsou ohroženi tzv.  syndromem vyhoření (burnout), tedy pocitem pracovního vyčerpání, který vede k závažným psychickým a následně i zdravotním potížím.
Praha , Praha
 > Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Prodej zboží – Obchodní podmínky – Reklamační řízení – Řešení sporů – ČOI Prodáváte-li zboží koncovým zákazníkům, klade na Vás současná legislativa řadu povinností, za jejichž nedodržení hrozí sankce. Avšak při správném porozumění a používání právních předpisů z nich můžete mít užitek.
Praha , Praha
 > ZÁRUKY, REKLAMACE A MALOOBCHODNÍ PRODEJ spotřebitelům, včetně e-shopů

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Cílem tohoto kurzu je teoreticky i prakticky prohloubit znalosti a dovednosti získané na předcházejícím kurzu Power BI a naučit se plynule pracovat s jazykem DAX. Pomocí nástrojů MS Excel, MS Power BI a dalšími datovými zdroji si nasimulujeme práci s daty, jejich analýzu a reporting v situacích blížících se reálnému využití.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Zaměření kurzu Studenti se seznámí se základními principy a doporučenými pracovními postupy pro vytváření dynamických simulací mechanismů pomocí aplikace Autodesk Inventor. Studenti se naučí ověřit mechanické konstrukce pomocí simulace fungov
Praha , Praha
 > Autodesk Inventor – Dynamická simulace a pevnostní analýza

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Program kurzu: * Filtrování a třídění dat * Kontingenční tabulka * Sestavení * Formátování a design * Úprava struktury * Použití průřezů * Výpočty v kontingenční tabulce * Definice počítaných polí * Definice počítanýc
Praha , Praha
 > MS Excel - analýza dat

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha , Praha
 > Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC Akreditace: MPSV : Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen přede
Praha , Praha
 > Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat
Praha , Praha
 > SQL Server Analysis Services - analýza dat

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Poznejte principy zákona SOX a s jejich dopady na podnikovou praxi Každý podnik by měl řídit všechny aspekty svých finančních a administrativních procesů. Návod, jak snížit rizika a ochránit firemní zdroje při správném vykazování finančních výsledků, při
Praha , Praha
 > Snižování rizik pomocí interních kontrol - zákon Sarbanes-Oxley (SOX)

[?]


Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Téma kurzu: Kvalita, EMS, Řízení výroby a jakosti, Procesní právo, Operační systémy,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Top Vision


Obsah kurzu/školení


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu


Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi.

 

Kurz je určen:  • manažerům procesů


  • kvalitářům, technologům, konstruktérům


  • majitelům a jednatelům malých firem


  • ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:  • osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik


  • poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru


  • začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků


  • poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů


  • zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika


  • aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou)

 Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací
[?]Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Procesní | analýza | rizik | prevence | vad, | neshod | reklamací
 Pořadatel kurzu: Top Vision

Společnost top vision působí na trhu rozvoje manažerů již od roku 2001. Naše mnohaleté zkušenosti a zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice EDUA Group dopomohly k vytvoření ucelené nabídky tréninků, seminářů a kurzů soft i hard skills dovedností, IT kurzů a školení . Samozřejmostí je možnost připravit pro klienty akce na míru, a to naším oddělením interního vzdělávání. Společnost top vision také pořádá zajímavá fóra a konference.

Naše akce ročně navštíví 7 000 účastníků, pořádáme 16 manažerských fór a přes 650 otevřených tréninkových a seminárních dnů. Disponujeme nejširší a nezávislou sítí manažerů, expertů a lektorů v České republice. Ročně na našich otevřených a interních akcích vystoupí více než 300 osobností.

S naší širokou nabídkou a vědomostmi se rádi podělíme i s Vámi. ...dále viz: Top Vision
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68248


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací
[?]


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info