REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PROCESNI ANALYZA RIZIK PREVENCE VAD NESHOD A REKLAMACI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Kvalita, EMS | Řízení výroby a jakosti | Procesní právo | Operační systémy > Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamacíCena kurzu:
    ... bez DPH: 4.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 6.038 CZK /Kurz


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi. Kurz je určen: manažerům procesů kvalitářům, technologům, konstruktérům majitelům a jednatelům malých firem ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou) ... © Top Vision
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-19
Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel Studijní materiály Dop
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-19
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.
Praha 2 , Praha
 > Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-20
Workshop Prevence – syndrom vyhoření  je zaměřený na způsoby získávání energie, inspiruje k tomu, jak využívat vnitřní zdroje energie, které všichni máme v sobě jenom na ně zapomínáme. Workshop by šlo i nazvat Jak rozproudit energii a je u
Praha , Praha
 > Prevence – syndrom vyhoření (bu – out)

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-21
Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. =gt; Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik.
Praha 4 , Praha
 > Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-22
Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel Studijní materiály Dop
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-26
Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího projektu. Osvojte si roli controllera a poznejte nejběžnější metody posuzování investic a jejich praktické využití, včetně výhod i&
Praha , Praha
 > Analýza návratnosti projektů (Business Case) - metody vyhodnocování investic v praxi

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-27
Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-28
Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilými funkcemi pro analýzu dat v rámci Oracle SQL jazyka, za účelem rychlých a efektivních analýz. Účastníci si procvičí na četných příkladech, jak jednoduché je dělat složité analýzy bez použití procedurálních jazyků jako PL/SQL.
Praha , Praha
 > Pokročilá analýza dat v Oracle 12c/11g

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-01
Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat
Praha , Praha
 > SQL Server Analysis Services - analýza dat

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-01
Kurz zaměřený na analýzu a rozvoj potenciálu Vašich zaměstnanců Vám poskytne odpověď na velmi zásadní otázky v oblasti personálního rozvoje, a také jakým způsobem může rozvoj potenciálu zaměstnanců pozitivně ovlivnit celou prosperitu společnosti. Dozvíte se informace týkající se klíčových témat rozvoje a to: problematika, realizace, vy
Praha , Praha
 > Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-05
Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru.
Praha , Praha
 > SQL Server 2016/2014 - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojáře

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-05
Cílem tohoto kurzu je teoreticky i prakticky prohloubit znalosti a dovednosti získané na předcházejícím kurzu Power BI a naučit se plynule pracovat s jazykem DAX. Pomocí nástrojů MS Excel, MS Power BI a dalšími datovými zdroji si nasimulujeme práci s daty, jejich analýzu a reporting v situacích blížících se reálnému využití.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Power BI - Pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-05
Zaměření kurzu Studenti se seznámí se základními principy a doporučenými pracovními postupy pro vytváření dynamických simulací mechanismů pomocí aplikace Autodesk Inventor. Studenti se naučí ověřit mechanické konstrukce pomocí simulace fungov
Brno , Jihomoravský kraj
 > Autodesk Inventor – Dynamická simulace a pevnostní analýza

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-05
Kurz je určen administrátorům a síťovým analytikům, kteří se chtějí naučit analyzovat nejčastější síťové problémy v lokálních sítích a to od nenjnižších vrstev až po aplikační vrstvu. Důraz je kladen na získání znalosti protokolů a analýzu datových toků za využití nástrojů jako je Wireshark a dalších užitečných nástrojů.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-05
Rekvalifikační kurz :
Nejen profesionálové pracující v sociálních službách jsou ohroženi tzv. syndromem vyhoření [burnout], tedy pocitem pracovního vyčerpání, který vede k závažným psychickým a následně i zdravotním potížím.
Praha 1 , Praha
 > Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách. MPSV

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-05
Kurz je zaměřen na seznámení s analytickým a reportingovým nástrojem Power BI a to i bez speciálních IT znalostí. Umožňuje tak běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází nebo zdrojů (Excel, Access, SQL Server, apod.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Power BI - Efektivní analýza dat a reporting

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-05
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak pomocí Elastic Stack ukládat velké množství dat. Logy se naučíme ukládat, vyhledávat v nich a vizualizovat pomocí Kibana.
Praha 7 , Praha
 > Elastic Stack - ukládání a analýza logů

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-06
Poznejte principy zákona SOX a s jejich dopady na podnikovou praxi Každý podnik by měl řídit všechny aspekty svých finančních a administrativních procesů. Návod, jak snížit rizika a ochránit firemní zdroje při správném vykazování finančních výsledků, při
Praha , Praha
 > Snižování rizik pomocí interních kontrol - zákon Sarbanes-Oxley (SOX)

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-06
Kurz zaměřený na analýzu a rozvoj potenciálu Vašich zaměstnanců Vám poskytne odpověď na velmi zásadní otázky v oblasti personálního rozvoje, a také jakým způsobem může rozvoj potenciálu zaměstnanců pozitivně ovlivnit celou prosperitu společnosti. Dozvíte se informace týkající se klíčových témat rozvoje a to: problematika, realizace, vy
Brno , Jihomoravský kraj
 > Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-06
Mnoho firem se při snaze o zavedení marketingu dostává hned na začátku do složité situace, která je způsobena absencí informací hned v několika oblastech a to: - stav marketingových aktivit; -marketingové povědomí ve firmě samotné; - přehled o marketingovém dění na trhu. Situaci ztěžuje aplikace celé řady mýtů a dojmologií.
Praha , Praha
 > Analýza firemního marketingového prostředí

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-06
Ze všech souvisejících oborů je psychologie pro marketing tou nejzásadnější. Pochopení psychologie zákazníka jeho myšlenkových pochodů a vlivů na jeho rozhodování nám dává primární vstupy pro realizaci obchodního záměru.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Analýza zákazníka - psychologie rozhodování

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-06
Ze všech souvisejících oborů je psychologie pro marketing tou nejzásadnější. Pochopení psychologie zákazníka jeho myšlenkových pochodů a vlivů na jeho rozhodování nám dává primární vstupy pro realizaci obchodního záměru.
Praha , Praha
 > Analýza zákazníka - psychologie rozhodování


Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Téma kurzu: Kvalita, EMS, Řízení výroby a jakosti, Procesní právo, Operační systémy,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Top Vision


Obsah kurzu/školení


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu


Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi.

 

Kurz je určen:  • manažerům procesů


  • kvalitářům, technologům, konstruktérům


  • majitelům a jednatelům malých firem


  • ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:  • osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik


  • poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru


  • začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků


  • poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů


  • zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika


  • aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou)

 Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamacíDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Procesní | analýza | rizik | prevence | vad, | neshod | reklamací
 Pořadatel kurzu: Top Vision

Společnost top vision působí na trhu rozvoje manažerů již od roku 2001. Naše mnohaleté zkušenosti a zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice EDUA Group dopomohly k vytvoření ucelené nabídky tréninků, seminářů a kurzů soft i hard skills dovedností, IT kurzů a školení . Samozřejmostí je možnost připravit pro klienty akce na míru, a to naším oddělením interního vzdělávání. Společnost top vision také pořádá zajímavá fóra a konference.

Naše akce ročně navštíví 7 000 účastníků, pořádáme 16 manažerských fór a přes 650 otevřených tréninkových a seminárních dnů. Disponujeme nejširší a nezávislou sítí manažerů, expertů a lektorů v České republice. Ročně na našich otevřených a interních akcích vystoupí více než 300 osobností.

S naší širokou nabídkou a vědomostmi se rádi podělíme i s Vámi. ...dále viz: Top Vision
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68248


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info