REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PROCESNI ANALYZA RIZIK PREVENCE VAD NESHOD A REKLAMACI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Kvalita, EMS | Řízení výroby a jakosti | Procesní právo | Operační systémy > Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamacíCena kurzu:
    ... bez DPH: 4.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 6.038 CZK /Kurz


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi. Kurz je určen: manažerům procesů kvalitářům, technologům, konstruktérům majitelům a jednatelům malých firem ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou) ... © Top Vision
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-12
Popis Tento kurz si klade 2 cíle: 1. ukázat jak efektivně postupovat při zpracování velkého množství dat, jak definovat potřebné výstupy a jakým způsobem je získat 2.
Praha , Praha
 > BI a pokročilá analýza dat ... Poznejte současné trendy BI a zpracování dat

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-14
Úvod do problematiky vymezení derivátů trendy ve vývoji derivátů Forward rate agreement podstata FRA, odvození výše plnění využití FRA k zajištění proti úr
Praha , Praha
 > Finanční deriváty a jejich využití při řízení rizik

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-14
Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru.
Praha , Praha
 > SQL Server 2016/2014 - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojáře

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-14
Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.
Praha , Praha
 > Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
V současnosti má mnoho organizací zavedený systém řízení, který formálně plní požadavky podle norem na subsystémy řízení kvality, environmentu a BOZP. Přesto tyto subsystémy nejsou častokrát integrované, spíše jsou izolované.
Praha , Praha
 > Integrace rizikového přístupu v manažerském systému QESMS

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Konflikt je v podstatě člověka a setkáváme se s ním v osobním i pracovním životě. Nelze mu vždy předcházet.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Prevence a řešení konfliktů [seminář]

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Jaký je rozdíl mezi suchou a dehydratovanou pletí. Proč jsou rozlišovány přípravky na dehydratovanou a suchou pleť.
Brno střed , Jihomoravský kraj
 > Problematika dehydrované pleti + diagnosti pomocí analyzátorů pleti

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Procesní přístup představuje úplně novou orientaci, soustředění se na proces, který je chápaný jako řetězec aktivit - činností - subprocesů výsledkem kterých je koncový produkt. Je založený na principu řízení a vzájemného působení všech podnikových procesů tak, aby plnily určené cíle.
Praha , Praha
 > Procesní přístup v automobilovém průmyslu

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Pokud máte správný kontrolní plán, neznáte slovo reklamace a nemusíte se bát žádné třídící ani svolávací akce. Po každé reklamaci se musí kontrolní plán upravovat, protože neochránil ani nás ani naše zákazníky před problémy s kvalitou našich výrobků.
Praha , Praha
 > Kontrolní plán - eliminace reklamací

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Jaký je rozdíl mezi suchou a dehydratovanou pletí. Proč jsou rozlišovány přípravky na dehydratovanou a suchou pleť.
Praha 2 , Praha
 > Problematika dehydrované pleti + diagnosti pomocí analyzátorů pleti

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Popis Každá společnost chce zlepšit způsob, jakým provádí své podnikání, svůj „business“, aby produkovala zboží a služby efektivněji, a tak zvyšovala svůj profit. Stejně tak neziskové organizace by měly usilovat o e
Praha , Praha
 > Principy procesního myšlení a řízení

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Metoda identifikace procesů a rizik nám pomáhá zjistit, jak odhalit rizika a slabá místa v podnikových procesech a jak mít rizika pod kontrolou?
Praha , Praha
 > Identifikace rizik

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Modelovací jazyk UML je téměř 10 let světovým standardem souběžné tvorby a dokumentace SW systémů nejrůznějších aplikačních zaměření. UML je diagramový modelovací jazyk, který je n trální/nezávislý na procesu nebo metodice tvorby systémů, avšak předpokládá objektový způsob myšlení.
Praha , Praha
 > Objektově orientovaná analýza s UML

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Kurz Oracle: Pokročilá analýza dat pomocí Oracle SQL je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází Oracle a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží seskupován a agregaci dat, vysvětlí si použití hierarchických do
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz Oracle: Pokročilá analýza dat pomocí Oracle SQL

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné.
České Budějovice , Jihočeský kraj
 > Procesní řízení pro všední den

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Řízení rizik je základním prvkem systému řízení bezpečnosti informací [ISMS], který má rozhodující vliv na chod celého systému. V praxi se nicméně často se setkáváme s formálními přístupy, při kterých uživatelé ani pořádně netuší, co jim řízení rizik může přinést.
Praha , Praha
 > Praktické řízení rizik ISMS

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-21
Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel Studijní materiály Dop
Brno , Jihomoravský kraj
 > Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Nejbližší termín kurzu: 2018-01-02
V rámci školení procesního řízení posluchači získají základní znalosti a přehled v oblasti procesního řízení, procesního modelování a optimalizací procesů. * V rámci školení procesního řízení posluchači získají základní znalosti a přehled v oblasti procesního řízení, procesního modelování a optimalizací procesů.
Praha , Praha
 > Procesní řízení

Nejbližší termín kurzu: 2018-01-02
Cílem tohoto kurzu je využít interaktivní analýzu dat a reporting v nástroji Power BI po všech stránkách. Kurz je určen zejména uživatelům Excelu, kteří potřebují analyzovat velké objemy dat, ve spolupráci s intuitivním, a zároveň pokročilým a moderním reportingem.
Praha , Praha
 > Power BI - Efektivní analýza dat a reporting

Nejbližší termín kurzu: 2018-01-02
Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám

Nejbližší termín kurzu: 2018-01-03
V rámci školení procesního řízení posluchači získají základní znalosti a přehled v oblasti procesního řízení, procesního modelování a optimalizací procesů. * V rámci školení procesního řízení posluchači získají základní znalosti a přehled v oblasti procesního řízení, procesního modelování a optimalizací procesů.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Procesní řízení

Nejbližší termín kurzu: 2018-01-04
Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru.
Brno , Jihomoravský kraj
 > SQL Server 2016/2014 - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojáře


Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Téma kurzu: Kvalita, EMS, Řízení výroby a jakosti, Procesní právo, Operační systémy,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Top Vision


Obsah kurzu/školení


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu


Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi.

 

Kurz je určen:  • manažerům procesů


  • kvalitářům, technologům, konstruktérům


  • majitelům a jednatelům malých firem


  • ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:  • osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik


  • poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru


  • začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků


  • poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů


  • zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika


  • aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou)

 Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamacíDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Procesní | analýza | rizik | prevence | vad, | neshod | reklamací
 Pořadatel kurzu: Top Vision

Společnost top vision působí na trhu rozvoje manažerů již od roku 2001. Naše mnohaleté zkušenosti a zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice EDUA Group dopomohly k vytvoření ucelené nabídky tréninků, seminářů a kurzů soft i hard skills dovedností, IT kurzů a školení . Samozřejmostí je možnost připravit pro klienty akce na míru, a to naším oddělením interního vzdělávání. Společnost top vision také pořádá zajímavá fóra a konference.

Naše akce ročně navštíví 7 000 účastníků, pořádáme 16 manažerských fór a přes 650 otevřených tréninkových a seminárních dnů. Disponujeme nejširší a nezávislou sítí manažerů, expertů a lektorů v České republice. Ročně na našich otevřených a interních akcích vystoupí více než 300 osobností.

S naší širokou nabídkou a vědomostmi se rádi podělíme i s Vámi. ...dále viz: Top Vision
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68248


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

kurzy rekvalifikace
2017-11-25 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2017-10-01 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kurzy landkitingu Statenice

kurzy rekvalifikace
2017-08-28 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info