REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PROCESNI ANALYZA RIZIK PREVENCE VAD NESHOD A REKLAMACI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Kvalita, EMS | Řízení výroby a jakosti | Procesní právo | Operační systémy > Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamacíCena kurzu:
    ... bez DPH: 4.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 6.038 CZK /Kurz


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi. Kurz je určen: manažerům procesů kvalitářům, technologům, konstruktérům majitelům a jednatelům malých firem ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou) ... © Top Vision
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-19
Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha , Praha
 > Analýza dat na MS SQL serveru

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-19
Školení Excel analýza dat je určené uživatelům programu Excel, kteří zpracovávají data, vytvářejí statistiky a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení, načítat data z externích zdrojů, vytvářet souhrny, přehledy, kontingenční tabulky a grafy a používat databázové a vyhledávací funkce.
Kolín , Středočeský kraj
 > Excel analýza dat

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-19
Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel Studijní materiály Dop
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-19
Popis Cílem semináře je seznámit se základními principy a metodami procesního řízení firem i dalších organizací. Pozornost je věnována významu a přednostem procesního řízení, vymezení procesů a jejich druhům, zavádění procesního řízení i procesního uspořádání organizace a využití výkonových ukazatelů při řízení procesů.
Praha , Praha
 > Procesní řízení ... aneb jak snížit náklady, zrychlit rozhodování a odstranit úzká místa organizace

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-20
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky organizačních složek státu a jimi zřízených organizací, územních samosprávných celků a jimi zřízených organizací a pracovníky dalších organizací veřejné správy.
Praha 2 , Praha
 > Audit zvládání rizik procesů uveřejňování do registru smluv

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-20
Pro pokročilé. Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML/CFT povinností (zejména v úvěrových institucích).
Praha 2 , Praha
 > Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-20
Cílem jednodenního kurzu je seznámit účastníky se základními statistickými metodami určenými pro řešení problémů zahrnujících kategoriální (kvalitativní) data. Vzhledem k univerzálnímu použití těchto výzkumných technik je kurz určen pro široký okruh zájemců různého zaměření - přírodní vědy, technické obory, biomedicínský výzkum,
Praha 7 , Praha
 > Analýza kategoriálních dat

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-20
Posouzení finančního zdraví podniku je důležitým faktorem.  Pro správné stanovení všech ukazatelů je třeba pochopit principy finanční analýzy a controllingu.
Praha 8 , Praha
 > Finanční analýza a controlling

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-23
Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik.
Praha 4 , Praha
 > Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-23
Školení Excel analýza dat je určené uživatelům programu Excel, kteří zpracovávají data, vytvářejí statistiky a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení, načítat data z externích zdrojů, vytvářet souhrny, přehledy, kontingenční tabulky a grafy a používat databázové a vyhledávací funkce.
Praha , Praha
 > Excel analýza dat

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-23
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu Prevence bolesti zad v sociálních službách je pomoci zaměstnancům sociálních služeb vyvarovat se bolesti zad, se kterou se často potýkají především z důvodu nedostatečné informovanosti o správné manipulaci s klienty nebo neznalosti preventivních opatření, jak bolesti zad při své práci předejít. Absolventi kurzu Prevence b
Ostrava - Mariánské Hory , Moravskoslezský kraj
 > Prevence bolesti zad v sociálních službách

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-24
Tento kurz je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází Oracle a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží seskupován a agregaci dat, vysvětlí si použití hierarchických dotazů, naučí se používat regulární výrazy pro
Bratislava , SLOVENSKO
 > Oracle databáze: Analýza dat pomocí SQL (ORA13)

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-25
Rekvalifikační kurz :
Metoda práce s rizikem umožňuje individuálně vyhodnotit jednotlivé rizikové situace, do kterých se dostávají uživatelé služeb, a snížit případné ohrožení na přijatelnou míru . Tímto způsobem je možné zajistit pro uživatele co největší bezpečí při současném zachování jejich maximální samostatnosti .
Praha , Praha
 > Zvládání rizik v sociálních službách

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-27
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejného i soukromého sektoru, kteří mají zájem o aktuální přístup k řízení rizik spojených s dodavateli služeb.
Praha 2 , Praha
 > Řízení rizik třetích stran – TPRM

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-30
Kurz je určen administrátorům a síťovým analytikům, kteří se chtějí naučit analyzovat nejčastější síťové problémy v lokálních sítích a to od nenjnižších vrstev až po aplikační vrstvu. Důraz je kladen na získání znalosti protokolů a analýzu datových toků za využití nástrojů jako je Wireshark a dalších užitečných nástrojů.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-30
Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel Studijní materiály Dop
Brno , Jihomoravský kraj
 > Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-30
Tento kurz seznamuje účastníky s nejnovějšími technikami v oboru analýzy a vyšetřování počítačových útoků a zajišťování důkazů o nich. Účastníci se naučí shromažďovat potřebné důkazy pro následné právní kroky a správné metody identifikace stop po kybernetickém napadení.
Praha , Praha
 > Analýza útoků pro experty (HACK4)

Nejbližší termín kurzu: 2017-10-31
Popis Risk management bývá často ve firmách podceňován. Označován za něco, co stejně většinou děláme, jen to nemá písemnou podobu.
Praha , Praha
 > Řízení rizik (Risk management) ... v podmínkách tuzemských a nadnárodních firem

Nejbližší termín kurzu: 2017-11-01
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Základy procesního řízení

Nejbližší termín kurzu: 2017-11-01
FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Effect Analysis, což je do češtiny překládané jako analýza možných způsobů a důsledků poruch. Cílem FMEA je už ve fázi vývoje definovat možné poruchy vzhledem k funkčním požadavkům, odhadnout pravděpodobnost výskytu příčin poruch, možnost jejich detekce a přijetí opatř
Praha , Praha
 > FMEA – analýza možných chyb a důsledků

Nejbližší termín kurzu: 2017-11-01
Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úspěšně absolvují zkoušku z odborné způsobilosti u naší společnosti akreditované u MPSV vystavíme „Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č.
Praha 4 , Praha
 > Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA

Nejbližší termín kurzu: 2017-11-01
Program kurzu: * Filtrování a třídění dat * Kontingenční tabulka * Sestavení * Formátování a design * Úprava struktury * Použití průřezů * Výpočty v kontingenční tabulce * Definice počítaných polí * Definice počítanýc
Praha , Praha
 > MS EXCEL - analýza dat


Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Téma kurzu: Kvalita, EMS, Řízení výroby a jakosti, Procesní právo, Operační systémy,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Top Vision


Obsah kurzu/školení


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu


Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi.

 

Kurz je určen: • manažerům procesů


 • kvalitářům, technologům, konstruktérům


 • majitelům a jednatelům malých firem


 • ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: • osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik


 • poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru


 • začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků


 • poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů


 • zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika


 • aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou)

 Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Brno - Jihomoravský kraj, Radnická 1 60200


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací (kurz)
28.11.2017 - 28.11.2017; v čase 09:00 - 17:00

[PODOBNÝ KURZ]

Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu

Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi.

 

Kurz je určen:

 • manažerům procesů  
 • kvalitářům, technologům, konstruktérům  
 • majitelům a jednatelům malých firem  
 • ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik  
 •  

  Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

 • osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik  
 • poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru  
 • začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků  
 • poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů  
 • zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika  
 • aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou)  
 •    28.11.2017 - 28.11.2017; v čase 09:00 - 17:00
  Počet dní: 1
  Počet dní: Radnická 1 60200 Brno - - - - - 4990 Kč bez DPH


  4.990 CZK /Kurz  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah  Další naše kurzy a školení


  Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


  Hledat podobné kurzy: | Procesní | analýza | rizik | prevence | vad, | neshod | reklamací
     Pořadatel kurzu: Top Vision

  Společnost top vision působí na trhu rozvoje manažerů již od roku 2001. Naše mnohaleté zkušenosti a zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice EDUA Group dopomohly k vytvoření ucelené nabídky tréninků, seminářů a kurzů soft i hard skills dovedností, IT kurzů a školení . Samozřejmostí je možnost připravit pro klienty akce na míru, a to naším oddělením interního vzdělávání. Společnost top vision také pořádá zajímavá fóra a konference.

  Naše akce ročně navštíví 7 000 účastníků, pořádáme 16 manažerských fór a přes 650 otevřených tréninkových a seminárních dnů. Disponujeme nejširší a nezávislou sítí manažerů, expertů a lektorů v České republice. Ročně na našich otevřených a interních akcích vystoupí více než 300 osobností.

  S naší širokou nabídkou a vědomostmi se rádi podělíme i s Vámi. ...dále viz: Top Vision
   


   

  Dotaz ke kurzu

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   
  URL kurzu:


  Zkrácený odkaz na kurz:
  http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68248


  Sdílet:       G+   Tw   fb

  Podobné kurzy

  Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

  ... kurz již nelze objednat ...

  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací


   

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Za co vděčíme lužním lesům

  vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
  2017-03-03 


  [?]

  Kurzy landkitingu Statenice

  kurzy rekvalifikace
  2017-08-28 


  [?]

  Kurzy | Gourmet Academy

  kurzy rekvalifikace
  2017-08-23 


  [?]

  Payot Krása je hlavním cílem

  vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
  2017-03-02 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

  kurzy rekvalifikace
  2017-08-14 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info