REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # POZEMKOVE KNIHY A JEJICH VYZNAM V SOUCASNEM KATASTRU NEMOVITOSTI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostíCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.140 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.589 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Zemské desky: - Historie a vývoj - Ukázky zápisů * Železniční knihy: - Význam a rozdělení - Ukázky zápisů * Horní a vodní knihy: - Ukázky jednotlivých vložek * Pozemkové knihy: - Jejich vznik a současný význam - Evidence předcházející pozemkovým knihám - Struktura zápisů do pozemkových knih - Orientace v knihovní vložce - Analogie LV ke knihovní vložce - Seznamy k pozemkovým knihám - Soudní mapy, sbírka listin - Přídělové řízení v I. a II. pozemkové reformě * Zákony k pozemkovým knihám - Seznam nejčastěji se vyskytujících zákonů v pozemkových knihách * Obecní majetek - Historie – první zápisy * Církevní majetek - Historie – první zápisy * Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM - Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu - Co musíte znát, než se vydáte na Katastr - Neznámí vlastníci - Dědická řízení ohledně nově najevo vyšlého majetku * Sestavování rodokmenů - Co najdeme o předcích v pozemkových knihách - Kopie starých smluv - Kde jsou uložené staré matriky - Nutná znalost kurentu a švabachu * Evidence nemovitostí 1964-92 - Zakládání KZEN, vedení EN - Příklady LV, pol.v.z. * Smlouvy z let 1951-1992 – jejich náležitosti a podmínky platnosti * Zápisy v KN dle katastrálního zákona č. 256/2013, vklady a záznamy – jejich analogie v pozemkových knihách * Příklady a ukázky: - právo stavby - výměnek, užívání a požívání - přídatné spoluvlastnictví - svěřenské fondy - výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě - zákaz zcizení a zatížení - nájem a pacht - vzdání se práva na náhradu škody - svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce) - ujednání o pořadí zástavních práv * Historický vývoj Prahy a její rozšiřování Účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele info do 17. října 2017 své dotazy k uvedeným bodům programu. ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-13
V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * superficiální zásada (principy a výjimky) – podstata superficiální zásady a její promítnutí v právní praxi z hlediska rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky * zákonná ustanovení k pozemkům a stavbám a aktuální judikatura Nejvyššího so
Praha , Praha
 > Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-14
Odborný program semináře: * katastr nemovitostí v občanském zákoníku a v katastrálním zákoně * předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku * změny v obsahu katastru nemovitostí (cenové údaje, nově ukládané listiny), * ukázky způsobu zápisu
Praha , Praha
 > Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-14
Školení je určeno pracovníkům úřadů, kteří mají na starosti správu majetku, dále potom pro pracovníky realitních kanceláří, advokáty, notáře a všechny, kteří se touto problematikou zabývají. Lektor kurzu: Ing.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > KATASTR NEMOVITOSTÍ A ZÁPISY PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-15
Na semináři budete provedeni procesem nabývání nemovitostí, při kterém se mj. dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi „asset dealem“ a „share dealem“ a jaké jsou výhody a nevýhody těchto způsobů nabývání nemovitostí.
Praha , Praha
 > Nabývání nemovitostí (specifika asset deal a share deal) – právní a daňový pohled

Nejbližší termín kurzu: 2017-12-28
Neuvedeno * • pořizování nemovitých věci (koupí, na leasing) a vymezení souvisejících nákladů (daňové a účetní odpisy), • technické zhodnocení a opravy (zdůraznění rozdílů, vazba na povinnosti k opravám a údržbě v nájemní smlouvě, odpis technického zhodnocení nájemcem a řešení nepeněžního příjmu u pronajímatele), • příjmy (výnosy) z nájemného, pro
online , eLearning
 > Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: 2018-01-23
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.
Praha , Praha
 > Výkon správy nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-01-23
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.
Praha , Praha
 > Výkon správy nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-14
Máte zájem doplnit nebo rozšířit si svoje znalosti v oblasti stavebnictví? S pomocí tohoto přípravného kurzu se naučíte vše potřebné k úspěšné orientaci v této oblasti.
Praha 8 , Praha
 > Stavebnictví a oceňování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-15
Odborný program semináře: * katastr nemovitostí a ochrana osobních údajů * předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku * změny v obsahu katastru nemovitostí (cenové údaje, nově ukládané listiny) * stavba jako součást pozemk
Praha , Praha
 > Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-27
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Brno , Jihomoravský kraj
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-06
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Praha , Praha
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-28
Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva?
Praha , Praha
 > O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-18
Na semináři se seznámíte s novinkami účinnými od roku 2018, upozorněni budete na případné výkladové problémy zákona. Na příkladech vám lektorka vysvětlí obtížné pasáže a odpoví na dotazy.
Praha , Praha
 > Uplatňování DPH u nemovitostí a ve stavebnictví – pro rok 2018

Nejbližší termín kurzu: 2018-04-20
Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Lektor zdůrazní i daňové vazby na postupy a povinnosti platné v souvislosti s občanským zákoníkem a zákonem č.
Praha , Praha
 > Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu

Nejbližší termín kurzu: 2018-05-03
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Praha , Praha
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-05-08
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Brno , Jihomoravský kraj
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-05-24
Odborný program semináře: * Právní rámec včetně novelizací * Práva zapisovaná vkladem, náležitosti vkladového podání včetně náležitostí vkladových listin (jednotlivě) * Průběh vkladového řízení od zahájení až do ukončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky * Přezkumná činnost katast
Praha , Praha
 > Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-06-05
Po ukončení kurzu se budete umět orientovat v základmí problematice nájemních vztahů, povinností pronajímatele a nájemce a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou po novele občanského zákoníku. Probereme si novelu občaského zákoníku v roce 2017 a s účinností od roku 2018.
Praha , Praha
 > Ekonomická správa nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-06-13
Máte zájem doplnit nebo rozšířit si svoje znalosti v oblasti stavebnictví? S pomocí tohoto přípravného kurzu se naučíte vše potřebné k úspěšné orientaci v této oblasti.
Praha 8 , Praha
 > Stavebnictví a oceňování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-06-14
Odborný program semináře: * katastr nemovitostí a ochrana osobních údajů * předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku * změny v obsahu katastru nemovitostí (cenové údaje, nově ukládané listiny) * stavba jako součást pozemk
Praha , Praha
 > Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi

Nejbližší termín kurzu: 2018-06-15
Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních postupů při řízení u katastrálních úřadů. Bude vám poskytnut praktický návod: • jak postupovat při prodeji, • jak uzavřít kvalitní kupní, nájemní, pachtovní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavn
Praha , Praha
 > Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů a aktuální zkušenosti z praxe


Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí

Téma kurzu: Obchodní právo, Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí, Oceňování a odhady nemovitostí, Stavebnictví, architektura, Další právní normy

Přednáší ...


Jana Brantová - vedoucí oddělení veřejných knih a informací z Katastru nemovitostí, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Zemské desky:
- Historie a vývoj
- Ukázky zápisů

* Železniční knihy:
- Význam a rozdělení
- Ukázky zápisů

* Horní a vodní knihy:
- Ukázky jednotlivých vložek

* Pozemkové knihy:
- Jejich vznik a současný význam
- Evidence předcházející pozemkovým knihám
- Struktura zápisů do pozemkových knih
- Orientace v knihovní vložce
- Analogie LV ke knihovní vložce
- Seznamy k pozemkovým knihám
- Soudní mapy, sbírka listin
- Přídělové řízení v I. a II. pozemkové reformě

* Zákony k pozemkovým knihám
- Seznam nejčastěji se vyskytujících zákonů v pozemkových knihách

* Obecní majetek
- Historie – první zápisy

* Církevní majetek
- Historie – první zápisy

* Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM
- Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu
- Co musíte znát, než se vydáte na Katastr
- Neznámí vlastníci
- Dědická řízení ohledně nově najevo vyšlého majetku

* Sestavování rodokmenů
- Co najdeme o předcích v pozemkových knihách
- Kopie starých smluv
- Kde jsou uložené staré matriky
- Nutná znalost kurentu a švabachu

* Evidence nemovitostí 1964-92
- Zakládání KZEN, vedení EN
- Příklady LV, pol.v.z.

* Smlouvy z let 1951-1992 – jejich náležitosti a podmínky platnosti

* Zápisy v KN dle katastrálního zákona č. 256/2013, vklady a záznamy – jejich analogie v pozemkových knihách

* Příklady a ukázky:
- právo stavby
- výměnek, užívání a požívání
- přídatné spoluvlastnictví
- svěřenské fondy
- výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě
- zákaz zcizení a zatížení
- nájem a pacht
- vzdání se práva na náhradu škody
- svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce)
- ujednání o pořadí zástavních práv

* Historický vývoj Prahy a její rozšiřování

Účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele info do 17. října 2017 své dotazy k uvedeným bodům programu.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostíDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Pozemkové | knihy | jejich | význam | současném | katastru | nemovitostí
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-67610


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter

kurzy rekvalifikace
2017-11-25 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2017-10-01 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kurzy landkitingu Statenice

kurzy rekvalifikace
2017-08-28 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info