REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # POZEMKOVE KNIHY A JEJICH VYZNAM V SOUCASNEM KATASTRU NEMOVITOSTI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostíCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.140 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.589 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Zemské desky: - Historie a vývoj - Ukázky zápisů * Železniční knihy: - Význam a rozdělení - Ukázky zápisů * Horní a vodní knihy: - Ukázky jednotlivých vložek * Pozemkové knihy: - Jejich vznik a současný význam - Evidence předcházející pozemkovým knihám - Struktura zápisů do pozemkových knih - Orientace v knihovní vložce - Analogie LV ke knihovní vložce - Seznamy k pozemkovým knihám - Soudní mapy, sbírka listin - Přídělové řízení v I. a II. pozemkové reformě * Zákony k pozemkovým knihám - Seznam nejčastěji se vyskytujících zákonů v pozemkových knihách * Obecní majetek - Historie – první zápisy * Církevní majetek - Historie – první zápisy * Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM - Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu - Co musíte znát, než se vydáte na Katastr - Neznámí vlastníci - Dědická řízení ohledně nově najevo vyšlého majetku * Sestavování rodokmenů - Co najdeme o předcích v pozemkových knihách - Kopie starých smluv - Kde jsou uložené staré matriky - Nutná znalost kurentu a švabachu * Evidence nemovitostí 1964-92 - Zakládání KZEN, vedení EN - Příklady LV, pol.v.z. * Smlouvy z let 1951-1992 – jejich náležitosti a podmínky platnosti * Zápisy v KN dle katastrálního zákona č. 256/2013, vklady a záznamy – jejich analogie v pozemkových knihách * Příklady a ukázky: - právo stavby - výměnek, užívání a požívání - přídatné spoluvlastnictví - svěřenské fondy - výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě - zákaz zcizení a zatížení - nájem a pacht - vzdání se práva na náhradu škody - svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce) - ujednání o pořadí zástavních práv * Historický vývoj Prahy a její rozšiřování Účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele info do 17. října 2017 své dotazy k uvedeným bodům programu. ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Září 2018
Neuvedeno * • pořizování nemovitých věci (koupí, na leasing) a vymezení souvisejících nákladů (daňové a účetní odpisy), • technické zhodnocení a opravy (zdůraznění rozdílů, vazba na povinnosti k opravám a údržbě v nájemní smlouvě, odpis technického zhodnocení nájemcem a řešení nepeněžního příjmu u pronajímatele), • příjmy (výnosy) z nájemného, pro
online , eLearning
 > Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, * dopady nařízení GDPR do katastru nemovitostí (ochrana osobních údajů) * předmět evidence katastru nemovi
Praha , Praha
 > Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Praha , Praha
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2018
Odborný program semináře: * Právní rámec včetně novelizací * Práva zapisovaná vkladem, náležitosti vkladového podání včetně náležitostí vkladových listin (jednotlivě) * Průběh vkladového řízení od zahájení až do ukončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky * Přezkumná činnost katastráln
Praha , Praha
 > Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Po ukončení kurzu se budete umět orientovat v základní problematice nájemních vztahů, povinností pronajímatele a nájemce a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou po novele občanského zákoníku. * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, doporučená vybraná ujednání v nájemní smlouvě, • zálohy na služby, v
Praha , Praha
 > Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Brno , Jihomoravský kraj
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Prodej domů a bytů v exekuci.  Vyplatí se to, nebo jsou rizika příliš vysoká?
Praha , Praha
 > Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Školení je určeno pracovníkům úřadů, kteří mají na starosti správu majetku, dále potom pro pracovníky realitních kanceláří, advokáty, notáře a všechny, kteří se touto problematikou zabývají. Lektor kurzu: Ing.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > KATASTR NEMOVITOSTÍ A ZÁPISY PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva?
Praha , Praha
 > O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Program semináře: * Obecné - 1) nedostatečná odůvodněnost (metod, přirážek, plánu, diskontní míry, ...) - 2) neuvádění zdrojů - 3) nepřezkoumatelnost * Chyby v ocenění podniků - 1) volba metody - 2) tržby
Praha , Praha
 > Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Lektor zdůrazní i daňové vazby na postupy a povinnosti platné v souvislosti s občanským zákoníkem a zákonem č.
Praha , Praha
 > Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na semináři budete seznámeni s možnými riziky při nabývání nemovitostí, budou vám vysvětlena práva vyplývající z vad nemovitostí a způsob jejich uplatňování. Budete upozorněni na nejčastější rizika spojená s formou přímého nákupu nebo zprostředkovaně prostřednictvím nabytí podílu/akcií v obchodní společnosti a obdrží praktická doporučení jak se proti takov
Praha , Praha
 > Akvizice nemovitostí, due diligence

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Popis Žhavým tématem je v dnešní době stabilizace a motivace stávajících zaměstnanců a získávání nových lidí, včetně jejich adaptace a setrvání ve firmě Potýkáme se napříč různými obory stejnými v podstatě stejnými problémy – nejsou lidé. Situace na trhu práce je taková, že firmy mají zakázky, ale nejsou lidé, kteří by je naplňovali.
Praha , Praha
 > Prokoukněte svoje lidi ... Workshop s autorkou knihy Prokoukněte svoje lidi

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, * dopady nařízení GDPR do katastru nemovitostí (ochrana osobních údajů) * předmět evidence katastru nemovi
Praha , Praha
 > Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * superficiální zásada (principy a výjimky) – podstata superficiální zásady a její promítnutí v právní praxi z hlediska rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky * zákonná ustanovení k pozemkům a stavbám a aktuální judikatura Nejvyššího so
Praha , Praha
 > Stavby, pozemky, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v praxi a v aktuální judikatuře NS

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2018
Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních postupů při řízení u katastrálních úřadů. Bude vám poskytnut praktický návod: • jak postupovat při prodeji (minimalizace rizik z pohledu prodávajícího i kupujícího, řešení výskytu fa
Praha , Praha
 > Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů a aktuální zkušenosti z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2019
Rekvalifikační kurz :
Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. * Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Oceňování nemovitostí   - čtyřsemestrové

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Brno , Jihomoravský kraj
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Praha , Praha
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2019
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Praha , Praha
 > Kurz fotografování nemovitostí


Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí

Téma kurzu: Obchodní právo, Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí, Oceňování a odhady nemovitostí, Stavebnictví, architektura, Další právní normy

Přednáší ...


Jana Brantová - vedoucí oddělení veřejných knih a informací z Katastru nemovitostí, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Zemské desky:
- Historie a vývoj
- Ukázky zápisů

* Železniční knihy:
- Význam a rozdělení
- Ukázky zápisů

* Horní a vodní knihy:
- Ukázky jednotlivých vložek

* Pozemkové knihy:
- Jejich vznik a současný význam
- Evidence předcházející pozemkovým knihám
- Struktura zápisů do pozemkových knih
- Orientace v knihovní vložce
- Analogie LV ke knihovní vložce
- Seznamy k pozemkovým knihám
- Soudní mapy, sbírka listin
- Přídělové řízení v I. a II. pozemkové reformě

* Zákony k pozemkovým knihám
- Seznam nejčastěji se vyskytujících zákonů v pozemkových knihách

* Obecní majetek
- Historie – první zápisy

* Církevní majetek
- Historie – první zápisy

* Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM
- Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu
- Co musíte znát, než se vydáte na Katastr
- Neznámí vlastníci
- Dědická řízení ohledně nově najevo vyšlého majetku

* Sestavování rodokmenů
- Co najdeme o předcích v pozemkových knihách
- Kopie starých smluv
- Kde jsou uložené staré matriky
- Nutná znalost kurentu a švabachu

* Evidence nemovitostí 1964-92
- Zakládání KZEN, vedení EN
- Příklady LV, pol.v.z.

* Smlouvy z let 1951-1992 – jejich náležitosti a podmínky platnosti

* Zápisy v KN dle katastrálního zákona č. 256/2013, vklady a záznamy – jejich analogie v pozemkových knihách

* Příklady a ukázky:
- právo stavby
- výměnek, užívání a požívání
- přídatné spoluvlastnictví
- svěřenské fondy
- výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě
- zákaz zcizení a zatížení
- nájem a pacht
- vzdání se práva na náhradu škody
- svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce)
- ujednání o pořadí zástavních práv

* Historický vývoj Prahy a její rozšiřování

Účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele info do 17. října 2017 své dotazy k uvedeným bodům programu.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostíDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Pozemkové | knihy | jejich | význam | současném | katastru | nemovitostí
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-67610


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2018-08-26 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

Ku uraFM - Kurzy

kurzy rekvalifikace
2018-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info