REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVBY POZEMKY A NEMOVITOSTI V PRAXI A V AKTUALNI JUDIKATURE NEJVYSSIHO SOUDU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího souduCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.388 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.889 Kč/Kurz


V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * superficiální zásada (principy a výjimky) – podstata superficiální zásady a její promítnutí v právní praxi z hlediska rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky * zákonná ustanovení k pozemkům a stavbám a aktuální judikatura Nejvyššího soudu České republiky (společné ustanovení § 3023, úprava § 3028 odst. 1, 2 a speciální přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám) * určování hranic pozemků (hmotněprávní a procesní souvislosti v rozhodovací praxi) * neoprávněné stavby a přestavek * vybrané otázky nabývání od neoprávněného se zaměřením na společné jmění manželů * přehled veškeré významné rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k výše uvedeným dílčím tématům ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-20
Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a členy ČKA – 2 body. Cíl semináře: Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-22
Odborný program semináře: * Nezbytná cesta v novém občanském zákoníku - přechodná ustanovení v oblasti nezbytné cesty - vysvětlení nové právní úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.
Praha , Praha
 > Nezbytná cesta a ochrana vlastnického práva v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-26
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-121 - 2017 Místní poplatky Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit úředníky obcí a krajů jakož i volené představitel
Praha , Praha
 > Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a aktuální změny v právní úpravě místních poplatků

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-27
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Brno , Jihomoravský kraj
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-27
Dozory ve výstavbě Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a členy ČKA – 2 body. Cílová skupina: projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi, stavebník (investor).
Brno , Jihomoravský kraj
 > Dozory ve výstavbě

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-28
Program: * Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Protišikanózní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu * Účinky zahájení insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku * Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v ins
Praha , Praha
 > Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-28
Z odborného programu semináře: * aktuální problémy práva proti nekalé soutěži – problémy právní úpravy a problémy vyplývající z praxe * rozbor ustanovení § 2972 až 2990 OZ * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU * subjekty právních vztahů nekalé soutěže
Praha , Praha
 > Nekalá soutěž podle aktuální judikatury a praxe

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-28
Neuvedeno * • pořizování nemovitých věci (koupí, na leasing) a vymezení souvisejících nákladů (daňové a účetní odpisy), • technické zhodnocení a opravy (zdůraznění rozdílů, vazba na povinnosti k opravám a údržbě v nájemní smlouvě, odpis technického zhodnocení nájemcem a řešení nepeněžního příjmu u pronajímatele), • příjmy (výnosy) z nájemného, pro
online , eLearning
 > Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-28
Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů?   Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější, s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na praktická doporučení a činnosti práce makléře.
Praha , Praha
 > MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi          -                     Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produkti

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-28
Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů?   Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější, s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na praktická doporučení a činnosti práce makléře.
Praha , Praha
 > MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi          -                     Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produkti

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-06
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně infor
Praha , Praha
 > Kurz fotografování nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-07
Odborný program semináře Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) * Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru? * Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
Praha , Praha
 > Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-08
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-14
Na semináři se kompletně a detailně seznámíte s právní úpravou odpovědnosti za vady a s širokým přehledem použitelné judikatury. Budete upozorněni na významné změny a jejich praktické důsledky, odnesete si řešení konkrétních případů.
Praha , Praha
 > Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-14
Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo?
Praha , Praha
 > Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-14
Seminář je připraven na míru specifičnosti postavení a role stavbyvedoucího, manažera stavby, mistra. Dozvíte se, jak přesně nastavit své kompetence, jak hospodařit se svým časem a oddělit neodkladné od zbytečného, natrénujete si efektivní delegování pravomocí i vedení porad.
Praha , Praha
 > Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-16
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014, název akreditace Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu Akreditace: MV : Nový zákon č. 250/2016 Sb.
Praha , Praha
 > Nový přestupkový zákon a judikatura NSS

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-21
Výběr témat z obsahu semináře: * Jak dopadla koncepční novela zákoníku práce? Bude nový systém počítání dovolené?
Praha , Praha
 > Novinky z pracovněprávní legislativy a judikatury

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-22
Odborný program semináře: * Správa společné věci (exkurs) z pohledu stávající judikatury Nejvyššího soudu České republiky * podílové spoluvlastnictví a tzv. superficiální zásada (vysvětlení stavu vzniklého před 1.
Praha , Praha
 > Likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR (podrobný výklad) a vybrané otázky správy společné věci (exkurs)

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-22
Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: může je škola s ředitelem školy uzavírat? může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU?
Kongresové centrum, hlavní bud , Olomoucký kraj
 > Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-26
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183 - 2006 Sb.
Praha 4-Kunratice , Praha
 > STAVBYVEDOUCÍ - KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI

Nejbližší termín kurzu: 2018-03-26
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodova
Praha , Praha
 > Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS


Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu

Téma kurzu: Obchodní právo, Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí, Oceňování a odhady nemovitostí, Stavebnictví, architektura, Další právní normy

Přednáší ...


Mgr. Michal Králík, Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.


Obsah kurzu/školení


V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

* superficiální zásada (principy a výjimky) – podstata superficiální zásady a její promítnutí v právní praxi z hlediska rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky

* zákonná ustanovení k pozemkům a stavbám a aktuální judikatura Nejvyššího soudu České republiky (společné ustanovení § 3023, úprava § 3028 odst. 1, 2 a speciální přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám)

* určování hranic pozemků (hmotněprávní a procesní souvislosti v rozhodovací praxi)

* neoprávněné stavby a přestavek

* vybrané otázky nabývání od neoprávněného se zaměřením na společné jmění manželů

* přehled veškeré významné rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k výše uvedeným dílčím tématům


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího souduDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Stavby, | pozemky | nemovitosti | praxi | aktuální | judikatuře | Nejvyššího | soudu
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-67563


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info