Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UCETNI ZAVERKA 2016 PRO PRAVNICKE OSOBY ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Další právní normy | Kurzy on-line ve virtuální učebně > Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)

Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.150 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.392 Kč/Kurz


Neuvedeno * • rekapitulace změn v postupech účtování platných od roku 2016, • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za rok 2016, • Český účetní standard 024 – podrobný výklad jak správně postupovat při vyplňování údaje za minulé účetní období v nové struktuře výkazů (převodový můstek) sestavovaných za rok 2016, • vazba prvků účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu a jejich prvků na jednotlivé kategorie účetních jednotek. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Další právní normy, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Určeno pro ...

URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům, finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem webináře je seznámit se se zásadami změn v zákonu o účetnictví a navazujících předpisů platnými od roku 2016 a jejich dopady na účetní závěrku podnikatelských subjektů za rok 2016.

Přednáší ...


Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce


Obsah kurzu/školenírekapitulace změn v postupech účtování platných od roku 2016,

sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za rok 2016,

Český účetní standard 024 – podrobný výklad jak správně postupovat při vyplňování údaje za minulé účetní období v nové struktuře výkazů (převodový můstek) sestavovaných za rok 2016,

vazba prvků účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu a jejich prvků na jednotlivé kategorie účetních jednotek.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 26.03.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line) (kurz)
25. – 26. 3. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
organizace konsolidačního procesu,
spolupráce s auditorem,
akvizice nové společnosti,
dekonsolidace,
práce s goodwillem,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

25. – 26. 3. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1901750 - 4 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190175A - 9 481 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190175B - 13 473 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190175C - 16 966 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 4.990 Kč/Kurz   [6.038 včetně DPH ]


4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 16.04.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line) (kurz)
25. – 26. 3. a 15. – 16. 4. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
organizace konsolidačního procesu,
spolupráce s auditorem,
akvizice nové společnosti,
dekonsolidace,
práce s goodwillem,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

25. – 26. 3. a 15. – 16. 4. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1901740 - 8 980 Kč + DPH Základní cena, kód: 190174A - 17 062 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190174B - 24 246 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190174C - 30 532 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 8.980 Kč/Kurz   [10.866 včetně DPH ]


8.980 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
* Inventury a inventarizace
závěrkové účetní operace
tvorba rezerv a opravných položek
přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu
odložená daň
výroční zpráva včetně zprávy o vztazích.

- - - - - kód: Z1540040 - 950 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


950 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
shrnutí závěrkového procesu,
inventury a inventarizace,
časové rozlišení, kurzové rozdíly,
tvorba rezerv a opravných položek,
přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu,
odložená daň,
struktura účetní závěrky s důrazem na přílohu k účetní závěrce,
výroční zpráva včetně zprávy o vztazích,
povinnosti zveřejnění,
spolupráce s auditorem, co audit znamená.

- - - - - kód: Z1640070 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1640290 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.392 Kč/Kurz(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
organizace konsolidačního procesu,
spolupráce s auditorem,
akvizice nové společnosti,
dekonsolidace,
práce s goodwillem,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

- - - - - kód: Z1840160 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2018,
platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. 1. 2018 a v průběhu r. 2018, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část; zjednodušená forma účetnictví pro p. o. a povinnost sestavit výkazy,
kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2018; kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci,
harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby; inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2018, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů; inventarizační zpráva a účetní závěrka,
kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem; úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy,
kontrola správnosti účtování o majetku,
účtování a oceňování zásob,
podrozvahová evidence jako součást Přílohy,
hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob,
Výpočet DPPO a její zaúčtování,
legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách,
daňové odpisy pro p. o. – potřebné informace u svěřeného majetku,
druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti; osvobození od daně,
základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č. i hosp. č.,
silniční daň,
stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů pro p. o. od 1. 1. 2018 – podle aktuální situace v připravované legislativě.

- - - - - kód: 184026Z0 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
druhy účetní závěrky a kdy který použít,
závěrkový proces,
inventarizace,
závěrkové operace (časové rozlišení, kurzové rozdíly, …),
daň z příjmů v hrubé kostce (splatná i odložená),
struktura závěrky se zaměřením na přílohu,
spolupráce s auditorem,
výroční zpráva a zpráva o vztazích.

- - - - - kód: Z1940030 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
organizace konsolidačního procesu,
spolupráce s auditorem,
akvizice nové společnosti,
dekonsolidace,
práce s goodwillem,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

- - - - - kód: Z1840130 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 16.04.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line) (kurz)
15. – 16. 4. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
organizace konsolidačního procesu,
spolupráce s auditorem,
akvizice nové společnosti,
dekonsolidace,
práce s goodwillem,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

15. – 16. 4. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1901760 - 4 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190176A - 9 481 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190176B - 13 473 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190176C - 16 966 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 4.990 Kč/Kurz   [6.038 včetně DPH ]


4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line) (seminář)
4. 6. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
organizace konsolidačního procesu,
spolupráce s auditorem,
akvizice nové společnosti,
dekonsolidace,
práce s goodwillem,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

4. 6. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1904060 - 2 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 190406A - 5 301 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190406B - 7 533 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190406C - 9 486 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.790 Kč/Kurz   [3.376 včetně DPH ]


2.790 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Účetní | závěrka | 2016 | pro | právnické | osoby | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-61119


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)


 • Březen 2019 online - Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

  studium rekvalifikace
  2019-01-16 


  [?]

  Kurzy | Vegmania.cz

  kurzy rekvalifikace
  2019-03-04 


  [?]

  Kurzy Znojmo

  kurzy rekvalifikace
  2019-02-23 


  [?]

  Kurzy Liberec

  kurzy rekvalifikace
  2019-02-13 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info