Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKON O DANOVEM PORADENSTVI A KOMORE DANOVYCH PORADCU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Audit | Další právní normy > Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradcůCena kurzu:
    ... bez DPH: 690 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 835 Kč/Kurz


Na semináři získáte nezbytné informace pro řádný výkon činnosti daňového poradce. Seznámíte se rovněž se zkušebním řádem, získáte představu o průběhu písemné a ústní části zkoušky. * Práva a povinnosti daňových poradců: • principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před státními úřady, • profesní předpisy profese, práva a povinnosti daňových poradců plynoucí ze zákona o daňovém poradenství, • etický kodex a další problematika, která se daňového poradenství dotýká, jako například zákon proti praní špinavých peněz nebo trestně právní předpisy. Podmínky kvalifikační zkoušky: • systém kvalifikačních zkoušek – praktický průběh i závazná pravidla upravená zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou náležitostí daňových dokladů tak, abyste uměli zachytit chybně vystavené daňové doklady. Seznámíte se se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů ve vazbě na daňové zákony, zejména na zákon o DPH.
Praha , Praha
 > Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových dokladů

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Získáte praktické informace o práci s datovou schránkou, která je od 1. 7.
odkudkoliv z kanceláře či domo , eLearning
 > Datové schránky nejen pro daňové poradce a advokáty [Webinář - online seminář]

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Zde shrneme jak základy denního make-upu, tak intenzívnější večerní líčení a také jak nalíčit nevěstu. Korekce v líčení, jak zvýraznit krásné rysy a ty méně krásné potlačit.
Třebíč , Vysočina kraj
 > Image poradenství - celkový souh všech základních stylů líčení

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.
Praha 2 , Praha
 > (Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Lektorka ušetří váš čas a během jednoho semináře vás v kostce upozorní na změny zákonů pro rok 2020. * • novela zákona o daních z příjmů právnických i fyzických osob pro rok 2020, • změny v účetních předpisech pro rok 2020 a další očekávaný vývoj, • novela zákona o DPH pro rok 2020, • majetkové daně v roce 2020, •
Praha , Praha
 > Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2020

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2020 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH.
Praha , Praha
 > NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. * Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019 popř.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Aktuality v účetních a daňových předpisech, novinky pro rok 2020

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Seminář vás seznámí se změnami při uplatňování DPH od 1. 1.
Praha , Praha
 > Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Po absolvování semináře budete mít ucelený přehled o změnách zákoníku práce platných pro rok 2020. Budete připraveni je aplikovat do praxe.
Praha , Praha
 > Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek.
Praha , Praha
 > Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Bude upřesněn. * Obsah bude brzy upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1.
online , eLearning
 > ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autorkou expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k návrhu tohoto zákona. Podrobný výklad práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných při kontrole na místě • praktický postup kontro
online , eLearning
 > PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika pracovní doby (rozvrhy pracovní doby, přestávky v práci, mezi směnami, týdenní volno, evidence pracovní doby, přesčasy a jejich režim dle zákona) • čerpání d
online , eLearning
 > JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Neuvedeno * Průřez celým zákonným opatřením včetně nejaktuálnější výkladů jednotlivých ustanovení. Zákonné opatření Senátu č.
online , eLearning
 > ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Neuvedeno * Úvod do problematiky • zaměstnavatel a zaměstnanec z pohledu platných pracovněprávních předpisů • diskriminace v pracovněprávních vztazích. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (invalidita, zdravotně znevýhodněné osoby nová úprava k 1.
online , eLearning
 > ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura vý
online , eLearning
 > Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Neuvedeno * • Legislativní rámec 2015/2016, • nejčastější náklady u společností, cena obvyklá, • zásoby jako náklad – likvidace, reklamační řízení, • opravy jako náklad, • rezerva na opravy HIM, • kdy se jedná o opravu a kdy o technické zhodnocení, • operativní, finanční pronájem, výpůjčka, pacht, podnájem, podpacht, •
online , eLearning
 > Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Neuvedeno * • zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku, • pracovní doba a doba odpočinku – nové koncepce pracovní doby, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, problematika vyrovnávacího období, kratší pracovní doba, maximální délka směny, rozvrh týdenní pracovní doby, pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, přestávky v práci
online , eLearning
 > Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2019
Neuvedeno * • Nové pojetí stavebního pozemku, právo stavby, • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně, • osoba povinná k dani, • osoba identifikovaná a plátce, • daňové doklady, neporušitelnost obsahu, • nárok na odpočet při registraci a zrušení registrace, • nespolehlivá osoba a ručení za daň, • přenesení daňové po
online , eLearning
 > Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)


Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, Další právní normy,

Určeno pro ...

Seminář je určen nejen těm, kteří se připravují na zkoušky u KDP ČR, ale i samotným daňovým poradcům, kteří se musí tímto zákonem řídit.

Přednáší ...


Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník kanceláře Komory daňových poradců ČR, zkušební komisař KDP ČR


Program kurzu, obsah studia ...


Práva a povinnosti daňových poradců:

principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před státními úřady,

profesní předpisy profese, práva a povinnosti daňových poradců plynoucí ze zákona o daňovém poradenství,

etický kodex a další problematika, která se daňového poradenství dotýká, jako například zákon proti praní špinavých peněz nebo trestně právní předpisy.
Podmínky kvalifikační zkoušky:

systém kvalifikačních zkoušek – praktický průběh i závazná pravidla upravená zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.


Obsah kurzu/školení


Práva a povinnosti daňových poradců:

principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před státními úřady,

profesní předpisy profese, práva a povinnosti daňových poradců plynoucí ze zákona o daňovém poradenství,

etický kodex a další problematika, která se daňového poradenství dotýká, jako například zákon proti praní špinavých peněz nebo trestně právní předpisy.
Podmínky kvalifikační zkoušky:

systém kvalifikačních zkoušek – praktický průběh i závazná pravidla upravená zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři získáte nezbytné informace pro řádný výkon činnosti daňového poradce. Seznámíte se rovněž se zkušebním řádem, získáte představu o průběhu písemné a ústní části zkoušky.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (seminář)
10. 2. 2020; 14:30–16:30

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte nezbytné informace pro řádný výkon činnosti daňového poradce. Seznámíte se rovněž se zkušebním řádem, získáte představu o průběhu písemné a ústní části zkoušky.
* Práva a povinnosti daňových poradců:
principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před státními úřady,
profesní předpisy profese, práva a povinnosti daňových poradců plynoucí ze zákona o daňovém poradenství,
etický kodex a další problematika, která se daňového poradenství dotýká, jako například zákon proti praní špinavých peněz nebo trestně právní předpisy. Podmínky kvalifikační zkoušky:
systém kvalifikačních zkoušek – praktický průběh i závazná pravidla upravená zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR.

10. 2. 2020; 14:30–16:30 - - - - - kód: 2001210 - 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 200121A - 1 311 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200121B - 1 863 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200121C - 2 346 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

690 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Zákon | daňovém | poradenství | Komoře | daňových | poradců
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-56411


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Krav Maga Global - kurzy sebeobrany

kurzy rekvalifikace
2019-10-19 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-18 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting

kurzy rekvalifikace
2019-10-15 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info