REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UCETNI ZAVERKA 2015 PRO PRAVNICKE OSOB ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Další právní normy | Kurzy on-line ve virtuální učebně > Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)

Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.150 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.392 Kč/Kurz


Neuvedeno * • shrnutí závěrkového procesu, • inventury a inventarizace, • časové rozlišení, kurzové rozdíly, • tvorba rezerv a opravných položek, • přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu, • odložená daň, • struktura účetní závěrky s důrazem na přílohu k účetní závěrce, • výroční zpráva včetně zprávy o vztazích, • povinnosti zveřejnění, • spolupráce s auditorem, co audit znamená. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Další právní normy, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Určeno pro ...

URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je zopakovat celý proces účetní závěrky pro rok 2015 včetně zaměření na specifika jednotlivých kroků, jejich význam a často prováděné chyby. Seminář povede auditor a právě auditoři se závěrkám věnují po celý rok. V semináři se dotkneme i změn, které účetnictví v praxi „postihne“ v roce 2016.

Přednáší ...


Ing. Daniel Horad
účetní, auditor a daňový poradce


Obsah kurzu/školeníshrnutí závěrkového procesu,

inventury a inventarizace,

časové rozlišení, kurzové rozdíly,

tvorba rezerv a opravných položek,

přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu,

odložená daň,

struktura účetní závěrky s důrazem na přílohu k účetní závěrce,

výroční zpráva včetně zprávy o vztazích,

povinnosti zveřejnění,

spolupráce s auditorem, co audit znamená.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (seminář)
7. 11. 2018; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na webináři se seznámíte s povinnostmi spojenými se sestavením účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2018. Součástí výkladu bude teoretické vymezení platné legislativy i praktické postupy při sestavení účetní závěrky.
*
rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2018,
platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. 1. 2018 a v průběhu r. 2018, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část; zjednodušená forma účetnictví pro p. o. a povinnost sestavit výkazy,
kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2018; kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci,
harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby; inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2018, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů; inventarizační zpráva a účetní závěrka,
kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem; úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy,
kontrola správnosti účtování o majetku,
účtování a oceňování zásob,
podrozvahová evidence jako součást Přílohy,
hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob,
Výpočet DPPO a její zaúčtování,
legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách,
daňové odpisy pro p. o. – potřebné informace u svěřeného majetku,
druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti; osvobození od daně,
základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č. i hosp. č.,
silniční daň,
stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů pro p. o. od 1. 1. 2018 – podle aktuální situace v připravované legislativě.

7. 11. 2018; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1840260 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 (seminář)
15. 1. 2019; 10:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Účetní závěrka je určitým vyvrcholením roční práce nad účetnictvím a rovněž prezentací práce účetního před veřejností. Má svá psaná ale i nepsaná pravidla, svůj zažitý proces. Na tomto webináři Vás s tím vším může seznámit auditor, jehož úkolem je závěrky ověřovat, a tak mu pod rukama prochází jejich různorodé varianty.
*
druhy účetní závěrky a kdy který použít,
závěrkový proces,
inventarizace,
závěrkové operace (časové rozlišení, kurzové rozdíly, …),
daň z příjmů v hrubé kostce (splatná i odložená),
struktura závěrky se zaměřením na přílohu,
spolupráce s auditorem,
výroční zpráva a zpráva o vztazích.

15. 1. 2019; 10:00–14:00 - - - - - kód: 1940030 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
* Inventury a inventarizace
závěrkové účetní operace
tvorba rezerv a opravných položek
přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu
odložená daň
výroční zpráva včetně zprávy o vztazích.

- - - - - kód: Z1540040 - 950 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


950 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1640070 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.392 Kč/Kurz(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
rekapitulace změn v postupech účtování platných od roku 2016,
sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za rok 2016,
Český účetní standard 024 – podrobný výklad jak správně postupovat při vyplňování údaje za minulé účetní období v nové struktuře výkazů (převodový můstek) sestavovaných za rok 2016,
vazba prvků účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu a jejich prvků na jednotlivé kategorie účetních jednotek.

- - - - - kód: Z1640290 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
stanovení konsolidačního celku a povinnosti konsolidovat,
konsolidační proces,
metody konsolidace,
konsolidační rozdíl – jak vzniká a jak zaniká,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

- - - - - kód: Z1840130 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
organizace konsolidačního procesu,
spolupráce s auditorem,
akvizice nové společnosti,
dekonsolidace,
práce s goodwillem,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

- - - - - kód: Z1840160 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 08.11.2018

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2018 (kurz)
7. – 8. 11. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři zjistíte či si zopakujete základní kroky při účetní uzávěrce v neziskové organizaci a dozvíte se, jak sestavit účetní závěrku neziskové organizace – jaké formy sestavení účetní závěrky jsou možné a na co dát v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a v příloze pozor. Na základě komplexní případové studie natrénujete zaúčtování jednotlivých transakcí, rozdělíte činnost organizace na druhy činností a na hlavní a vedlejší činnosti, alokujete výnosy a náklady na činnosti, zejména režijní náklady, a sestavíte účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty i přílohu k účetní závěrce, jejíž vzor bude k dispozici). Následně klasifikujete výnosy a náklady z pohledu daně z příjmů, sestavíte podkladovou tabulku a vyplníte přiznání k dani z příjmů.
* Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2018 1. seminář: 7. 11. 2018; 9:00–16:00
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2018 – TEORIE, PRAVIDLA A APLIKAČNÍ PRAXE Objasnění a shrnutí základních účetních povinností vyplývajících ze zákona a vyhlášek, pravidla pro účetní uzávěrku a pro sestavení účetní závěrky: Povinnosti neziskové organizace dle zákona o účetnictví, popř. vyhlášek
významné účetní metody specifické pro neziskové organizace (dlouhodobý majetek, přijaté dotace, přijaté dary peněžní x nepeněžní, vlastní jmění, účtování s využití středisek, zákázek,…)
jednoduché účetnictví – sestavení přehledů
struktura účetní závěrky a co je nutným minimálním obsahem
jak vykázat hlavní a vedlejší činnost
kde vykázat neutracené dary. Objasnění a shrnutí pravidel pro zdanění neziskové organizace daní z příjmů v roce 2018 a pravidel pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2018 (zákon a aplikační praxe): Kdo je veřejně prospěšný poplatník
jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků
jaké příjmy neziskové organizace jsou osvobozené
zdanění bezúplatných příjmů – přijaté dědictví, přijaté dary, majetkový prospěch, veřejná sbírka
bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek – nabytí, odepisování, prodej
jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití
jak rozdělit činnost na druhy činností a jak alokovat k výnosům náklady pro účely daně z příjmů – alokační klíč, rozvrhová základna. Dotazy a odpovědi. 2. seminář: 8. 11. 2018; 9:00–16:00
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2018 – PŘÍPADOVÁ STUDIE Zadání případové studie modelové neziskové organizace včetně počátečních stavů na účtech. Zaúčtování vybraných účetních transakcí (především specifických pro neziskové organizace) dle zadání, zejména týkajících se: Účtování darů
účtování přijatých dotací
účtování podnikatelské činnosti
účtování veřejné sbírky
účtování nákupu dlouhodobého a drobného majetku
účtování odpisů. Provedení uzávěrkových prací a sestavení účetní závěrky: Časové rozlišení
ošetření neutracených dotací a neutracených darů
ošetření nedoplacené dotace
alokace režijních nákladů
sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty
příprava přílohy k účetní závěrce. Klasifikace výnosů a nákladů z pohledu daně z příjmů a sestavení přiznání k dani z příjmů pro případ úzkého základu daně i širokého základu daně (dle druhu organizace): Rozdělení činností a jednotlivých druhů příjmů pro účely daně z příjmů (dotace, dary, ztrátová nepodnikatelská činnost, zisková činnost,…)
daňová klasifikace výnosů
daňová klasifikace nákladů
příprava podkladové tabulky
vyplnění přiznání k dani z příjmů. Dotazy a odpovědi.

7. – 8. 11. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1806990 - 3 801 Kč + DPH Základní cena, kód: 180699A - 7 222 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180699B - 10 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180699C - 12 923 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

3.801 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 11.12.2018

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (kurz)
12. – 13. 11. a 10. – 11. 12. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na vzdělávacím cyklu se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň atd.
* 1. seminář: 12. – 13. 11. 2018
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS
Ing. Mgr. Radka Loja Základní terminologie
česká legislativa
definice konsolidačního celku
konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl
ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace
vylučování vzájemných vztahů
audit konsolidované ÚZ
plná, ekvivalenční a poměrná metoda konsolidace
návaznost na budoucí období a vliv přecenění, vylučování vzájemných vztahů
konsolidace zahraničního dceřiného podniku
základy konsolidace podle IFRS
víceúrovňová konsolidace. 2. seminář: 10. – 11. 12. 2018
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
Ing. Libor Vašek, Ph.D. Koncepce konsolidované účetní závěrky v IFRS a odlišnosti vůči české účetní legislativě
zdroje pravidel a požadavků a jejich uspořádání s ohlem na řešenou transakci (akvizice – IFRS 3; konsolidovaná účetní závěrka – IFRS 10; přidružené a společné podniky (ekvivalenční metoda) – IAS 28; společná ujednání – IFRS 11; zveřejňování – IFRS
12.)
plná konsolidace (konsolidace dceřiných společností) a ekvivalenční metoda (zachycení přidružených a společných podniků) – od akvizice pořízení až po řešení následných období
metoda akvizice v IFRS a odlišnosti vůči české úpravě
nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období
změny podílů (navýšení, snížení) bez ztráty ovládání, dekonsolidace a změna míry vlivu z ovládání na podstatný vliv aj.
přímá a nepřímá technika konsolidace
vylučování vzájemných vztahů
konsolidace zahraničních podniků
vliv odložené daně na konsolidaci. V závěru cyklu TEST IES.

12. – 13. 11. a 10. – 11. 12. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1804690 - 8 980 Kč + DPH Základní cena, kód: 180469A - 17 062 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180469B - 24 246 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180469C - 30 532 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.980 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 13.11.2018

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS (kurz)
12. – 13. 11. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň atd.
*
základní terminologie,
česká legislativa,
definice konsolidačního celku,
konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl,
ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace,
vylučování vzájemných vztahů,
audit konsolidované ÚZ,
plná, ekvivalenční a poměrná metoda konsolidace,
návaznost na budoucí období a vliv přecenění,
konsolidace zahraničního dceřiného podniku,
základy konsolidace podle IFRS,
víceúrovňová konsolidace.

Diskuze.

12. – 13. 11. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1804700 - 4 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 180470A - 9 481 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180470B - 13 473 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180470C - 16 966 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací (seminář)
26. 11. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např. vyúčtování dotací, inventarizace účtů, sestavení rozpočtu na další rok apod.
* Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací Rekapitulace potřebných předpisů pro neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky):
příprava na účetní závěrku (vazba na zákon o účetnictví, zřizovatele, statutární orgán),
inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů,
analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha),
závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.),
účtování dotací,
dary, darovací smlouvy, způsob účtování, vliv na daň z příjmu,
dědictví,
účetní závěrka – změny v účetních výkazech. Sestavení přiznání k dani z příjmu:
veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů,
příjmy, výdaje, náklady, výnosy,
rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně,
příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně),
dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně. Audity. Účetní závěrka při vedení jednoduchého účetnictví:
povinnosti z hlediska předpisů,
příjmy, výdaje,
sestavení závěrky, výkazy, přiznání k dani z příjmů.

26. 11. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1806980 - 2 065 Kč + DPH Základní cena, kód: 180698A - 3 924 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180698B - 5 576 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180698C - 7 021 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.065 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu (seminář)
4. 12. 2018; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři vám lektorka systematicky vyloží postup sestavení účetní závěrky v kontextu s aktuálními právními předpisy. Velký důraz bude klást zejména na novou strukturu rozvahy a výsledovky.
* Obsah účetní závěrky v plném a zjednodušeném rozsahu. Závěrkové operace:
účetní uzávěrka a účetní závěrka,
věcná správnost účetnictví – inventarizace majetku a závazků,
závěrkové operace – časové rozlišování, dohadné položky, rezervy,
ocenění pro účely sestavení účetní závěrky (na bázi pořizovacích cen, snížení hodnoty, tvorba opravných položek, přecenění na reálnou hodnotu, kursové rozdíly),
účtování splatné a odložené daně,
uzavírání účetních knih. Sestavení účetní závěrky:
rozvaha (klasifikace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu),
výsledovka (položky výsledovky v druhovém a účelovém členění),
přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
přehled peněžních toků,
příloha k účetním výkazům (struktura informací) a výroční zpráva. Ověření a zveřejnění účetní závěrky.

4. 12. 2018; 9:00–17:00 - - - - - kód: 1805020 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 180502A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180502B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180502C - 8 806 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.590 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 11.12.2018

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (kurz)
10. – 11. 12. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň, konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu a specifikace konsolidace na výkaz peněžních toků.
*
koncepce konsolidované účetní závěrky v IFRS a odlišnosti vůči české účetní legislativě,
zdroje pravidel a požadavků a jejich uspořádání s ohledem na řešenou transakci (akvizice – IFRS 3; konsolidovaná účetní závěrka – IFRS 10; přidružené a společné podniky (ekvivalenční metoda) – IAS 28; společná ujednání – IFRS 11; zveřejňování – IFRS
12.) ,
plná konsolidace (konsolidace dceřiných společností) a ekvivalenční metoda (zachycení přidružených a společných podniků) – od akvizice pořízení až po řešení následných období,
metoda akvizice v IFRS a odlišnosti vůči české úpravě,
nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období,
změny podílů (navýšení, snížení) bez ztráty ovládání, dekonsolidace a změna míry vlivu z ovládání na podstatný vliv aj.,
přímá a nepřímá technika konsolidace,
vylučování vzájemných vztahů,
konsolidace zahraničních podniků,
vliv odložené daně na konsolidaci.

Diskuze.

10. – 11. 12. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1804710 - 4 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 180471A - 9 481 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180471B - 13 473 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180471C - 16 966 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů (seminář)
12. 12. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Upevníte si znalosti rozdílů a jejich dopadů na konsolidaci podle českých předpisů a konsolidaci podle IFRS.
*
plná metoda – akvizice v průběhu roku, pokračování, dekonsolidace,
ekvivalenční metoda – akvizice v průběhu roku, pokračování, dekonsolidace,
poměrná metoda – akvizice v průběhu roku, pokračování, dekonsolidace, vztahy,
plná metoda – změna podílů v rámci kontrolního podílu,
změna podílů plná a ekvivalenční metoda,
plná metoda konsolidace s nulovým podílem,
konsolidace zahraniční DP,
vylučování vzájemných vztahů u ekvivalenční metody,
vliv reálné hodnoty na konsolidaci plnou metodou,
vliv reálné hodnoty na ekvivalenční metodu.

12. 12. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1804730 - 2 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 180473A - 5 301 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180473B - 7 533 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180473C - 9 486 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.790 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018 (seminář)
13. 12. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na kurzu se naučíte, zopakujete a prohloubíte si znalosti při uzavírání účetnictví a tvorbě závěrky.
* Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018
příprava účetnictví pro sestavení uzávěrky,
uzávěrkové operace,
inventarizace,
potřebné úpravy z hlediska daně z příjmu,
vyúčtování dotací a grantů,
nové formáty výkazů a jejich naplnění,
příloha k účetní závěrce za rok 2018,
povinnost auditu, výroční zprávy a zveřejnění závěrky,
účetní směrnice.

13. 12. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1806840 - 2 065 Kč + DPH Základní cena, kód: 180684A - 3 924 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180684B - 5 576 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180684C - 7 021 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.065 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 09.01.2019

Praha ČS VTS, Novotného lávka 5, 110 00 PRAHA 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok 2018 (kurz)
8. – 9. 1. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Seminář vás dobře připraví na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2018. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti.
* 1. seminář: 8. 1. 2019; 9:00–14:00
sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských subjektů za rok 2018,
obsah účetní závěrky pro jednotlivé kategorie účetních jednotek,
obsah jednotlivých částí účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích,
novinky v účetních výkazech pro rok 2018 pro jednotlivé kategorie účetních jednotek, srovnatelnost vykazovaných hodnot,
zveřejňování účetní závěrky,
základní závěrkové operace – kursové rozdíly, inventurní rozdíly, časové rozlišení, účetní odpisy, ošetření polhůtních závazků, tvorba dohadných položek, opravných položek, účetních i zákonných rezerv, přecenění majetkových podílů, zaúčtování daňové povinnosti, rezervy na splatnou daň, výpočet a zaúčtování odložené daňové povinnosti,
příprava účetnictví na sestavení základu daně. 2. seminář: 9. 1. 2019; 9:00–14:00
sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018,
vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření,
podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání,
pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období.

8. – 9. 1. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1900200 - 3 980 Kč + DPH Základní cena, kód: 190020A - 7 562 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190020B - 10 746 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190020C - 13 532 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3.980 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (seminář)
22. 2. 2019; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování tohoto semináře zvládnete sestavit účetní závěrku za účetní období 2018 a vyhodnotit dopady novely zákona o účetnictví na její zpracování. Na semináři si také prohloubíte znalosti v oblasti finanční analýzy a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení firmy. Navíc získáte elegantní analytický nástroj ve formě šablony v MS Excel pro analýzu výkonnosti vlastní firmy.
*
dopady novelizace účetních předpisů na účetní závěrku za rok 2018,
analýza rozvahy,
analýza výkazu zisku a ztráty,
analýza přílohy,
analýza cash flow,
komplexní příklad na sestavení účetní závěrky,
horizontální a vertikální analýza účetních výkazů,
poměrové ukazatele (rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, cash flow ukazatele),
bankrotní a bonitní modely,
aplikační příklad na analýzu účetní závěrky v MS Excel.

22. 2. 2019; 9:00–17:00 - - - - - kód: 1900010 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 190001A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190001B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190001C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.690 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Účetní | závěrka | 2015 | pro | právnické | osob | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-55535


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)


 • Říjen 2018 online - Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-26 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-20 


  [?]

  Ku uraFM - Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-13 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info