Ještě hledáte dárky na vánoce? >> HANDE.cz
Nejsme eshop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVELA ZAKONA O UCETNICTVI OD 1 1 2016 ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.150 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.392 Kč/Kurz


Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura výkazu zisku a ztráty, • oceňování, • zřizovací výdaje, • postup účtování o zásobách vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Další právní normy, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Určeno pro ...

URČENO: Finančním manažerům, účetním metodikům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. PŘÍNOS: Cílem webináře je seznámit se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů. Jedná se o největší změny v účetnictví, resp. účetních závěrkách od roku 2003!

Přednáší ...


Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce


Obsah kurzu/školeníDůvody změn v zákonu o účetnictví,

úprava jednoduchého účetnictví,

pojmy používané v účetnictví,

kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti,

verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení,

převodový můstek položek rozvahy,

nová struktura výkazu zisku a ztráty,

oceňování,

zřizovací výdaje,

postup účtování o zásobách vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH pro rok 2019 (seminář)
17. 12. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Seminář bude zaměřen především na výklad změn, které byly provedeny v průběhu roku 2018 a podobu zákona účinnou pro rok 2019.
* Úvod
aktuální stav legislativy
přehled nových informací GFŘ. Přehled změn zákona o DPH pro rok 2019: Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb
dodání zboží do jiného členského státu EU a pořízení zboží
DPH u poukazů
základ daně a jeho opravy
osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci
nárok na odpočet daně
tuzemská správa daně (registrace k DPH, výpočet obratu, daňové přiznání, osoby povinné přiznat daň)
další změny pro rok 2019.

17. 12. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1805030 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 180503A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180503B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180503C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1540200 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.392 Kč/Kurz
Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH pro rok 2019 na praktických příkladech (seminář)
3. 1. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem semináře je provést vás na konkrétních příkladech změnami zákona o DPH pro rok 2019. Výklad bude doplněn judikáty a aktuálními stanovisky finanční správy.
*
digitální služby – místo plnění od 1. 1. 2019,
platební poukazy,
úprava definice ekonomické činnosti,
věcná břemena,
změny ve výpočtu daně,
úpravy odpočtu daně u oprav nemovitostí,
dodatečné daňové přiznání – nové lhůty,
rozšíření oprav u nedobytných pohledávek,
vývoz zboží a služby vázané na dovoz a vývoz zboží,
doručení daňového dokladu a povinnost vynaložit nezbytné úsilí,
základ daně u výměnného obchodu,
nárok na odpočet daně u nových plátců – změny,
zrušení registrace plátce – změny,
§ 104 a jeho aplikace,
podnikání ve společnosti od 1. 1. 2019,
další změny a aktuality ke datu konání semináře.

Diskuze a odpovědi na dotazy.

3. 1. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1902100 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 190210A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190210B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190210C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (seminář)
10. 1. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.
* Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019. - problematika věcného břemene – nově nájem, - úprava definice ekonomické činnosti, - dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně, oprava základu daně a oprava odpočtu daně, - datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
oprava základu daně, povinnost vystavit daňový doklad a vynaložit úsilí doručit jej, oprava odpočtu daně,
oprava chyb a omylů, - nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené – reorganizace, insolvence, oddlužení, smrt dlužníka, oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,
změny u dodání nemovité věci, - úprava nájmu nemovité věci pro plátce, návrh od r. 2021, - poskytnutí ubytovacích služeb, - změny u vývozu zboží, - osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, významná oprava, - zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace, odpočet daně 2 100 Kč, - uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace, - režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“ obecně, - úprava při podání dodatečného daňového přiznání, - nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

10. 1. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1900180 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190018A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190018B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190018C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (seminář)
7. 2. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.
* Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019. - problematika věcného břemene – nově nájem, - úprava definice ekonomické činnosti, - dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně, oprava základu daně a oprava odpočtu daně, - datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
oprava základu daně, povinnost vystavit daňový doklad a vynaložit úsilí doručit jej, oprava odpočtu daně,
oprava chyb a omylů, - nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené – reorganizace, insolvence, oddlužení, smrt dlužníka, oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,
změny u dodání nemovité věci, - úprava nájmu nemovité věci pro plátce, návrh od r. 2021, - poskytnutí ubytovacích služeb, - změny u vývozu zboží, - osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, významná oprava, - zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace, odpočet daně 2 100 Kč, - uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace, - režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“ obecně, - úprava při podání dodatečného daňového přiznání, - nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

7. 2. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1900190 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190019A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190019B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190019C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (seminář)
26. 3. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.
* Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019. - problematika věcného břemene – nově nájem, - úprava definice ekonomické činnosti, - dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně, oprava základu daně a oprava odpočtu daně, - datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
oprava základu daně, povinnost vystavit daňový doklad a vynaložit úsilí doručit jej, oprava odpočtu daně,
oprava chyb a omylů, - nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené – reorganizace, insolvence, oddlužení, smrt dlužníka, oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,
změny u dodání nemovité věci, - úprava nájmu nemovité věci pro plátce, návrh od r. 2021, - poskytnutí ubytovacích služeb, - změny u vývozu zboží, - osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, významná oprava, - zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace, odpočet daně 2 100 Kč, - uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace, - režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“ obecně, - úprava při podání dodatečného daňového přiznání, - nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

26. 3. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1900630 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190063A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190063B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190063C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o obchodních korporacích (seminář)
18. 6. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] V legislativním procesu je novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk 20
07.) . Bude-li přijata, dočká se právo obchodních korporací s účinností od 1. 1. 2020 zásadních změn. Cílem semináře je seznámit vás s nejvýznamnějšími připravovanými změnami a jejich očekávaným dopadem na praxi. Důraz přitom bude kladen na právo kapitálových společností.
* Změny v úpravě postavení členů volených orgánů:
právnická osoba jako člen voleného orgánu,
faktický (stínový) člen voleného orgánu,
zákaz konkurence,
odstoupení z funkce,
vypořádání újmy,
vyloučení z výkonu funkce soudem,
úpadkové delikty. Změny v úpravě společnosti s ručením omezeným:
podíly bez hlasovacího práva, práva na podíl na zisku či práva na podíl na likvidačním zůstatku,
podíly s vysílacím právem,
omezení hlasovacího práva společenskou smlouvou,
hlasování per rollam,
kompetence valné hromady (pokyny valné hromady, převod závodu či významné části jmění),
protest proti usnesení valné hromady a možnost jeho vyloučení,
převod podílu,
uvolněný podíl. Změny v úpravě akciové společnosti:
uveřejňování informací na internetových stránkách,
akcie bez hlasovacího práva, práva na podíl na zisku či práva na podíl na likvidačním zůstatku,
akcie s vysílacím právem,
omezení hlasovacího práva stanovami,
omezení převoditelnosti akcií,
kompetence valné hromady (pokyny valné hromady, převod závodu či významné části jmění),
protest proti usnesení valné hromady,
členové dozorčí rady volení zaměstnanci,
nová koncepce monistického systému. Pravidla pro výplatu podílu na zisku a zálohy na podíl na zisku.

Další významné změny v právu osobních společností a družstev. Dotazy a diskuze.

18. 6. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1903550 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190355A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190355B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190355C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Novela | zákona | účetnictví | 1.1.2016 | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-54230


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)


 • Prosinec 2018 online - Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce | Apneaman

  kurzy rekvalifikace
  2018-11-11 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-10-29 


  [?]

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-26 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info