REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVELA ZAKONA O UCETNICTVI OD 1 1 2016 ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.150 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.392 Kč/Kurz


Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura výkazu zisku a ztráty, • oceňování, • zřizovací výdaje, • postup účtování o zásobách vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Další právní normy, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Určeno pro ...

URČENO: Finančním manažerům, účetním metodikům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. PŘÍNOS: Cílem webináře je seznámit se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů. Jedná se o největší změny v účetnictví, resp. účetních závěrkách od roku 2003!

Přednáší ...


Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce


Obsah kurzu/školeníDůvody změn v zákonu o účetnictví,

úprava jednoduchého účetnictví,

pojmy používané v účetnictví,

kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti,

verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení,

převodový můstek položek rozvahy,

nová struktura výkazu zisku a ztráty,

oceňování,

zřizovací výdaje,

postup účtování o zásobách vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1540200 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.392 Kč/Kurz
Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Aktuality, novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 včetně ručení, minimalizace rizika neuznání nároku na odpočet daně a daňového řádu (seminář)
14. 9. 2018; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] Na praktických příkladech budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se plátci dopouštějí při uplatňování daně z přidané hodnoty, bude vám vysvětleno, jak předejít neuznání nároku na odpočet daně a riziku ručení za daň neodvedenou poskytovatelem zdanitelného plnění. Budou vyloženy změny zákona o DPH novelou navrženou k 1. 1. 2019.
* 9:00–13:00
Ing. Zdeněk Kuneš Aktuální informace k uplatňování DPH:
ubytovací služby – stanovení obratu, registrace identifikované osoby, nájem,
pořízení nového dopravního prostředku, jeho definice,
uplatňování DPH u společníků společnosti (přechodné ustanovení, výpočet obratu, registrace, uskutečnění plnění a vystavování daňových dokladů, nárok na odpočet daně, nakládání s majetkem),
vznik povinnosti přiznat DPH – poukazy,
plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi, nájmy,
nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku (majetek, který není dlouhodobým majetkem – vyrovnání odpočtu daně, dlouhodobý majetek – úprava odpočtu daně),
oprava základu daně, reklamace, vazba na KH, opravy chyb a omylů,
vývoz zboží, uskutečnění vývozu, daňové doklady, ústní celní prohlášení,
změna výkladu u přepravních služeb u vývozu a dovozu zboží od 1. 3. 2018,
informace k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti – celkový přehled (dodání nemovité věci, poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce, ostatní případy). Návrh novely zákona o DPH od 1. 1. 2019:
problematika věcného břemene – nově nájem,
dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně,
datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
povinnost doručit daňový doklad – možnost uložit záznamní povinnost, sankce,
oprava základu daně – povinnost doručit daňový doklad – vazba na opravu odpočtu daně u příjemce,
nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené,
úprava nájmu nemovité věci pro plátce,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci,
uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace,
režim přenesení daňové povinnosti – zavedení institutu „dobrá víra“. Minimalizace rizik neuznání nároku na odpočet daně, ručení příjemce zdanitelného plnění:
informace „Nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce“,
ručení příjemce zdanitelného plnění, jak minimalizovat riziko ručení, zvláštní způsob zajištění daně,
upozornění na podvody při poskytování pracovní síly. Zodpovídání dotazů a diskuze. 13:30–17:00
Postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a daňový řád ve vazbě na DPH
Ing. Zdeněk Burda
neformální kontakt správce daně, místní šetření, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola,
jak reagovat na neformální telefonické či mailové požadavky správce daně,
nezákonné výzvy k odstranění pochybností,
jak se bránit nepřiměřeným požadavkům finančních úřadů na předkládání dalších a dalších dokumentů,
co dělat v případě, že finanční úřad je řadu měsíců nečinný a odmítá reagovat,
kdo prokazuje, že jsme věděli nebo mohli vědět o podvodu – finanční úřad nebo správce daně?,


14. 9. 2018; 9:00–17:00 - - - - - kód: 1805220 - 2 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 180522A - 5 301 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180522B - 7 533 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180522C - 9 486 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.790 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (seminář)
26. 10. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.
* Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019 – program bude upřesněn.
problematika věcného břemene – nově nájem,
úprava definice ekonomické činnosti,
dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně,
datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené,
oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,
úprava nájmu nemovité věci pro plátce,
poskytnutí ubytovacích služeb,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci,
změny u vývozu zboží,
osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace,
nárok na vrácení daně,
uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace,
režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“,
úprava při podání dodatečného daňového přiznání,
nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

26. 10. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1807160 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 180716A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180716B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180716C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.390 Kč/Kurz   [2.892 včetně DPH ]


2.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (seminář)
11. 12. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.
* Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019 – program bude upřesněn.
problematika věcného břemene – nově nájem,
úprava definice ekonomické činnosti,
dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně,
datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené,
oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,
úprava nájmu nemovité věci pro plátce,
poskytnutí ubytovacích služeb,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci,
změny u vývozu zboží,
osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace,
nárok na vrácení daně,
uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace,
režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“,
úprava při podání dodatečného daňového přiznání,
nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

11. 12. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1807170 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 180717A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180717B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180717C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.390 Kč/Kurz   [2.892 včetně DPH ]


2.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH pro rok 2019 (seminář)
17. 12. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Seminář bude zaměřen především na výklad změn, které byly provedeny v průběhu roku 2018 a podobu zákona účinnou pro rok 2019.
* Úvod
aktuální stav legislativy
přehled nových informací GFŘ. Přehled změn zákona o DPH pro rok 2019: Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb
dodání zboží do jiného členského státu EU a pořízení zboží
DPH u poukazů
základ daně a jeho opravy
osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci
nárok na odpočet daně
tuzemská správa daně (registrace k DPH, výpočet obratu, daňové přiznání, osoby povinné přiznat daň)
další změny pro rok 2019.

17. 12. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1805030 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 180503A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180503B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180503C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (seminář)
7. 2. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.
* Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019 – program bude upřesněn.
problematika věcného břemene – nově nájem,
úprava definice ekonomické činnosti,
dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně,
datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené,
oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,
úprava nájmu nemovité věci pro plátce,
poskytnutí ubytovacích služeb,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci,
změny u vývozu zboží,
osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace,
nárok na vrácení daně,
uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace,
režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“,
úprava při podání dodatečného daňového přiznání,
nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

7. 2. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1900190 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190019A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190019B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190019C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Novela | zákona | účetnictví | 1.1.2016 | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-54230


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)


 • Červenec 2018 online - Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Za co vděčíme lužním lesům

  vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
  2017-03-03 


  [?]

  Kurzy Jihlava

  kurzy rekvalifikace
  2018-07-03 


  [?]

  Kurzy v Praze | STOB

  kurzy rekvalifikace
  2018-07-02 


  [?]

  Payot Krása je hlavním cílem

  vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
  2017-03-02 


  [?]

  Kurz excelu | Kurzy online zdarma

  kurz rekvalifikace
  2018-06-16 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info