REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVELA ZAKONA O UCETNICTVI OD 1 1 2016 ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.150 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.392 Kč/Kurz


Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura výkazu zisku a ztráty, • oceňování, • zřizovací výdaje, • postup účtování o zásobách vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Další právní normy, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Určeno pro ...

URČENO: Finančním manažerům, účetním metodikům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. PŘÍNOS: Cílem webináře je seznámit se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů. Jedná se o největší změny v účetnictví, resp. účetních závěrkách od roku 2003!

Přednáší ...


Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce


Obsah kurzu/školeníDůvody změn v zákonu o účetnictví,

úprava jednoduchého účetnictví,

pojmy používané v účetnictví,

kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti,

verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení,

převodový můstek položek rozvahy,

nová struktura výkazu zisku a ztráty,

oceňování,

zřizovací výdaje,

postup účtování o zásobách vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1540200 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.392 Kč/Kurz
Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (seminář)
26. 10. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.
* Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019 – program bude upřesněn.
problematika věcného břemene – nově nájem,
úprava definice ekonomické činnosti,
dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně,
datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené,
oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,
úprava nájmu nemovité věci pro plátce,
poskytnutí ubytovacích služeb,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci,
změny u vývozu zboží,
osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace,
nárok na vrácení daně,
uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace,
režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“,
úprava při podání dodatečného daňového přiznání,
nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

26. 10. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1807160 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 180716A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180716B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180716C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.390 Kč/Kurz   [2.892 včetně DPH ]


2.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (seminář)
11. 12. 2018; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.
* Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019 – program bude upřesněn.
problematika věcného břemene – nově nájem,
úprava definice ekonomické činnosti,
dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně,
datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené,
oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,
úprava nájmu nemovité věci pro plátce,
poskytnutí ubytovacích služeb,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci,
změny u vývozu zboží,
osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace,
nárok na vrácení daně,
uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace,
režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“,
úprava při podání dodatečného daňového přiznání,
nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

11. 12. 2018; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1807170 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 180717A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180717B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180717C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.390 Kč/Kurz   [2.892 včetně DPH ]


2.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH pro rok 2019 (seminář)
17. 12. 2018; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Seminář bude zaměřen především na výklad změn, které byly provedeny v průběhu roku 2018 a podobu zákona účinnou pro rok 2019.
* Úvod
aktuální stav legislativy
přehled nových informací GFŘ. Přehled změn zákona o DPH pro rok 2019: Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb
dodání zboží do jiného členského státu EU a pořízení zboží
DPH u poukazů
základ daně a jeho opravy
osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci
nárok na odpočet daně
tuzemská správa daně (registrace k DPH, výpočet obratu, daňové přiznání, osoby povinné přiznat daň)
další změny pro rok 2019.

17. 12. 2018; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1805030 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 180503A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180503B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180503C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (seminář)
7. 2. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.
* Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019 – program bude upřesněn.
problematika věcného břemene – nově nájem,
úprava definice ekonomické činnosti,
dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně,
datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),
nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené,
oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,
úprava nájmu nemovité věci pro plátce,
poskytnutí ubytovacích služeb,
úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci,
změny u vývozu zboží,
osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace,
nárok na vrácení daně,
uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace,
režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“,
úprava při podání dodatečného daňového přiznání,
nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

7. 2. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1900190 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190019A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190019B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190019C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Novela | zákona | účetnictví | 1.1.2016 | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-54230


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)


 • Září 2018 online - Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy Brno

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-26 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-20 


  [?]

  Ku uraFM - Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2018-08-13 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info