Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # MS EXCEL PROGRAMOVANI V JAZYKU VBA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

MS Excel - programování v jazyku VBA



Cena kurzu:
    ... bez DPH: 9.900 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 11.979 Kč/Kurz


Školení je určeno zájemcům o vytváření podnikových aplikací v prostředí MS Excel pomocí programování v jazyce Visual Basic For Application (VBA). Předpokladem zvládnutí školení je dobrá znalost MS Excel, nepředpokládají se předchozí znalosti programování. Po absolvování kurzu je účastník schopen vytvářet aplikace pro zautomatizování práce v MS Excelu. * Školení je určeno zájemcům o vytváření podnikových aplikací v prostředí MS Excel pomocí programování v jazyce Visual Basic For Application (VBA). Předpokladem zvládnutí školení je dobrá znalost MS Excel, nepředpokládají se předchozí znalosti programování. Po absolvování kurzu je účastník schopen vytvářet aplikace pro zautomatizování práce v MS Excelu. Úvod Úvod Vytvoření rozsáhlého projektu záznamníkem a úpravou kódu Objektový model Excelu Objekt rozsah - práce s buňkami a rozsahy Programování grafických objektů a kontingenčních tabulek Větvení programu Vytváření funkcí a procedur Programování událostí Excelu Úplná aplikace výpočet půjčky Znalosti používání MS Excel na úrovni zkušenějšího uživatele. ... © ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: MS Excel - programování v jazyku VBA ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha , Praha
 > MS Excel - základní kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Zaměření kurzu: Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2016, kteří potřebují analyzovat a vizualizovat rozsáhlá data uložená externě v nejrůznějších zdrojích a formátech. Seznámíte se zde s řadou nástrojů patřících do skupiny Power BI (Business Intelligence) pro Office 365.
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – import, pokročilá transformace, analýza a vizualizace dat

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Zaměření kurzu: Seznámíte se s tipy pro rychlé a správné vkládání dat, jejich efektivní úpravy a přehledné formátování s využitím firemních i vlastních vizuálních stylů. Zvládnete rychlý pohyb v sešitu s efektivním prováděním výběrů buněk a oblastí.
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – obnova znalostí

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – kurz programování ve VBA II.

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Školení Excel makra je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat často opakované postupy a upravit nebo rozšířit funkčnost prostředí programu Excel podle svých představ. Školení je zaměřeno na osvojení praktických postupů při zaznamenávání maker.
Kolín , Středočeský kraj
 > Excel makra

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Zaměření kurzu: Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2016, kteří dosud pracovali ve verzi 2010 nebo 2013. Vzhledem k tomu jsou zmíněny i některé novinky verze 2013.
Praha , Praha
 > Microsoft Excel 2016 – novinky oproti verzi 2010 a 2013

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Zaměření kurzu: Kurz je určen uživatelům, kteří mají velmi dobré znalosti aplikace Excel, zejména v oblasti používání vzorců. V tomto kurzu vytvoříte pod vedením lektora interaktivní report z dat databáze.
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy II.

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > MS Excel pro účetní a daňové poradce I

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Cílová skupina: Uživatelům tabulkového procesoru Microsoft Excel. Zaměření kurzu: Seznámíte se s řadou důležitých logických, matematických, textových a dalších funkcí důležitých pro zpracování firemních dat.
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – pro pokročilé - intenzivní

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Python je jednoduchý a zároveň mocný programovací jazyk. Přestože se velmi lehce se učí, využívá se v různých oblastech - od zpracování vědeckých dat, přes zpracování obrazu až k výrobě webových stránek.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Python - základy programování

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled.
Praha , Praha
 > Excel základní

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > Microsoft Excel – pro mírně pokročilé

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení Excel mírně pokročilý je určené uživatelům programu Excel, kteří chtějí používat v tabulkách vzorce a funkce, efektivně pracovat s rozsáhlými tabulkami a tabulky formátovat podle svých představ. Posluchači se naučí zadávat složitější funkce a ve vzorcích používat absolutní odkazy.
Praha , Praha
 > Excel mírně pokročilý

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled.
Kolín , Středočeský kraj
 > Excel základní

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Kurz je určen jak pro administrátory databází Oracle, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procedurální SQL jazyk, tak pro vývojáře aplikací Oracle s využitím jazyka PL/SQL. Studenti se naučí tvořit, testovat a opravovat náročné aplikace založené na PL/SQL.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Oracle databáze - programování v PL/SQL

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Kurz je určen všem účastníkům, kteří se chtějí naučit vytvářet jednoduché webové prezentace pomocí jazyka HTML. V kurzu také zvládnete využití CSS (kaskádové styly) pro docílení velmi profesionálního designu webů.
Brno , Jihomoravský kraj
 > HTML a CSS - programování www stránek

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení je určeno zájemcům o zdokonalení programování v prostředí MS Excel pomocí programování v jazyce Visual Basic For Application (VBA). Předpokladem zvládnutí školení je dobrá znalost programování v jazyce VBA na úrovni kurzu MS Excel – programování v jazyku VBA (MSE5).
Praha , Praha
 > MS Excel - pokročilé programování v jazyku VBA

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > 20480: Programování v HTML5 s JavaScript a CSS3

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení Excel pokročilý je určené pro uživatele programu Excel, kteří chtějí svoji práci zefektivnit a zrychlit. Posluchači si prohloubí své znalosti, naučí se používat podmíněné formátovaní, zadávat složitější vzorce a funkce (např.
Praha , Praha
 > Excel pokročilý

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení Excel mírně pokročilý je určené uživatelům programu Excel, kteří chtějí používat v tabulkách vzorce a funkce, efektivně pracovat s rozsáhlými tabulkami a tabulky formátovat podle svých představ. Posluchači se naučí zadávat složitější funkce a ve vzorcích používat absolutní odkazy.
Kolín , Středočeský kraj
 > Excel mírně pokročilý

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I.

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Zaměření kurzu: Kurz je určen především pro uživatele, kteří si potřebují zautomatizovat některé každodenně se opakující činnosti, ale nechtějí se příliš zabývat teorií programování ve VBA. Může dobře posloužit ke správnému rozhodnutí i těm, kdo zvažují, zda se věnovat programování ve VBA na detailnější úrovni.
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – makra efektivně

[?]


MS Excel - programování v jazyku VBA

Téma kurzu: Microsoft, MS Office, Vývoj SW, programování, Počítačové a IT kurzy, Jazykové kurzy, MS Office - Kancelář

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Program kurzu, obsah studia ...


  Úvod
 • Záznam maker
 • Vývojové prostředí
 • Vlastnosti a metody objektů


  Vytvoření rozsáhlého projektu záznamníkem a úpravou kódu
 • Záznam otevření textového souboru, přidání dialogu
 • Úprava dat v načtené tabulce
 • Přidání dat z tabulky do databáze
 • Sloučení zaznamenaných maker do výsledného projektu


  Objektový model Excelu
 • Přehled objektů
 • Využité nápovědy pro zápis kódu
 • Ladicí okna


  Objekt rozsah - práce s buňkami a rozsahy
 • Vlastnosti objektu rozsah
 • Metody objektu rozsah
 • Zápis a čtení vzorců
 • Použití proměnných v dotazech


  Programování grafických objektů a kontingenčních tabulek
 • Ovládání grafických objektů a grafů kódem
 • Ovládání kontigenčních tabulek kódem


  Větvení programu
 • Podmíněné příkazy If-Then, Select -Case
 • Cykly For-Next, Do-Loop
 • Testování a zobrazení průběhu dlouhého cyklu


  Vytváření funkcí a procedur
 • Vytvoření a volání procedury
 • Vytvoření a volání funkce, kódem a z Excelu
 • Vytvoření vlastní funkce s nepovinnými parametry
 • Ošetření chyb


  Programování událostí Excelu
 • Využití ovládacích prvků na liště Excelu
 • Události listů a sešitů


  Úplná aplikace výpočet půjčky
 • Volba a umístění ovládacích prvků
 • Nastavení vlastností ovladacích prvků
 • Kód pro události ovládacích prvků


  Návrh úplné aplikace
 • Vyplnění faktury kódem
 • Zápis dat odběratele kódem z databáze odběratelů
 • Zápis a výpočet položek zboží z databáze zboží


Předpokládané znalosti: Znalosti používání MS Excel na úrovni zkušenějšího uživatele.


Obsah kurzu/školení

Školení je určeno zájemcům o vytváření podnikových aplikací v prostředí MS Excel pomocí programování v jazyce Visual Basic For Application (VBA). Předpokladem zvládnutí školení je dobrá znalost MS Excel, nepředpokládají se předchozí znalosti programování. Po absolvování kurzu je účastník schopen vytvářet aplikace pro zautomatizování práce v MS Excelu.

 • Úvod
 • Úvod
 • Vytvoření rozsáhlého projektu záznamníkem a úpravou kódu
 • Objektový model Excelu
 • Objekt rozsah - práce s buňkami a rozsahy
 • Programování grafických objektů a kontingenčních tabulek
 • Větvení programu
 • Vytváření funkcí a procedur
 • Programování událostí Excelu
 • Úplná aplikace výpočet půjčky
Znalosti používání MS Excel na úrovni zkušenějšího uživatele.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Školení je určeno zájemcům o vytváření podnikových aplikací v prostředí MS Excel pomocí programování v jazyce Visual Basic For Application (VBA). Předpokladem zvládnutí školení je dobrá znalost MS Excel, nepředpokládají se předchozí znalosti programování. Po absolvování kurzu je účastník schopen vytvářet aplikace pro zautomatizování práce v MS Excelu.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát





MS Excel - programování v jazyku VBA
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: MS Excel - programování v jazyku VBA


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy
[?]



Další naše kurzy a školení



ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Excel | programování | jazyku | VBA
 



Pořadatel kurzu: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ICT Pro - profesionální služby v oblasti informačních a komunikačních technologií

STABILITA A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ ICT
ICT Pro je na trhu od roku 1992, poskytovatelem školení a služeb IT formou IT vzdělávacího střediska je od roku 1995. Během své existence společnost vyškolila stovky vysoce odborných kurzů pro posluchače z mnoha desítek firem.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB – ŠIROKÉ PORTFOLIO SLUŽEB A KURZY IT
Nabízíme počítačové kurzy a školení IT pro uživatele, programátory, grafiky, správce sítí a systémů a další IT profesionály a to od uživatelských kurzů až po vysoce odborná školení top IT experty. Jedná se asi o 500 druhů školení a kurzů Microsoft, IBM, HP, Blue Coat, Cisco, Juniper, Fortinet, VMware, Oracle, Citrix, Check Point, Sun, Novell, SAP, Avaya, 3COM, Nortel a dále pak Linux - Unix, Tru64, Open VMS, Networking, Internetworking, bezpečnost IT, etický hacking, komunikační a VoIP technologie, ITIL, Prince, normy ISO, grafika, DTP a CAD.
Vedle kurzů, školení a konzultační činnosti nabízí ICT Pro také IT podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a operačních systémů, dále pak tvorbu rozsáhlých webových projektů a rovněž služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a v neposlední řadě i v oblasti HW a správy síťových prvků.

KVALITNÍ TÝM ODBORNÍKŮ – CERTIFIKACE A KREDITY
Pro zajištění ICT služeb využíváme kvalitních profesionálů s bohatými zkušenostmi z každodenní praxe se správou rozsáhlých sítí a systémů, s vývojem náročných webových a desktopových aplikací a rovněž osvědčených z mnoha realizovaných ICT školení . Tito naši špičkoví odborníci jsou navíc držiteli řady certifikací a technických titulů klíčových IT firem a svými zkušenostmi, hloubkou svojí erudice i šíří svého odborného záběru tak garantují nejen kvalitu a intenzitu poskytovaných služeb a školení , ale i patřičný nadhled a efektivní řešení ICT problémů v širokých souvislostech. ...dále viz: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-31005


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

MS Excel - programování v jazyku VBA

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy
[?]


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info